Analyse

Nieuwe reiswet van kracht

Er is al heel wat over te doen geweest maar nu heel binnenkort, op zondag 1 juli 2018, gaat de nieuwe reiswet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van kracht. De voorbije weken organiseerden de verschillende beroepsorganisaties verschillende opleidingssessies voor de reisprofessionals, zodoende hen zo goed mogelijk te informeren over de grootste veranderingen. Ook Selectair nam de nodige maatregelen en organiseerde een eigen infomoment voor zijn leden. Hoog tijd om een balans op te maken. Is iedereen nu klaar voor de nieuwe reiswet na de georganiseerde infosessies? En zijn er nog pijnpunten? We vroegen om een reactie.

VVR: “Grote belangstelling”

Koen Van den Bosch (ceo VVR): “De belangstelling voor de opleidingen was zeer groot. We hebben er bewust voor gekozen om voor deze sessies het aantal deelnemers te beperken zodat er voldoende ruimte was om vragen te stellen en deze te beantwoorden. Naast een duidelijk context wordt tijdens deze sessies vooral de nadruk gelegd op het praktische luik. Waar moet je als reisagent op in de praktijk op letten? Hetzij als doorverkoper, dan wel als organisator. Ook de tool die door alle vakverenigingen gebruikt wordt is er voorgesteld. Via een eenvoudige vragenlijst kom je zo bij de juiste standaardinformatieformulieren terecht die je van de wetgever verplicht dient mee te geven aan je klant. Alle sessies waren volledig volzet en er was een ruime wachtlijst voor de sessies die er nog kwamen. Het is dus duidelijk dat we nieuwe sessies zullen inleggen zodat iedereen de kans heeft om deel te nemen en indien nodig zelfs een opfrissing voorzien. Hierover zullen we uiteraard communiceren via de geijkte kanalen. De feedback op basis van de feedbackformulieren is goed tot zeer goed. Met deze input hebben we de inhoud van de volgende sessies meteen wat aangepast aan de vragen die we kregen om hier adequater op te kunnen antwoorden. De nieuwe wet is een hele dobber, maar biedt uiteraard ook opportuniteiten om de reisagent nog beter uit te spelen naar de reiziger. Doordat de wet niet helemaal sluitend is voor verkoop via het internet blijft de reisagent het enige kanaal waar je zeker en volledig ingedekt bent door de wet en tegen insolventie. Een unieke troef die ervoor zorgt dat je gemoedsrust ook met vakantie kan.”

ABTO: ‘Reiswet Matrix’

De opleidingssessie over de Nieuwe Reiswet in Antwerpen van woensdag 20 juni was het sluitstuk van een succesvolle reeks opleidingen.

Luc Coussement, voorzitter van ABTO: “De opleidingssessies waren uniek in hun genre. Enerzijds door de gezamenlijke aanpak: ABTO en de andere beroepsverenigingen UPAV, BTO, Vlara en FBAA werkten samen om een zo groot mogelijk bereik te garanderen. Anderzijds door het succes ervan: onze leden kwamen massaal af en namen de aangereikte praktische handvaten om deze nieuwe reiswet in de praktijk toe te passen gretig aan.”

Het tweede deel van de ABTO opleidingscyclus trok maar liefst een 200-tal reisagenten en touroperatormedewerkers aan. Zij gingen allemaal naar huis met de nodige tools om de implementatie van de nieuwe Reiswet tot een goed einde te brengen. Daarnaast gaf ABTO ook al een heleboel extra privésessies.

Naast de opleidingen heeft ABTO ook een handige matrix ontwikkeld om je verder te helpen met de nieuwe Reiswet. Zo kan je te allen tijde teruggrijpen naar deze tool. En die heeft zijn doel niet gemist. Ilse Meyers, managing director van ABTO, auteur en spreker van de opleidingen, legt uit: “Zeker in het begin zal deze matrix een handige hulp zijn omdat de nodige documenten netjes aangeleverd worden. Tijdens deze sessies hebben we echter het belang van de precontractuele en contractuele fase uitvoerig behandeld. De manier waarop de nodige informatie wordt aangeleverd aan de klant vraagt veel aandacht en de juiste aanpak.”

De sessies gaven ook de nodige tijd en aandacht aan alle elementen van de nieuwe Bijzondere Voorwaarden. Met heel wat tips, praktijkvoorbeelden en een handige overzichtslijst van wat er dient opgenomen te worden, kunnen de deelnemers nu deze Bijzondere Voorwaarden definitief opstellen en afwerken.

Ilse Meyers concludeert: “Maar daar blijft het niet bij. Er is nog veel werk, ook na de opleidingen. Want heel wat elementen in deze wet zijn voor ruime interpretatie vatbaar. ABTO gaat daarom ook onverstoord verder werken en onze leden te helpen en bij te staan om waar en wanneer nodig rechtspraak te genereren die voor de sector haalbaar is en die voor onze leden en reisagenten een nieuw werkbaar wettelijk kader zal opleveren.”

Selectair: “administratieve rompslomp”

Selectair heeft vorige donderdag 21 juni ook een sessie georganiseerd voor een 60-tal ingeschreven Selectair-leden in het Van der Valk Hotel in Diegem. Ilse Meyers, Secretaris Generaal ABTO kwam daar de toelichting geven.

Pieter Demuynck (voorzitter Selectair): “Door omstandigheden kon ik niet naar de eigen opleiding van Selectair gaan, en heb ik die van de VVR bijgewoond. De cursus was zeker interessant en zelfs noodzakelijk: Antoon Van Eeckhout heeft ons duidelijk op onze plichten gewezen, en ook de mogelijke consequenties geschetst van de nieuwe wetgeving. Met de wet zullen we willens nillens moeten leren leven – dura lex, sed lex – want de impact ervan zal pas correct ingeschat kunnen worden eens er juridische uitspraken zullen geweest zijn. Wat het indekken tegen die juridische gevolgen betreft, ben ik benieuwd naar de voorstellen en de kosten van de premies van de verzekeringsmaatschappijen.  Mochten die kosten tegenvallen, zullen we noodgedwongen jaarlijks een bepaalde reserve moeten aan de kant zetten als oorlogskas in geval van… Hoe dan ook, verzekering betalen of reserves aan de kant zetten: het heeft alweer een financiële impact op onze ondernemingen.

Momenteel is de administratieve rompslomp de grote uitdaging: gezien de ‘snelheid’ van het kabinet Peeters maar sedert halverwege juni de richtlijnen bekend zijn, rest er (te) weinig tijd om alles voldoende te kunnen bestuderen. Het wordt een serieuze opgave om onze werking in zo’n korte tijd bij te sturen om alles in regel te krijgen.”

UPAV: “goede verstandhouding”

Anne-Sophie Sneyrs: “De verschillende Belgische Associaties hebben zich verenigd om samen opleidingen te geven aan de reisagenten over de nieuwe reiswet. De UPAV stond in voor de sessies in Franstalige België, die werden gegeven door meester Dugardyn, expert in de materie. In totaal werden maar liefst 5 sessies georganiseerd in Wallonië en Brussel. In totaal kwamen 180 mensen af op de infosessies. 80% zijn lid van UPAV, de overige lid van ABTO en FBAA. Dankzij een goede verstandhouding en een gelijke agenda, hebben we een samen een stap in de goede richting gezet naar een verdere samenwerking. Op onze nieuwe website kunnen onze leden de verschillende presentaties terugvinden.”

Redactie TM

Comments