Analyse, Coach Tourism

FBAA-symposium: Focus op digitalisering

De jaarlijkse Lentereceptie van de FBAA werd weerom druk bijgewoond.

De Federatie van Belgische Autobus- en Autocarondernemers (FBAA) focuste tijdens het symposium, dat voorafgaand aan de Lentereceptie werd gehouden, op digitalisering in de sector. Sven Declercq (Thomas More), die onder andere het e-BUS-iness-project begeleidde, schetste de doorbraak van online-marktplatformen via dewelke men reizen kan commercialiseren evenals de opmars van mobiele en spraakgerelateerde toepassingen. “De technologie is dermate laagdrempelig geworden om aan e-commerce te doen en het gebruik daarvan gaat nog versnellen. Gebruik daarom de beschikbare hulpmiddelen en programma’s om een website te maken, inclusief een reserverings- en betalingsmodule evenals bepaalde toepassingen zoals Google Ads. Technologie mag geen excuus meer zijn.”

Aansluitend raadde Nicolas Debray (Solvay  Brussels School) de autobus- en autocarondernemers aan om zonder meer te starten met digitalisering. “Bepaal wie je klanten zijn, hoe je je bedrijf wil positioneren en zorg ook voor content management om artikels in Google te krijgen. Begin ermee, start kleinschalig.”

In het kader van toekomstprojecten rond ‘Mobility as a Service’ werd aan autocarondernemers onder meer gesuggereerd om buslijnen in te leggen voor evenementen, het commercialiseren van lege plaatsen op autocarreizen of lege ritten via aangepaste digitale platformen voor multimodale vervoersmogelijkheden.

FBAA-Lentereceptie: acuut chauffeurstekort

Interim algemeen voorzitter Dirk Hellemans in gesprek met voormalig federaal voorzitter Albert Hoc die werd geëerd voor zijn jarenlange inzet voor de FBAA.

Algemeen FBAA-voorzitter Dirk Hellemans benadrukte dat het vorig jaar reeds aangekaarte chauffeurstekort acuut blijft. “Waar we tot vorig jaar zo’n 1.200 nieuwe chauffeurs per jaar nodig hadden, tekenen er zich nu duidelijk openstaande vacatures af. De gemiddelde leeftijd van onze 12.000 medewerkers is op vandaag 53 jaar, en elke 2 jaar komt er een jaartje bij. We moeten daarom nog meer inspanningen leveren om kandidaat-chauffeurs te vinden om tegemoet te komen aan de toenemende mobiliteitsbehoeften. Specifiek in het leerlingenvervoer en het openbaar vervoer wordt er veel gewerkt met gesplitste diensten in ochtend- en avondpiek waardoor zo’n 40% van de chauffeurs een tijdelijk contract heeft.”

“Wij moeten ons voldoende realiseren dat dé chauffeur niet bestaat. Wij onderscheiden vier chauffeurtypes met hun specifieke kenmerken en vereiste competenties: de lijnbuschauffeur, de schoolbuschauffeur, de autocarchauffeur voor dagtrips en de autocarchauffeur voor meerdaagse rondreizen of internationale lijndiensten. Wanneer wij hun taken analyseren, komen wij tot 150 competenties.”

Initiatieven zoals een vooropleidingstraject dat wordt aangeboden in de Technische School van Henegouwen worden positief onthaald. In Vlaanderen wordt er gesproken over een project om vanaf 2020 een zevende jaar chauffeur personenvervoer in verschillende scholen op te zetten.

“Het Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB) heeft ondertussen een evaluatiemethode ontwikkeld om de effectiviteit van de nascholing op het dagelijks werk in kaart te brengen. Als sector investeren we zowat 4 miljoen euro per jaar aan de opleiding in het kader van de code 95. Ook de overheid investeert in opzet- en controlestructuren voor de nascholing en toont daarom interesse in deze analyse.”

Tijdens de Lentereceptie dankte algemeen voorzitter Dirk Hellemans zijn voorganger Albert Hoc, die om persoonlijke redenen zijn mandaat voortijdig heeft neergelegd.

FBAA-prijzen voor instroom, engagement en milieu

Jill Rollier (Rantour) ontvangt uit handen van Rudi Verhoeven de prijs voor de beste website.

Tijdens de FBAA-Lentereceptie werden verschillende prijzen uitgereikt aan autobus- en autocarondernemers evenals aan toeristische initiatieven.

De Prijs van de Instroom 2019 werd toegekend aan De Decker – Van Riet dat 17 jongvolwassenen opleidde tot lijnbuschauffeur in het kader van het ‘Iuvenis-3-project’. Drie autobus- en autocarondernemers sleepten de Prijs van het Engagement in de wacht. Jumbo Tourisme, Mardaga Cars en De Voeght & Cie participeerden actief in de realisatie van videofilms die op ludieke wijze de lijnbuschauffeur, de schoolbuschauffeur, de autocarchauffeur voor dagtrips en de autocarchauffeur voor meerdaagse rondreizen in beeld brachten.

De Prijs van het Milieu gaat naar Reizen Baus die een milieuvriendelijk en duurzaam kantoorgebouw opende.

Uitzonderlijk werd dit jaar een Prijs van de Leden uitgereikt aan Patrick Bois d’Enghien, die vijftien jaar lang de FBAA-Ledendienst bemande en die weldra met pensioen gaat.

De Prijs van het 25-jarig bestaan ging naar Reinaert Cars uit Lokeren, opgestart door Kris Hofman die in 1994 het autocarbedrijf overnam en het verder uitbouwde.

De IRU Grand Prix d’Honneur werd postuum toegekend aan Karen Verbrugge, een lijnbuschauffeur die het leven liet nadat zij haar reizigers had aangespoord om het voertuig te verlaten nadat het in Pittem stilviel op een overweg en de slagbomen neerdaalden. De prijs werd in ontvangst genomen door haar zoon, Davy Bonny.

FBAA bekroont Rantour en Voyages Degrève voor beste website

David Léonard overhandigt de prijs voor beste Franstalige website aan Voyages Degrève.

De Prijs voor de Beste Website ging bij de Franstaligen naar Voyages Degrève voor een overzichtelijke, vlot navigeerbare en klantgerichte hedendaagse website. De jury loofde de vlotte reserveringsmogelijkheden evenals het feit dat klanten er online kunnen betalen.

Een aantrekkelijke lay-out, een duidelijke navigatie en de mogelijkheid om online te reserveren, zorgden ervoor dat Rantour de prijs voor beste Nederlandstalige website behaalde. Dankzij SEO-optimalisatie kon men in drie maanden 60% meer bezoekers registreren.

FBAA Prijs Autocatoerisme voor Heuvelland en Land van Herve

Stefan Decrock van Heuvelland Toerisme ontving de Vlaamse prijs van het autocartoerisme.

Het federaal Autocarcomité van de FBAA selecteerde twee toeristische partners voor de Prijs van het Autocartoerisme. Heuvelland Toerisme ontving de prijs voor zijn productaanbod, het vernieuwde bezoekerscentrum en de wijze waarop zij inspeelden op de tv-serie “Eigen Kweek”. Ook loofde de autocarsector de pro-actieve communicatie met autocarbedrijven. De Waalse prijs werd overhandigd aan Land van Herve dat eveneens een nieuw bezoekerscentrum opende, dat veel aandacht besteedt aan streekproducten en belevingsaspecten binnen het toerisme. De aanwezigheid van tweetalige gidsen en het enthousiasme waarmee wordt gezocht naar restaurants die vlot bereikbaar zijn voor autocars wordt fel gewaardeerd.

Comments