Newsflash

Update Garantiefonds Reizen & Thomas Cook / Neckermann

Vandaag, 18 mei 2020, heeft het Garantiefonds Reizen de kaap van 20 miljoen euro uitbetalingen overschreden. Aldus zijn ca. 85% van de dossiers afgewerkt en zijn méér dan 37.500 reizigers terugbetaald. Dit naast de 12.500 reizigers die we in de weken na het faillissement terug thuis hebben gebracht. Het Garantiefonds Reizen blijft op schema om méér dan 90% van de dossiers tegen eind mei af te ronden.

Dit staaltje van consumentenbescherming door de reissector zelf staat in schril contrast met het totaal gebrek aan begrip voor de reissector, nu zij zelf in grote nood verkeert.

1) We zijn verbaasd dat de Europese Commissie een starre houding blijft aannemen over het gebruik van vouchers, uitgegeven voor een omwille van Covid-19 geannuleerde reis. Het blijven aandringen om de consumenten de keuze te laten tussen een cashterugbetaling of een voucher zal, in vele Europese landen, aanleiding geven tot een golf van faillissementen. De cash is nu eenmaal op… Deze is meestal doorbetaald aan leveranciers verder in de lijn, zoals airlines en hotels, die zelf geen terugbetalingen kunnen of willen verrichten.

2) De coronacrisis geeft aan dat de Europese Richtlijn op Pakketreizen niet bruikbaar is voor allesomvattende crisissituaties en dat er zich een fundamentele herziening van de Richtlijn opdringt.

3) De reissector vraagt al 30 jaar naar een verzekering tegen financieel onvermogen voor vliegtuigtickets.  Het is onbegrijpelijk dat de lobby van de airlines dit zolang heeft kunnen tegenhouden. De huidige crisis is hopelijk een signaal voor Europa om daar nu eindelijk werk van te maken.

4) Het systeem van vouchers met een garantiestelling en terugbetaalbaar na 12 maanden is een goed compromis tussen consumentenbescherming en het vergroten van de overlevingskansen van de reissector, door haar een thesauriebuffer aan te bieden.

5) De schade binnen de reissector is zo groot dat er overheidssteun nodig is om haar levensvatbaarheid op middellange termijn te garanderen.

Comments