Newsflash

Nieuwe BTW-werkgroep TO’s/reisbureaus

Naar aanleiding van een wetsvoorstel, ingediend op 13 maart 2019 en in extremis (de laatste zitdag) in het federale parlement goedgekeurd op 3 mei jl., waarin onder andere enkele wijzigingen worden aangebracht aan de BTW-regeling van toepassing op de bijzondere regeling voor de reisbureaus, heeft de ABTO een BTW-werkgroep gecreëerd om zo spoedig mogelijk onderhandelingen met de BTW-administratie voor te bereiden.

Deze nieuwe wet is 10 dagen na publicatie in het Staatsblad (datum 13 mei 2019) in voege getreden waardoor de BTW Administratie met de hele reissector in overleg wil gaan om een nieuwe circulaire te schrijven.

Reeds in 2000 (K.B. van december 1999)  werd een nieuwe wetgeving geïmplementeerd met betrekking tot deze bijzondere regeling voor reisbureaus, maar doordat er nog geen nieuwe circulaire was, kregen de reisbureaus tot op vandaag nog steeds de mogelijkheid om de ‘oude’ marge regeling, zoals beschreven in circulaire 33/1978, toe te passen. De BTW-administratie wenst met alle stakeholders in eerste instantie separaat te overleggen. De ABTO gaat op dinsdag 28 mei overleggen met een team samengesteld uit Ilse Meyers (ABTO), Wim Van Besien (TUI), Nico Coppens (Thomas Cook) en een vertegenwoordiger van BTW-consulenten Deloitte uit Gent.

De VVR en de UPAV zijn gevraagd op 6 juni en op een later moment worden ook de business travel-vertegenwoordigers uitgenodigd.

Volgens de VVR “is deze wet erop gericht de regels in overeenstemming te brengen met de rechtsspraak van het Europese Hof van Justitie. Het vervangt onder meer de huidige term ‘reiziger’ door ‘afnemer’ en er worden enkele andere termen en definities geschrapt. De administratie wenst deze wetswijziging te gebruiken om een nooit toegepast Koninklijk Besluit van december 1999 in voege te laten treden. In de praktijk werd dit Koninklijk Besluit nooit toegepast omdat dit praktisch onmogelijk bleek en het blijft dan ook de vraag hoe dit vandaag wel mogelijk zal zijn.”

Comments