Analyse, Newsflash, Reisindustrie, Vakvereniging

VVR & UPAV: “aantal reiskantoren in België stabiel”

Koen van den Bosch (ceo – gedelegeerd bestuurder VVR): “Op 31 december 2017 telde de VVR in Vlaanderen en Brussel 723 hoofdkantoren en 384 bijkantoren die voor het Nederlands als basistaal kozen (1107 verkooppunten in totaal!). We stellen vast dat het aantal reiskantoren in Vlaanderen en Brussel stabiel is de laatste jaren en zelfs toeneemt. VVR mocht in 2017 een 30-tal nieuwe leden verwelkomen! De reisbureau-sector is dus duidelijk in opgang. Hiervoor zijn enkele belangrijke redenen. Er is in de eerste plaats een nog grotere focus op de klant. Door een persoonlijke aanpak en persoonlijke service van hoog niveau weten de reisbureaus het onderscheid te maken. Daarnaast werden we als reisbureausector ook geholpen door een aantal randfactoren. Zo zijn er de verschillende problemen met online-aankopen die jaar na jaar opnieuw de kop opsteken. Recent was er nog een case die de pers haalde rond Voyages Privé. Daarnaast heb je de gekende probleemsituaties bij de airlines. De reiziger die niet via de reisagent reserveerde was de dupe. De reisbureaus hebben zich tijdens deze verschillende situaties steeds als betrouwbare en professionele partner getoond en oplossingen gezocht en geboden voor de reizigers. Of het nu ging om een faillissement, schrappen van vluchten of vertragingen door noodweer, de reiziger kon steeds op zijn reisagent rekenen. Als vereniging ben je dan terecht trots op je leden. Dat vertrouwen wordt ook beloond en de klant vindt de weg terug naar zijn reisagent en dat onderschrijft mee deze stabiele situatie. Wat betreft de nieuwe leden zien we ook een bepaalde evolutie, met name de hyperspecialisatie, gericht op een heel specifieke doelgroep, focus op zeer sterke personalisatie voor deze doelgroep enz… Ze vinden een antwoord op het spreekwoordelijke gat in de markt voor deze verschillende reizigers en ook dat wordt opnieuw gewaardeerd door de klant. Deze schenkt graag zijn vertrouwen aan een partner die naar hem luistert, die vertrekt vanuit zijn behoeften als reiziger en niet zozeer vanuit het product. Met de nieuwe wet – die ondanks het feit dat deze moeilijk interpreteerbaar is en het feit dat dit extra verplichtingen voor het reisbureau meebrengt – krijgt de reisagent er nog een extra troef bij. Hij/zij wordt de facto de enige manier om je vakantie te boeken die je 100% zekerheid biedt. We kijken dan ook vol vertrouwen naar de toekomst.”

Overzicht aantal reiskantoren Vlaanderen & Brussel

  • Status op 31/12/2017 >> 723 hoofdkantoren en 384 bijkantoren = 1107 verkooppunten
  • Status op 31/12/2016 >> 711 + 387 = 1098
  • Status op 31/11/2015 >> 690 + 377 = 1067
  • Status op 31/12/2014 >> 685 + 384 = 1069
  • Status op 31/12/2013 >> 675 + 366 = 1041

Situatie aan de andere kant van de taalgrens

Anne-Sophie Snyers (algemeen secretaris UPAV): “Op 31 december 2017 telden Wallonië en Brussel ongeveer 750 reiskantoren (verkooppunten). Bij UPAV prijzen we ons gelukkig dat we 444 van hen als onze leden mogen beschouwen. Het aantal reisagenten is erg gedaald in de jaren 2000, maar we zien dat de situatie nu (en de voorbije 5 jaar) stabiel is. Zou het online boeken stilaan dan toch terrein verliezen?

Vanaf 1 januari moet men in Wallonië niet langer over een licentie beschikken om een reiskantoor te openen. Als gevolg verwachten we een positieve evolutie van het aantal spelers op de Waalse mark en een stagnatie-daling in Brussel, waar de nieuwkomers een ander profiel hebben: velen komen bij ons aankloppen en willen weten wat de huidige verplichtingen zijn om het beroep te kunnen uitoefenen, want het merendeel komt niet eens uit de sector! Zullen we binnenkort te maken krijgen met de zogenaamde ‘slashers’? Mensen die naast het uitbaten van een reiskantoor, ook nog andere professionele activiteiten uitoefenen?

Onze communicatie rond de niet-verplichte licenties in Wallonië verloopt goed, vooral via de Belgian Travel Academy. De BTA is een belangrijke instantie voor de nieuwkomers. Nu een opleiding ‘toerisme’ niet langer noodzakelijk is, wenst BTA een interessante basisopleiding.

Bij UPAV geloven we dat het beroep van de reisagenten momenteel een positieve verandering ondergaat, ondanks het stijgend aantal online-tools. De reiziger keert terug naar de reisagent: voor raad, ideeën en voor de zekerheid/veiligheid. Het aantal reizigers stijgt, de risico’s (aldus de media) eveneens. De vakverenigingen laten samen één stem horen met als doel het verkoopkanaal te verdedigen en veilig te stellen. Daarnaast zullen de reisagenten geconfronteerd worden met Europese juridische veranderingen (die worden omgezet naar het Belgische recht in 2018). UPAV zet zich verder in om hen te ondersteunen en hen mee dit nieuwe tijdperk binnen te loodsen, want de veranderingen zijn nog maar pas begonnen….”

De evolutie in Wallonië in cijfers

Aantal agentschappen = aantal verkooppunten
Evolutie aantal agentschappen in Wallonië
Jaar Openingen Sluitingen Faillissementen Intrekking Verschil
2010 22 21 1 0
2011 29 12 2 1 14
2012 41 11 2 1 27
2013 19 26 5 -12
2014 24 20 4 0
2015 20 15 2 3
2016 18 21 2 1 -6
2017 17 11 1 1 4

Comments