Cruise

Costa Cruises in de prijzen voor het ethisch omgaan met voedsel

Costa Cruises viel op de Ayming Business Performance Awards in Parijs in de prijzen voor haar 4GOODFOOD-programma. Met dit programma legt de rederij de focus op de duurzaamheid van het element voedsel en in het bijzonder op het vermijden van verspilling. Het plan sluit aan bij de United Nations 2030 Agenda voor een beter klimaat en ter bestrijding van armoede en onrecht. Binnen haar 4GOODFOOD-programma streeft Costa Cruises naar meer duurzaamheid in alle operationele aspecten en wil het voedselafval tegen 2020 halveren. Andere elementen in het programma zijn het creëren van een bewustzijn voor gezondere voeding, een digitalisering van de grootkeukens om verspilling vanaf de bron tegen te gaan en de passagiers aan te moedigen verkwisting te vermijden, vooral in het buffetrestaurant. Het bedrag dat Costa op die manier uitspaart gaat naar Orti in Afrika van de Slow Food Foundation for Biodiversity. Ook tekende de rederij een akkoord met de Europese Federatie van Voedselbanken en schenkt ze in de diverse aanloophavens maaltijden aan hulpbehoevenden.

© foto Costa Cruises

Comments