Aviation

Meer omzet, lagere winst voor Skeyes in 2018

Luchtverkeersleider skeyes boekte het voorbije jaar een omzet van ruim 240 miljoen euro tegenover 234 miljoen euro in 2017. De nettowinst daalde van 22,4 miljoen euro in 2017 tot 16,7 miljoen euro het afgelopen boekjaar. Niettegenstaande de sociale onrust van de voorbije maanden stelt ceo Johan Decuyper zicht kandidaat voor een tweede mandaat. Zijn huidig mandaat loopt in oktober af, maar “ik ben kandidaat voor een tweede mandaat”, zei Decuyper vandaag bij de voorstelling van het jaarverslag van skeyes. “We hebben iets opgestart waarvan we de resultaten beginnen te zien. Ik wil dat werk graag voortzetten”, zei hij. Decuyper wees op de verwezenlijkingen die hij de voorbije jaren realiseerde. Zo was skeyes (het voormalige Belgocontrol) vorig jaar voor het vijfde jaar op rij winstgevend. En er wordt sinds enkele jaren weer volop aangeworven en geïnvesteerd. De ceo zegt zich voldoende politiek gesteund te voelen om een tweede mandaat te kunnen ambiëren. De benoeming van een ceo bij skeyes is een politieke beslissing. Tegenover de verwezenlijkingen staat een aanhoudende sociale onrust. De voorbije maanden was het Belgische luchtruim meermaals verstoord of zelfs volledig gesloten door sociale acties van een deel van de luchtverkeersleiders. Decuyper wijt die onrust grotendeels aan angst voor verandering. “Niemand heeft graag verandering. Maar die is nodig om met skeyes te evolueren naar een onderneming die de concurrentie in Europa aankan.”