Reisindustrie

Zakenreizen beschouwd als essentiële reizen

De FOD Buitenlandse Zaken publiceert reisadviezen per land. In functie van kleurencodes worden er reisadviezen gegeven. Voor essentiële reizen gelden minder beperkingen en is reizen veel vaker wel mogelijk. Maar wat zijn nu precies essentiële reizen? Zakenreizen worden op www.info-coronavirus.be expliciet vermeld als reizen die niet vallen onder de reisbeperkingen. Er staat letterlijk: ‘Verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werk verplaatsingen.’

Veel bedrijven zijn er niet van op de hoogte dat zakenreizen erkend worden als essentiële reizen. Bedrijven zijn proactief met het garanderen van de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers. Zakenreizen worden dan ook zorgvuldiger gepland, met respect voor de nodige voorzorgsmaatregelen. Dit valt onder wat in vakjargon als “Duty of Care” beschouwd wordt door de werkgever. Luchthavens, vliegtuigmaatschappijen, treinen en hotels stellen succesvol alles in het werk om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk met enig comfort. Tot op heden met resultaat, want er worden bij de zakenreizigers nauwelijks tot geen besmettingen vastgesteld. In Nederland hebben de ministers van Volksgezondheid en van Infrastructuur op 23 augustus een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waaruit blijkt dat nog niemand besmet is geraakt met het coronavirus in een vliegtuig. Zij verwijzen naar een studie van GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten).

BTO en BATM hechten er belang aan de aandacht te vestigen op het economisch belang van zakenreizen.Een recente studie van Harvard-economen geeft nogmaals aan hoe belangrijk zakenreizen zijn voor de economische groei en welvaart van een land. Brussels Airport is de tweede belangrijkste groeipool in België en speelt een sleutelrol in de Belgische economie. Met meer dan 65 luchtvaartmaatschappijen verzekert de luchthaven de toegankelijkheid voor het internationale bedrijfsleven, en de nationale en internationale overheidsorganisaties in Brussel en België.
Bedrijven hebben zich tijdelijk volledig moeten richten op videoconferencing. De behoefte aan het bijwonen van fysieke vergaderingen is echter groot. Reizen is weer mogelijk. Anders, maar er kan weer gereisd worden, zeker door zakenreizigers. Zij die nu de waarde inzien van een persoonlijke meeting boven de vele digitale alternatieven hebben mogelijk een belangrijk onderscheidend vermogen.

Ook BATM, partnervereniging van de BTO, gericht op travel managers, beaamt het belang van een heropstart van zakenreizen: “Zakenreizigers maken een belangrijk deel uit van de omzet van luchtvaartmaatschappijen als Brussels Airlines, en bij uitbreiding van alle spelers in de reissector. Het vertrouwen waarmee zakenreizigers opnieuw afspraken in het buitenland inplannen, zal deels de algemene vraag naar reizen en alles wat ermee samenhangt bepalen. Het is daarom essentieel dat er duidelijker gecommuniceerd wordt over de mogelijkheden en de algemene veiligheid op zakenreis. Voor de reissector, en voor de hele Belgische economie.”

Het verantwoord inplannen van zakenreizen vormt geen bedreiging voor de volksgezondheid en kan zeker bijdragen tot het economisch herstel.

Comments