Cruise

Drones controleren zwaveluitstoot schepen

De Noorse kustwacht wil drones inzetten om schepen die de fjorden bezoeken te controleren op hun zwaveluitstoot. De Norwegian Coast Guard en de Norwegian Maritime Authority voeren momenteel testen uit met gesofisticeerde drones die zijn uitgerust met speciale sensoren die de lucht analyseren. Eerder heeft ook al het Danish Environmental Protection Agency aangekondigd dat ze snuffeldrones wil inzetten. Het Balticum, de Noordzee en het Kanaal zijn in 2015 uitgeroepen tot Sulfur Emission Control Areas (SECA’s). Het zwavelgehalte in de uitstootgassen van de schepen mag op dit ogenblik maar 0,1 procent meer bedragen. Dit betekent dat de schepen moeten uitgerust zijn met gaswassers of moeten varen op minder vervuilende – maar meteen ook duurdere – brandstoffen. Schepen die de uitstootnorm overtreden, riskeren boetes tot circa 65.000 euro.

© foto Kystvakten

Comments