Vakvereniging

ABTO: stand van zaken

Op 16 oktober vond bij Bowling Stones in Wemmel de ABTO workshop voor zijn leden plaats. Ook de medewerkers van het marktonderzoekbureau GfK waren present en gaven de belangrijkste cijfers en trends mee voor het afgelopen zomerseizoen (TM komt hier volgende week uitgebreid op terug). ABTO mag ook enkele nieuwe leden verwelkomen: Thalassa cruises, Pala Tourisme, Rational Fx en Commissariat général au Tourisme Wallonie. “We groeien gestaag en voorzichtig, om ons ledenbestand verder uit te diepen”, aldus Coussement.

“Er ligt veel werk op de plank op het secretariaat van ABTO,” aldus Ilse Meyers van ABTO. Vooral de onduidelijkheden rond de nieuwe reiswet blijven heel actueel. “ABTO onderhoudt op dat vlak doorgedreven contacten met de FOD Economie om de diverse onduidelijkheden weg te werken.” De vertaling vanuit de wet naar de praktijk blijft dan ook belangrijk. Daarom organiseert ABTO diverse opleidingen, voor z’n leden maar ook voor specifieke ketens van reiskantoren. Ilse Meyers licht de wetgeving dan ook persoonlijk toe tijdens deze opleidingen. Ilse stelde tegelijk het boek rond de nieuwe reiswet voor, dat wordt uitgegeven bij Wolters Kluwer.

BTW & directe facturering

Een ander belangrijk onderwerp op de ABTO-agenda is de BTW-regeling, gestuurd vanuit een Europese directieve. Een belangrijke verwezenlijking op dat vlak is het behoud van de forfaitaire margeberekening. Het resultaat van het nodige lobbywerk bij de bevoegde administratie. Een heikel punt blijft echter de vraag van de BTW-administratie om directe facturering tussen de touroperator en de eindklant te installeren. ABTO had hieromtrent het nodige overleg met de andere vakverenigingen om tot een werkbare situatie te komen. Nog deze maand moet hierover een beslissing uit de bus komen. Ook de Insurance Distribution Directive (IDD) blijft hoog op de agenda van ABTO staan, evenals het lobbywerk bij IATA, “waar het partnership tussen ABTO en BTO zijn vruchten afwerpt”, aldus Luc Coussement.

Verder: de impact van een mogelijke Brexit, PNR (Passenger Name Record) en het uitwerken van duurzame projecten onder het mom van Travelife. Luc Coussement benadrukte dat de sector op vlak van duurzaamheid gezamenlijk moet naar buiten komen. Afsluitend gaf Coussement een update over de Belgian Travel Summit die eerder dit jaar plaatsvond in Ras Al Khaimah en de aankomende hackathons die de specifieke topics (duurzaamheid, digitalisering, opleiding en business development) verder zullen uitdiepen. Tot slot, leden worden binnenkort uitgenodigd om lid te worden van een besloten ABTO Facebookgroep.

Thomas Cook: geen invloed op werking ABTO

Luc kwam tijdens zijn introductie kort terug op het debacle rond Thomas Cook, hetgeen hij als voorzitter van ABTO ten zeerste betreurt. Thomas Cook was immers een belangrijk lid van de belangenvereniging. “We zullen creatief moeten omspringen met de budgetten, maar ik wil absoluut benadrukken dat het faillissement van Thomas Cook geen invloed zal hebben op de werking van ABTO,” aldus Luc Coussement.

Bekijk alle foto’s van de ABTO workshop via deze link.

Comments