Newsflash

“IATA wil af van de reisbureaus”

In de wandelgangen van de internationale luchtvaartindustrie gonst het van allerlei geruchten in verband met de nieuwe politiek van de IATA tegenover de reisindustrie. Dit als gevolg van de 41ste Passenger Agency Conference in Genève, eind oktober 2018.

Zo zou het de bedoeling zijn om binnen een vijftal jaar nog de helft over te houden van  het huidig aantal IATA kantoren. De Belgische belangengroep BTO stelt: “Dat kan kloppen. Zeker wanneer men weet en beseft wat zich de jongste maanden heeft voorgedaan in de relatie tussen de luchtvaartmaatschappijen, verenigd onder het IATA dak, en de reisbureaus.”

In de lente wist iedereen al dat het betalingssysteem van de reisbureaus aan IATA, het plaatselijke (België en Luxemburg) BSP remittance schema, zal herzien worden. En dat in het nadeel van de reisbureaus. Waar men nu nog veertiendaags betaalt aan IATA, wordt die termijn herleid tot een wekelijkse betaling. In twee stappen, één in 2019, de volgende in 2020. Resultaat : minder cash voor de reisbureaus.

“Tegelijk, met de volledige uitrol van New Gen ISS in ons land, in de loop van het tweede kwartaal van 2019 en van de nieuwe lokale financiële criteria (LFC) doen zich een reeks andere ontwikkelingen voor. Ze zijn beide gestuwd door IATA. En gaan in tegen een rechterlijke uitspraak die dateert van 2005,” aldus BTO.

Er zijn net voor de  zomer binnen het lokaal Belgisch overleg, het paritaire  APJC, nieuwe (strengere) financiële criteria vastgelegd. IATA meldde onmiddellijk dat een derde partij (een door IATA ingehuurd auditbedrijf) die financiële criteria op een autonome manier meer stringent kan maken, wanneer het IATA goed uitkomt. De BTO vertegenwoordiger in APJC kon zijn oren nauwelijks geloven toen de regionale IATA manager op de vraag of zoiets wel kon antwoordde: “vanzelfsprekend”. Wat binnen APJC ook overeengekomen wordt (tussen airlines en reisbureaus): IATA kan dat alles unilateraal herzien volgens eigen inzichten of behoeftes. Dit gaat in tegen het eerste deel van de rechterlijke uitspraak na een proces tegen IATA over misbruik van een dominante positie , dat dateert van 2005. De rechter oordeelde toen dat de relatie agenten-IATA disproportioneel in het voordeel was van IATA. Dat diende verholpen te worden door een versterking van de rol van het overleg binnen de APJCs. Met andere woorden door de APJCs een reële bevoegdheid te geven. Wat nu gebeurt, is zonder meer uitgerekend een op een zijspoor zetten van de APJCs.

Het tweede middel, aldus de rechter, om de relatie minder disproportioneel te maken was het instellen van een aantal (één per werelddeel) Travel Agency Commissioners (TAC). De TAC is een instantie waar de reisbureaus terecht kunnen bij een conflict met een airline. Een bemiddelaar, dus.  Een reisbureau bepaalt niet zelf de termen van de relatie met IATA: het sluit aan bij het IATA accreditatiesysteem. Is er een geschil dan kan het reisbureau zich wenden tot de TAC, die door de associaties van reisbureaus en IATA samen aangesteld is. De TAC analyseert het dossier en neemt een beslissing. De geschillen hebben overigens veelal betrekking op fouten die begaan zijn door de administratieve IATA diensten in Madrid. Of een reisbureau wordt zijn licentie afgenomen omwille van een fout ter waarde van 20 euro op een betaling van 300.00 euro. Wat wenst IATA nu? De relevante TAC resoluties in die zin veranderen zodat de autonomie en de onafhankelijkheid van de TAC beperkt worden.  En dat doen op een brutale, eigengereide manier, zonder enig  overleg met de APJCs.

IATA zet alles in op systemen zoals de New Distribution Capability ( NDC) dat in wezen een direct connect is. Op rechtstreekse verkoop dus. Reisbemiddelaars en travel management bedrijven worden de duimschroeven aangevezen. Gunstige tarieven worden bijvoorbeeld nog enkel aangeboden via het directe kanaal.

“Dat terwijl de reisbureaus, groot en klein, voor de luchtvaartmaatschappijen eigenlijk een zeer betaalbaar distributiekanaal zijn,” aldus nog de BTO.

 

 

Comments