Analyse

Noordpool cruise-expedities en ijsberen

In Newsletter 1035 van vorige week vrijdag kon u een analyse lezen over de recente Asteria Expeditie naar Spitsbergen (Svalbard). De dag van de terugreis (28 juli) deed zich op het eiland SjuØyane een schietincident voor, waaraan we ook een afzonderlijke bijdrage weidden.

We ontvingen dienaangaande een reactie van Frigg JØrgensen, executive director van de Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO): “Het betreft inderdaad een zeer ongelukkig incident waarbij een ijsbeer werd gedood nadat hij een ‘ijsbeerbewaker’ van een cruiseschip had aangevallen. De internationale media hebben veel aandacht geschonken aan het incident en het grote publiek is duidelijk erg betrokken via sociale media. Velen hebben de exploitant bekritiseerd omdat hij toeristen naar dit deel van de wereld heeft gebracht. Een online petitie waarin mensen worden gevraagd de touroperator die bij het incident betrokken was te boycotten, heeft al tienduizenden handtekeningen verzameld. Verrassend genoeg hebben maar weinigen interesse getoond in of zich zorgen gemaakt over de gewonde man of anderen die bij het incident zijn betrokken.”

2 dode beren

“De arctische expeditiecruise-industrie houdt zich intensief bezig met de bescherming van de wilde dieren in het arctisch gebied en werkt volgens een strikt principe van niet-verstoring. Er lijken echter enkele essentiële feiten te ontbreken in het debat. Een deel van de kritiek was gericht tegen het beheer door Noorwegen van ijsberen. Het is belangrijk eraan te herinneren dat Noorwegen de Polar Bear-overeenkomst heeft ondertekend en, in tegenstelling tot sommige andere arctische landen, de ijsbeerjacht in Spitsbergen heeft verboden. Volgens statistieken zijn in een periode van 10 jaar, tussen 2007 en 2016 niet minder dan 7.500 ijsberen gedood in Canada, Alaska en Groenland. In de 45 jaar die zijn verstreken sinds de ijsbeer werd beschermd in Spitsbergen in 1973 zijn daar 131 ijsberen gedood, bijna allemaal in zelfverdedigingssituaties. Van de 131 schietpartijen werden 50 beren, of bijna 40%, gedood door wetenschappers of bewoners van veldstations. Sinds 1973 zijn 15 ijsberen gedood bij incidenten in verband met het toerisme. De overgrote meerderheid van de gevallen betrof mensen op privé-skitochten en campers. In 45 jaar tijd zijn twee beren gedood n.a.v. landingen van cruiseschepen en één in verband met een landing van een jacht.”

2 dode beren teveel

“Twee dode beren in 45 jaar zijn misschien geen hoog aantal, maar het zijn nog steeds twee beren teveel. Het had niet mogen gebeuren, en de expeditiecruise-industrie als geheel betreurt dat zeer ten zeerste. Toch waren er noodsituaties waarbij menselijke dodelijke slachtoffers het alternatief waren geweest. In het recente geval liep de betrokken persoon relatief matige verwondingen op voordat de beer werd afgeweerd, maar dit is niet altijd het geval in Svalbard. Er zijn voorbeelden genoeg van tragische sterftes na ijsbeeraanvallen. Zelfs als de verwondingen niet heel ernstig zijn, zullen alle betrokkenen de rest van hun leven worden gekenmerkt door dit incident. Ze hebben niet alleen een trauma meegemaakt, ze hebben ook acties moeten plegen die ze echt wilden vermijden.”

Hoog opgeleid personeel

“Sommigen hebben kritiek geuit op expeditiecruisers en suggereerden dat poolgidsen niet competent zijn. In het geval van de betrokken expediteurs van de arctische cruises, zou dit niet verder van de waarheid kunnen liggen. Een van de kenmerken van de leden van AECO is dat hun personeel hoog opgeleid is en over een uitgebreide speciale polaire ervaring beschikt. Medewerkers worden getest, gecertificeerd en regelmatig getraind, inclusief op de veiligheid rond ijsberen. Polaire gidsen en expeditieleiders zijn vaak mensen die zich aangetrokken voelen tot deze sector door hun sterke interesse in de natuur en het milieu, en velen van hen zijn actief betrokken bij inspanningen op het gebied van natuurbehoud.”

Géén levensmoede miljonairs

“Sommigen hebben beweerd dat expeditiecruisepassagiers levensmoede miljonairs zijn die er alleen maar om geven items van hun verlanglijstje af te vinken. Niets is minder waar. Expeditiecruises trekken allerlei soorten mensen aan en u vindt aan boord passagiers van alle leeftijden en nationaliteiten en uit alle lagen van de bevolking. Deze mensen zijn naar het noordpoolgebied gereisd om de unieke natuurlijke omgeving, flora en fauna en geschiedenis te ervaren en zijn over het algemeen enthousiast om meer te weten te komen over de gebieden die ze bezoeken. Door hun eigen ervaring en de inspanningen van bekwame en boeiende expeditieleiders, gidsen en docenten, leren ze over het noordpoolgebied vandaag en hoe het zich ontwikkelt. Ze zien met eigen ogen de effecten van klimaatverandering en vervuiling van de arctische omgeving. Ze zien hoe de gletsjers zich terugtrekken door het broeikaseffect, hoe milieutoxines vogels en dieren treffen en hoe een warmer klimaat het mogelijk maakt dat niet-inheemse soorten wortel schieten in het noordpoolgebied.”

Mensen betrekken

“De meeste expeditietoeristen in het noordpoolgebied hebben een sterke wens om het milieu te beschermen. Tijdens hun reis door de arctische gebieden nemen ze deel aan strandopruimingen en halen ze zwerfvuil op dat op de noordpoolstranden is terechtgekomen. Ze zijn veelal betrokken bij burgerprojecten en leveren natuurobservaties op die in de wetenschap hun weg vinden. Zowel passagiers als exploitanten doneren aanzienlijke bedragen aan milieu- en natuurbeschermingsorganisaties. Het veranderende arctische landschap heeft invloed op de bezoekers. Het zorgt ervoor dat ze willen meedoen en handelen. Op deze manier creëren we ambassadeurs en mensen die bereid zijn om actie te ondernemen om het noordpoolgebied en het milieu in het algemeen te behouden. Beperking van de mogelijkheden van het publiek om het noordpoolgebied te ervaren, is ons beroven van de beste tool die we hebben om het milieu te beschermen: de interesse, kennis en betrokkenheid van mensen.”

Conflicten voorkomen

“Het ongelukkige ijsbeerincident geeft aanleiding om de huidige stand van zaken te evalueren. Onderzoek naar de vereisten waaraan de toeristische sector moet voldoen, moet deel uitmaken van deze besprekingen. Het mag echter niet ter discussie worden gesteld om mensen de kans te ontnemen om het noordpoolgebied te ervaren. IJsberen zijn overal op Spitsbergen aanwezig en kunnen overal en op elk moment opduiken. Verschillende bekende trekroutes doorkruisen centrale delen van Spitsbergen en ijsberen worden vele malen per jaar in en nabij nederzettingen waargenomen. Zolang in het noordpoolgebied mensen wonen en actief zijn, moeten alle mensen en alle ijsberen naast elkaar kunnen leven. De hele toeristische industrie en dito autoriteiten zullen echter blijven werken om ervoor te zorgen dat we alles doen wat in onze macht ligt om conflicten tussen mensen en ijsberen te voorkomen”, aldus nog Frigg JØrgensen.

Comments