Aviation

Nederlandse staat koopt 12,68% van de aandelen in Air France-KLM

De Nederlandse staat heeft via de aankoop van aandelen een rechtstreeks belang van 12,68% in Air France-KLM. Het doel is om uiteindelijk een positie te verkrijgen die gelijkwaardig is aan die van de Franse staat. Met het aandelenpakket ter waarde van 680 miljoen euro willen de Nederlanders rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op toekomstige ontwikkelingen bij de holding Air France-KLM zodat de Nederlandse publieke belangen gewaarborgd kunnen worden. De verwerving van aandelen is op 20 februari gestart en inmiddels heeft de Nederlandse staat 12,68% van de aandelen van Air France-KLM in handen. De afgelopen jaren is gebleken dat belangrijke beslissingen over de strategie van KLM steeds vaker op het niveau van de holding Air France-KLM werden genomen. Daarnaast verliepen gesprekken over versterking van bestaande afspraken over het publieke belang (staatsgaranties) en inrichting van het bestuur moeizaam. Met de verwerving van aandelen in Air France-KLM is nu formele invloed op het hoogste niveau binnen de holding verkregen en is het publieke belang van de  Nederlandse staat beter geborgd bij toekomstige besluitvorming. Naast dit aandelenpakket wordt het gesprek met Air France en de Franse staat voortgezet over de staatsgaranties en de governance. Nadere afspraken tussen Air France-KLM en KLM over het bestuur en de positie van KLM ceo Pieter Elbers zijn al gemaakt.

Comments