Newsflash, Reisindustrie

VVR: “de reiziger is en blijft beschermd” (na faillissement Maretours)

De handelsrechtbank in Leuven heeft vandaag, maandag 29 oktober, het faillissement uitgesproken van Maretours. “Hiermee verdwijnt een monument uit de Belgische reisindustrie. De klanten zijn en blijven echter beschermd,” aldus de VVR.

 Curatoren aangesteld

De Rechtbank van Koophandel van Leuven heeft vandaag, 29 oktober 2018, het faillissement uitgesproken van Mare Tours nv (Rillaar). Er zijn twee curatoren aangeduid: Johan Mommaerts en Steven Nysten, beiden van het advocatenkantoor Lovius, www.Lovius.be

 De klanten blijven beschermd

“Zowel onder de oude reiscontractenwet als onder de nieuwe pakketreizenwet (Wet betreffende de Verkoop van Pakketreizen, Gekoppelde Reisarrangementen en Reisdiensten) zijn en blijven de reizigers beschermd. Dit in tegenstelling tot de recente faillissementen in de luchtvaartsector,” aldus de VVR.

“Binnen de reissector bestaat er in de eerste plaats de uitvoeringsplicht. Eens er een reiscontract bestaat dat via de reisagent werd afgesloten is de organisator verplicht de reis uit te voeren. Wat getroffen reizigers wel dienen te weten is dat de organisator op dat ogenblik het saldo rechtstreeks bij hen zal innen. Hij/zij zal hiervoor met de reizigers contact opnemen en zo de goede uitvoering van de reis kunnen verzekeren. De saldi alsnog storten op rekening van andere partijen zal dan ook als nietig gezien worden.

Daarenboven zijn erkende reisbedrijven (reisagenten en touroperators) wettelijk gehouden zich te verzekeren tegen insolventie. Deze verzekering zal ervoor zorgen dat bij een faillissement de reiziger mogelijk zijn reis in het water ziet vallen, echter, hij/zij zal wel vergoed worden zodat er financieel geen schade is.”

“Ondernemerschap is risico nemen en wordt niet altijd beloond”

“Maretours werd door het duo Marie-Jeanne Van Camp en haar man Michel jaren gestaag uitgebouwd tot een van de grootste en meest bekende ketens in het Vlaamse reisbureaulandschap. Tijdens dit traject is het duidelijk dat er naast de enorme bewondering voor dit duo ook heel wat afgunst bestond. Ook werd door bepaalde extreme posities in te nemen niet steeds iedereen te vriend gehouden. Los van de mening van eenieder hierin kan men echter niet anders dan het ondernemersschap waarderen, hier bewondering voor opbrengen en mee concluderen dat ondernemerschap risico’s inhoudt en niet steeds beloond wordt.”

 

Franchisers zoeken naar oplossingen

“Enkele van de franchisers zijn op zoek naar oplossingen om snel opnieuw op eigen benen door te starten. Ze contacteerden hiervoor de VVR die hen nu, naast hun eigen raadsman en boekhouder, in dit traject assisteert zodat ze vlot opnieuw hun klanten kunnen bedienen.”

Professionele bedienden zijn zeer in vraag

“Uiteraard gaat het bij dergelijk faillissement niet enkel en alleen om de reizigers. Er is een volledig team van gepassioneerde en gedreven medewerkers die hier meteen ook persoonlijk geraakt worden. Het VVR-team wenst hen bijzonder veel moed toe. Het VVR-secretariaat heeft al heel wat vragen ontvangen naar contactgegevens omdat heel wat reisbedrijven op zoek zijn naar professionele en gedreven medewerkers die al dan niet in dienstverband of op zelfstandige basis bereid zijn hun zaak te versterken. De professionele bedienden worden dus zeer gevraagd en het VVR-team hoopt de Maretours medewerkers dan ook snel opnieuw te ontmoeten elders in de reissector.”

Comments