Edito

Reisagent: knelpuntberoep

De hele reisindustrie schommelt ook – of juist daarom – in deze onzekere tijden – op twee ongelijke benen enerzijds tussen het digitale tsunamigeweld en anderzijds de klassieke verkoop. TUI mag dan wel als grootste toerismeproducent continu uitroepen ‘een digitaal topbedrijf’* te willen worden met een jaarlijkse onlinegroei van 20%, toch blijft het zeker in zijn thuisland, Europa’s grootste reismarkt, onverminderd vasthouden aan de klassieke distributie met z’n 12.000 reisbureaus. Ook bij ons gaat in tegenstelling met wat zelf verklaarde marketing-goeroes en tussendoor-spreadsheetboys blijven uitroepen “het fysieke reisbureau niet achteruit”. Integendeel, het junglegeweld van technologische aanbiedingen via allerlei OTA platformen, apps, zoekmachines, etc. doet de geïnformeerde consument méér dan ooit verlangen naar een degelijk geschoolde, opgeleide, assertieve reisadviseur.

Probleem in onze branche vandaag is echter dat het beroep van reisagent/adviseur/architect/’what ever name it might have’, hoe langer hoe meer een knelpuntberoep aan het worden is. Passie en gedrevenheid ontbreken zeker niet bij het onstuimige geweld van de millennials. Social media gebruikers – van de ondertussen klassieke Facebook tot het meer recente WhatsApp en WeChat  – mogen dan wel het digitale klavier perfect bespelen en beheersen, maar wanneer het tot een – voor alle partijen – lucratieve conversie komt van info tot boeking – is vandaag quasi niets realiseerbaar zonder de actieve ondersteuning van een goed geïnstrueerde reisadviseur.

Helaas is de passende verloning hier, in verhouding tot de dagelijks gevraagde kennis, ervaring, etc. niet altijd optimaal uitgebalanceerd, precies omdat de reisbranche als ‘s werelds belangrijkste dienstensector, zich nog altijd te veel wentelt in een soort permanent discountparadijs waar ristorno’s nog te veel de bovenhand halen boven een correcte prijs, met toegevoegde waarde én voor de producent én voor de wederverkoper én last but not least voor de consument zelf, die voor een uniek product met passende ervaring altijd bereid is de juiste prijs te betalen.

Hier dringt zich meer dan ooit niet alleen een mentaliteitsverandering op, maar evenzeer is er grote nood op alle actieve economische niveaus van het toeristisch proces, aan een stevige bewustwording dat geen sector blijvend kan groeien zonder de noodzakelijke permanente rendabele groei!

*Rekening houdend dat ieder topbedrijf, in welke branche dan ook, nooit succesvol kan blijven indien de gecentraliseerde matrix-structuur niet perfect ondersteund wordt door regionale of lokale entiteiten.