Analyse

FBAA-symposium en Lentereceptie

Privé zoekt jaarlijks 1800 nieuwe bus- en autocarchauffeurs

“De volgende twee-drie jaar moeten er jaarlijks tussen 1800 en 1900 chauffeurs instromen om de huidige vervoersopdrachten te kunnen vervullen”, stelde afgevaardigd-bestuurder Patrick Westelinck vorige maandag tijdens het FBAA-symposium ‘Recruteren van chauffeurs’ in de Proximus-lounge in Evere. “De bus- en autocarsector biedt werkgelegenheid aan 12.000 personen, waaronder 11.200 chauffeurs. De gemiddelde leeftijd van de chauffeurs is 53 jaar en om de twee jaar verhoogt die met een jaar. Jaarlijks stromen er tussen 1800 en 1900 chauffeurs uit, terwijl erkende opleidingscentra slechts 450 nieuwe chauffeurs aanreiken. Met een initiatief zoals www.bechauffeur.be trachten wij potentiële chauffeurs aan te spreken. In het hele land leverde dat al 828 kandidaten op waarvan er reeds 37 werden aangenomen of worden opgeleid door busbedrijven. Op dit ogenblik participeren 63 busbedrijven in BeChauffeur. Veel potentiële chauffeurs willen dicht bij huis werken maar beschikken niet over een rijbewijs. Wij moeten dan ook starten met het zelf opleiden van chauffeurs”.

Tijdens het FBAA-symposium weidden onder andere Dajo De Prins (The Tipping Point) en oud-VDAB-topman Fons Leroy uit over de vaardigheden waaraan huidige en toekomstige werknemers moeten beantwoorden in een veranderende maatschappij, rekening houdende met de verregaande technologische evoluties.

Voorzitter Dirk Hellemans: “Laat ons optimistisch blijven”

Algemeen FBAA-voorzitter Dirk Hellemans focuste in zijn gelegenheidstoespraak op de FBAA-Lentereceptie op de gewijzigde en toekomstige samenwerking van busbedrijven met respectievelijk de Opérateur de Transport de Wallonie (OPT) en de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn in het openbaar vervoer. Verder stelde hij dat de FBAA de ontwikkelingen rond het Corona-Covid19-virus en de impact daarvan op het autocartoerisme nauwgezet zal opvolgen. “Wij mogen ons niet laten destabiliseren door de media en de berichten over Covid 19. De collegialiteit en de solidariteit in onze sector zijn heel belangrijk. Hoe dan ook zijn er redenen tot optimisme. Onze sector heeft de belangrijkste sleutel in handen voor de modal shift naar collectief vervoer. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor vergroening maar het ontbreekt aan duidelijkheid vanwege vervoersmaatschappijen en regionale overheden omtrent de toegankelijkheid van milieuzones. Laat ons optimistisch blijven en kijken naar de goede verhalen over passagiersbeleving en de nauwe band die wij hebben met onze klanten. In dit nieuwe decennium willen wij de FBAA een nieuwe start geven met ook een nieuwe, visuele, stempel”.

Hans Dewit (Sociaal Fonds) weidt uit over de noodzaak om de juiste werknemer voor de toekomst te vinden.

 

Nieuw FBAA-logo plaatst mens voorop

Het nieuwe FBAA-logo wijst erop dat bus- en autocarvervoer meer dan ooit ‘people business’ zijn.

“Met het FBAA-logo dat in 2004 werd voorgesteld, is er niets negatief mee maar het straalt niet het DNA uit waarvoor onze organisatie staat”, stelde afgevaardigd-bestuurder Patrick Westelinck in zijn slotwoord. “Wat ontbrak in dat logo is het menselijk karakter, de mens in zowel onze organisatie en onze bedrijven als de mensen die wij vervoeren. Vanuit dat opzicht hebben wij een nieuw logo voorgesteld waarin ook de mens is opgenomen en waarmee wij ook het nieuwe decennium met een nieuwe visie willen intreden”.

Awards voor autocarbedrijven

Na de jaarlijkse FBAA-Lentereceptie mochten weerom verschillende autobus- en autocarbedrijven huiswaarts keren met een award. Amandine Voyages (www.amandineevasion.com) uit Andenne en Reizen De Vriendt (www.reizendevriendt.be) uit Lebbeke kregen een award voor de beste website omdat zij online reserveringsmogelijkheden bieden, hun reizen uitgebreid toelichten en illustreren en bovenal gebruiksvriendelijk en eenvoudig navigeerbaar zijn.

Steeds meer busbedrijven en hun chauffeurs communiceren met klanten via social media zoals Facebook en Instagram. Via deze kanalen worden ook almaar meer nieuwe klanten bereikt. Voor hun inzet op en het gebruik van social media werden Reizen De Arend (www.reizendearend.be) uit Arendonk en Fermontours (www.fermontours.be) uit Doornik geëerd met een award. Voor hun actieve participatie aan het Busfan-platform ontvingen Reizen Verhoeven (www.verhoeven.be) uit Rijkevorsel en Voyages Roquet (www.voyages-roquet.be) uit Gesves de jaarlijkse Busfan-award.

Reizen Baus (www.reizenbaus.be) uit Wellen werd geëerd voor hun 75e verjaardag. De prijs voor professionele gedrevenheid of ‘drive’ werd toegekend aan Benelux Cars (www.beneluxcars.be) uit Lommel dat kan bogen op een 245-jarige geschiedenis als vervoerbedrijf. Reizen Patteeuw (www.reizenpatteeuw.be) uit Moorslede werd genomineerd voor de familiale verankering van het autocarbedrijf. Tot slot werd autocarbedrijf Jacobs A. Transport (www.jacobstransport.be) uit Genk bedacht met de prijs van de instroom voor de initiatieven die werden genomen om nieuwe chauffeurs op te leiden en te laten instromen.

Een bijzondere prijs werd uitgereikt aan Erik Goethals (De Durme, Lokeren) die jarenlang voorzitter was van het federaal autocarcomité van de FBAA.

Foto intro: Yves Mannaerts (ex-secretaris-generaal FBAA), Marc De Vriendt (directeur GfG), Hans Dewit (Sociaal Fonds)

Comments