Cruise

Zeebrugge open voor cruiseschepen

Op basis van de website zou AIDA Cruises in de tweede helft van augustus kunnen herstarten met de AIDAperla en AIDAdiva. Op het programma staan een aantal weekcruises naar de Noorse fjorden, de Baltische staten en West-Europa. Op de route met de AIDAperla zou de rederij op 26 augustus een eerste keer opnieuw Zeebrugge willen aanlopen.

Het Zeebrugse havenbestuur bevestigt dat alle eerder gemaakte reservaties voor kaden behouden blijven, zolang de scheepsagent die niet annuleert. Volgens de haven zijn alle schepen welkom en mogen de passagiers ook ontschepen. Zeebrugge werkt intussen een protocol uit voor de ontvangst van de schepen en de cruiseterminal, op basis van de  richtlijnen van Toerisme Vlaanderen. Ook de excursies kunnen doorgaan. In principe geldt een maximum van 50 deelnemers, tenzij de gids werkt met headsets en oortjes. Op die manier kunnen de deelnemers de social distancing garanderen.

In het voorjaar had de West-Vlaamse provinciegouverneur bij een aanloop van een AIDA-schip nog tijdelijk de ontscheping verboden toen er aan boord ongerustheid heerste over een mogelijke corona-besmetting. In een reactie op een heropstart zegt Carl Decaluwé aan Travel Magazine dat de definitieve goedkeuring berust bij de nationale veiligheidsraad en het crisiscentrum van de Vlaamse overheid. Hoe dan ook zullen de haven- en politiediensten het scheepsmanifest nauwgezet controleren en zal de toestemming om aan land te gaan gebeuren op basis van de nationaliteit. Voor inwoners uit sommige landen binnen en buiten Europa zijn de Belgische landsgrenzen op dit ogenblik nog gesloten. Bovendien is het mogelijk dat de Belgische en Duitse lijsten van ‘veilige landen’ niet gelijklopen, zodat bepaalde passagiers wel in Hamburg kunnen inschepen, maar tijdens hun transit in België het schip niet mogen verlaten. Datzelfde geldt uiteraard voor niet-Europese bemanningsleden, hoewel België hier de Europese aanbeveling voor zeelui volgt. De crew behoort tot de categorie van toegestane essentiële reizen.

© foto Port of Zeebrugge

Comments