Reisindustrie

Garantiefonds Reizen: nieuwe voorzitter en ondervoorzitter, sleutelwoord continuïteit

Op zijn vergadering van 17/11/2021 heeft de Raad van Bestuur (RvB) van het Garantiefonds Reizen de heer Erik Van Hoornyck tot (Dienstdoend) Voorzitter verkozen, en mevr. Dominique Stuyck, tot Ondervoorzitter. De heren Geert Raes en Emerald De Strycker blijven resp. Penningmeester en Secretaris van de RvB.

Deze nieuwe samenstelling is het gevolg van de ontslagname van Jean-Philippe Cuvelier als Voorzitter en bestuurder van het Garantiefonds Reizen. De Raad van Bestuur betreurt dit ontslag, en blijft Cuvelier zeer erkentelijk als medegrondlegger en gedurende jaren verdienstelijk Voorzitter van het Garantiefonds Reizen.

De Raad van Bestuur heeft tegelijk een evaluatie gemaakt van dit tweede, opeenvolgende dramatische jaar voor de reissector, en kwam tot een drieledige kernboodschap, in essentie te herleiden tot “GFG verzekert de continuïteit”:

  • De afhandeling van het faillissement van Thomas Cook ligt achter de rug. GFG heeft deze schade die zijn voorgaande niet kende, goed verteerd. Ca. 11.000 pax werden in het najaar 2019 gerepatrieerd, en méér dan 46.000 pax werden terugbetaald. GFG beschikte over voldoende garanties om de totale kostprijs van ca. 28 miljoen euro te recupereren. Daardoor staan de reserves van GFG nog altijd op hun historisch hoogste niveau. Vanzelfsprekend houdt de RvB er rekening mee dat deze nog ernstig kunnen aangesproken worden als gevolg van de voortdurende coronacrisis.
  • Dit jaar zijn er amper 20 polissen ten einde gekomen, waaronder twee faillissementen (Ornella Travel & Tellus). Het Kerncomité van GFG staat in nauw contact met zijn 436 bedrijfsklanten om hen zoveel goed mogelijk door deze crisis te helpen. In 2021 werden trouwens 27 nieuwe polissen afgesloten, GFG blijft openstaan om elke degelijke aanvraag tot insolventieverzekering te onderzoeken. Zie https://www.gfg.be/nl-be/home-professional/lid-worden .
  • De Raad van Bestuur heeft een enorme inspanning geleverd om tot de oplossing van de voucherleningen te komen, die nu ook het fiat van de Europese Commissie kregen. Weet dat GFG jegens de Staat zal borg staan voor de leningen die de Staat aan een aantal van zijn leden gedurende vijf jaar zal verstrekken. Een serieuze maar noodzakelijke inspanning van een sectorfonds dat in 1995 door en voor de sector is opgericht.

Comments