Analyse

Lichte stijging cruisepassagiers in eerste jaarhelft

Het aantal Belgische en Luxemburgse cruisepassagiers steeg in de eerste jaarhelft met 1,7% tot 31.600. Dat waren er minder dan verwacht. In het eerste kwartaal noteerde de Cruise Lines International Association (CLIA) nog een groei met 10,9%, vooral te danken aan de cruises in de Perzische Golf en de Caraïben. Ondanks alle inspanningen van zowel CLIA als de rederijen, kon onze regio deze groei in het tweede kwartaal niet handhaven. Het cijfer is opvallend, want wereldwijd bedroeg de stijging in dezelfde periode 5,3%. In Europa groeide het aantal cruisepassagiers tussen januari en juni 2019 zelfs met 9,1%!

Door Patrick Parez, Senior Cruise Editor

Nikos Mertzanidis, Manager European Government Affairs CLIA Europe, Patrick Pourbaix, Chairman CLIA Belgium en Paul Nuyens, CLIA Membership Manager Frankrijk, Nederland en België.

Met het cijfer heeft de BeLux in Europa een marktaandeel van amper 1%. Nederland dat enkele jaren nog op een gelijkaardig niveau zat, wist zijn aandeel op 2% te brengen. Bij onze Noorderburen groeit de sector dus wél. En dat heeft uiteraard te maken met de vele cruises vanuit Nederland. Onder meer Holland America Line heeft een dertigtal vertrekken vanuit Amsterdam en Rotterdam. Duitsland en Groot-Brittannië blijven de marktleiders met een aandeel van respectievelijk 31 en 27%.

Uit een verdere ontleding van de BeLux-cijfers blijkt dat de Westelijke Middellandse Zee in de eerste jaarhelft terrein verloor (-27%), terwijl de Oostelijke Middellandse Zee een stijging van het aantal passagiers zag met maar liefst 48%. Heel wat rederijen hebben de voorbije jaren de Oostelijke Middellandse Zee om geopolitieke redenen uit hun vaarschema’s gehaald. Dit en volgend jaar keren de rederijen volop terug naar onder meer Turkije en de Zwarte Zee en dit weten de passagiers duidelijk te smaken.

In de eerste helft van het jaar trok één passagier op vijf naar de Caraïben en de Bahama’s (+6%). Het Midden-Oosten en Afrika zagen een lichte stijging (+1%). De gemiddelde duur van de cruisevakantie bedroeg 8,7 dagen, maar de meerderheid van de vakantiegangers (66% of 21.000) koos in de eerste jaarhelft voor een weekcruise (7 dagen). De gemiddelde leeftijd van de cruisepassagier bedroeg in onze contreien 56 jaar. Dat is zelfs een jaar ouder dan vorig jaar. Dit cijfer is evenwel een momentopname, want de gezinnen met kinderen cruisen vooral in de zomervakantie. De gemiddelde leeftijd voor het derde kwartaal en het volledige jaar zal bijgevolg een stuk later liggen.

Negatieve berichtgeving

Volgens Patrick Pourbaix, Chairman CLIA Belgium & Luxembourg, hebben ongetwijfeld mensen de cruisesector de rug toegekeerd na de vele negatieve berichten die in de eerste jaarhelft zijn verschenen en waarin de industrie werd afgeschilderd als de grote milieuvervuiler. “Ik was in shock toen ik al deze negatieve berichten las die bovendien op geen enkele wetenschappelijke basis waren gestoeld. Alle rederijen leggen veel inspanningen aan de dag op milieuvlak, maar die komen te weinig aan bod. We moeten naar de toekomst toe meer proactief communiceren, want de cruise-industrie presteert heel wat voor het milieu en de duurzaamheid. Ze doet zelfs meer dan de andere sectoren binnen het toerisme en de gemiddelde consument.”

Paul Nuyens, Membership Manager Frankrijk, Nederland en België heeft er alle vertrouwen in dat de cruises op termijn ook bij ons zullen doorbreken. De sector blijft in alle geval groeien. “Wereldwijd vertrokken vorig jaar 28,5 miljoen (+6,7%) vakantiegangers op cruise. De sector verwacht 2019 af te sluiten met 30 miljoen cruisepassagiers. Tegen eind dit jaar zullen in totaal 29 zee- en rivierschepen de cruisevloot vervoegd hebben en voor 2020 staan 30 nieuwbouwschepen op het programma. De sector heeft zich bovendien tot streefdoel gesteld haar CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen. Dat gebeurt door ingrepen op de bestaande schepen en de lancering van nieuwe, milieuvriendelijker vaartuigen.”

Milieu

Nikos Mertzanidis, Manager European Government Affairs CLIA Europe ging op de bijeenkomst dieper in op deze inspanningen. “De sector heeft dusver al 20 miljard euro geïnvesteerd in nieuwe technologieën om haar uitstoot te beperken. In 2018 werd met de AIDAnova het eerste cruiseschip gelanceerd, aangedreven door vloeibaar aardgas. Tegen 2026 komen nog eens 26 LNG-schepen in de vaart, goed voor 23% van het huidige orderboek. Verder lopen er modelprojecten rond elektrische schepen en is al 30,1% van de cruisevloot uitgerust om in de havens te kunnen overschakelen op walstroom.  Op nog eens 38,7% zijn al voorbereidende werken uitgevoerd. 17,7% van de schepen zullen in de nabije toekomst worden geretrofit voor shore side electricity. De rederijen nemen hier duidelijk het voortouw, want de havens kijken afwachtend toe. Op dit ogenblik kunnen cruiseschepen in Europa alleen in de havens van Hamburg en Kristiansand overschakelen op walstroom.”

Ook op andere vlakken dragen de cruiserederijen hun steentje bij. “68% van de bestaande vloot en 88% van de nieuwbouwprojecten beschikt over innovatieve systemen om het huishoudelijk afval en het afvalwater te behandelen. 68,1% van de huidige schepen en 42% van de toekomstige schepen wordt uitgerust met gaswassers. Deze exhaust gas cleaning systems (EGCS) halen 98 procent van de zwavel en meer dan 50% van het fijnstof uit de uitlaatgassen.” Ook ziet Mertzanidis een evolutie op het vlak van de brandstof. Bijna 70% van de vloot kan van zware (vervuilende) scheepsdiesel overschakelen op alternatieve brandstoffen. De schepen installeren eveneens systemen om het brandstofverbruik en bijgevolg de uitstoot te verminderen. Dat gaat van speciale verven op de romp die de wrijving verminderen tot intelligente airconditioningsystemen die afslaan wanneer de ramen open staan en folies op de ramen die het zonnelicht filteren zodat het interieur langer meegaat.

De sector zet zich eveneens in voor een duurzaam toerisme. Mertzanidis noemt het onterecht dat de rederijen de schuld krijgen voor de oververzadiging van de toeristische hotspots. “Wereldwijd vertrekken jaarlijks 1,4 miljard mensen op vakantie. De cruises hebben een aandeel van amper 2% in het toerisme. Op de drukste bestemmingen schommelt het aandeel tussen de 5 en 10%. We werken nauw samen met de bestemmingen want een constructieve en transparante dialoog is de enige manier om tot een oplossing te komen. We hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt met Dubrovnik en praten met Santorini en Palma de Mallorca om de toeristenstromen beter te beheren. We willen ook constructief samenwerken met Amsterdam en Brugge. De cruisetoeristen zijn in de steden evenwel veel makkelijker te sturen dan de andere recreanten. De aanlopen van de schepen zijn immers al twee jaar op voorhand gekend.”

 

Comments