Cruise

Havens aan de Azurenkust willen uitstoot beperken

De regio Sud Provence Alpes Côte d’Azur wil de uitstoot in de havens van Marseille, Toulon en Nice beperken. Met het plan ‘Escales zéro fumée’ investeert de regio 30 miljoen euro in initiatieven om de havens onder meer uit te rusten met walstroom. De drie havens zijn op jaarbasis goed voor bijna 6.000 cruise- en ferrybewegingen. Vooral in Marseille met 3.700 aanlopen groeit de jongste jaren het protest tegen de luchtvervuiling veroorzaakt door de schepen. De haven beschikt op dit ogenblik enkel over walstroom aan één van de ferryterminals. Tegen 2025 moeten ook de cruisekades walstroom kunnen aanbieden. Nice en Toulon worden al tegen 2023 uitgerust met de nodige installaties om cruiseschepen te laten overschakelen op het landnet. Daarnaast voorziet het plan met de steun van de Franse staat en de Europese Commissie in financiële hulp aan de rederijen voor de overschakeling op walstroom, de plaatsing van uitlaatwassers en het gebruik van minder vervuilende brandstoffen. Frankrijk is al jaren vragende partij om zwavelbeperkingen voor de scheepvaart in te voeren in de Middellandse Zee. De Noordzee en Oostzee zijn al bijna vijf jaar SECA’s (Sulphur Emission Control Areas).

© foto Port de Marseille Fos

Comments