Cruise

Costa Cruises is Italiës beste werkgever

Costa Cruises is voor het vijfde jaar op rij uitgeroepen tot Italiës beste werkgever. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Top Employers Institute aan bedrijven die zich inzetten voor de verbetering van de werkomstandigheden, de training van hun personeel en de ontwikkeling van de individuele talenten op elk niveau. Costa Cruises spendeerde in 2017 maar liefst 850.000 uren aan opleidingen en rekruteerde meer dan 3.500 nieuwe arbeidskrachten. Heel wat aandacht ging vorig jaar uit naar ‘smart working’ die bedienden van diverse kantoren de mogelijkheid geeft om bepaalde dagen van thuis uit te werken. Costa Cruises stelt 19.000 bedienden en arbeiders tewerk in 70 landen. 18.000 mensen werken aan boord van de 15 schepen. De overige zijn aan de slag in de diverse kantoren van de maatschappij.

© foto Costa Cruises

Comments