Privacy Statement

Geachte Heer, Mevrouw,

U bent sinds enige tijd abonnee en lezer van Travel Magazine, het n° 1 vakblad voor de reisindustrie in België en Luxemburg.

Wij danken u graag voor uw interesse.

Als abonnee heeft u bepaalde persoonlijke gegevens aan ons gecommuniceerd, zoals uw naam, e-mailadres, bedrijf, functie en/of telefoonnummer en deze gegevens worden door ons verwerkt en bijgehouden, zolang u abonnee blijft.

Uw persoonsgegevens worden enerzijds aangewend voor de verzending van ons magazine en anderzijds worden deze gegevens opgenomen in de BELUX directory, die te raadplegen is op onze website (http://www.travel-magazine.be/nl-be/Belux-Contacts). Deze zoekmachine is vrij te raadplegen door de bezoekers van onze website.

Op die manier bent u er zeker van dat alle professionals in uw sector uw contactgegevens steeds op eenvoudige wijze kunnen raadplegen, hetgeen een vlotte samenwerking binnen de sector mogelijk maakt.

Vanaf 25 mei 2018 treedt de verordening 2016/679 van het Europees Parlement (GDBA – General Data Protection Regulation) in werking.

Deze richtlijn bepaalt op strikte wijze op welke manier persoonsgegevens kunnen en moeten verwerkt en bijgehouden worden.

Graag informeren wij u hieromtrent.

In de eerste plaats vereist de verordening dat een natuurlijke persoon, van wie de gegevens worden verwerkt of bijgehouden, uitdrukkelijk zijn of haar toestemming hiertoe geeft aan de verwerker.

Bijgevolg dienen wij u te vragen om ons uw uitdrukkelijke toestemming te willen geven voor het vergaren, verwerken en opslaan van uw persoonsgegevens, zoals deze zijn weergegeven in de BELUX directory op de website.

U kan uw toestemming als volgt:

– ofwel stuurt u ons een e-mail, waarin u uw uitdrukkelijke toestemming geeft voor het verwerken, bijhouden en opslaan in de directory van uw gegevens, dit via het e-mailadres abo@travel-magazine.be

Dit neemt slechts enkele minuten van uw tijd in beslag, maar dit zorgt er meteen voor dat u abonnee kan blijven van ons magazine en dat u ook in de toekomst wordt ingelicht omtrent onze activiteiten en workshops.

Personen, die hun uitdrukkelijke toestemming niet geven, dienen wij volgens de verordening immers te schrappen uit onze adresbestanden en directory.

Mevrouw Marleen CEULEMANS treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor onze onderneming (marleen@travel-magazine.be).

U kan haar steeds contacteren, mocht u vragen of opmerkingen hebben over:

– de inhoud van deze brief ;

– een vraag tot inzage in de gegevens die wij van u hebben;

– de (on)juistheid van de gegevens die wij van u hebben;

– het gebruik dat wij maken van uw gegevens;

– een klacht omtrent het gebruik van uw gegevens;

– een wijziging van uw gegevens ;

– een vraag tot gegevensoverdracht;

– uw beslissing om niet langer abonnee te blijven en uw wens dat uw gegevens gewist worden.

U kan ook steeds terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie) wanneer u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door onze onderneming. https://www.privacycommission.be/nl/contact.