Aviation

Ryanair steekt hand uit naar Belgisch personeel

Ryanair is bereid om vakbondsdelegaties te erkennen voor de in België gebaseerde piloten en cabinepersoneel, en om te onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) volgens het Belgische arbeidsrecht. Dat zegt de maatschappij in een brief aan de Belgische vakbonden. Ze vraagt wel dat de geplande staking van 28 september wordt afgeblazen. De Belgische vakbonden hadden Ryanair vorige dinsdag een voorstel tot cao overgemaakt, en de maatschappij een week de tijd gegeven om te antwoorden. De respons viel dinsdagavond in de bus. De maatschappij roept in de brief de vakbonden LBC-NVK, BBTK en ACLVB op om snel syndicale delegaties samen te stellen voor de piloten en voor het cabinepersoneel (stewardessen en stewards), zodat er onderhandelingen kunnen worden opgestart. Ryanair zegt voorts bereid te zijn om te aanvaarden dat “elke toekomstige cao in België geregistreerd zal zijn, onderworpen zal zijn aan Belgisch recht en dat de Belgische rechtbanken bevoegd zullen zijn voor disputen in het kader van die cao”. De in België gebaseerde Ryanair-werknemers zullen ook onder de Belgische sociale zekerheid komen. Dit alles kan voor de maatschappij vanaf 1 maart 2020. Ryanair vraagt in de brief aan de christelijke bediendebond LBC-NVK, langs Belgische zijde betrokken bij de organisatie van de staking van het cabinepersoneel in verschillende Europese landen op 28 september, om tegen vrijdag te bevestigen dat die staking in België van de baan is. Aan vakbondszijde wordt voorzichtig positief gereageerd.