Analyse

TM Brexit-feuilleton, aflevering 1: “Toeristische industrie tast in het duister”

De hele reisindustrie, zowel nationaal als internationaal, laat via allerlei kanalen zijn ongerustheid blijken over de impact van de Brexit – in welke vorm dan ook, ‘deal’ of ‘no deal’ – op de business voor 2019. De bedrijven waarschuwen hun stakeholders over de mogelijke gevolgen van de diverse mogelijke scenario’s, waarbij de groeivooruitzichten permanent worden bijgesteld. Hoewel er nog steeds veel onzekerheid bestaat over de definitieve voorwaarden van de uiteindelijke Brexit, zijn er aanwijzingen dat ook de toeristische industrie zich stilaan voorbereidt op een harde Brexit. Dergelijke inspanningen betekenen directe en indirecte kosten, ongeacht de uiteindelijke inhoud van de deal.

TM ging te rade bij Belgische en internationale vakverenigingen, touroperators, coach-operatoren en andere transportmodi en ging na welke invloed de Brexit kan/zal hebben op elke specifieke sector. Welke maatregelen nemen ze vanuit hun organisatie om voorbereid te zijn op de diverse scenario’s? Nog tot vrijdag 29 maart, de dag waarop het Verenigd Koninkrijk officieel uit de Europese Unie stapt, brengt Travel Magazine u in een ‘Brexit-feuilleton’ hun reacties.

——————————————————————

“De Brexit kan ook uw toeristisch bedrijf raken,

ook al vermoedt u dat in eerste instantie niet.”

——————————————————————

FTI: “Onzekerheid is de enige zekerheid”

Bernard Tuyttens (Federatie Toeristische Industrie, FTI): “Onzekerheid is de enige zekerheid. En die onzekerheid kan nog geruime tijd aanhouden. De publieke opinie in het Verenigd Koninkrijk is niet de enige die duizelig wordt van de aanhoudende berichtenlawine. Ook de toeristische industrie op het continent tast in het duister. Onvoorspelbaarheid die leidt tot extreme onzekerheid, het is allerminst een karaktertrek van een economische ruimte die bedrijven toelaat goed geplande diensten te leveren. Zelden heeft boven een land zo een grote bui vol juridische onzekerheid gehangen als nu in het Verenigd Koninkrijk. Keurt het Brits parlement het verdrag goed, dan treedt het VK hoe dan ook uit de eengemaakte markt en de douane-unie. Wijst het Brits parlement het recent onderhandelde terugtrekkingsakkoord met de EU af, glijden we dan in het ravijn van een erg brutale Brexit? Of gebeurt uiteindelijk net het tegendeel: komt er een tweede referendum dat het VK toelaat EU-lid te blijven? Een greep uit de veelheid van de jongste berichten.”

Het spoor

“Een hoge verantwoordelijke stelt dat de Britse spoorsector nauwgezet zal blijven samenwerken met de Europese Unie. Maar de Britse regering voorziet – in het geval van een harde Brexit – grote moeilijkheden voor het treinverkeer omwille van de afwezigheid van vergunningen (de Eurostar naar Londen, goed voor 40 verbindingen per dag via de Kanaaltunnel). Nieuwe vergunningen zouden in dat geval met elk land afzonderlijk moeten onderhandeld worden. Er bestaat een reële kans dat dit rond raakt.”

De luchtvaart

“Easyjet vervangt al zijn Britse pilootlicenties (voor zijn op het continent gebaseerde piloten) door Oostenrijkse en zet daartoe een Oostenrijkse tak op. De reden: de Britse licenties zouden wel eens ongeldig kunnen worden. Ryanair (actief op 21 Britse luchthavens) heeft ondertussen, net zoals andere airlines eerder al deden, een Britse vliegvergunning aangevraagd om bij een Brexit probleemloos van en naar Groot-Brittannië te kunnen blijven vliegen. Het ene toeristisch bedrijf na het andere neemt maatregelen om de connectiviteit met het VK te kunnen garanderen. De Europese Commissie (EC) heeft op 19 december 2018 een “No Deal Contingency Plan” bekendgemaakt. Eén van de 14 maatregelen (die extreme ontwrichting voor mensen en bedrijven moeten tegengaan vanaf de dag na uittreding, 30 maart 2019) betreft de luchtvaart. Het gaat erom dat er sowieso nog vluchten tussen het VK en continentaal Europa mogelijk zijn bij een ‘no deal’ (niet ratificatie door het Brits parlement van het uittredingsverdrag). Wanneer het VK niet langer lid is van de Single European Sky draagt de EC er zorg voor dat er toch een minimum connectiviteit kan worden gegarandeerd, voor zover het VK gelijke rechten toekent aan EU-carriers en de concurrentie niet vervalst. Het plan geldt voor 12 maanden. Daarnaast wordt de geldigheid van een reeks veiligheidslicenties in de luchtvaart met 9 maanden verlengd. Opluchting alom. Maar dit goede nieuws is omgeven door veel onduidelijkheid. Het betreft vooral onvoorspelbaarheid wat betreft o.a. douaneformaliteiten, indirecte belastingen, exportvergunningen, wisselkoersschommelingen, de meest uiteenlopende EU-normen, accreditatie en conformiteit, arbeidsrecht, veiligheid en screening van bagage, de veiligheid van het luchtverkeer, vervoersrechten, al dan niet blijvend toepasselijke consumentenrechten, gevaar van deloyale concurrentie, ‘Brexit proof’ contracten, kwaliteitseisen,…”

——————————————————————

“Zelden heeft boven een land

zo een grote bui vol juridische onzekerheid gehangen

als nu in het Verenigd Koninkrijk”

——————————————————————

“Zijn er subsidies beschikbaar om de transitie naar een uitgetreden VK te verzachten? Bestaat er zoiets als een ‘Brexit impact’ scan voor mijn bedrijf, of het nu Vlaams of Franstalig is? Het antwoord is positief: o. a. Flanders Investment and Trade heeft al heel wat denk- en doewerk achter de rug. De Brexit kan ook uw toeristisch bedrijf raken, ook al vermoedt u dat in eerste instantie niet. Dat kan door de onduidelijkheid over de toepassing van allerhande regels, evenzeer door de reactie van de markten. Het is en blijft een open deur intrappen wanneer men aanraadt op alle mogelijke scenario’s voorbereid te zijn. Niemand kan nu de toekomstige mate en intensiteit van controles aan de grens voorspellen. En – inderdaad – er zijn erg ijverige streken in België met veel export naar het VK. Het is iets dat, bij een harde Brexit, de Belgische economische groei kan doen stilvallen.”


Ryanair verzekert zich van Britse AOC

Ryanair heeft vorige week al eieren voor zijn geld gekozen. Ze hebben m.n. van de Britse luchtvaartautoriteiten een AOC (Air Operators Certificate) verkregen. Met het verkrijgen van de vliegvergunning kan Ryanair UK ook na de Brexit binnenlandse vluchten uitvoeren en op routes naar niet-Europese landen vliegen. Ryanair voegt er wel aan toe dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk nog tot een overeenkomst moeten komen om zo eventuele problemen in het luchtvervoer tijdens de vakantieperiode 2019 te voorkomen. De Europese Commissie kwam half december met een noodplan om, in het geval van een no-deal Brexit, het vliegverkeer tijdelijk te verzekeren zonder al te grote verstoringen. Het VK heeft ook met Canada en de Verenigde Staten een post-Brexit Open Skies-akkoord gesloten, waardoor het luchtverkeer tussen die drie landen gewaarborgd blijft.

Wordt elf weken lang vervolgd!

Comments