Cruise

Grote schepen toch weer naar Key West?

Politici in Florida hebben een wetsontwerp ingediend dat de cruisebeperkingen in Key West ongedaan moet maken. Tijdens de november-verkiezingen sprak een meerderheid van de inwoners van Key West zich tijdens een referendum uit voor een beperking van de cruiseschepen. De beslissing betekent dat geen vaartuigen met meer dan 1.300 passagiers nog mogen aanmeren in het zuidelijkste punt van Florida. Ook kunnen per etmaal nog maximaal 1.500 cruisepassagiers in Key West aan land gaan. Bovendien moet de haven voorrang verlenen aan schepen die de beste score kunnen voorleggen op het vlak van milieu. Dit betekent dat rederijen die enkel met grotere schepen varen, deze bestemming niet langer kunnen aanbieden.

Met de maatregel wil Key West haar stad leefbaar houden. Bedrijven die afhankelijk zijn van het toerisme vrezen echter een inkomensverlies. Een aantal senatoren in Florida hebben een wetsvoorstel ingediend waarbij de federale overheid en de staat medezeggenschap krijgen in de regels die de zeehavens opleggen. Een lokaal bestuur zou onder die wet geen éénzijdige restricties of bijkomende maatregelen kunnen opleggen op het vlak van scheepsafmetingen, aantal passagiers, nationaliteit van de opvarenden of oorsprong van het vaartuig.

Volgens de senatoren moet behalve de leefbaarheid ook het economisch belang worden afgewogen. Rederijen als Carnival Cruise Line en Royal Caribbean International organiseren het hele jaar door korte cruises in en rond Florida. Hun schepen kunnen onder de huidige beperkingen niet langer afmeren in Key West. Alle minicruises zullen bijgevolg richting de Bahama’s varen en dat betekent een inkomstenverlies voor de lokale handelaars en de haven.

© foto Travel Magazine

Comments