Cruise

Worden cruisepassagiers dupe van vaccinatiestrategie?

België schakelt de vaccinatiecampagne de jongste weken een versnelling hoger. Maar zal dit cruiseliefhebbers toelaten deze zomer hun favoriete vakantie te beleven? De meest (vooral niet-Europese) cruiserederijen eisen dat alle passagiers volledig gevaccineerd zijn. Dat geldt onder meer voor de schepen van Amerikaanse brands van de Carnival Corporation, alle rederijen van Norwegian Cruise Line Holdings, de merken van de Royal Caribbean Group, Azamara, SeaDream en Ponant. ‘Fully vaccinated’ betekent concreet dat de passagier alle nodige prikjes van het covid-vaccin heeft ontvangen. Bovendien mag de gast pas veertien dagen na het finale vaccin inschepen.

Voor Europese rederijen zoals AIDA, Costa Cruises, MSC Cruises en TUI Cruises geldt deze verplichte vaccinatie niet en volstaat (voorlopig) een negatieve PCR-test. Uit enquêtes blijkt dat het merendeel van de passagiers gewonnen is voor het principe van verplichte vaccinatie. We kunnen er bijgevolg van uitgaan dat ook deze rederijen op termijn hun politiek zullen aanpassen. Voor passagiers onder de 18 jaar die nog geen covid-vaccin kunnen ontvangen, volstaat bij zowel de Europese als Amerikaanse rederijen een negatieve PCR-test.

Senioren hebben op dit ogenblik een ‘prikje’ voor. De meeste onder hen hebben hun eerste vaccin ontvangen en krijgen eerstdaags de finale dosis. Het gros van de actieve bevolking is pas deze en volgende maand aan de beurt. Wie een AstraZeneca vaccin toegediend krijgt, moet bovendien acht tot twaalf weken wachten op zijn tweede prik. Dat betekent dat die persoon niet vóór augustus of september kan inschepen voor een cruisevakantie. De jongvolwassenen mogen het cruisen met de Amerikaanse rederijen deze zomer wellicht helemaal vergeten. Zij mogen hun eerste prik pas in juni of juli verwachten. Zelfs al krijgen ze een Pfizer of Moderna toegediend, moeten ze vijf weken wachten op hun tweede prikje. Voeg daarbij nog de noodzakelijke wachttijd, dan wordt het al snel september. Cruisepassagiers kunnen alleen maar hopen dat ze worden opgeroepen voor een Johnson & Johnson-vaccin waarbij één dosis volstaat.

Veel kunnen we aan de gang van zaken niet veranderen. De enige nuttige tip die we kunnen meegeven is uw klanten aan te raden zich op reservelijsten te plaatsen. Er is de federale Qvac-wachtlijst, maar ook de vaccinatiecentra leggen zelf reservelijsten aan. Vaak gaat het om vaccins die over zijn omdat mensen hun prikje uitstellen. Let op, meestal zijn het last minute-reservelijsten en kan je al de volgende dag worden opgeroepen. De boodschap is de website van het lokale bestuur of vaccinatiecentrum in de gaten te houden en zich voor alle mogelijke slots op te geven. Met enig geluk word je kort voor de toediening opgeroepen en ben je op die manier enkele weken vroeger aan de beurt.

Comments