Newsflash

Quo vadis Brexit? Update 15 maart 2019

Ook volgende week komt er over het Kanaal nog een nieuwe Brexit-week aan. Hoe lang wordt de Brexit verlengd? Tot einde juni, tot eind 2019, tot eind 2020??? Niemand, zelfs niet met de talenten van Madame Soleil, kan dit, noch hier in Brussel, noch in Westminster, voorspellen. Hierbij nog even enkele kernpunten rond de Brexit, die hoedanook – normaliter – met één of andere deal (wellicht) zal doorgaan.

Wordt volgende week vervolgd!

Brexit en de reisindustrie

De Brexit zal belangrijke consequenties hebben voor de toeristische industrie op korte en op (middel)lange termijn. Laten we niet vergeten dat het Verenigd Koninkrijk een belangrijke incoming en outgoing markt is voor de EU27. Meer dan 76% van de Britse reizigers reisden naar een bestemming binnen de EU27 in 2017. Tezelfdertijd zijn 67% van de bezoekers van het Verenigd Koninkrijk afkomstig uit de EU27.

Visie van de ECTAA: “onzekerheid”

Michel de Blust (secretaris-generaal ECTAA, European Travel Agents’ and Touroperators’ Associations): “De afwezigheid van een akkoord betekent in principe dat vanaf 30 maart 2019 het Verenigd Koninkrijk een onafhankelijke staat wordt met als (mogelijke) gevolgen: strengere grenscontroles, kleiner aanbod in vluchten tussen de EU en het VK, beperkingen inzake het autocarvervoer, toepassen van roamingkosten, het einde van de akkoorden inzake gezondheidszorg (zoals de Europese ziekteverzekeringskaart) en beperkingen op buitenlandse arbeid. Tenzij op het laatste moment nog een overgangsmaatregel, al dan niet unilatereaal, door de Europese lidstaten gestemd wordt voor een overgangsperiode tot en met eind 2020.

Om de dramatische gevolgen van een harde Brexit op te vangen heeft de Europese Unie een ‘contingency action plan’ voorbereid om te vermijden dat het luchtverkeer, zeevaart en spoorverkeer tussen de EU en het VK tot stilstand komt. De toegang tot het luchtruim van de EU en bepaalde rechten van luchtvaartmaatschappijen uit het VK worden tijdelijk behouden tot het einde van 2019. De Europese Commissie voorziet ook om het VK toegang te geven tot reglement 839/2001 (Schengen Visa Waiver) om de Britse staatsburgers van visumplicht te ontdoen, op voorwaarde dat het VK hetzelfde doet in de omgekeerde richting. Deze tijdelijke regelingen zijn erg belangrijk voor het zeevervoer, de spoordiensten (Eurostar en de kanaaltunnel). Toch blijven deze maatregelen tijdelijk en moet er nog steeds een bindende overeenkomst gesloten worden voor op lange termijn.”

“Cliff edge is slechtst denkbaar”

Hoe dan ook weegt de onzekerheid door voor de toeristische sector. “De onzekerheid voor onze KMO’s is groot,” betreurt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Een no deal Brexit-scenario (‘cliff edge’) is het slechtst denkbare voor de ondernemers aan beide zijden van het Kanaal. Het brengt sowieso nieuwe uitdagingen met zich mee waarop elke speler in het reislandschap, vooral door de aanslepende onzekerheid tot op heden, zich zal moeten heroriënteren.”

Reacties beroepsvereniging VVR

Koen van den Bosch (VVR): “Ieder bedrijf dat met het VK werkt, doet er goed aan om door de Brexit Impact Scan te lopen die door de FOD Economie werd opgezet. Deze scan heeft verschillende mogelijke situaties gegroepeerd rond 9 thema’s: uitvoer, invoer, diensten, vervoer, toelevering, digitale data en diensten (privacywetgeving), intellectuele eigendom, vestiging en concurrentie en markt. Alle adviezen in de Brexit Impact Scan zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het Verenigd Koninkrijk in de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU.

Voor de toerismeprofessionals die klanten naar het Verenigd Koninkrijk brengen, zal dit uiteraard een impact hebben. Of het nu handelt om de pure leisure reiziger, de zakenreiziger of reizigers die voor een specifiek event naar het VK afreizen, het is vooral de reiziger die puur praktisch hinder zal gaan ondervinden. Concreet denken we dan aan verhoogde grenscontroles en dus langere wachtrijen die zich voornamelijk zullen laten voelen in de internationale stations en luchthavens. Voor de professionals zal er uiteraard ook een impact zijn. Langs de ene kant op vlak van BTW-administratie, op vlak van GDPR… Langs de andere kant zal de reisprofessional op vlak van informatie en ondersteuning van de klanten uiteraard de nodige stappen ondernemen, zodat deze niet voor verrassingen komen te staan. Het spreekt voor zich dat VVR zijn leden zal blijven informeren en adviseren zodat ze hier zo makkelijk en efficiënt mogelijk mee zullen kunnen omgaan.”

 

Comments