Reisindustrie

GFG Travel Intentions Report onderzoekt de reisintenties van de Belg

Op maandag 3 februari presenteerden ABTO en het Garantiefonds Reizen het GFG Travel Intentions Report (GTIR) in de Holiday Inn Brussels Airport. Het GTIR is een uniek rapport dat de reisintenties van de Belgische consument in kaart brengt. Enkele resultaten werden besproken door Luc Coussement (ABTO-voorzitter), Pierre Fivet (ABTO-bestuurder) en Mark De Vriendt (GM GFG). Is de Belg van plan in de volgende 24 maanden op reis te gaan? Naar waar zal hij trekken en wat wil hij op vakantie doen? Hoe en wanneer denkt hij te boeken? Wat motiveert of weerhoudt hem om te boeken?

ABTO pakte in 2008 uit met het ABTO Travel Trends Report (ATTR) dat het vakantiegedrag van de Belgen in beeld brengt, met de GTIR beschikken we nu ook over data omtrent de reisintenties van de Belgen. En in de toekomst mogen we nog meer data verwachten, want in een derde fase zal ook de Customer Journey onder de loep worden genomen. Resultaten hierover worden verwacht vanaf 2022. Net zoals voor de ATTR, deden ABTO en het GFG beroep op het marktonderzoeksinstituut GfK voor het uitvoeren van het onderzoek.

Pierre Fivet, Luc Coussement & Mark De Vriendt

Waarom een GFG Travel Intentions Report?

Mark De Vriendt (General Manager GFG): “Het wordt steeds belangrijker om te kunnen inspelen op de verwachtingen van de consument en een snel evoluerende maatschappij. Daarom nam ABTO 2 jaar geleden al het initiatief om de manier waarop data & intelligence in de Belgische reissector verzameld, verwerkt en gerapporteerd wordt, te optimaliseren en te verfijnen. Het ABTO Travel Trends Report laat sindsdien toe om een zeer volledig beeld te vormen van de Belgische reismarkt, inclusief de zelf-georganiseerde reizen.  Het GFG Travel Intentions Dashboard gaat nu ook meer dan ooit de verschillende stakeholders op de markt toelaten hun strategische keuzes beter, sneller en met accurate, gedetailleerde data te onderbouwen, om zo sneller te groeien en in te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen. Met deze studie maakt het Garantiefonds Reizen immers perfect de brug tussen reissector en reiziger en biedt het een uitstekende analyse- en marketingtool om de wensen en behoeften van de consument in kaart te brengen. Het is daarbij onze uitdrukkelijke wens om steeds meer reizigers beschermd te zien tegen financieel onvermogen. De studie toont ook meteen aan dat het verlangen naar financiële bescherming na het faillissement van Thomas Cook nog sterk is toegenomen. Als consument ben je het best beschermd wanneer je voor je vakantie beroep doet op de georganiseerde reissector. Het nut van het Garantiefonds Reizen en zijn belangrijke rol om de consument te beschermen, is nu nog maar eens gebleken.”

GTIR?

Het GFG Travel Intentions Report is uniek in België en Europa en geeft een zeer volledig beeld van de reisintenties van de Belgische consument. Met deze studie bestudeert het Garantiefonds Reizen in samenwerking met ABTO (Association of Belgian Travel Organisers) en GfK maar liefst 4 keer per jaar wat de Belg van plan is als het op reizen aankomt. De studie wordt ook mee ondersteund door de 3 andere GFG-beroepsverenigingen BTO, UPAV en VLARA.

Continue monitoring van de reisintenties van de Belg

Sinds 2018 geeft het ABTO Travel Trends Report (ATTR) een globaal beeld van de volledige Belgische reismarkt voor 43 zorgvuldig gekozen parameters. Dat gaat over sociografische gegevens, gegevens over de boeking, het transport, de accommodatie, de manier van boeken, bestemmingsgegevens, vertrekken boekingsperiodes, activiteiten ter plaatse, samenstelling van het reisgezelschap en het algemeen reisgedrag. Met het GFG Travel Intentions Dashboard achterhalen ABTO en GFG nu wat de toekomst brengt.

Het rapport onderzoekt elk trimester een indrukwekkende steekproef en tikt af op ongeveer 3400 ondervraagde consumenten per jaar. Zo worden de reisintenties van de Belgische consument in kaart gebracht, zowel voor de consument die via de georganiseerde reisindustrie boekt, als voor de consument die niet rechtstreeks bij de aanbieder boeken. De trimestriële bevraging zorgt ervoor dat trends en evoluties zichtbaar worden nog vóór ze effectief in de praktijk voelbaar zijn. Vanaf 2021 worden ook vergelijkingen met voorbije jaren mogelijk.

Men selecteerde in totaal 38 voor de sector relevante vragen. De antwoorden hierop geven een zeer volledig beeld van wat de Belgische consument van plan is in de volgende 24 maanden, maar ook wat hij daarbij belangrijk vindt en zijn keuze zal beïnvloeden. De gebruiker kan makkelijk één of meerdere filters instellen en zo zijn eigen deelrapporten per segment maken volgens zijn kennisnood. De 38 parameters omvatten naast socio-demografische gegevens de plannen van de Belgische consument om wel of niet op reis te gaan. Daarbij wordt gepolst naar zijn wensen, preferenties en intenties op vlak van boekingsperiode, transport, accommodatie, afreisperiode, voorzien budget, met wie hij op reis denkt te gaan, maar ook waarom hij dan wel of niet boekt, wat hij daarbij belangrijk vindt (zoals bijvoorbeeld het hebben van een verzekering) en of hij bereid is zijn reisgedrag aan te passen voor ecologische redenen.

Interactief, online en onmiddellijk beschikbare resultaten

Met deze interactieve en permanent up-to-date online rapporteringstool kan de gebruiker zelf filters instellen en zo duizenden combinaties maken met diverse parameters. De rapporten zijn direct beschikbaar. “Een zeer waardevolle tool dus voor alle stakeholders uit de sector. Marketeers, product- en contractmanagers, productontwikkelaars, hoger management, planners en salesverantwoordelijken halen er snel en eenvoudig belangrijke trends uit,” aldus ABTO-voorzitter Luc Coussement.

Publicatie trimestrieel dashboard met key gegevens

GFG en ABTO zullen elk kwartaal op hun respectievelijke websites www.gfg.be en www.abto.be een dashboard publiceren met de belangrijkste gegevens, aangevuld met één bepaald topic dat een specifiek aspect van de reisintenties en trends toelicht.

Comments