Aviation

Europese Commissie keurt 36 miljoen euro steun aan TAROM goed

De Europese Commissie heeft, volgens de EU-regels voor staatssteun, de plannen van Roemenië goedgekeurd om een tijdelijke lening van ongeveer 36,7 miljoen euro te verstrekken aan de nationale luchtvaartmaatschappij TAROM. De maatregel moet er toe bijdragen dat TAROM (voorlopig) kan blijven vliegen. Begin februari stelde Roemenië de Commissie in kennis van haar voornemen om TAROM een reddingslening van ongeveer 36,7 miljoen euro te verstrekken. De luchtvaartmaatschappij kampt met een acuut liquiditeitstekort als gevolg van de sterke stijging van de exploitatiekosten die haar verouderde vloot de afgelopen jaren heeft veroorzaakt. Zonder de steun zou TAROM niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kunnen voldoen. De lening dekt alleen de aangetoonde liquiditeitsbehoeften in de komende zes maanden en Roemenië zal een strikte monitoring moeten uitvoeren van hoe de fondsen worden gebruikt. De Roemeense overheid heeft toegezegd ervoor te zorgen dat de lening na zes maanden volledig wordt terugbetaald. TAROM bezit een vloot van 26 vliegtuigen waarmee op zo’n 52 bestemmingen wordt gevlogen waaronder Brussel.