Analyse, Newsflash

Brexit-feuilleton aflevering 2: “Onzekerheid troef”

Gisterenavond, 15 januari, heeft het Brits Lagerhuis in een historische stemming de Brexitdeal formeel verworpen. Niemand die weet hoe het nu verder moet met de Brexit. Die onzekerheid heeft niet te onderschatten gevolgen voor zowel ondernemingen als burgers, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de EU (en daarbuiten), in alle mogelijke sectoren, en niet het minst in de reissector…

Eurostar: “treinen blijven rijden”

Stefanie Van Mierlo (Eurostar): “Wat Eurostar betreft, verwachten en plannen wij op dit moment dat de treinen zullen blijven rijden op de bestaande basis en het volgens het bestaande tijdschema na Brexit. We voeren constructieve gesprekken met de regeringen over Brexit en zullen dat blijven doen. We begrijpen ook dat de regering bilaterale overeenkomsten nastreeft om de continuïteit van de diensten te waarborgen, en dat dergelijke overeenkomsten ook van toepassing zijn in het geval van een ‘No Deal’ Brexit. Wij blijven constructief samenwerken met de regeringen om ervoor te zorgen dat we ook naar dit resultaat blijven toewerken.”

Dugardyn & Partners: “Het ziet ernaar uit dat reizigers twijfelen”

Olivier Dugardyn (advocaat Dugardyn & Partners): “Op korte termijn brengt de Brexit-onzekerheid de boekingen van, naar en via het VK niet in gevaar. De Britse overheid en de Europese Commissie proberen maatregelen te nemen om ook zonder Brexitdeal de vliegtuigen te kunnen laten vliegen en reizigers toch nog relatief gemakkelijk kunnen te laten reizen. Maar het ziet er toch naar uit dat reizigers twijfelen. Welke reisdocumenten zullen uiteindelijk vereist worden? Zal hun reis nog kunnen doorgaan? Wat bij een ongeval, zal hun verzekering wel nog dekken? Wat zal uiteindelijk de impact zijn van het Britse pond op de prijs van de reis? Zal roaming nog mogelijk zijn?

De vraag daarbij is ook of het VK verder de Europese reiswetgeving (en andere verbonden regelgevingen zoals de passagiersrechten) zullen blijven naleven in geval van ‘crash out’ uit de EU. Het VK is en blijft een grote markt. Dit zal dus onmiskenbaar nefaste economische gevolgen hebben voor Europese reisondernemingen en bestemmingen die traditioneel focussen op een Brits publiek en al evenzeer voor de Engelse incoming en outgoing reisondernemingen. Men kan trouwens vaststellen dat nogal wat Engelse reisondernemingen (en associaties) nu plots voet aan wal willen hebben in de EU, via het openen van filialen of via overnames. Alsof het ‘British’ flegme dan toch plaats ruimt voor realiteitszin… Op langere termijn moeten we ons misschien wel meer zorgen maken. De Brexit, en meer algemeen het groeiend nationalisme dat we overal ter wereld zien opkomen, zijn evoluties die niet te rijmen vallen het DNA van de reissector, van het reizen zelf.”

ECTAA: “Dramatische gevolgen opvangen door contingency action plan”

Michel de Blust (ECTAA): “De Brexit zal belangrijke consequenties hebben voor de toeristische industrie op korte en op (middel)lange termijn. Laten we niet vergeten dat het Verenigd Koninkrijk een belangrijke incoming en outgoing markt is voor de EU27. Meer dan 76% van de Britse reizigers reisden naar een bestemming binnen de EU27 in 2017. Tezelfdertijd zijn 67% van de bezoekers van het Verenigd Koninkrijk afkomstig uit de EU27.

Het Britse parlement heeft het Brexit-voorstel dat op tafel lag in het VK op 15 januari verworpen. Als we op een ‘hard Brexit’ afstevenen, wat kan maar niet zeker is, dan zullen de gevolgen voor de toeristische industrie betreurenswaardig zijn. De afwezigheid van een akkoord betekent dat vanaf 30 maart 2019 het Verenigd Koninkrijk een onafhankelijke staat wordt met als (mogelijke) gevolgen: strengere grenscontroles, kleiner aanbod in vluchten tussen de EU en het VK, beperkingen inzake het autocarvervoer, toepassen van roamingkosten, het einde van de akkoorden inzake gezondheidszorg (zoals de Europese ziekteverzekeringskaart) en beperkingen op buitenlandse arbeid.

Om de dramatische gevolgen van een harde Brexit op te vangen bereidt de Europese Unie een ‘contingency action plan’ om te vermijden dat het luchtverkeer, zeevaart en spoorverkeer tussen de EU en het VK tot stilstand komt. De toegang tot het luchtruim van de EU en bepaalde rechten van luchtvaartmaatschappijen uit het VK worden tijdelijk behouden tot het einde van 2019. Een Europese regulering van tijdelijke aard is klaar om aangenomen te worden. De Europese Commissie voorziet ook om het VK toegang toegeven tot reglement 839/2001 (Schengen Visa Waiver) om de Britse staatsburgers van visumplicht te ontdoen, op voorwaarde dat het VK hetzelfde doet in de omgekeerde richting. Deze tijdelijke regelingen zijn erg belangrijk voor het zeevervoer, de spoordiensten (Eurostar en de kanaaltunnel). Toch blijven deze maatregelen tijdelijk en moet er nog steeds een bindende overeenkomst gesloten worden voor op lange termijn.

Sinds het referendum van 2016 heeft ECTAA zijn leden geïnformeerd over de impact en mogelijke gevolgen van de Brexit. De Europese Commissie heeft sectorspecifieke informatie gepubliceerd over de mogelijke gevolgen van de Brexit vanuit een factueel en juridisch standpunt.”

UNIZO: “cliff edge is slechtst denkbaar”

Nu het terugtrekkingsakkoord van premier May met Europa gisteren door het Britse Parlement werd weggestemd, blijft de onzekerheid voor onze KMO’s groot, betreurt UNIZO. Essentieel voor UNIZO is dat nu verder alles op alles wordt gezet om alsnog een no deal Brexit te vermijden, waarbij het Verenigd Koninkrijk zich losscheurt van de EU zonder akkoord en we terugvallen op de regels van de World Trade Organisation (WTO). “Een no deal Brexit-scenario (“cliff edge”) is het slechtst denkbare voor de ondernemers aan beide zijden van het kanaal”, aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Dit scenario zou inhouden dat onze KMO’s vanaf 30 maart 2019 te maken krijgen met douaneformaliteiten, invoerheffingen… Uitdagingen waarop ze zich, vooral door de aanslepende onzekerheid tot op heden, onvoldoende konden voorbereiden. Het staat in de sterren geschreven dat dit voor chaos en heel wat schade zou leiden.”
“Hoewel we nog altijd hopen dat het niet zo ver zal komen, verwelkomen we de initiatieven van de federale regering voor een zo goed mogelijke voorbereiding op een eventuele no deal Brexit”, aldus UNIZO-topman Danny Van Assche.

Destination Green: “De onzekerheid weegt door”

Karl Dijkmans (Destination Green): “De onzekerheid weegt door bij de Brexit, enerzijds omdat men in de UK in de outgoing markets merkt dat de Britten uitstelgedrag vertonen bij het reserveren van hun overzeese vakanties. Hier merken we echter net hetzelfde maar dan in omgekeerde richting. De vraag naar reizen naar het Verenigd Koninkrijk ligt gevoelig lager dan vorig jaar rond deze tijd en we hebben in vergelijking met vorig jaar een achterstand opgelopen. Wij kunnen natuurlijk wel alternatieven aanbieden. We merken een verhoogde interesse voor Ierland, dat dit jaar zeker, de vruchten gaat plukken op toerismevlak van de Britten hun EU-uitstap. Ook voor de Faeröer eilanden, die geografisch ietwat van bepaalde delen van Schotland weghebben, merken we een licht hogere vraag. Door de interesse voor andere groene bestemmingen kunnen we de negatieve impact op de verkoop wel grotendeels uitvlakken.

De Brexit zal een min resultaat in de verkoop op het Verenigd Koninkrijk tot gevolg hebben en zolang ze op de Britse Eilanden geen duidelijkheid scheppen over de richting die ze uit willen gaan, zal de verkoop blijven slabakken. Een no deal scenario lijkt mogelijks een problematisch gegeven, echter dat hoeft het niet meteen te zijn. De wachttijden in havens en luchthavens zullen wat oplopen door verscherpte controles. Anderzijds, bij een no deal scenario mogen we een serieuze daling van de waarde van het Britse pond verwachten, wat dan weer voordelig is qua prijs en misschien later op het jaar nog potentiële reizigers over de streep zal trekken. Een bijkomend gegeven is dat er bij een no deal ook geen BTW meer op reizen naar het Verenigd Koninkrijk verschuldigd zal zijn, wat opnieuw de prijs ten goede komt. Dit brengt wat programmeerwerk met zich mee en dat is wel een belastende factor.

Wij kopen op dit moment zeker en vast al geen grote hoeveelheden ponden in, omdat we op een daling anticiperen. Mocht er alsnog een deal uit de bus komen, dan nog zal het Verenigd Koninkrijk economisch een daling kennen, waardoor we niet verwachten dat de pond op korte termijn sterk zou stijgen.

Wij investeren op dit moment doelbewust iets meer in onze andere bestemmingen, zeker op gebied van nieuwe producten. Het Verenigd Koninkrijk zal op 29 maart, middernacht, niet plots ophouden te bestaan. We houden wel rekening met negatieve impact, maar een horrorscenario wordt het volgens ons nu ook weer niet.”


Lees hier aflevering 1: TM Brexit feuilleton aflevering 1: Toeristische industrie tast in het duister

Comments