Cruise

Opschorting cruises kost economie maandelijks 10 miljard euro

De Cruise Line International Association (CLIA) berekende dat het stilleggen van de cruises een economisch verlies betekent van circa 10 miljard euro per maand. De cruise-industrie genereert jaarlijks een omzet van bijna 140 miljard euro en stelt wereldwijd 1,17 miljoen mensen tewerk. Deze arbeidsplaatsen komen niet alleen van de rederijen zelf, maar ook van het transport, de bevoorrading, het toerisme in de regio’s die de schepen bezoeken en de scheepswerven. In verband met dit laatste deelt de Chantiers de l’Atlantique in Saint-Nazaire mee dat ze vandaag het werk gedeeltelijk hervat. Om te voldoen aan de regels inzake social distancing wordt maximaal gewerkt met shiften en is niet meer dan de helft van de werknemers aanwezig op de werf. Ook Fincantieri in Italië hervat de activiteiten op haar acht werven. Bij de Italiaanse scheepsbouwer lag de productie sinds 16 maart stil.

CLIA benadrukt nogmaals dat de sector nauw samenwerkt met de lokale en nationale overheden overal ter wereld om COVID-19 in te dijken. Wanneer de rederijen straks hun cruises hervatten, zal dat gebeuren onder strikte voorwaarden op het vlak van gezondheid. “Het feit blijft dat het overgrote deel van de meer dan 270 cruiseschepen binnen de CLIA-ledenvloot niet door het coronavirus werd getroffen. Dat is grotendeels te danken aan de agressieve maatregelen die de CLIA-leden hebben genomen als reactie op COVID-19 op basis van gangbare richtlijnen van wereldwijde gezondheidsautoriteiten. Die maatregelen omvatten strenge screeningprotocollen, verbeterde sanitaire maatregelen en de beschikbaarheid van medische zorg en behandeling aan boord 24/7.”

© CLIA

Comments