Reisindustrie

Pegase: wat met de 20% Thomas Cook aandelen?

Hardnekkige geruchten duiken de jongste dagen overal op, rond het feit dat de Spaanse toerismegroep Wamos in de overnamedeal van de Neckermann-naam en -kantoren, ook de 20% Thomas Cook-aandelen die de groep in de zelfstandige entiteit Pegase bezat, ook zou overgenomen hebben. Zoals bekend hebben begin dit jaar drie familiale Vlaamse investeerders (privé afzonderlijk handelend, maar gezamenlijk opererend) Pegase losgekoppeld en 80% van het aandelenpakket verworven met Thomas Cook België als minderheidsaandeelhouder.

Jeroen Decroos, managing director Pegase: “Pegase had er bij de verzelfstandiging beslist om 20% van de aandelen bij Thomas Cook te plaatsen. Deze beslissing werd genomen om een aantal stappen die volledige onafhankelijkheid moesten bewerkstelligen in optimale omstandigheden te kunnen laten verlopen.  Om de belangen van Pegase te vrijwaren werd evenwel de mogelijke overdracht van deze aandelen beschermd door een ‘voorkooprecht’ voor de investeerders van Pegase in de statuten. Hierdoor kunnen deze aandelen onmogelijk  vrij circuleren. Dit voorkooprecht wordt uiteraard dan ook gekoesterd door de Pegase investeerders. Tot op heden is er geen enkele ‘officiële’ kennisgeving gebeurd die zou wijzen op een opstart van een mogelijke procedure conform de statuten van enige overdracht van die aandelen.”

Met andere woorden: noch de curatoren noch de Spaanse groep hebben tot op heden een officiële vraag geformuleerd of de drie investeerders in deze zaak hun voorkooprecht effectief willen uitoefenen. Dit leidt tot de conclusie dat er hier nog even gewacht dient te worden op eventuele witte rook.

Comments