Cruise

MSC Cruises installeert milieusoftware

MSC Cruises rust al haar schepen uit met de Ocean Guardian-tool. Die geeft de schepen rechtstreekse toegang tot alle milieureglementeringen. De tool werd de jongste maanden met succes uitgetest aan boord van de MSC Divina. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (MARPOL) leggen wereldwijde spelregels vast op het vlak van veiligheid en milieu. Veel landen hebben daarnaast een regionale of nationale wetgeving die de kapiteins van schepen in acht moeten nemen. Het is voor de officieren niet eenvoudig om al deze wetten en eventuele aanpassingen bij te houden. Om de rederijen en schepen te helpen, ontwikkelde Total Marine Solutions de Ocean Guardian. Tegen eind juli krijgen alle scheepsbruggen en machinekamers aan boord van de MSC-schepen alsook het MSC Maritime Support Center in Londen toegang tot deze technologie.

© foto MSC Cruises

Comments