Geen onderdeel van een categorie

Hogeschool-studenten schrijven later in maar zijn bijzonder gemotiveerd

In navolging van de hotelscholen noteren ook de toerisme-hogescholen een positieve impact op het aantal inschrijvingen ‘na corona’. Studenten schrijven steeds later in, zijn dikwijls bijzonder gemotiveerd en voelen zich aangesproken door ‘blended learning’ en afstandsonderwijs. Omdat er ondertussen heel wat vacatures in het toerisme zijn, roepen de hogescholen de toeristische sector op om jongeren te stimuleren om toerisme- en recreatiemanagement te gaan studeren.

“Corona heeft ongetwijfeld een impact op onze instroom dit jaar”, bevestigt Chris De Smedt (Erasmus Hogeschool, Brussel). “Op dit moment hebben we effectief een daling van het aantal studenten ten opzichte van vorig jaar, maar er schrijven nog altijd studenten in”.
Agna Thys (Hogeschool PXL, Hasselt) noteert nog dagelijks nieuwe inschrijvingen. “Er zijn opmerkelijk veel late beslissers. Nieuwkomers geven aan dat zij zich moeilijk konden oriënteren in het onderwijslandschap. Ze gingen niet naar een fysieke SID-in (studie-informatiedagen van Onderwijs Vlaanderen) en werden ook minder gedegen voorbereid tijdens het voorbije schooljaar. De secundaire scholen hadden hun handen vol met zo kwaliteitsmogelijk onderwijs aan te bieden in een (deels) online omgeving. Omdat je voor een professionele bacheloropleiding – mits goedkeuring van het opleidingshoofd – het hele academiejaar kan inschrijven, verwachten wij nog nieuwe studenten. Wie laat inschrijft, kan wel niet meer alle opleidingsonderdelen volgen en dient die dan in het volgende academiejaar op te nemen”.

Gelukkig kunnen starten in code ‘groen’

Griet Troukens (Thomas More, Mechelen) geeft aan dat het aantal studenten schommelt maar dat er, in tegenstelling tot vorig academiejaar, geen daling is. “Wanneer we daar de inschrijvingen voor het internationale ‘Tourism&Leisure’ bijtellen, blijven wij gematigd stijgen. Belangrijk is dat wij zijn gestart in code groen en dat wij volop inzetten op lessen op de campus; studenten zijn vragende partij om naar school te komen en om het studentenleven weer écht te beleven. Als het nodig zou zijn, kunnen wij alleszins heel snel overschakelen naar onze hybride Zoom lokalen”.
Bij Howest (Kortrijk) merkt Peter De Vleeschouwer op dat studenten tegenwoordig steeds later hun keuze maken, waardoor er in de eerste weken nog altijd studenten bijkomen. “Naast het aanbod voor dagstudenten hebben wij een flexibel ‘@home’ traject voor afstandsstudenten die dat combineren met een job. Dit @home traject trekt het hele jaar door nieuwe studenten aan. Ook wij zijn gelukkig dat lessen op de campus opnieuw de norm zijn voor onze dagstudenten. Wel hebben wij tijdens de coronaperiode grote stappen vooruit gezet op het vlak van ‘blended learning’. Een doordachte combinatie van online en face-to-face leren blijkt voor sommige vakken heel goed te werken; waar dit een meerwaarde biedt blijven we dit inzetten. Concreet komt het erop neer dat onze studenten maximaal één dag per week online les volgen wanneer de lesinhouden zich daar heel goed toe lenen. Studenten vinden het overigens ook fijn om zich af en toe niet te moeten verplaatsen voor de les”.

Toekomstgericht opleiden

Griet Troukens (Thomas More) ziet de toekomst van de opleiding positief evolueren. “Studenten kunnen immers vanaf het tweede jaar kiezen voor verschillende deelsectoren: travel management , cultuur en vrije tijd en hospitality – MICE evenals het leerbedrijf met projecten die worden aangebracht door partners uit de sector. Wij gaan ook meer inspelen op de digitale trends en wij gaan meer focussen op hun competenties zodat ze heel wendbaar zijn en indien nodig kunnen ingeschakeld worden op andere departementen in een toeristisch bedrijf”.
Hoewel er vorig jaar een corona-effect speelde bij de inschrijvingen stelde men aan Howest wel vast studenten bijzonder gemotiveerd waren, waardoor de slaagpercentages ook een stuk hoger lagen dan in andere jaren. “Wij hebben er vertrouwen in dat, nu de toeristische sector terug volop op gang komt, de inschrijvingen zullen volgen. Dat zal ook nodig zijn, want er zijn heel veel vacatures”, geeft Peter De Vleeschouwer aan. “Misschien is nu hét moment voor de sector en de hogescholen om de handen in elkaar te slaan en toerisme terug op de kaart te zetten als een bijzonder interessante sector om een carrière in uit te bouwen. Inhoudelijk bereiden wij een nieuw opleidingsprogramma voor waarin wij voluit de kaart van ‘reizen naar morgen’ trekken. Het ontwerpen van kwaliteitsvolle, duurzame toeristische belevingen zal meer dan ooit centraal staan. Door meer nadruk te leggen op entrepreneurship willen wij onze studenten klaarstomen om actief in te spelen op de kansen die de continu evoluerende toeristische sector hen zal bieden.

Meer vacatures dan afgestudeerden

“Gezien het aantal vacatures dat binnenstroomt, moet het aantal studenten toenemen”, licht Agna Thys (Hogeschool PXL) toe. “Er zijn meer vacatures dan afgestudeerden. Dit is een gegeven in heel Vlaanderen. Het is zowel aan de opleiding als aan het werkveld om het imago van de toeristische sector op te krikken én een warme oproep te lanceren om Toerisme en recreatiemanagement te gaan studeren. Wij hebben heeft gekozen voor MiXed Learning waarbij on campus, online en in of samen met ondernemingen geleerd. Concreet betekent dit dat in samenspraak met studenten en lectoren voor elk vak beslist werd welke onderdelen best on campus of online kunnen worden behandeld. Indien de student een online les krijgt, kan hij die thuis of in een lokaal op de campus volgen. Verder wordt ook een gedeelte van de lessen opgenomen. Elke lector communiceert dit alles bij het begin van het academiejaar d.m.v. een duidelijke planning op de elektronische leeromgeving. Inhoudelijke wijzigingen zijn een evidentie in de steeds evoluerende en op de actualiteit inspelende sector. Als hogeschool is het evident dat we die wijzigingen meegeven aan de studenten. Inspelen op trends, actualiteit etc. zit in ons DNA, zowel voor, tijdens als na de pandemie
Chris De Smedt (EHB) maakt zich evenmin veel zorgen over de gevolgen van corona op toerisme. “Reizen en ontspanning zijn een reële behoefte. Corona of niet, mensen hebben nood aan ontspanning en zijn van nature nieuwsgierig, dus de reismicrobe zal niet verdwijnen. Dat het in een corona-tijdperk niet meteen een populaire richting is, lijkt mij aannemelijk. Daarnaast heeft de lockdown aangetoond dat ontspanning dichtbij huis essentieel is. Ook dat is onderdeel van onze opleidingen. We hebben het niet alleen over het organiseren van reizen en het ontvangen van toeristen, maar evengoed over het organiseren en aanbieden van waardevolle ontspanningsactiviteiten in de eigen leefomgeving. Onze opleidingen hebben recent nog de leerdoelen geactualiseerd. Daarin is veel aandacht voor management en beheer, maar ook voor productontwikkeling die aansluit bij actuele trends en maatschappelijke veranderingen. Veel van onze docenten staan met een been in de praktijk, wij doen ook praktijkgericht onderzoek, dus er is zeker en vast een alertheid en innovatieve insteek in alle opleidingen aanwezig”.
Vanuit Vives (Brugge) laat Inge Serruys weten zich aan te sluiten bij wat de andere collega’s reeds meegedeeld hebben. “De cijfers evolueren van dag tot dag . Dat corona ons parten speelt is een evidentie, maar het is niet dramatisch”, klinkt het.

Comments