Aviation

Nieuwe grondafhandelingslicenties op Brussels Airport

Brussels Airport Company heeft de licenties toegekend voor 5 beperkte categorieën van grondafhandelingsdiensten op de luchthaven met name de afhandeling van passagiers- en volvrachtvliegtuigen, de afhandeling van bagage, het transport van vracht en post en het transport van catering. De licenties werden toegekend aan Aviapartner Belgium, Aviapartner Cargo, Swissport Belgium, Swissport Cargo Services Belgium, dnata, LSG Skychefs en Newrest Servair.

Brussels Airport Company heeft in 2017 een selectieprocedure opgestart voor het toekennen van licenties aan grondafhandelaars in het kader van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op Brussels Airport.

Het gaat om licenties voor de beperkte grondafhandelingscategorieën:
– bagageafhandeling (2 licenties)
– platformafhandeling van passagiersvliegtuigen (2 licenties)
– platformafhandeling van volvrachtvliegtuigen (3 licenties)
– vracht- en postafhandeling (3 licenties)
– cateringtransport (2 licenties)

De selectie is in eerste fase verlopen op basis van verschillende financiële vereisten en in een tweede fase van kwalitatieve vereisten, die gedefinieerd werden in de uitgeschreven selectieprocedure. Op basis van verschillende elementen omtrent operationele werking, veiligheid, kwaliteit, personeel en milieu, heeft Brussels Airport Company vandaag de verschillende licenties toegekend.
De licenties voor bagageafhandeling en platformafhandeling van passagiersvliegtuigen worden gegeven aan Aviapartner Belgium en Swissport Belgium. De licenties voor platformafhandeling van volvrachtvliegtuigen en vracht- en postafhandeling gaan naar Aviapartner Cargo, dnata en Swissport Cargo Services Belgium. dnata is nieuw op de luchthaven. Voor cateringtransport verleent Brussels Airport Company een licentie aan LSG Skychefs en Newrest Servair.

De nieuwe licenties lopen vanaf 28 oktober 2018 voor een periode van 7 jaar. Alle bedrijven die deelgenomen hebben aan de selectieprocedure, worden persoonlijk op de hoogte gebracht, waarna een periode van stand-still voor beroepsprocedures geldt van 15 dagen na ontvangst van de beslissing. Daarna kunnen de contracten getekend worden.

Comments