Cruise

Waarop wachten de Amerikaanse gezondheidsdiensten?

Terwijl in Europa al sinds het begin van de zomer de eerste kleinere cruiseschepen opnieuw uitvaren, en nu ook de resortschepen stilaan weer in de vaart komen, blijven de Verenigde Staten de heropstart uitstellen. De Europese gezondheidsdiensten hebben eind juni richtlijnen gepubliceerd waaraan de rederijen moeten voldoen om uiteindelijk – zij het al dan niet met beperkte capaciteit en coronatesten – opnieuw gasten te kunnen ontvangen. In de Verenigde Staten gaan de Centers of Disease Control and Prevention van verlenging naar verlenging van hun ‘no sail order’ zonder dat er schot in de zaak komt. De rederijen hebben evenwel hun nieuwe protocollen klaar en wachten op de goedkeuring van de overheid.

Begin augustus lanceerde de CDC een rondvraag bij het publiek over de veiligheid en sanitaire voorschriften voor de cruisesector. Iedereen die zich daartoe geroepen voelt, kan tot 21 september opmerkingen formuleren. Daarna moeten deze vele inzendingen nog worden geëvalueerd. Het ziet er dan ook niet naar uit dat er de eerste maand(en) opnieuw cruises zullen varen vanuit Miami, Port Everglades en andere havens in de Verenigde Staten.

Bovendien stuit de manier waarop de overheid te werk gaat op heel wat protest bij de rederijen. Zij vinden dat wetenschapslui en medische specialisten aan de basis moeten liggen van het nieuwe veiligheidsprotocol en niet Jan met de pet. Daarbovenop komt nog dat de CDC (onder politieke druk vanuit Washington?) herhaaldelijk haar mening wijzigde over wie nu al dan niet moet worden getest. De CDC van haar kant heeft dan weer opmerkingen over bepaalde voorstellen die de rederijen formuleren en die volgens de gezondheidsdiensten onhaalbaar of wetenschappelijk niet ondersteund zijn. Het resultaat van dit alles is dat de rederijen maandelijks miljoenen dollars aan inkomsten mislopen en aanzienlijke bedragen moeten uitgeven om hun schepen doelloos te laten ronddobberen.

© foto Port Everglades

Comments