Analyse

FBAA-symposium en -lentereceptie: bus- en touringcarsector zoekt jaarlijks 1200 chauffeurs

De bus- en autocarsector in België heeft jaarlijks 1200 nieuwe chauffeurs nodig om de uitstroom door pensionering op te vangen. De volgende jaren moeten er 30% nieuwe chauffeurs instromen, zo werd gesteld tijdens het 4e Symposium en de 32e Lentereceptie van de Federatie voor Belgische Autobus- en Autocarondernemers (FBAA).

“De zoektocht naar voldoende chauffeurs en vakbekwame chauffeurs is uitdaging nummer 1 voor de sector”, stelt afgevaardigd-bestuurder Patrick Westelinck. “Op 30 jaar is het aantal bus- en autocarbedrijven in ons land gedaald van 600 naar 400, en dat onder andere door overnames en fusies. Wat betreft het aantal voertuigen – wat nog steeds de beste referentie is voor het werkvolume – noteren wij in vergelijking met 2000 een daling van het aantal autocars (-1,5%) en een stijging voor leerlingenvervoer (+19%) en lijnbussen (+13%)”.

Studies verricht door het Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB) en Formation Car&Bus Opleiding (FCBO) wijzen op een nijpend chauffeurstekort door zowel de vergrijzing als het toenemend aantal vacatures. De gemiddelde leeftijd van de chauffeurs bedraagt nu al 53 jaar en schuift elke twee jaar een jaar op. Voor het huidige werkvolume zijn er jaarlijks 1200 nieuwe chauffeurs nodig. Via de huidige opleidingskanalen zoals VDAB, Forem, Bruxelles Formation en de erkende rijscholen stromen onvoldoende kandidaten in. Omdat een bijkomend attest vakbekwaamheid is vereist, dagen er ook minder chauffeurs op vanuit het leger of het buitenland, waar het chauffeurstekort soms al acuter is.

Door een verdere positieve samenwerking met externe partners en het opzetten van nieuwe opleidingsconcepten hoopt de bus- en autocarsector het tij te keren. Gelijktijdig wordt gedacht aan initiatieven om het imago van de bus- en autocarchauffeur sterker te laten uitstralen opdat zich meer kandidaat-chauffeurs zouden aanmelden.

Europees kader vertalen op lokaal niveau

Op Europees niveau wordt gewerkt aan een nieuw regelgevend kader. Voor het eerst erkent de Commissie autobus en autocar als een duurzaam alternatief voor de wagen. Het is ook belangrijk dat lidstaten, steden en gemeenten die visie volgen. Aandachtspunten zijn onder andere de kilometerheffing voor autocars, extra controles langs de weg, administratieve lasten verbonden aan minimumlonen enz.). Comfort en veiligheid primeren, maar ook de snelheid is bepalend voor de klant. Vanuit die optiek reageert FBAA tevreden op de verhoging van de maximumsnelheid tot 100 km/u op de Belgische autowegen, een dossier dat tien jaar heeft aangesleept. Voor Yannik Balcaen, voorzitter van het Franstalig autocarcomité van de FBAA, ontbreekt het aan een duidelijke visie over de toegankelijkheid tot stadscentra. Er zijn uiteenlopende criteria om milieuzones in te rijden, parkeertarieven verhogen en autocarparkings worden verbannen naar de stadsrand.

13 miljoen autocarreizigers

In België worden zo’n 13 miljoen autocarreizigers per jaar geteld waaronder 1 miljoen klanten voor meerdaagse reizen, 38.000 wintersportliefhebbers en 100.000 kerstmarktbezoekers. “Bij de rondreizen en meerdaagse vakanties zien we overwegend een ouder publiek”, aldus Erik Goethals, federaal voorzitter autocar. “Ze zijn gesteld op sociaal contact, op de bescherming en de veiligheid die een begeleide reis biedt. Dat ouder publiek is op zich niet negatief; het aandeel van de 65-plussers stijgt de komende 15 jaar met 37%, zelfs met 50% tegen 2040. Er is dus potentieel. De nieuwe generatie 65-plussers is zeer goed geïnformeerd en heeft heel wat reiservaring. Zij omarmen digitale technologieën, oriënteren zich online en boeken steeds meer online. De medioren van vandaag zijn de 65-plussers van morgen. We moeten hen aan ons binden”. “Meer dan vroeger moeten wij inspelen op de behoeften van de hedendaagse klant”, vult Yannik Balcaen aan. “Nieuwe spelers beschikken over efficiënte software-toepassingen. Bij Flixbus kan je bijvoorbeeld online een touringcar met chauffeur reserveren en ken je meteen de prijs. Wij zullen ons moeten spiegelen aan dergelijke dienstverlening. Bovendien leggen deze nieuwkomers de lat ook hoger met nieuwe en moderne voertuigen”.

Intercity-diensten versus citytrips

In Europa nemen zo’n 40 miljoen klanten een Flixbus. Op de internationale busdiensten zijn in België vooral Ouibus, Flixbus en Eurolines actief. Flixbus vervoert zo’n 1,3 miljoen passagiers vanuit België. “Deze lijnen zijn succesvol bij afstanden van 250 tot 400 km. Bij langere afstanden vermindert het comfort door overstappen en wachttijden”, zegt Erik Goethals. “De meeste klanten reizen alleen en de prijs is een belangrijke keuzefactor. Nieuw spelers kopen marktaandeel met zeer lage prijzen, wat ook betekent dat de marges voor onderaannemers niet groot zijn. Afwachten hoe dit evolueert. Deur-tot-deur service blijft het belangrijkste onderscheid tussen deze lijndiensten en de klassieke autocarreizen. Bij de citytrips kunnen lange afstandslijnen concurrentie verhogen, maar enkel wanneer de autocarist een product zonder al te veel toegevoegde waarde aanbiedt”.

Busfan verdubbelt doorkliks

Busfan is uitgegroeid tot een unieke portaalsite die jaarlijks meer dan 4000 reizen publiceert. Het aantal unieke bezoekers is gestegen tot meer dan 300.000. Vorig jaar klikten 58.500 potentiële klanten door naar een autocarbedrijf, een verdubbeling tegenover 2016 en een verviervoudiging tegenover 2015. Voor 2018 streeft men naar 100.000 doorkliks.

Tijdens de FBAA Lentereceptie werden de Busfan-prijzen uitgereikt aan Reizen De Vriendt (Lebbeke) en Voyages Suncars (Doornik). De onderscheidingen voor beste website gingen naar Voyages Urmetz (Charleroi) en Reizen Van de Voorde (Wachtebeke). De prijs voor het beste gebruik van sociale media werd toegekend aan Jacobs Transport (Genk) en Jean-Luc Voyages & Cars (Bressoux).

Prijs autocartoerisme voor toeristische attracties

De prijzen voor het autocartoerisme werden toegekend aan twee verenigingen, waarmee de FBAA een hecht partnership uitbouwde. Aan Vlaamse zijde is dat Riebedebie (voorheen bekend als Toeristische Attracties), in Wallonië is dat de zustervereniging Attractions & Tourisme (beter bekend als 365.be).

Jarige bedrijven

Autocarbedrijf Verhoeven uit Rijkevorsel viert zijn gouden jubileum (50 jaar), Voyages Peeters uit Hannuit is reeds 75 jaar actief. Speciale aandacht ging naar Benelux Cars Lommel, dat op basis van historische documenten vernam dat de bedrijfsgeschiedenis teruggaat tot 1775 en dat bijgevolg al 243 jaar actief is als vervoerder.

Autocarondernemers lonken naar De Lijn

Tijdens de FBAA-lentereceptie werden diploma’s uitgereikt aan negen ondernemers die de Opleiding Openbaar Autobusondernemer (OBO) hebben gevolgd. Drie bedrijven die tot op heden uitsluitend actief zijn in het toerisme, het leerlingen- of bedrijfsvervoer kunnen voortaan meedingen naar contracten voor reguliere buslijnen van De Lijn: Mario Heuvelmans (Heuvelmans Groep, Achel), Melanie Muys (Muys, Essen) en Jill Rollier (Rantour, Affligem).

Comments