Analyse, Binnenland

Overtoerisme in Brugge: maatregelen

Philip Pierins: “Het toerismebeleid van de toekomst vergt moedige keuzes”

Met het hoogseizoen in zicht is overtoerisme meer dan ooit een hot item. Maatregelen in Venetië, Amsterdam, Barcelona en Dubrovnik zorgden voor beroering. Bij ons wordt dit thema meteen geassocieerd met Brugge. Volgens schepen voor toerisme Philip Pierins loopt het echter nog niet zo’n vaart in zijn stad. Niettemin kijkt het Brugs stadsbestuur vooruit en plant het maatregelen waarover zelfs CNN berichtte.

Blijft draagbaar

De relativering van de problematiek overdruk zit hem volgens Philip Pierins in de vaststelling dat bepaalde type bezoekers zich op dezelfde plaatsen en dezelfde tijdstippen van de dag bevinden, terwijl dit in de andere genoemde steden een permanent gegeven is. Hij zwakt ook de statistieken van Big Data af. Van de 8,3 miljoen bezoekers vorig jaar in Brugge (+0,9 mio t.o.v. 2017) waren er 1,2 mio dagrecreanten (praktisch allemaal uit het directe hinterland van Brugge en meestal slechts 1 tot 3 uur blijvend) en 1,1 mio verblijfstoeristen. Blijven over: 6 mio dagtoeristen, die globaal 440 mio euro omzet genereerden. Daarvan komen er 2 mio uit West- en Oost-Vlaanderen en nog eens 1,3 mio uit de rest van het land. Verder zijn er 1,7 miljoen uit al onze buurlanden, Spanje en Italië, en tenslotte 1 miljoen uit de rest van de wereld. De schepen is van oordeel dat Brugge daarmee nog altijd in een draagbaar verhaal zit.

Belangrijkste kern zijn uiteraard de verblijfstoeristen, samen goed voor ca. 1,8 mio overnachtingen. Dat aantal evolueert mee in gunstige zin. Van de andere kant zijn de effecten zoals die van de terroristische aanslagen (in Zaventem en Brussel) in 2016 goed merkbaar. Pierins: “Op zo’n moment hoeft niemand nog te roepen op overtoerisme en valt alles op z’n gat. We moeten m.a.w. voorzichtig blijven. Bekijken we dan weer de cijfers vanaf begin deze eeuw, dan gaat het om een duidelijk succesverhaal, het resultaat van het werk uitgevoerd in de afgelopen jaren. De curve zal ook blijven stijgen. Al was het maar omdat de WTO globaal een verdere stijging van 50 à 60 % toerisme in het vooruitzicht stelt op mondiaal vlak.”

Doelstellingen

Philp Pierins

Philip Pierins over de context: “De concrete maatregelen die we willen nemen, kaderen in een globale visie. Het toerisme in Brugge ondersteunt de gewenste dynamiek van de stad die evenwichtig, verbindend, aantrekkelijk en ondernemend is.

In het kader van het element evenwicht willen we het overdrevene kanaliseren. Hoewel we in de zgn. gouden driehoek nog gerust alle dagtoeristen kunnen opvangen, focussen we op de meerwaardetoerist, zowel cultureel als economisch. Daarvoor zetten we in op MICE. We investeren o.m. in het nieuw congresgebouw, met een capaciteit van 600 à 700 man. Volgens de bevindingen van Meeting in Brugge integreren congresgangers zich naadloos in het stadsleven en verklaart zowat iedere deelnemer naderhand terug te komen.”

“Het element ‘verbindend’ betekent dat de Bruggelingen zich zeker niet buitengesloten mogen voelen in eigen stad. Het samenleven met toeristen lukt tot nog toe prima, het leeuwendeel toont zich zelfs een ambassadeur voor de stad. Het DNA van de stad is anders ook ergens conform met andere steden die aan zee liggen, kanalen hebben en een havenfunctie sinds de Middeleeuwen. Dat straalt internationalisme uit. Ze zijn gewoon van met andere mensen te leven. Daardoor leeft racisme ook slechts in beperkte mate.”

Simon Stevin in the picture

“Ook cultuur zit in ons DNA door ons verleden. We willen Brugge meer op de kaart zetten als cultuurbestemming. In dit verband heb ik inspiratie opgedaan bij Simon Stevin, wiskundige, wetenschapper, uitvinder van het decimaal stelsel, stadsontwikkelaar, taalpurist, enz. In 2020 valt de 400e verjaardag van zijn overlijden! Ik heb meteen mijn collega van Cultuur betrokken, de stedelijke musea en het stadsarchief zijn ermee in de weer, de UGent verleent zijn volle medewerking, enz. Volgend jaar zullen allerhande manifestaties rond Simon Stevin plaats vinden.”

“Een aantrekkelijke stad is automatisch een ondernemende stad. Ik denk daarbij vooral aan initiatieven in de haven van Zeebrugge en aan de lokale handel. Iedereen kent het verhaal van de 82 chocoladewinkels in Brugge. Velen vinden dat erover, maar we leven nog altijd in een vrijemarkteconomie. Voor de aanpak van dergelijke gemeenschappelijke problematiek kunnen we een beroep doen op de ervaring van Amsterdam, Venetië, Barcelona,… waarmee we heel nauwe contacten onderhouden. A’dam heeft de hogere overheid overtuigd om een wetgeving te maken die de overdruk van bepaalde winkels tegengaat. Hier wachten we op de nieuwe regering om op onze beurt een stap vooruit te zetten. We zien met lede ogen hoe de traditionele lokale handel slabakt. We mogen de lokale bakkers, slagers, groentewinkels e.d. absoluut niet verder kwijtspelen. Mensen die het initiatief nemen om dergelijke zaken opnieuw op te starten in Brugge, zijn zéér welkom.”

Contributie passagiers autocars en cruiseschepen

“Om overtoerisme te vermijden, willen we het belastende belasten. We denken aan een (kleine) contributie per capita, die zal vertaald worden per autocar. De opbrengst hiervan komt ten goede aan infrastructuurwerken zoals ondergrondse parkings. Datzelfde systeem zouden we ook toepassen op de passagiers van cruiseschepen die voor een tour in Brugge opteren. Bovendien zullen we met de sector afspraken maken om de aanlooptijden en het bezoek aan Brugge in tijd te spreiden.”

Juli en augustus zijn nog steeds de topmaanden, maar vorig jaar werden gedurende 8 dagen in december ruim 40.000 bezoekers genoteerd, op 30 december zelfs 60.000. Ph. Pierins: “Markten en braderieën werken nog steeds verbindend in Brugge. Zoals de kerstmarkt, al is dat een verhaal apart. Op de Grote Markt wordt de ijspiste gesupprimeerd, want die strookt niet met het principe van duurzaamheid, zoals vervat in de beleidsnota Winterkompas. Om dezelfde reden verdwijnt ook de reuzetent met ijssculpturen aan de ingang van het station. In de plaats voorzien wij een andere attractie die vooral op licht zal gebaseerd zijn in deze donkerste maanden van het jaar. Bij wijze van vingeroefening opteren wij tevens voor een wandelparcours naar het Minnewater, waar een ponton met kunstijspiste komt en andere sfeerscheppende voorzieningen.”

Vakantiewoningenstop

Naast de reeds lang bestaande hotelstop komt er een vakantiewoningenstop in Brugge. Philip Pierins: “We moeten te allen prijze een leegloop van de binnenstad vermijden. Om permanent en betaalbaar wonen in de binnenstad mogelijk te houden, bestendigen we de selectieve criteria voor nieuwe hotels of uitbreidingen van bestaande hotels in de binnenstad. We ontwikkelen een stadsbrede visie op vakantiewoningen, waarbij de maximaal wenselijke capaciteit wordt vastgelegd en niet-vergunde woningen worden aangepakt. De vakantiewoningenstop breiden we uit naar gebieden in de deelgemeenten waar het wonen in het gedrang komt.

In samenspraak met de hogere overheid streven we naar een aanpassing van het logiesdecreet waarbij ook het attest stedenbouwkundige conformiteit wordt opgevraagd en bij registratie een nummer wordt toegekend dat verplicht moet worden gecommuniceerd bij het adverteren op alle boekingsplatformen.”

Door Daniel Steevens

Comments