Analyse, Bestemmingen

Lombok: visie op de toeristische situatie

Het eiland Lombok, buur van Bali, werd getroffen door verschillende aardbevingen op 29 juli en 5 augustus laatstleden. Maar de natuur is grillig en onvoorspelbaar en de aarde trilde opnieuw vorige zondag. Enkele nieuwe bevingen schudden het eiland door elkaar wat ervoor zorgde dat het dodental nog hoger opliep tot al meer dan 500. Opnieuw konden de schokken tot op Bali gevoeld worden, maar er werd geen grote schade genoteerd op het populaire vakantie-eiland. Het toeristische nationale park van Mount Rinjani op Lombok werd al gesloten na de aardbeving van eind juli en dat blijft uiteraard zo voor onbepaalde duur. De persmededeling die de wereld ingestuurd werd op maandag door de minister van toerisme van Indonesië blijft gematigd positief klinken. Er wordt geopperd dat toerisme naar de rest van Indonesië perfect mogelijk blijft en er ook geen enkel tsunami-alarm werd genoteerd. Ook de luchthavens van Lombok en Bali werken zoals normaal, aldus de minister. Hij wijst tenslotte op het belang om alle officiële adviezen te blijven opvolgen ter plaatse en alle officiële boodschappen te volgen.

Indonesië bevindt zich op de Pacifische Ring van Vuur, een zone met uitzonderlijk sterke vulkanische activiteit. Wat moet je nu aan reizigers aanraden rekening houdend met deze laatste ontwikkelingen? We contacteerden de belangrijkste Belgische vakverenigingen en vroegen hen om hun visie op deze situatie.

ABTO

Luc Coussement (ABTO): “Onze leden actief op Lombok hebben naar aanleiding van de aardbevingen en de aanzienlijke schade die deze hebben aangericht aan de bestemming hun klanten in veiligheid gebracht en eventuele rondreizen aangepast. Dit volledig in lijn met het advies van Buitenlandse Zaken dat ook stelt om niet-essentiële reizen naar Lombok op korte termijn uit te stellen. Van de ABTO-leden zijn er voorlopig dus geen klanten meer in Lombok en deze bestemming wordt tot het einde van ons zomerseizoen niet meer aangeboden. Bestaande boekingen werden omgeboekt naar Bali en het eiland Lombok werd in de rondreizen vervangen door Bali, wat dan weer de nodige beddendruk in deze bestemming verklaart. Enkele van onze leden melden ook dat er vanuit hun organisatie, spontane solidariteitsacties ontstaan zijn met als enig doel de getroffen bestemming en de lokale bevolking te helpen om zo snel als mogelijk te herstellen.”

VVR

Koen van den Bosch (VVR): “Uiteraard moet de reisagent zorgen voor heldere informatie en goede assistentie en daarbij zijn klant centraal stellen om voor hem of haar de beste oplossing te zoeken. Belangrijk is dat men grondig bekijkt of de reis geboekt is onder de voorwaarden van de reiscontractenwet dan wel onder de pakketreizenwet. Overmacht in het kader van de reiscontractenwet geldt zowel voor de organisator als voor de reiziger. Beiden kunnen er zich op beroepen.

In de praktijk betekent dit dat:
– indien de reiziger alles betaald heeft en hij, wat hij heeft betaalt, terugvordert, dan kan de organisator weigeren om terug te betalen “wegens overmacht”
– indien de organisator echter zelf bijkomende kosten heeft betaald (voorgeschoten) en deze terugvordert van de reiziger dan kan die weigeren om te betalen om dezelfde reden (overmacht) behalve wanneer de reiziger zich uitdrukkelijk en bewijskrachtig heeft verbonden om  de bijkomende kosten te betalen en dus expliciet afstand heeft genomen van zijn “overmachtsrecht”. Onder de pakketreizenwet geldt de informatie en bijstandsplicht uiteraard ook en blijft het verhaal van overmacht spelen, maar speelt hier het geheel van de bewuste drie overnachtingen waar in de opleidingen rond de nieuwe PRW naar verwezen werd en wordt.”

Comments