Aviation

Piloten Brussels Airlines beraden zich over nieuw voorstel

Directie en vakbonden bij Brussels Airlines zijn het maandagavond eens geraakt over een voorstel om het loon en de werkdruk van de piloten te verbeteren. Dat wordt nu aan de piloten zelf ter stemming voorgelegd. Begin volgende week zou het resultaat bekend moeten zijn. De directie en de bonden van de luchtvaartmaatschappij waren maandag rond 13 uur bijeengekomen voor wat een cruciale vergadering werd genoemd. De bonden hadden beloofd om de piloten nadien te briefen. Iets na 23 uur was de vergadering afgelopen. Met resultaat, er ligt een voorstel op tafel om aan de piloten voor te leggen. Al wilden de bonden het woord ontwerpakkoord niet in de mond nemen. “Er is een voorstel, en we zullen dat zo neutraal mogelijk aan de piloten voorleggen”, klonk het. “We zullen zien hoe zij erover denken.” Ook over de inhoud wilden de vakbondsvertegenwoordigers niet veel kwijt. Ze willen de teksten eerst aan de piloten voorleggen. “Er is wel vooruitgang geboekt tegenover een maand geleden”, toen de piloten twee dagen staakten. “Er ligt nu een heel gedetailleerd voorstel op tafel.” Er zou zowel iets in zitten inzake verloning als wat betreft werk-privébalans. De directie reageerde via een persbericht. Zij heeft het over een voorstel met maatregelen om de regels rond dienst- en rusttijden, en de balans tussen werk- en privéleven te verbeteren. Ook is er een compensatieregeling voor de piloten. De stakingsaanzegging voor de piloten blijft voorlopig van kracht, tot het resultaat van de stemming bekend is. Aan een prognose waagden de vakbondslui zich niet.