Cruise

Ponant schakelt over op zwavelarme brandstof

Alle schepen van Ponant zijn de voorbije weken overgeschakeld van zware scheepsdiesel op zwavelarme scheepsbrandstoffen. Ponant anticipeert hiermee op de nieuwe richtlijn van de Internationale Maritieme Organisatie. Het IMO laat vanaf 2020 in de hele wereld alleen nog scheepsbrandstoffen toe met een zwavelgehalte tot 0,5 procent.  Bovendien legt de Franse luxe- en expeditierederij de lat hoger dan wat straks bij wet wordt bepaald door alleen nog LS MGO (low sulphur marine gas oil) te bunkeren met een maximaal zwavelgehalte van 0,1 procent. Deze norm geldt op dit ogenblik alleen in zogenaamde ‘suphur emission control areas’ of SECA’s. In onder meer de Noord- en Oostzee werd het maximale zwavelgehalte in de brandstof van zeeschepen in 2015 al verlaagd van 1 tot 0,1 procent.

© foto Ponant

Comments