Aviation

IATA voorspelt verdubbeling aantal vliegtuigpassagiers in 2037

De International Air Transport Association (IATA) voorspelt dat in het jaar 2037 er een verdubbeling in het aantal vliegtuigpassagiers zal zijn ten opzichte van 2017 toen 4,1 miljard passagiers het vliegtuig namen. Volgens de organisatie verwacht men in 2037 ongeveer 8,2 miljard vliegtuigpassagiers, afgaande op de laatste trends. Vooral in het oosten zal het aantal mensen die met het vliegtuig reizen behoorlijk toenemen. Dit heeft te maken met de verbeterde economie, een hoger besteedbaar inkomen en een grote populatie. Zo zal China, volgens de voorspellingen, de Verenigde Staten rond 2025 als grootste luchtvaartmarkt voorbijstreven.