Newsflash

Corona – Updates

Woensdag 27 mei

Open brief / ABTO kiest voor de sector

 

Beste Voorzitters, beste Raden van Bestuur en beste leden van alle beroepsverenigingen,

De COVID-19 crisis woedt nog steeds volop en vraagt bijzonder veel inzet van ieder van ons. Ze dwingt ons ook om als nooit tevoren samen te werken en met vereende krachten van alle beroepsverenigingen samen één stem uit te brengen in het belang van onze sector, van onze leden én van onze Belgische reizigers.

Deze samenwerking leverde opmerkelijke resultaten. We kwamen volmondig in de nationale pers, plaatsten onze sector op de politieke kaart en spraken ook naar Europa met één stem. Daardoor konden we onze leden zeer bruikbare oplossingen aanreiken om zich tegen de impact van deze crisis te wapenen.

Achter de schermen bundelden we onze krachten en benutten de sterke punten van iedere beroepsvereniging. Zo vormden we een krachtig front naar het beleid op nationaal, regionaal en Europees niveau.

We leerden dat we als verenigingen complementair zijn, dat heel veel van onze belangen meer dan ooit gelijklopend zijn. We proefden allen van de smaak van het succes door ons met vereende krachten te profileren als ‘de reissector’.

ABTO kiest resoluut voor de sector!

ABTO wendt zich daarom met haar Raad van Bestuur, haar leden en haar secretariaat in deze open brief tot BTO, FBAA, UPAV, VLARA en VVR en roept hen op om samen werk te maken van één Nationale Beroepsvereniging.

Laat ons dit momentum nu grijpen en samen die stap zetten in de oprichting van de eerste en enige Nationale Beroepsvereniging voor de Belgische Reissector. In het belang van onze sector en van elk van onze leden.

Laat ons het resultaat en de samenwerking van de voorbije maanden verankeren in een nieuwe vereniging. Een vereniging die alle sterke punten, de know-how, de netwerken en de werking vanuit de secretariaten bundelt. Een vereniging die de eigenheden en specifieke belangen van al haar leden respecteert en met slagkracht verdedigt. Een vereniging die de bijdragen van onze leden zo efficiënt mogelijk zal aanwenden met de hoogst mogelijke toegevoegde waarde.

ABTO is klaar om samen met jullie deze stap te zetten.

We kijken uit naar jullie reacties en hopen dat net zoals ABTO, jullie dit momentum ook zien als een unieke opportuniteit om samen onze Belgische reissector die ene nationale beroepsvereniging te geven die ze verdient.

Met oprecht vriendelijke groeten,

In naam van ABTO, haar Raad van Bestuur en haar leden,

Luc Coussement, voorzitter van de Board

#samensterk

 


 

Woensdag 27 mei

VVR: de ‘tegoedbon’ blijft behouden!

Ondanks alle mogelijke interpretaties van de aanbevelingen die gisteren vanuit Europa zijn gekomen, blijft het Ministerieel Besluit van 19 maart en aanpassing van 3 april wel degelijk gelden.

De Belgische “tegoedbon” voldoet wel degelijk aan alle voorwaarden:

 • Hij wordt gezien als een betaalmiddel en in deze zin wordt de reiziger dus wel degelijk vergoed.
 • Hij heeft een gezonde flexibiliteit aangezien hij door de reiziger mag gebruikt worden voor iedere reis uit het aanbod van de organisator.
 • Hij is gedekt door de verzekeraars insolventie.
 • De reiziger kan ervoor opteren om terugbetaald te worden. Dit kan na 12 maanden en de organisator heeft dan 6 maanden om deze terugbetaling te doen.

De positie van Europa impliceert wel dat een mogelijke verlenging van het gebruik van deze “tegoedbon” onder druk komt te staan.

We vragen je daarom, om, binnen de geldende spelregels van de “tegoedbon”  deze voor reizen die als gevolg van de Corona-crisis zo snel mogelijk en pro-actief met de betrokken reizigers af te handelen.

Jouw VVR-Team

 


 

Woensdag 27 mei

Algemene Vergadering ABTO keurt nieuwe strategie 20-21 goed

Vandaag hield ABTO haar jaarlijkse Algemene Vergadering. Die keurde de nieuwe, opmerkelijke strategie voor 20-21 goed. Opmerkelijk want historisch: ABTO stelt zich tot doel om samen met de andere Belgische beroepsverenigingen hun krachten te bundelen en een nieuwe Nationale Beroepsvereniging op te starten.

Naar jaarlijkse gewoonte werden de budgetten en de afsluitingen goedgekeurd door de leden. Ondervoorzitters Jean-Luc Hans en Geert Raes werden herverkozen voor een periode van 1 jaar en ze verwelkomen Thierry Coppejans (TUI) als bestuurder, ter vervanging van uittredend Voorzitter Luc Coussement. Deze werd als Extern Voorzitter aangesteld.

Strategie voor 20-21 “ABTO kiest voor de sector” goedgekeurd

En dat is een historisch moment. Want deze 47 jaar jonge vereniging stelt zich tot doel om samen met de andere Belgische beroepsverenigingen een nieuwe Nationale Beroepsvereniging te starten, hun krachten en werking te bundelen in het belang van alle gezamenlijke leden en zo een antwoord te bieden op de steeds sterker wordende druk vanuit Europa en de overheid om het toekomstbeleid te harmoniseren.

De ABTO-Board stelde daarbij Luc Coussement als Extern Voorzitter voor aan haar leden. Hij werd met unanimiteit verkozen.

In een eerste reactie stelde Luc Coussement: “Ik ben bijzonder vereerd met het verzoek van de voltallige ABTO Board om mij te erkennen als extern Voorzitter en met de steun die ik van de leden krijg. Heel wat puzzelstukjes van onze ABTO 2.0 strategie die we drie jaar geleden hebben voorgesteld aan onze leden, vallen op hun plaats. ABTO is er klaar voor. We moeten voluit gaan voor de sector in het belang van de slaagkracht en respect voor onze leden. Als vereniging hebben ook wij de verplichting om meer dan ooit op het scherp van de snee streven naar efficiëntie en bijsturen naar het nieuwe normaal, net zoals onze leden dat ook moeten doen. Persoonlijk ben ik dan ook meer dan verheugd dat ik vanuit een volledig ander perspectief de kennis, de ervaring en het netwerk dat de reissector mij in de afgelopen 30 jaar heeft gegeven, verder ten dienste kan stellen van deze sector. Een sector met fantastische mensen en bedrijven, met een passie voor hun vak en een enorme emotionele band met toerisme in de breedste zin van het woord. Een sector waarvoor ook mijn hart, elke dag opnieuw, een tikje sneller gaat slaan.”

 


 

Woensdag 27 mei

Westtoer en Center Parcs: snelle heropstart van toerisme

Tijdens een persmoment dinsdagnamiddag in het recent fraai vernieuwde, maar momenteel desolate Center Parcs Park De Haan, pleitten zowel Westtoer als Center Parcs voor een snelle heropstart van het toerisme (in West-Vlaanderen). “De West-Vlaamse toeristische sector wil snel een signaal krijgen wanneer de deuren opnieuw open kunnen”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. Erwin Dezeure (managing director België voor Center Parcs en Sunparks): “In de buurlanden zijn de parken reeds open. Vlaanderen loopt ook hier duidelijk achter. Hopelijk mogen we vanaf 8 juni a.s. onze gasten opnieuw verwelkomen.” Geef ons duidelijkheid, luidde het in koor!

Het provinciebedrijf Westtoer stelt vast dat de toeristische sector in West-Vlaanderen klaar is voor de heropstart. De logiessector met voorop de campings, de vakantieparken, de kleinschalige logies, de vakantiewoningen en de hotels hebben initiatieven genomen om gasten te ontvangen. Ook andere toeristische ondernemers willen opnieuw starten. De diverse logiessectoren in West-Vlaanderen hebben de jongste weken inspanningen geleverd om vakantiegangers te ontvangen van zodra het mag. Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “Alle logiesuitbaters volgen de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en zijn overtuigd dat een snelle heropstart tot de mogelijkheden behoort. Ook andere toeristische ondernemers hopen op een positief signaal”. Het bestrijden van het virus is de grootste prioriteit en ook in het belang van het toerisme op middellange en lange termijn. Niettemin betekent de huidige situatie een groot economisch verlies voor de West-Vlaamse toeristische sector: het kenniscentrum van Westtoer schat het omzetverlies in het voorjaar 2020 op 750 miljoen euro.

Keurmerk voor de parken

Ook de vakantieparken hebben nieuwe initiatieven genomen om de gasten een veilig en aangenaam verblijf te bieden. Erwin Dezeure, managing director België voor Center Parcs en Sunparks: “Vanaf het moment dat de vakantieparken opnieuw opengaan staat veiligheid voorop voor de gasten en de medewerkers. Met diverse draaiboeken, protocollen, certificaten, bestellingen van materialen en beschermingsmiddelen, training van onze medewerkers, zijn wij klaar om te heropenen. Dit alles is al toegepast bij de heropening van de acht parken in Nederland en de 6 parken in Duitsland. Daarbij hebben we de onafhankelijke certificatie-instelling Kiwa gevraagd onze processen te toetsen op basis van het Kiwa COVID-19 preventieve maatregelen keurmerk. Dit keurmerk doet een audit, gebaseerd op onze documenten en protocollen, maar ook op parklocatie. Alle zes Belgische parken worden getoetst op basis van de overheidsmaatregelen en onze eigen aanvullende eisen. In Nederland hebben de recent geopende parken dit keurmerk inmiddels ontvangen.”

Licht in de duisternis

Erwin Dezeure: “Hopelijk krijgen we op 8 juni het fiat van de regering en verschijnt er opnieuw licht in de duisternis. Van de 3.000 medewerkers op de zes Belgische parken zit 95 procent al bijna drie maanden thuis. We zijn, na al de maatregelen die we genomen hebben, duidelijk klaar voor een veilige heropstart, waarbij onze gasten beslist hetzelfde veiligheidsgevoel als bij hen thuis zullen hebben. Onze medewerkers thuis hebben zich aan de hand van o.a. e-learnings op de heropening grondig kunnen voorbereiden.”

Nog aantrekkelijker

Yves Vermeire (gm Center Parcs Park De Haan): “In De Haan beschikken we over 517 cottages in de verhuur. Tot voor corona was dat goed voor een slordige 500.000 gasten op jaarbasis. In de maanden dat we verplicht dicht waren hebben we verder werk gemaakt van de verfraaiing van het park en de uitbreiding van een aantal faciliteiten. Zo is de wildwaterbaan met 115m in de buitenlucht nu volledig klaar, de kinderboerderij is af, de gasten zullen kunnen boogschieten en ook de lasershoot staat op punt. De indoor-speeltuin is nog leuker geworden, met o.a. een heuse klimmuur. Om het onze gasten extra naar hun zin te maken zal het zwembad voorlopig niet meer toegankelijk zijn voor mensen die niet op het park verblijven en zullen er niet meer dan 250 tot 300 badgasten terzelfder tijd toegelaten worden. Vroeger bedroeg dit maximum 975.”

Verhuurprotocol

Voor de vakantiewoningen en de vakantieverhuur hebben Logeren in Vlaanderen en CIB Vlaanderen een specifiek protocol samengesteld. Het document omvat bouwstenen om de verhuur van vakantiewoningen en vakantieappartementen mogelijk te maken in veilige omstandigheden. “Er zijn richtlijnen voor verhuurkantoren en voor uitbaters van vakantiewoningen. Zowel de aankomst als het vertrek van de huurders behoren tot de belangrijke aandachtspunten. Ook aan de huurders vragen we medewerking om het vakantieverblijf netjes en virusvrij te houden. Logiesuitbaters hebben ondertussen meerdere versnellingen hoger geschakeld om de veiligheidsmaatregelen te implementeren”, aldus Kristophe Thijs, directeur communicatie bij CIB Vlaanderen.

Unieke kansen

Met Vlaanderen Vakantieland 2.0 werkt Westtoer samen met Toerisme Vlaanderen, de vier andere provincies, de 5 kunststeden (Brugge, Gent, Antwerpen, Mechelen en Leuven) en Logeren in Vlaanderen aan een campagne om de heropstart van het toerisme te ondersteunen. Vakantie in eigen land is meer dan ooit aan de orde. Stefaan Gheysen, algemeen directeur Westtoer : “Moeilijke tijden creëren unieke kansen en samenwerkingsverbanden. De Vlaanderen Vakantieland-campagne wil een mindswitch tot stand brengen: we willen dat de mensen terug aan vakantie denken en dat ze Vlaanderen als een alternatieve bestemming voor een buitenlandse reis overwegen. Naast de Kust heeft onze provincie unieke plekken en logeeradressen in het Brugse Ommeland, de Leiestreek en de Westhoek. Vakantie kan straks opnieuw volop in West-Vlaanderen en derhalve uiteraard ook aan zee. Onze campagnes steunen op drie principes: veiligheid, goesting en verantwoordelijkheid.”

 


 

Woensdag 27 mei

LATAM nu ook onder Chapter 11 faillissementsbescherming

LATAM, de grootste luchtvaartmaatschappij van Latijns-Amerika, heeft in de VSA faillissementsbescherming aangevraagd. Onder de zogeheten Chapter 11-status kan de onderneming haar schuldenlast herstructureren, zonder de druk van schuldeisers in de nek te voelen. Onder deze faillissementscode kan de ex-Oneworld carrier haar vluchten zoals gepland uitvoeren. Concurrent Avianca bewandelt reeds dezelfde weg.

De Chapter 11-status is aangevraagd door de LATAM Airlines Group voor de filialen in Chili, Peru, Colombia, Ecuador en de VS, maar niet die in Argentinië, Brazilië en Paraguay.

De luchtvaartmaatschappij heeft vanwege de coronacrisis momenteel het overgrote deel van de vloot aan de grond staan, maar kondigde eerder deze maand aan de capaciteit vanaf juni geleidelijk op te voeren.

Delta Air Lines nam vorig jaar voor 1,9 miljard dollar een aandeel van twintig procent in LATAM. Daarmee is de Amerikaanse airline de grootste aandeelhouder van de onderneming, die ontstond uit een fusie tussen het Chileense LAN en het Braziliaanse TAM.

LATAM verliet op  1 mei ll. de Oneworld-alliantie, al was het nog niet bekend of LATAM op termijn ook tot SkyTeam zou toetreden. LATAM heeft haar aandeelhouders om extra financiering gevraagd om de komende periode voor te komen. Daarbij gaat het onder meer om Qatar Airways, dat ook een belang in de maatschappij bezit.

 


 

Woensdag 27 mei

Kroatië verwelkomt opnieuw bezoekers

De nationale grenzen van Kroatië openen zich langzaam maar zeker opnieuw voor toeristen. Zo worden eigenaren van onroerend goed en plezierboten alvast opnieuw ontvangen. Zij kunnen met de juiste documenten de Kroatische grens oversteken en van hun eigendom genieten. Daarnaast is toegang tot Kroatië ook mogelijk voor economische en commerciële redenen, alsook voor alle toeristen met geldige reservaties bij een accommodatie of bevestiging voor het huren van een (zeil)boot. Ook de Kroatische horecasector heropende ondertussen de deuren.

Begin juli wordt het grootste aantal toeristen vanuit buitenlandse markten verwacht. In deze periode zullen de meeste internationale luchtvaartmaatschappijen naar verwachting opnieuw vliegen naar Kroatië.

Alle detailinfo: https://croatia.hr/en-GB/coronavirus-2019-ncov-q-and-a

 


 

Dinsdag 26 mei

Reizen en vervoer tijdens de corona-crisis / tijdelijke herinvoer van grenscontroles

De Europese commissie heeft nieuwe webpagina’s gelanceerd over het opheffen van de reisbeperkingen. Je vindt er per land de juiste informatie aangaande heropening van de grenzen, eventuele grenscontroles, medische screenings, nodige documenten, enz.

Daarnaast voeren bepaalde schengen-landen tijdelijk terug grenscontroles in. Voor meer informatie over de tijdelijke herinvoer van grenscontroles kan je onderstaande pagina’s raadplegen. Dit is een prerogatief van de lidstaten en kunnen deze invoeren en terug afschaffen naar eigen goeddunken.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_nl?fbclid=IwAR33KjdJfGNI9OoQ8XpMnEcA8YPtC21xtdyIQtlrgdM_dPETVNhDbQgtzNM

 


 

Dinsdag 26 mei

Europees cruisen deze zomer mogelijk?

Met de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen in de Europese landen groeit de hoop dat er deze zomer toch nog een beperkt aanbod aan zeecruises zal zijn. De meeste Amerikaanse rederijen hebben de voorbije weken een verlenging van de opschorting aangekondigd. De Europese rederijen geven op hun websites daarentegen aan dat ze deze zomer wellicht opnieuw zullen varen. AIDA en Costa Cruises hebben aangekondigd begin juli te heropenen en geven zelfs per schip de datum van de opstart. Ook TUI Cruises in Duitsland is van plan in juli te herstarten, net als het Britse TUI-filiaal Marella Cruises.

Ponant heeft alle afvaarten geschrapt tot eind juni en promoot vertrekken vanaf begin juli. Hapag-Lloyd Cruises kondigde vorige week aan vanaf half juli haar planning te hervatten. Sinds begin deze week zijn de afvaarten echter uitverkocht. Is de vraag zo groot of zijn deze intussen opnieuw afgelast? Ook Silversea Cruises kondigt aan in de tweede helft van juli terug cruises te kunnen aanbieden. Volgens de website willen zes schepen deze zomer gasten ontvangen. Dit betekent dat al deze rederijen tegen die tijd een volledig gezondheidsplan moeten geïmplementeerd hebben aan boord van hun schepen.

Volgens Patrick Pourbaix, directeur MSC Cruises België, Luxemburg en Frankrijk en CLIA-voorzitter voor België en Luxemburg zitten alle cruiserederijen in hetzelfde schuitje en werken ze aan nieuwe gezondheidsregels in het licht van de coronapandemie. “We zijn er ons goed van bewust dat geen heropstart mogelijk is zonder deze hygiënische maatregelen. Iedere rederij werkt hiervoor samen met specialisten, overheidsdiensten en certificatiebureaus. Binnen CLIA is de ambitie om op Europees vlak deze informatie te delen en op die manier een omvattend protocol uit te werken. Ook MSC Cruises werkt in alle sereniteit en met het vertrouwen van de banken nieuwe maatregelen uit. Wij zijn niet beursgenoteerd en staan bijgevolg niet onder druk van onze aandeelhouders.”

Pourbaix betreurt in dit verband berichten die vooral in Frankrijk worden verspreid dat kleinere schepen door het beperkt aantal passagiers sneller deze nieuwe maatregelen kunnen implementeren. Bij onze zuiderburen is momenteel een lobby aan de gang van enkele uitbaters van kleinere schepen om sneller groen licht te krijgen voor de heropstart. “Dit is een opportunistische benadering en totaal foutief. De kleinere schepen hebben minder passagiers, maar de grote schepen beschikken over meer ruimte aan boord en kunnen de passagiersstromen beter sturen, de sociale distantiëring garanderen en op die manier een verspreiding van het coronavirus vermijden.”

Heropstart in het najaar realistischer

Is een hervatting van de Europese zeecruises deze zomer realistisch of scheppen de rederijen valse hoop? MSC Cruises heeft alle vlootactiviteiten voorlopig opgeschort tot 10 juli, maar Patrick Pourbaix sluit een verlenging van de opschorting niet uit. Volgens de MSC-directeur zullen de rederijen in de loop van juni hun sanitair plan klaar hebben. Dat moet vervolgens door de overheden en classificatiebureaus worden goedgekeurd. Wanneer de rederijen deze documenten op zak hebben, zullen de havens bereid zijn cruiseschepen opnieuw toe te laten. Op dat ogenblik kunnen de rederijen hun machine weer op gang brengen en hun bemanningen terughalen. Net zoals de rederijen de veiligheid van de passagiers en bemanningsleden voorop stellen, willen ook de havenbesturen geen risico’s nemen.

De directeur sluit bijgevolg niet uit dat MSC Cruises de opschorting ook na 10 juli zal verlengen. “Ik schat de kans op een heropstart in juli of augustus op 10 tot 20 procent. Er staan te veel zaken op het spel en we leren nog elke dag bij over COVID 19. Ik verwacht mij eerder aan een geleidelijke opbouw in de loop van het najaar. Voor het winterseizoen raam ik de kansen vandaag op 90 procent. MSC Cruises is alvast van plan op dat ogenblik haar geplande programma te hervatten. De verkoop voor de wintermaanden loopt intussen door en ook de zomer 2021 ziet er goed uit met boekingen die hoger liggen dan vorig jaar. De cruisereizigers staan te popelen om weer op reis te vertrekken!”

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Dinsdag 26 mei

Sunny Cars annuleert reserveringen t/m 18 juni

Autohuurspecialist Sunny Cars heeft besloten om reserveringen tot en met 18 juni automatisch te annuleren. Eerder werden de reserveringen tot en met 31 mei al geannuleerd. Uitzonderingen zijn reserveringen met ophaallocatie Nederland, België of Duitsland, boekingen gekoppeld aan een vlucht met Transavia (tussen 4 en 18 juni) en boekingen die na 16 maart zijn gemaakt. Die boekingen blijven wel staan.

“Helaas ziet het ernaar uit dat we onze klanten nog niet zorgeloos de weg op kunnen laten gaan”, zegt Hans Knottnerus. “Door nu te annuleren kunnen we meer duidelijkheid verschaffen voor reisagenten, klanten en partners. Dit werd eerder ook erg gewaardeerd toen we besloten om tot en met 31 mei te annuleren.”

Reisbureaus die voor hun klanten een reservering t/m 18 juni hebben staan, hoeven niets te doen. De boeking wordt automatisch kosteloos geannuleerd en de commissie vervalt. Ter bevestiging wordt een 0-factuur verstuurd om in de boekhouding te verwerken. In B2B worden er geen tegoedbonnen uitgegeven.

Sunny Cars is flexibel: als een reservering opnieuw geactiveerd moet worden, dan is dit mogelijk. Reserveringen die na 18 juni ingaan, blijven vooralsnog actief. Sunny Cars houdt de situatie continu in de gaten en komt indien nodig met nieuwe stappen. Sunny Cars houdt reisprofessionals ook via de Facebookpagina van het salesteam en een FAQ-pagina op de hoogte en geeft daar antwoord op de meestgestelde vragen.

 


 

Dinsdag 26 mei

Noodkreet B2B-vouchers

Heel wat reisagenten klagen de jongste weken steen en been over de tegoedbonnen, de zogenaamde B2B-vouchers waarbij diverse touroperators deze B2B-vouchers uitgeven in plaats van het geld terug te storten aan de reisagent. Het is inderdaad zo dat de tegoedbonnen die de reisorganisator aan de klant uitgeeft (B2C) voor annuleringen van een ‘pakketreis’ omwille van covid-19 aanvaard moeten worden (zeker tot 19 juni), en automatisch gedekt zijn tegen financieel onvermogen. In alle andere gevallen moeten de (te veel) gestorte sommen van de t.o./leverancier teruggestort worden aan de reisagent.

Pieter Demuynck, voorzitter Selectair en zaakvoerder Penta Reizen Izegem, formuleert het telefonisch aldus: “… Het gebruik van B2B-vouchers en kredietlijnen is een systeem tussen ondernemingen, en heeft niets te zien met de ‘corona tegoedbon’. De verzekering tegen financieel onvermogen dekt dit bijvoorbeeld niet, waardoor de reisagent als organisator enorm zware financiële risico’s neemt. Als een touroperator valt – en na Thomas Cook durf ik voor niemand mijn hand nog in het vuur steken – zal de reisagent hiervoor immens moeten opdraaien want die moet wettelijk gezien zijn klant terugbetalen. Bovendien kan dit absoluut niet opgelegd worden: dit is een overeenkomst tussen bedrijven onderling met akkoord van beide partijen. Het is duidelijk dat vele touroperators dit zo niet begrepen hebben en denken dat dit zomaar zonder akkoord van de reisagent kan, quod non, hetgeen niet het geval is! Dit misbruik moet nu maar voor eens en altijd stoppen. Als touroperators dringend krediet nodig hebben, moeten ze dat bij de banken halen, en niet bij de reisagent!…”, besluit Pieter Demuynck.

 


 

Maandag 25 mei

Brussels Airlines hervat vluchten naar 59 bestemmingen

Na een onderbreking van 12 weken hervat Brussels Airlines zijn vluchten met 59 bestemmingen. Dat is meteen ongeveer 30% van het oorspronkelijk geplande zomeraanbod in Europa en 40% van het langeafstandsprogramma. Tussen 15 juni en 31 augustus zal de maatschappij geleidelijk aan bestemmingen toevoegen om tegen augustus op 59 bestemmingen uit te komen in 33 landen in Europa, Afrika en de VS.
In Europa zullen in totaal 45 bestemmingen worden aangevlogen in 20 landen, waaronder Spanje, Portugal, Griekenland, Italië, Frankrijk en Denemarken. Op het langeafstandsnetwerk zal SN (onder voorbehoud van goedkeuring door de lokale overheden) 13 van de 17 Afrikaanse bestemmingen bedienen. In de VS zal New York JFK weer aangevlogen worden. Montreal (Canada), een nieuwe bestemming die gepland was om in maart 2020 te worden ingehuldigd, zal in de loop van volgend jaar aan het netwerk toegevoegd worden.
Brussels Airlines verwacht vooral vakantiegangers en passagiers die familie en vrienden willen bezoeken in het buitenland na de lange lock-downperiode. Daarnaast biedt de maatschappij ook enkele belangrijke zakenbestemmingen aan zoals Berlijn, Genève en Londen. Tot en met het einde van de week worden de reservatiesystemen geüpdatet met het nieuwe netwerk. Pas dan zullen enkel de vluchten van het nieuwe vluchtaanbod zichtbaar zijn in de systemen.
Passagiers wiens vlucht aangepast wordt, zullen worden geïnformeerd en kunnen vanaf 2 juni hun nieuwe vluchten raadplegen via de “Mijn Boeking”-functie op brusselsairlines.com.
In de komende maanden is de maatschappij van plan om haar netwerk voor na het zomerseizoen verder uit te breiden. Deze planning wordt begin juni bekend gemaakt.
Om de geplande herstart voor te bereiden neemt Brussels Airlines maatregelen om haar klanten en personeel tijdens hun reis te beschermen, zoals extra ontsmetting van het vliegtuig en het verplicht gebruik van mondmaskers. Verschillende andere maatregelen worden samen met de autoriteiten en luchtvaartdeskundigen geëvalueerd.

 

Maandag 25 mei

Grecotel kondigt de opening van haar hotels aan: “Zomer aan Zee”

Grecotel kondigt de opening van haar hotels aan en stelt zijn “Zomer aan Zee” aanpak voor. Dat staat voor een vakantie bij de natuur en aan zee, met nadruk op rust en veiligheid. “Deze zomer, in de uitgestrekte resorts, krijgt elke kamer een eigen parasol op het strand,” klinkt het bij Grecotel. “Alle diensten worden met zorg en met afstand geregeld, via speciale tijdschema’s en routes. Ook de hoogstaande gastronomie wordt gegarandeerd, door maaltijden aan te bieden op de binnenplaatsen en op het strand.”

De hotels die in dit stadium openen zijn:

 • Grecotel Cape Sounio (Attica) op 1 juli 2020
 • Grecotel Riviera Olympia & Aquapark (Peloponnese, Olympische Riviera, Kyllini) op 3 juli 2020 met hotels:
  • Grecotel Mandola Rosa
  • Grecotel Olympia Riviera
  • Grecotel Olympia Oasis
 • Grecotel Casa Marron (Peloponnese, Olympische Riviera, Lakopetra) op 3 juli 2020
 • Grecotel Filoxenia (Peloponnese, Kalamata) op 3 juli 2020
 • Grecotel Mykonos Blu (Mykonos) op 3 juli 2020

De komende weken worden de openingen van de hotels aangekondigd op Kreta – de bakermat van Grecotel – evenals in Corfu, Chalkidiki en de andere favoriete bestemmingen.


Maandag 25 mei

All Ways Cruises sluit Antwerpen en Luik

All Ways Cruises sluit eind deze week de kantoren in Antwerpen en Luik. De stopzetting van de filialen betekent dat de kantoorhoofden Tom Mertens en Maxime Ramakers eind deze maand All Ways Cruises verlaten. Eerder werd ook al de agentschap in Moeskroen stopgezet. Voortaan kunnen gasten alleen nog terecht in het hoofdkantoor in de Bergstraat in Brussel en het kantoor op de Vrijdagmarkt in Gent

All Ways Cruises lijdt net zoals andere rederijen en cruise-touroperators onder de coronapandemie. De chartercruises vanuit Zeebrugge kunnen deze zomer niet doorgaan door de sluiting van de Noorse grenzen voor internationale gasten en de quarantaineverplichtingen voor buitenlandse reizigers in Groot-Brittannië.

World Explorer in programma 2021

De rederij focust zich nu volledig op de winter en volgende zomer. 2021 staat in het teken van de vernieuwing en modernisering van de vloot. Blikvanger wordt de World Explorer die de Frans-Belgische maatschappij voor een langere periode chartert. Het all-suite expeditieschip kwam pas in augustus 2019 de vaart en biedt plaats aan 176 passagiers. Het milieuvriendelijke vaartuig is eigendom van het Portugese Mystic Invest en vaart op dit ogenblik voor Quark Expeditions.

De World Explorer zal volgende zomer voor All Ways vanuit Zeebrugge, Duinkerke en Reykjavik begeleide cruises voorstellen naar de Noorse fjorden, de Baltische staten en Sint-Petersburg, de Schotse Highlands, de Normandische en Bretoense kusten alsook Groenland vanuit IJsland. De maatschappij heeft haar aanbod gebundeld in een brochure van 26 pagina’s.


Maandag 25 mei

Ben’s Travel Panel: tweede webinar ‘transport’ op 26/05

In samenwerking met de Belgische beroeps- en belangenverenigingen staat morgen het tweede webinar – in een reeks van zes – van Pitch Perfect gepland. Op dinsdag 26 mei om 10.00 uur gaat het tweede gesprek over het thema ‘Transport’. Moderator Ben Roelants heeft deze keer volgende drie gasten uitgenodigd: Bart Geeroms (NMBS Internationaal), Jill Rollier (Rantour) en Olivier Dugardyn (Dugardyn & Partners). Het debat kan live gevolgd worden via de Facebookpagina van Pitch Perfect.

Overzicht van de eerstvolgende webinars:
Dinsdag 26 mei: transport
Dinsdag 2 juni: touroperators
Dinsdag 9 juni: vakantie- en zakenhotels uit Europa en in de wereld
Dinsdag 16 juni: bestemmingen in de EU en de Schengenlanden
Dinsdag 23 juni: cruises

 


Zaterdag 23 mei

Spanje opent de deuren vanaf juli

Vanaf juli e.k. zullen buitenlandse toeristen opnieuw naar Spanje kunnen reizen. Dat heeft premier Pedro Sánchez aangekondigd. ‘We zullen garanderen dat onze bezoekers geen risico lopen en dat zij ook voor ons geen risico’s veroorzaken’, zei de premier, zonder in detail te treden over veiligheidsmaatregelen. Hoewel de noodtoestand voorlopig van kracht blijft tot 6 juni e.k., zegt Sánchez dat (ook) Spanje het toeristische zomerseizoen wil proberen te redden. Ook kampeerwagens/caravans en tweede verblijf-eigenaars zijn dan weer welkom. De Spaanse toerismesector vertegenwoordigt pakweg 12 procent van de nationale economie.

Ook andere landen in het zuiden van Europa maken zich op om hun grenzen te openen voor buitenlandse toeristen. Italië doet dat al vanaf 3 juni e.k. De Europese Commissie heeft de lidstaten aangemoedigd om, mits elementaire voorzorgsmaatregelen, de grenzen te openen voor reizigers uit landen met een vergelijkbare epidemiologische situatie.

 


 

Vrijdag 22 mei

Sunweb Group en Roompot gaan samenwerking aan

Reisorganisatie Sunweb Group en Roompot, marktleider in vakantiewoningen, gaan een samenwerking aan. Vanaf vandaag (vrijdag 22 mei) kunnen klanten van Sunweb Group Roompot-vakantiewoningen boeken in Nederland, België en Duitsland. Dit is mogelijk op 50 Roompot vakantieparken en resorts.

 • Grote vraag naar vakanties dichtbij huis

Sinds de versoepeling van de maatregelen door de Nederlandse overheid ziet Roompot de vraag naar vakanties in eigen land, België en Duitsland sterk toenemen. Die tendens merkt Sunweb Group ook onder haar reizigers op. Dankzij deze ontwikkelingen is de meerjarige samenwerking, waar al langer aan gewerkt werd, versneld tot stand gekomen. Mogelijk wordt de samenwerking in de toekomst verder uitgebreid.

 • Start met Nederlandse vakantiewoningen

Met deze samenwerking breidt Sunweb Group haar aanbod uit en biedt de reisorganisatie voor het eerst ook binnenlandse reizen aan. Het aanbod is vanaf nu via de website van Sunweb beschikbaar. Aanvankelijk ligt de focus op binnenlandse vakantiewoningen, maar zodra er meer mogelijkheden zijn om te reizen naar België en Duitsland, zal ook dit aanbod te boeken zijn.

 • Gevarieerd aanbod vakantiewoningen voor klanten Sunweb Group

Sunweb Group en Roompot stelden een gevarieerd aanbod samen op 50 vakantieparken en resorts; van comfortabele lodges in bosrijke natuurgebieden tot aan strandhuisjes en luxevilla’s aan de kust.

Op zijn beurt bereidt Roompot zich voor op het moment dat zijn vakantiegangers weer verder willen reizen, met het vliegtuig richting de zon of op wintersportvakantie. Het ruime aanbod van Sunweb Group is voor de klanten van Roompot een sterke aanvulling op de vakantieparken en resorts. In de komende tijd zal verdere invulling worden gegeven aan de samenwerking.

 


 

Vrijdag 22 mei

Royal Caribbean en Norwegian willen op 1 augustus heropstarten

Royal Caribbean Cruises heeft de opschorting van de afvaarten van Royal Caribbean International, Celebrity Cruises en Azamara uitgesteld tot en met 31 juli met uitzondering van China waar de maatschappij al op 1 juli opnieuw cruises wil aanbieden. Silversea Cruises zou vanaf de tweede helft van juli geleidelijk heropstarten. De beslissingen zijn genomen in overleg met de Cruise Lines International Association (CLIA) en de Centers for Disease Control & Prevention (CDC). Tijdens de conference call gaf Richard Fain, de CEO van de groep toe dat de heropstart niet overal op hetzelfde tijdstip gebeurt. Azië en Europa waar het coronavirus vroeger heeft toegeslagen, zullen wellicht vroeger heropstarten dan Noord-Amerika.

Fain voegt eraan toe dat het reizen in het post-coronatijdperk niet als voorheen zal gebeuren. Aan boord van de schepen zullen nieuwe gezondheidsmaatregelen gelden. “Het toerisme moet zich aanpassen aan een wereld waar alles is veranderd.” Volgens de topman zullen een aantal van de nieuwe maatregelen een blijvend karakter hebben, net zoals dat het geval was met de veiligheidscontroles op luchthavens en schepen na 9/11. “Onze bedoeling is de normen naar een heel nieuw niveau te tillen. We hebben de tijd, de vastberadenheid en de expertise.”

Tijdens de conference call deed Fain ook de opmerkelijke uitspraak dat de nieuwste schepen van de rederij al vanaf een bezettingsgraad van 30 procent break-even kunnen draaien. Dit betekent dat de rederij zelfs met een gereduceerde capaciteit om de regels op het vlak van social distancing aan boord van de schepen te garanderen en haar kostenbesparende maatregelen, snel opnieuw positieve cijfers zal kunnen realiseren. (22-05-2020)

Ook Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) met de merken Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises, verlengt de eerder aangekondigde annulering van cruises met reizen tussen 1 juli en 31 juli 2020 voor alle merken.  De verlenging van de tijdelijke annulering draagt volgens de rederij bij aan de inspanningen over de hele wereld om de verspreiding van COVID-19 in te dammen. NCLH blijft samenwerken met de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de federale overheid en wereldwijde gezondheidsorganisaties om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de gezondheid en veiligheid van gasten, bemanning en gemeenschappen die zij bezoeken te waarborgen.

Jason Montague, CEO van Regent Seven Seas Cruises: “Samen met onze branchepartners, gezondheidsfunctionarissen en experts hebben we gezondheids- en veiligheidsprotocollen uitgewerkt, die in vele gevallen verder gaan dan de maatregelen die op het vaste land gelden. Luxecruises wordt dan ook veiliger dan ooit tevoren.”

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vrijdag 22 mei

Van der Valk bouwt nieuw hotel in Gent

Het hotelwezen is een van de zwaarst getroffen sectoren in deze coronatijd. Opvallend genoeg investeert Van der Valk net op dit moment – waarop horeca-ondernemers hun investeringen massaal pauzeren of annuleren – in een nieuw hotel in Gent.

Het gebouw aan de Ghelamco Arena telt 10 verdiepingen, ruim 250 hotelkamers en 14 congres- en vergaderzalen. Bovendien gaan er meer dan 150 werknemers aan de slag. ‘Hotel Gent’ mikt tijdens de werkweek op zakelijke gasten en in het weekend op toeristen.

Ondanks de lockdown zit de werf nog op schema. De opening is gepland in het voorjaar van 2021.

 


 

Vrijdag 22 mei

Hervatting van de commerciële vluchten op Brussels South Charleroi Airport vanaf 15 juni 2020

Brussels South Charleroi Airport kondigt aan dat de commerciële activiteiten worden hervat vanaf 15 Juni 2020. In overeenstemming met de gezondheidsvoorschriften en de nieuwe richtlijnen met betrekking tot reizen met het vliegtuig die worden uitgevaardigd door de luchtvaartmaatschappijen, hebben we verschillende maatregelen genomen om de veiligheid van het personeel en de gebruikers van de luchthaven te kunnen waarborgen.

 


 

Dinsdag 19 mei

Update van de lockdown-maatregelen in Spanje

Het team van de Spaanse Dienst voor Toerisme in België en Luxemburg, laat weten:

Sinds maandag 18 mei zijn de meerderheid van de regio’s overgegaan naar fase 1, met uitzondering van Madrid (stad en regio), Barcelona (metropool) en bepaalde plaatsen in de regio Castilla y Leon, die nog steeds in fase 0 zijn. De eilanden Formentera (op de Balearen) en La Graciosa, El Hierro y La Gomera (op de Canarische Eilanden) zijn al in fase 2 overgegaan.

Op dit moment weten we nog niet wanneer de grenzen worden heropend, maar we houden je op de hoogte van het verder verloop.

De terugkeer naar de nieuwe normaliteit is gepland voor eind juni 2020, als de epidemie in het hele land wordt beheerst.

Fase 0

 • Hervatting van restaurants met leveringsdienst.
 • Hervatting van commerciële activiteiten in bedrijven van minder dan 400 vierkante meter.

Fase 1

 • Heropening van terrassen in openlucht tot 50% bezetting.
 • Heropening van hotels en toeristische accommodaties met uitzondering van gemeenschappelijke ruimtes.
 • Actief toerisme en activiteiten in natuur zijn toegestaan, groepen van maximaal 10 personen met voorgaande reservatie.
 • Heropening van bibliotheken en musea met capaciteitsbeperkingen en heropening van lokalen voor culturele spektakels voor maximaal 30 personen in gesloten ruimtes en 200 mensen in openlucht, waarbij altijd de voorwaarden van individuele bescherming en sociale afstand worden gegarandeerd.

Fase 2

 • Actief toerisme en activiteiten in natuur zijn toegestaan in groepen van maximaal 20 personen op afspraak.
 • Heropening van de binnenruimtes van café’s en restaurants met een maximale bezetting van 40%, bovendien moeten ze scheiding tussen klanten voorzien en enkel met bediening aan tafel.
 • Bioscopen en theaters tot 30% van hun capaciteit en voorafgaande reservatie van zitplaatsen.
 • Conferentiezalen tot 30% van hun capaciteit.
 • Heropening van monumenten voor het publiek met een maximale bezetting van 30% met bepaalde veiligheidsmaatregelen.
 • Heropening van gemeenschappelijke ruimtes in hotels en andere toeristische accommodatie met een maximale bezetting van 30% en steeds met respect voor veiligheidsmaatregelen.
 • Heropening van stranden volgens veiligheidsprotocollen.

 

Dinsdag 19 mei

Club Med: maatregelen Covid-19

Club Med trotseert deze zware crisis met dezelfde prioriteit als anders: de veiligheid van de klanten, GO’s en medewerkers blijft op de eerste plaats staan. “Wij volgen strikt de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en nationale gezondheidsautoriteiten. De afgelopen weken hebben wij, naarmate meer en meer landen reisbeperkingen invoerden, zo snel mogelijk de repatriëring georganiseerd van zo’n 3000 klanten die op dat moment in onze Resorts – overal ter wereld – verbleven. Wij hebben 8 vliegtuigen gecharterd om al onze klanten terug naar huis te brengen vóór het luchtvaartverkeer volledig stilgelegd werd. We blijven alert op de ontwikkeling van de situatie en zullen u informeren als we andere beslissingen moeten nemen. Wij hopen allemaal dat deze crisis snel tot een goed einde komt zodat wij de klanten opnieuw in onze Resorts kunnen verwelkomen om hen een geweldige droomvakantie te kunnen bezorgen. En als u ideetjes met een vleugje vakantie zoekt voor thuis, kijk dan op www.clubmed.be/l/clubmed-vanuit-huis?locale=nl-BE.”

 


Maandag 18 mei

VTM Telefacts Special: ‘Reizen in tijden van corona’, morgenavond (dinsdag) 21u35

Het wekelijkse actualiteitenprogramma Telefacts van VTM gaat morgenavond (dinsdag 19 mei) niet over Mexico (zoals in de programma’s aangekondigd), maar wel over onze reisindustrie, onder de titel: ‘Reizen in tijden van corona’.

Behalve (uiteraard) viroloog Marc Van Ranst –met aanbevelingen over een gedragscode bij het internationaal reizen – komen o.a. aan bod: TUI woordvoerder Piet Demeyere (opnames aan boord van een stilstaand TUI-toestel op Brussels Airport waar hij zal uitleggen hoe het nieuwe reizen aan boord van een vliegtuig wordt), reisagent Bruno De Lathauwer van Selectair Reizen De Lathauwer in Aalst en tevens zaakvoerder van niche touroperator Live to Travel, en hoofdredacteur Robrecht Willaert van Travel Magazine (over het nieuwe reizen, veilig en gerust dankzij de kwalitatieve inzet én de financiële zekerheid van de moderne reisagent, altijd verzekerd tegen financieel onvermogen.)

Uit het VTM Nieuws persbericht:  “… Er komt een tweede 9/11 op ons af. Reizen zal nooit meer hetzelfde zijn, maar we zullen ons allen moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit… ”, zegt Robrecht Willaert.

Live, of via de app VTM GO

 


 

Maandag 18 mei

YELLO SUN: nieuwe Belgische touroperator houdt zich klaar!

Zoals al aangekondigd op het Brusselse Vakantiesalon begin februari (n.a.v. de geplande lancering van de lijndienst van Nouvelair tussen Brussel en Tunis, 3x per week) en gepubliceerd in de TM Newsletter van toen, staat een nieuwe t.o. in de startblokken met als eerste bestemmingen: Tunesië, Turkije en Egypte; beschikbaar en boekbaar zodra de markt(en) opnieuw open gaan. Deze nieuwe operatie is in handen van de 48-jarige Ulrich De Smet, 25 jaar ervaring in de touroperating waarvan 20 jaar in Frankrijk. Deze Belgische maatschappij met Belgische structuur en zetel in Beveren, is door Ulrich opgericht met steun van de bekende Franse touroperator Mondial Tourisme.

Ulrich De Smet heeft, zoals vele top-professionals in de industrie, de stiel geleerd bij Sunair Oostende (medio jaren ’90) en groeide door tot directeur touroperating bij Marmara Frankrijk. Tot eind september 2019 was hij actief als ‘directeur exploitation’ bij NG Travel (Kappa Club, Club Coralia, …) een toonaangevende touroperator in Parijs.

Met een 100% B2B t.o.-operatie lanceert Ulrich De Smet nu op de Vlaamse, Franstalige en Luxemburgse markt een hybride model van reisorganisatie: ‘nieuw, innovatief en dynamisch’, met een productie en commercialisering van pakketreizen op basis van garantiestoelen en capaciteit beschikbaar op de markt (zowel met lijnvluchten als low-cost airlines). De eerste bestemmingen worden Tunesië, Turkije en Egypte en vanaf de winter 2020-2021 wordt het programma uitgebreid met de Caraïben en de Canarische eilanden. Vanaf de zomerseizoen 2021 komen daar nieuwe Middellandse Zee-bestemmingen bij. De zomerbrochure 2020 is nu al beschikbaar en bekom je via een aanvraag op: info@yellosun.be

Ulrich De Smet: “Corona zie ik als een opportuniteit om als fris/toekomstgericht bedrijf op de markt te komen met een clean sheet, zonder historische ballast. Na mijn jarenlange ervaring bij verschillende touroperators, denk ik een goede visie te hebben om via de do’s en don’ts een solide organisatie uit te bouwen met scherp geprijsde kwaliteitsvakanties.”

Alle info: ulrich.desmet@yellosun.be

 


 

Maandag 18 mei

Vergeet deze zomer de Noorse fjorden – UPDATE

De Europese Unie blaast deze dagen koud en warm over het al dan niet openen van de internationale grenzen om de Europeanen een zomervakantie te geven. Terwijl de Italiaanse premier Giuseppe Conte dit weekend Italië open verklaarde vanaf 3 juni en Griekenland klaar staat voor een toeristisch seizoen vanaf 1 juli, zou bondskanselier Angela Merkel alle binnengrenzen in de Schengenzone weer willen openen tegen half juni voor zover de epidemie dit toelaat. Ook onze minister Pieter De Crem zou graag willen dat de Europese binnengrenzen vanaf 15 juni kunnen openen. Daartegenover staat Scandinavië met als speerpunt Noorwegen. In de slipstream van de nationale feestdag, gisteren 17 mei, maakte Noorwegen een en ander bekend in verband met het internationaal toerisme.

VisitNorway vermeldt op haar website dat er de volgende weken twee updates komen. Op 15 juni zal de Noorse overheid beslissen of de grenzen al dan niet open gaan voor reizigers uit de Noordse landen. Op 20 juli komt er verder een beslissing of reizigers uit andere nabijgelegen landen überhaupt naar Noorwegen zullen kunnen afreizen deze zomer. De overheid heeft de Noorse landsgrenzen gesloten voor alle buitenlanders waaronder inwoners van de Benelux die geen verblijfsvergunning of werkvergunning in Noorwegen hebben. Dit geldt als algemene regel alvast tot en met 20 augustus.

Daarmee bant Noorwegen deze zomer het internationaal cruisetoerisme. Hurtigruten had onlangs aangekondigd haar kustdienst midden juni te heropstarten. Dat kan dus voor de Noren en eventuele buurlanden, maar niet voor het gros van de internationale bezoekers. Ook Spitsbergen had meegedeeld vanaf 1 juni opnieuw bezoekers te willen ontvangen. Met de ban op buitenlandse toeristen en cruisepassagiers kan er dus geen sprake zijn van cruises vanuit Svalbard. Longyearbyen is namelijk vaak de inscheephaven voor cruises door het Noordpoolgebied.

De beslissing van Noorwegen betekent dat de cruiserederijen alvast alle hoop mogen opbergen om deze zomer nog cruises te organiseren naar de Noorse fjorden. Met de versoepeling van de coronamaatregelen in onder meer Duitsland sloten een aantal rederijen niet uit dat ze later deze zomer alsnog een beperkt aantal cruises konden inleggen naar Noord-Europa. Die plannen zijn nu wel helemaal van de baan, want ook het Balticum biedt maar beperkte mogelijkheden zolang het coronavirus welig tiert in Rusland.

 


 

Maandag 18 mei

CroisiEurope bereidt de heropstart voor

Niet alleen de zeecruises, maar ook de riviercruiserederijen bereiden volop hun heropstart voor. CroisiEurope werkt stapsgewijs om in de beste omstandigheden de geleidelijke hervatting van de activiteiten door te voeren, dit met toepassing van de overheids -en gezondheidsrichtlijnen. Het Franse familiebedrijf besteedt in de eerste plaats aandacht aan de passagiersveiligheid en mikt op het succes met de nabijheid van haar bestemmingen. “Hierbij worden extra troeven toegevoegd, die in deze context ook voordelen zijn, namelijk de menselijke maat van onze schepen en het deugdzame aspect van riviertoerisme naar de omgeving toe die meer dan ooit dicht bij de natuur en cultuur wil zijn. Ter ondersteuning van dit uitvoeringsplan voert CroisiEurope een reeks acties uit die steeds de gezondheid van haar klanten en werknemers centraal plaatst. Dit zijn onvoorwaardelijke condities voor een heropstart.”

Intussen heropende midden vorige week ook het bureau van CroisiEurope zijn deuren. Ze verwelkomt weer klanten en is beschikbaar voor haar partners  Voor alle nieuwe reserveringen en alle vertrekken tot 30 november 2020 rekent CroisiEurope geen voorschotten aan. De betaling van de reis moet 15 dagen voor de afvaart gebeuren. De klanten kunnen dan ook tot 16 dagen voor het vertrek de reservatie annuleren bij CroisiEurope en in de reisbureaus.

________________________________________________________________________________________________________________

Zaterdag 16 mei

Ben’s Travel Panel: nieuwe toerisme webinars

In samenwerking met de Belgische beroeps- en belangenverenigingen start Pitch Perfect dinsdag 19 mei met een reeks van zes wekelijkse panelgesprekken. Elk onlinedebat zal telkens één thema aansnijden. In de eerste webinar van dinsdag 19 mei gaat moderator Ben Roelants in gesprek met de vakorganisaties VVR, UPAV, ANTOR en ABTO. Het initiatief is bedoeld voor iedere professional die actief is in de reissector: leisure, zakenreizen of MICE. Elk debat kan live gevolgd worden via de Facebookpagina van Pitch Perfect. Het eerste panelgesprek is op dinsdag 19 mei om 10u00 Nederlandstalig en om 10u30 Franstalig.

Overzicht van de zes webinars:

Dinsdag 19 mei: panelgesprek met vakorganisaties VVR, UPAV, ABTO & ANTOR

Dinsdag 26 mei: transport

Dinsdag 2 juni: touroperators

Dinsdag 9 juni: vakantie- en zakenhotels uit Europa en in de wereld

Dinsdag 16 juni: bestemmingen in de EU en de Schengenlanden

Dinsdag 23 juni: cruises

 


 

Zaterdag 16 mei

Franse miljardair stapt in Norwegian Cruise Line Holdings

De Franse industrieel en miljardair Bernard Arnault wordt via de private equity firm L Catterton een belangrijke aandeelhouder van Norwegian Cruise Line Holdings, de moedermaatschappij van Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises. Het bedrijf pompte enkele dagen geleden 400 miljoen USD in het zwaar door COVID-19 getroffen cruiseconcern. L Catterton werd in januari 2016 opgericht door durfkapitalist Catterton, LVMH en de Groupe Arnault, de familieholding van Bernard Arnault. LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) heeft ook merken als Christian Dior, Bulgari, Kenzo, Givenchy, Château d’Yquem en Dom Pérignon in haar portefeuille.  Die waren in 2019 samen goed voor een omzet van 53,7 miljard euro.

Arnault wordt omschreven als de rijkste man van Europa. Hij heeft in ons land via een 15-tal vennootschappen al voor meer dan 22 miljard euro aan bedrijfsactiva. Volgens sommige bronnen gaat het evenwel om louter fiscale en financiële constructies die allemaal hetzelfde adres delen aan de Louizalaan in Brussel. Arnault heeft ook een appartement in Ukkel en wilde enkele jaren geleden nog aanspraak maken op de Belgische nationaliteit.

Via L Catterton gooit Bernard Arnault zich als tweede Franse miljardair op de cruises. Zijn grote rivaal François-Henri Pinault is via de familieholding Artémis sinds 2015 al eigenaar van de Franse luxe- en expeditierederij Ponant. De holdingmaatschappijen Kering en Artemis van Pinault zijn verder eigenaar van onder meer Gucci, Yves Saint-Laurent, Puma, Château Latour, Fnac, La Redoute, Samsonite en het veilinghuis Christie’s. De ondernemingswaarde van Kering bedraagt 64,5 miljard euro.

De twee families waren ooit vrienden, hoewel ze een totaal andere afkomst hebben. Bernard Arnault behoort tot de Franse industriële elite terwijl François Pinault afkomstig is van Bretoense boeren. De relatie tussen de twee verzuurde toen Pinault de markt van de luxeproducten binnenstapte en er zelfs in slaagde Gucci en Yves Saint-Laurent voor de neus van Arnault weg te kapen. Het opbod tussen de twee kwam recent nog tot uiting in de financiële steun voor de wederopbouw van de kathedraal Notre-Dame in Parijs. Toen Pinault 100 miljoen euro ter beschikking stelde, kondigde Arnault meteen een bijdrage van 200 miljoen euro aan.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vrijdag 15 mei

Seychellen bannen cruiseschepen tot eind 2021

De regering in de Seychellen heeft beslist alle cruiseschepen te bannen tot eind 2021. Volgens de minister van Toerisme en Verkeerswezen maakt het verbod deel uit van de maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van de coronapandemie in het land tot een minimum te beperken. Het land in de Indische Oceaan bleef met amper 11 besmettingen zo goed als gespaard van het virus. Sinds maart zijn de Seychellen volledig gesloten en de internationale luchthaven in Mahé dicht.

Op economisch vlak is de eilandengroep in belangrijke mate afhankelijk van het toerisme. Vorig jaar bezochten 384.204 buitenlandse toeristen de Seychellen. Ook steeds meer cruiserederijen nemen de eilanden op in hun vaarschema. Onder meer Ponant positioneert zelfs een volledig winterseizoen een schip in Port Victoria. In een reactie zegt de toeristische sector dat zij voor moeilijke economische tijden staat. Vooral organisatoren van excursies en waterrecreatie vrezen voor zware gevolgen. Volgens het havenbestuur van de Seychellen wegen de voordelen van het cruisetoerisme evenwel niet op tegen het risico dat COVID-19 opflakkert in het land. Op het ogenblik zijn er geen plannen om ook andere vormen van toerisme te beperken. Vanaf 1 juni gaat de luchthaven weer open en worden de reisrestricties geleidelijk versoepeld.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Donderdag 14 mei

Brussels Airlines herneemt beperkt aanbod per 15 juni

Na een tijdelijke vluchtopschorting van meer dan zeven weken plant Brussels Airlines de hervatting van haar activiteiten op 15 juni. De Belgische maatschappij wil starten met een gereduceerd vluchtaanbod dat in fases zal worden opgebouwd in functie van de marktvraag en de reisbeperkingen. Bij de heropstart zal Brussels Airlines alle nodige gezondheidsmaatregelen treffen om haar klanten en personeel tijdens hun reis te beschermen, zoals extra ontsmetting van het vliegtuig en het gebruik van mondmaskers. Het vluchtaanbod voor de eerste weken zal de komende dagen worden gecommuniceerd en zal afgestemd zijn op de behoeften van zowel de zakelijke als de vrijetijdsreizigers, met bestemmingen in o.a. Duitsland, Zwitserland, Griekenland, Portugal en Spanje. Op 21 maart moest Brussels Airlines haar commerciële vluchtactiviteiten stopzetten als gevolg van de coronaviruscrisis.

 


Donderdag 14 mei

Reactie Belgische reissector op richtlijnen Europese Commissie

Gezamenlijk statement van ABTO, VVR, UPAV, FBAA & VLARA

 

 • De sector (de verschillende beroepsverenigingen) heeft nota genomen van de “aanbevelingen” vanuit de Europese commissie.
 • De sector is verheugd dat Europa een aantal aanbevelingen doet richting heropening van de toeristische activiteiten, echter zijn een aantal punten praktisch geen haalbare kaart om onze sector op korte en lange termijn uit deze crisis te halen.
 • De sector onderzoekt momenteel, in goede samenwerking met Minister Muylle, hoe er zal worden gereageerd richting Europa, inzake het gebruik van de tegoedbon (de voormalige coronavoucher) en de verlenging ervan na 20 juni.
 • De sector bezorgt het kabinet Muylle alle nodige informatie, studies en (juridische) argumenten bezorgen om aan te tonen dat de verlenging van het huidige MB een absolute noodzaak is en daarmee richting Europa een correct antwoord te geven op deze aanbevelingen aan de Belgische regering. Wij begrepen dat het kabinet hiervoor ook reeds overleg zal plegen met de 12 andere Europese landen (onder meer Nederland en Frankrijk) die ook reeds een gelijkaardige voucher regeling hebben opgezet ter bescherming van de sector. De voucher wordt momenteel ondersteund door de betreffende ministers van de 12 landen. De voucher zou idealiter in de 12 landen en in de rest van Europa aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen.
 • De diverse beroepsverenigingen van de sector bevelen  hun leden (reisagenten, travel organisers, touroperators) aan om de huidige regeling rond de ‘coronavoucher’ verder te hanteren gezien het huidige MB in België momenteel  nog steeds van toepassing is.   Ze moedigen hen aan om nogmaals aan hun klanten uit te leggen dat het voor ALLEN interessant is om deze voucher te begunstigen ten behoeve van een terugbetaling, wat vandaag onmogelijk is. In haar oorspronkelijke tekst moedigt de Commissie dit alternatief voor terugbetaling ook aan, omdat zij zich terdege bewust is van het faillissementsrisico bij verplichte terugbetaling. In dit geval verliest iedereen.
 • De sector blijft overtuigd dat de huidige regeling die , dankzij de zeer goede samenwerking met het kabinet Muylle is uitgewerkt, één van de noodzakelijke maatregelen blijft om de reiziger te beschermen via de verzekering tegen insolventie van de partijen in onze sector. Een cash-out optie betekent faillissementen in de sector en biedt geen zekerheid meer voor de klant. De voucher geeft onze sector een kans om de impact van deze crisis te overleven net zoals we steun zullen nodig hebben om dan terug op te starten.
 • Overige maatregelen zowel het verlengen van de tijdelijke werkloosheid voor de vele medewerkers uit de sector en een noodfonds voor sector blijven, naast de regeling rond de Corona voucher ook onontbeerlijk.
 • De diverse beroepsverenigingen uit de sector werken momenteel hard samen en worden hierin gesteund door ECTAA , de Europese koepel van de beroepsverenigingen) en hopen op het gezond verstand van de Belgische en Europese besluitvorming.

 

 


 

Woensdag 13 mei

UPDATE /  Besparingen TUI Group België

De impact van besparingen bij de TUI Group voor de activiteiten in België, wordt in de komende maanden verduidelijkt.

Het persbericht dat TUI Group vanochtend naar aanleiding van de voorstelling van de halfjaarcijfers publiceerde, maakt melding van een wereldwijd programma rond uitgebreide kostenbesparende maatregelen. Er wordt wereldwijd gekeken naar een reductie van de algemene kosten met 30%, met een impact op mogelijk 8000 rollen die niet zouden worden ingevuld of zouden verdwijnen. TUI moet de crisis uitkomen als een efficiëntere, snellere en meer digitale speler.

“Dit alles zal uiteraard ook gevolgen hebben voor TUI Belgium”, aldus woordvoerder Piet Demeyere. “De voorbije weken zijn ook in de lokale markten initiatieven opgestart om kostenbesparende maatregelen uit te werken en verder aan te scherpen. Als onderdeel daarvan wordt ook de totale loonkost bekeken. Momenteel is het nog niet duidelijk wat de concrete gevolgen zullen zijn voor de 2600 medewerkers in België, met name over hoeveel functies het zou gaan en over wat de tijdspanne zou zijn waarin de maatregelen zullen worden doorgevoerd. Het spreekt voor zich dat constructief en transparant overleg zal worden gevoerd met de sociale partners en met de medewerkers.”

 


 

Woensdag 13 mei

TUI Group schrapt wereldwijd 8000 banen

Europa’s grootste reisconcern TUI gaat de komende tijd wereldwijd zo’n 8000 banen schrappen omwille van de COVID-19 pandemiecrisis, de ‘grootste crisis’ ooit in de reisindustrie. Dit kondigde topman Fritz Joussen gisteravond aan in een video call met zijn management naar aanleiding van de halfjaarcijfers. Het gaat om jobs die in een meerjarenplan van digitale transformatie worden geschrapt, of door synergieën allerhande gaan verdwijnen. Voor de Belgische filialen is er momenteel qua jobverlies geen nieuws.

Het gebruikelijke winterverlies – voor de meeste t.o.’s wereldwijd – kwam tijdens de jongste zes maanden winter 2019/2020 neer op 763,6 miljoen euro, op een omzet van 6,7 miljard euro. Tot februari ll. had het toerismeconcern nog een stijging van 6% gerealiseerd in omzet, en 21% in resultaat. Het traditioneel zomerseizoen moet altijd zo’n winterverlies goed maken, maar nu wordt het wel een extreem moeilijke opdracht. Het banenverlies komt ongeveer overeen met een kleine 10% van alle TUI-jobs wereldwijd (pakweg 70.000). CEO Fritz Joussen wil het bedrijf toekomstgericht slanker, efficiënter en minder kapitaal-intensief maken (zogenaamde assets right-strategie), met andere woorden geen nieuwe investeringen in hotels of vliegtuigen aangezien er binnenkort wereldwijd toch een overcapaciteit komt. Gezamenlijke overheadkosten moeten met 30% dalen. TUI zet straks méér in op nabijbestemmingen en hoopt dat enkele Europese bestemmingen vandaag (vergadering EU-ministers van Toerisme, nvdr) groen licht krijgen om straks, in juni/juli, de grenzen te kunnen openen. Joussen denkt – wat ‘dicht bij huis’ betreft – aan Griekenland, Cyprus, de Baleraren, Portugal, Bulgarije, enz.

Ondertussen is het Chinese filiaal van TUI al aan het hernemen met binnenlandse reizen en vluchten, en ook de eerste Duitse hotels gaan (in bepaalde deelstaten) de eerstkomende dagen open. Dat is het geval voor de TUI hotels op het Duitse Waddeneiland Sylt en aan de kust van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern (de Duitse Oostzeekust), waar men dit weekend de deuren opent. Globaal is het TUI zomerseizoen 2020 momenteel voor 35% geboekt tegenover 59% in dezelfde periode vorig jaar.

TUI België heeft ondertussen alle vertrekken tot 18 juni geannuleerd.

Robrecht Willaert, hoofdredacteur

 


 

Dinsdag 12 mei

Brussels Airlines de komende maanden aanzienlijk kleiner

Een herstructurering op maat van de verwachte vraag. Dat is de kern van het plan dat de luchtvaartmaatschappij de komende jaren in de lucht moet houden. De maatschappij schrapt 22 bestemmingen en verkleint de vloot van 54 naar 38 vliegtuigen. Er staan ook 1000 jobs op de tocht.
De extreem negatieve impact van de coronavirus-crisis op de financiën van het bedrijf en de aanhoudend lage vraag naar vliegreizen dwingen Brussels Airlines om substantiële en noodzakelijke maatregelen te nemen om het voortbestaan van de maatschappij te garanderen.
Om Brussels Airlines een toekomst te geven, moet de maatschappij haar kosten structureel verlagen om competitief te zijn.
Om de huidige ongeziene crisis te doorstaan vraagt de maatschappij bovendien de steun van zowel haar aandeelhouder Lufthansa als van de Belgische overheid. In het kader van haar transformatieplan pakt Brussels Airlines daarom haar kostenstructuur structureel aan en optimaliseert de maatschappij haar netwerk door niet of nauwelijks winstgevende routes te schrappen.
In lijn met die netwerkreducering, zal Brussels Airlines ook haar vloot reduceren met 30%. De totale omvang van het bedrijf, en als gevolg ook haar personeelsbestand, zal 25% kleiner worden.
De onderneming zegt er wel alle vertrouwen in te hebben dat ze met haar transformatieplan 75% van de tewerkstelling zal kunnen veiligstellen en opnieuw op een rendabele manier zal kunnen groeien zodra de vraag naar vliegreizen zich heeft hersteld tot een niveau van “het nieuwe normaal”, naar verwachting vanaf 2023.
Structureel winstgevend worden is een essentiële voorwaarde om de toekomst van het bedrijf en van nieuwe investeringen veilig te stellen, alsook om zich te beschermen tegen mogelijke toekomstige tegenslagen.

 

 

Ryanair: vanaf 1 juli zowat 1000 vluchten per dag

Ryanair wil haar activiteiten opnieuw fors opstarten en vanaf 1 juli ongeveer duizend vluchten per dag aanbieden, wat overeenkomt met 40 procent van het aanbod in normale tijden. Daarbij zal de low-cost carrier een aantal nieuwe hygiëne- en protocolmaatregelen invoeren om het vliegen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

De grootste budgetvlieger van Europa wil vliegen op zowat 90 procent van de bestemmingen die voor de uitbraak van het coronavirus in het vluchtschema stonden. “We zullen weer opstarten vanop de meeste van onze tachtig basissen in Europa”, klinkt het. “Er zullen op bepaalde routes minder vluchten per dag of per week plaatsvinden dan normaal, omdat we ervoor kiezen op zoveel mogelijk verbindingen herop te starten in plaats van veel te vliegen op maar enkele routes.”

Voorwaarde is wel dat de regeringen tegen dan de beperkingen op vluchten binnen Europa hebben opgeheven en dat er op de luchthavens gezondheidsmaatregelen worden genomen. Zo pleit de maatschappij ervoor dat de temperatuur van de passagiers gemeten zou worden wanneer ze de luchthaven binnengaan.

In een video getiteld ‘Keep Europe Flying And Healthy’ adviseert Ryanair haar passagiers om op voorhand hun temperatuur te controleren voor ze naar de luchthaven gaan, online in te checken en hun instapkaart thuis al op hun smartphone te zetten. Reizigers worden aangeraden op de luchthaven nog eens hun temperatuur te controleren, mondmaskers te dragen en de handen te ontsmetten. Ook wordt gevraagd om de ‘social distancing’ te respecteren.

Op de vluchten van Ryanair zal een mondmasker verplicht zijn. In de rij staan ​​voor toiletten zal aan boord verboden zijn. Passagiers zullen enkel voorverpakte snacks en drankjes kunnen kopen, alles met cashloze betaling. Daarnaast maakt Ryanair ook bekend dat alle vliegtuigen uitgerust zijn luchtfilters en elke dag zullen ontsmet worden.

 


 

Dinsdag 12 mei

TUI: 10 puntenplan hotels

De TUI Group heeft, in navolging van diverse andere t.o.’s en bestemmingen, een tienpuntenplan gelanceerd met nieuwe standaard reglementen en normen voor een heropening van de eigen- en ook partnerhotels.

Dit alles met het oog om de klanten de hoogste hygiënenormen met betrekking tot het coronavirus te bieden. Dit tienpuntenplan is een onderdeel van een breder pallet maatregelen dat alle onderdelen van het bedrijf omvat, gaande van de reisbureaus, vluchten en transfers tot het hotelbedrijf, lokale excursies en cruises. “Uit ons klantenonderzoek blijkt duidelijk, aldus Sebastian Ebel, lid van de TUI groepsdirectie, dat ‘veiligheid en hygiëne’ voor vakantiegangers van het allergrootste belang zijn na de lockdown.”

Details van het plan gaan o.a. over hotelorganisatie, incheckprocedures voor de airline, algemene afstandsregels, personeelsplanning, verminderde restaurantcapaciteit, entertainment en activiteiten, desinfectie, kamerschoonmaak, beperking selfservice, speciale trainingsprogramma’s, enz.

Tot de eigen hotels van TUI behoren meer dan 400 resorts waaronder de TUI Blue, Robinson en Magic Life brands. Partnerhotels RIU heeft ondertussen ook al veiligheid- en hygiëneprotocollen bekend gemaakt.

 


 

Dinsdag 12 mei

Europa-Park opent – via reservatie – de poorten op 29 mei e.k.

Het grootste attractiepark in Duitsland, is blij met de op 6 mei door de Duitse deelstaat Baden-Württemberg aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen en heeft in nauwe afstemming met de overheid intensieve voorbereidingen getroffen voor de heropening van Europa-Park, de overnachtingsmogelijkheden en restaurants op 29 mei e.k.

Er wordt gestart met een begrensd aantal bezoekers. Daarvoor kan men vanaf 13 mei e.k. datumgebonden tickets voor het zomerseizoen 2020 aankopen. Het attractiepark is groot en uitgestrekt waardoor er voor alle bezoekers en medewerkers genoeg ruimte is om zich te houden aan de voorgeschreven afstandsregels.

In het park zijn, naast het begrenzen van het aantal bezoekers, verdere maatregelen genomen om het infectierisico te minimaliseren. Zo zijn er o.a. in wachtrijen en restaurants markeringen aangebracht om afstand te houden. Zijn er extra desinfectieposten aangebracht en zullen beugels en andere oppervlaktes vaker gereinigd worden. Ook zullen bezoekers voor en tijdens het bezoek geïnformeerd worden over de verschillende maatregelen. Als aanvulling op de maatregelen ter plaatse zal Europa-Park nieuwe technologieën met betrekking tot de wachtrijen en het houden van afstand invoeren. De bestaande Europa-Park & Rulantica-app wordt met nieuwe functies uitgebreid. Bovendien wordt een nieuwe extra app gepubliceerd welke op speelse wijze je op het houden van afstand tijdens het parkbezoek wijst. Contactloos betalen wordt gestimuleerd en alle medewerkers ontvingen een extra scholing.

Ook de zes themahotels, het Camp Resort en de Europa-Park-camping met hun restaurants, bars en cafés zullen op 29 mei de deuren weer open. Waterwereld Rulantica blijft vooralsnog gesloten maar de directie ziet een spoedige heropening optimistisch tegemoet.

Ook gasten uit België zijn welkom, zodra grensverkeer weer mogelijk is.

 


 

Dinsdag 12 mei

Avianca in Chapter 11

Zuid-Amerika’s tweede grootste luchtvaartmaatschappij Avianca (lid van Star Alliance sinds 2012) heeft in de staat New York (VSA) voor de holding en enkele dochterbedrijven het ‘tijdelijk faillissement’ (Chapter 11) aangevraagd. Dit kan omdat Avianca behalve kantoren en activiteiten in New York, ook een beursnotering heeft op Wall Street en United Airlines grootaandeelhouder is. De bedoeling van deze ingrijpende maatregel is om een grondige schuldherschikking door te voeren, jobs te behouden en zich economisch/operationeel te herpositioneren. Vorig jaar al was Avianca begonnen met het doorvoeren van enorme besparingen en een gedeeltelijke herstructurering.

Avianca (142 jets en 30 miljoen pax per jaar) is een van de belangrijkste airlines in en van Zuid-Amerika, gesticht in 1919 als een Colombiaanse/Duitse maatschappij. Circa 12.000 werknemers (van de 21.000 in totaal) zitten al een paar maanden werkloos thuis. Het bedrijf werd de jongste jaren geleid door de Nederlander Anko Van der Werff (44) die voorheen 5 jaar lang als CCO aan de slag was bij Aeromexico, en voordien 4 jaar bij Qatar Airways als Senior VP Sales. Van der Werff werkt trouwens zijn hele carrière al in de luchtvaart. Hij begon in 2000 als managementtrainee bij KLM na een studie Rechten aan de Universiteit van Leiden.

Avianca Cargo, een dochteronderneming van de Holding, is sinds twee jaar ook actief op Brussels Airport.

 


 

Maandag 11 mei

Cruises boeken in volle vertrouwen!

De onzekerheid over het aanbod voor de volgende maanden doet heel wat mensen aarzelen om een cruise te boeken. Nochtans hebben de rederijen alles in het werk gesteld om de vakantiegangers met een gerust hart te laten reserveren en krijgen ze de volledige geldsom terugbetaald indien de maatschappij de afvaart schrapt. Diverse rederijen stellen behalve boordkredieten bovendien een future cruise credit tot 125 procent voor op het totaalbedrag indien de rederij de cruise annuleert. Holland America Line geeft zelfs een FCC van 200 procent op het betaalde voorschot.

Deze tegoeden zijn geldig voor een afvaart tot eind 2021 en in sommige gevallen zelfs voor een cruise in 2022. Royal Caribbean deed er de voorbije dagen nog een schep bovenop met de ‘Best Price Guarantee’ en ‘Lift and Shift’. De prijsgarantie betekent dat wie een reservatie heeft, de boeking tot 48 uur voor het vertrek kan aanpassen naar een goedkoper tarief of een op dat ogenblik geldende promotie. ‘Lift and Shift’ geeft de mogelijkheid de cruise tot 48 uur voor de afvaart te verplaatsen naar eenzelfde vaarschema op een andere datum. De originele prijs en de categorie van kajuit blijven gegarandeerd.

De rederijen hebben ook aandacht voor de reisagenten. De kantoren hebben deze weken de handen vol met het inlichten van hun klanten over annuleringen en het aanvragen van future cruise credits. In tegenstelling tot andere sectoren binnen het toerisme, wordt deze administratieve rompslomp wel degelijk gehonoreerd. De commissie voor de partner is beschermd. Dat betekent dat de reisagenten en touroperators hun commissie ontvangen indien de cruise wordt geannuleerd. Indien de klant zijn future cruise credit aanwendt voor een toekomstige reis, zal de reisagent ook voor deze boeking een commissie ontvangen. Zijn werk wordt met andere woorden beloond met twee commissies. Deze regeling (onder bepaalde voorwaarden en naargelang de ontvangen bedragen) geldt onder meer al voor Seabourn, Holland America Line, Regent Seven Seas Cruises en de diverse brands van Royal Caribbean Cruises.

De cruisesector staat bekend voor haar beschermde commissies. Ook in deze moeilijke tijd naar aanleiding van COVID 19 houdt ze vast aan deze regel en geeft ze op die manier het voorbeeld voor veel andere sectoren binnen de toeristische sector. Dat zegt ook Chris Ganseman, brand manager Footprints Luxury Cruises. “Dit is gewoon fantastisch en uitzonderlijk binnen de reisindustrie. Op tien dossiers vragen bij Footprints twee klanten een refund aan. Dat zijn dan vooral mensen boven de 70 jaar. Acht klanten kiezen voor een future cruise credit. Daarvan heeft al 50 procent een nieuwe cruise geboekt voor 2021. Elke reisagent wordt door mij persoonlijk gecontacteerd en we zoeken samen naar de beste oplossing voor de klant. Bij Regent Seven Seas kunnen de gasten met deze 125 procent-regel nu omboeken van een veranda naar een concierge suite en soms zelfs naar een penthouse suite. Ze ontvangen op die manier niet alleen een mooie upgrade, maar vaak ook nog een pre-night. Klanten bij Regent kiezen daar echt voor. Ook bij Silversea Cruises zie je dat klanten al volop bezig zijn met volgend jaar.”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Maandag 11 mei

Reisbureaus openen nog niet.

Vandaag, 11 mei mogen de meeste winkels hun deuren opnieuw openen. De meeste reisbureaus zullen dat echter niet doen en zullen vanop afstand werken, aldus de VVR in een persmededeling.

“… De sector van de reisbureaus en reisorganisatoren is reeds van voor de officiële lock-down in België zwaar getroffen door de impact van de COVID-19 crisis. Het reizen stopte volledig en reizen werden volop geannuleerd. De reissector verloor hierdoor reeds meer dan 2 miljard aan omzetverlies. In de eerste helft van het jaar worden namelijk meer dan 60% van de boekingen genoteerd. Bovendien werd reeds meer dan een half miljard euro aan binnen- en buitenlandse leveranciers betaald om de vakantie van de reiziger te kunnen garanderen. Geld dat vandaag niet gerecupereerd kan worden.

Ondanks het feit dat de kantoren plots gesloten dienden te worden en dat er geen verkoop meer gerealiseerd werd hebben de reisprofessionals meer dan ooit hun meerwaarde bewezen. Achter de schermen bleven de reiskantoren en organisatoren dag en nacht in de weer om reizigers te repatriëren en bij te staan evenals om ervoor te zorgen dat toekomstige vakanties naar voor geschoven konden worden of er een “tegoedbon” werd opgemaakt om er zo voor te zorgen dat de gelden van de reiziger veilig gesteld werden.

Nu is het volop tijd om naar de toekomst te kijken. De reisprofessionals doen dit in overleg met iedere individuele reiziger ondanks het feit dat iedereen nog met heel wat open vragen blijft zitten. We zullen anders reizen aangezien heel wat reizigers naar alle waarschijnlijkheid andere eisen stellen aan hun vakantie. De sector werkt dan ook reeds aan een mogelijk post-COVID-19 aanbod waarbij men, op een veilige manier, kan ontsnappen en genieten. Daarvoor lopen vandaag heel wat initiatieven op verschillende niveaus en we kijken dan ook uit naar de beslissingen binnen dit kader.

Een bevraging binnen de sector leert dat dit voor de reisbureaus en organisatoren vandaag weinig zin heeft zolang er geen zekerheid is over het aanbod. Meer dan 87% geeft aan dat een opening pas begin juni wenselijk is, echter dat er een minimale zekerheid moet zijn over wanneer we waar naartoe zullen kunnen reizen, hoe we dat zullen kunnen en mogen doen. Sedert 13 maart is de omzet tot nul teruggevallen en het is bijgevolg niet evident om de vaste kosten die een heropening met zich meebrengt zomaar opnieuw te dragen. Reisbureaus en -organisatoren blijven hun klanten wel van achter gesloten deuren bedienen.

Sommige wijkkantoren vinden het echter wel belangrijk om in samenspraak met lokale wijkcomités en organisaties opnieuw te openen om opnieuw leven in de buurt te blazen die anders op sterven na dood is. Ze willen zo bijdragen aan het leven in de buurt en reizigers bedienen die minder gewend zijn aan de virtuele communicatie waar we vandaag voor een groot deel op terugvallen. Reizigers voor wie menselijk contact en praten over vakantie even belangrijk is als naar de kruidenierswinkel te kunnen gaan. Uiteraard hebben we hier begrip voor.

Alle reisprofessionals, zowel diegenen die van thuis uit werken als deze in hun reisbureaus kijken met spanning uit naar de politieke beslissingen met betrekking tot binnen- en buitenlandse reizen die de komende dagen en weken genomen zouden worden, terwijl ze achter de schermen blijven doorwerken aan de heropstart van het toerisme, een van de belangrijkste economische sectoren ter wereld…”

 


 

Maandag 11 mei

TUI lonkt naar Mallorca

TUI-topman Friedrich Joussen liet gisteren, zondag, in een interview met Europa’s grootste krant ‘Bild am Sonntag’ optekenen dat de groep volop bezig is met de heropstart van vakantiereizen naar het Middellandse Zeegebied, en Mallorca als een van de eerste bestemmingen op het oog heeft. “Eerst en vooral hebben wij voor alle mogelijke vakantiebestemmingen gezondheidschecks uitgewerkt, en wij zullen alleen daar vakanties aanbieden waar het sanitair veilig is”, aldus Joussen. Naast Mallorca ziet de TUI-topman ook Griekenland en haar eilanden, Cyprus, Kroatië, Bulgarije, Oostenrijk en Denemarken als goede voorbeelden waar de autoriteiten zich prima voorbereiden. Uiteraard moet Duitsland – dat momenteel tot 14 juni alle grenzen dicht houdt (net als Frankrijk) – de kans bieden opnieuw internationaal te reizen. Friedrich Joussen ‘betreurt’ deze reisbeperking tot 14 juni waarbij hij aanstipt dat ieder land of regio individueel moet beoordeeld worden. Het dragen van mondkapjes in het vliegtuig vindt hij absoluut correct en aan boord van de cruises moeten voortaan coronatestkits permanent aanwezig zijn.

Belangrijke ‘next step’ wordt nu woensdag e.k. wanneer de EU-vergadering van alle Ministers van Toerisme plaatsvindt en verdere aanbevelingen beslist worden.

 


 

Maandag 11 mei

Corendon: vakantie in resort kan, mét coronatests

Een coronatest vlak voor het instappen in een vliegtuig is komende zomervakantie een reële mogelijkheid om zeker te weten dat de klanten gezond naar Turkije, Spanje en Griekenland kunnen reizen. Dat zei Corendon-topman Steven van der Heijden zondagavond op de Nederlandse radio 1.  “Vakantielanden willen graag weten of buitenlandse toeristen veilig kunnen worden binnengehaald. Dit is de ultieme manier om dat te waarborgen. We praten met gecertificeerde instituten die deze testen mogen afnemen.”

Volgens Steven van der Heijden is dit een van de opties die momenteel worden onderzocht om Nederlandse, en bij uitbreiding Europese vliegvakanties nog deze zomer op te starten. “Zeker als vakantiegangers na aankomst in een gecontroleerde omgeving verblijven -zoals een all-in resort- worden de besmettingsrisico’s sterk gereduceerd. Zo’n particuliere controle zou toegestaan worden als er voldoende mankracht en testmateriaal beschikbaar is”, aldus Van der Heijden.

De Corendon-topman verwacht deze week duidelijkheid. “Uiteraard moeten reizigers zich wel aan zo’n verplichte test willen onderwerpen, anders kunnen ze niet vliegen.”

Hoewel de Europese Commissie nog werkt aan voorstellen en reisprotocollen om deze zomer vakanties in een EU-land mogelijk te maken, denkt Corendon vanaf eind juli weer all-in vakanties te kunnen organiseren.

“We hebben de fase bereikt dat er weer wat kan”, aldus Van der Heijden. “We zien de boekingen toenemen. Mensen zijn alweer hoopvol. We zien nu al reservaties voor september en oktober”.

Corendon zou dit jaar aanvankelijk een half miljoen mensen op vakantie laten gaan. “Laten het er dit jaar 200.000 tot 300.000 zijn, dan hebben we die hoeveelheid tests nodig”, aldus nog de topman.

 


 

Zaterdag 9 mei

RIU HOTELS  publiceert protocol voor corona-exit

De RIU hotelgroep heeft een uitvoerig 17 stappen protocolplan gepubliceerd over hoe de corona-exit moet verlopen. Kort samengevat springen deze doortastende maatregelen in het oog:

Maximumcapaciteit gereduceerd tot 60% bezetting, individuele temperatuurcontrole van de klant, beschermingsschermen aan de receptie, maximaal gebruik van de app i.p.v. persoonlijk contact met het personeel, check-out om 11u, check-in na 16u om schoonmaakpersoneel extra tijd te geven, niet-essentiële voorwerpen in kamers worden verwijderd, mondkapje en handschoenen verplicht voor de gast wanneer deze een buffet-restaurant bezoekt, zwembadcapaciteit wordt beperkt, elk hotel krijgt een eigen ontsmettingsteam, enz.

Peter Hahn, Business Development Director Belgium, Luxembourg & France, zei in een telefonische reactie met onze redactie: “… De hotelgroep probeert hier voor ons allen een exitstrategie uit te werken en dit is zeer lovenswaardig, dus moeten we dit als reisprofessionals allemaal omarmen. Bij RIU staan we te popelen om onze hotels weer te openen. Hier is door veel mensen wekenlang creatief over nagedacht om zo tot de best mogelijke oplossingen te komen en dit met de inachtneming van de strenge gezondheidseisen. Natuurlijk verwachten wij dat bepaalde mensen deze zomer hun buitenlandse vakantie zullen uitstellen maar anderzijds zijn er ook heel wat klanten ongeduldig en die toch maar al te graag willen vertrekken. Als wij in deze exitmaatregelen niet geloven, zal het niet lukken om onze klanten op reis te laten vertrekken…”

Concreet: zowel het team van Peter Hahn als de 99 RIU hotels rekenen -zoals de virologen dat doen- op het gezond verstand van elke reisprofessional én de klant. Deze regels respecteren, biedt uitzicht op een mooie vakantie.

 


 

Zaterdag 9 mei

Qatar bouwt op / Garuda opnieuw domestic

Qatar Airways bouwt opnieuw op: eerste 52 bestemmingen tegen eind mei en tot 80 bestemmingen tegen eind juni, waaronder BRU.

Overeenkomstig de verwachte versoepeling van inreisbeperkingen over de hele wereld voert de luchtvaartmaatschappij geleidelijk aan opnieuw geschorste bestemmingen en extra frequenties in, met de nadruk op belangrijke wereldwijde bestemmingen en hubs van partners.

Qatar Airways tracht de verwachte vraag op elke geplande route zo goed mogelijk in te vullen. Het doel is om tegen eind juni 80 bestemmingen in het schema op te nemen, waarvan 23 in Europa , vier in Noord- en Zuid-Amerika, 20 in het Midden-Oosten/Afrika en 33 in Azië en de Stille Oceaan. Tal van steden worden aangevlogen met een sterk vluchtschema van dagelijkse of meerdere frequenties.

Garuda Indonesia zal vanaf  vandaag 7 mei een deel van het binnenlandse netwerk hervatten. Het aantal vluchten dat hervat zal worden is geheel afhankelijk van de voorwaarden die door het Ministerie van Transport van Indonesië worden gesteld. Deze voorwaarden hangen samen met het beperken van reizen tijdens en rondom de Ramadan en het Suikerfeest.

 


Donderdag 7 mei

Center Parcs  / Pierre et Vacances: reorganisatie Benelux trade

Liesbeth Vandamme, sales directeur België van de Pierre et Vacances en Center Parcs Groep, herschikt de Benelux-markt business line voor de groep.

“…Nog voor de coronacrisis heel onze toerismesector in zijn greep had genomen, waren we bij de groep Pierre et Vacances (PV) & Center Parcs (CP) al bezig met een ‘change up’ plan. Dat plan heeft als doel processen te vereenvoudigen en in rentabiliteit te groeien. De grootste pijler in dit plan is dat we terugkeren naar afgebakende ‘business lines’. Concreet: PV en CP zitten niet meer in één business line. Hierdoor heb ik in mijn team ook wijzigingen moeten doorvoeren. Wij zijn vanuit België nog steeds verantwoordelijk voor CP en Sunparks, maar niet meer voor PV. Sofie Van Calster zal hierdoor helaas ons team verlaten, maar zal key accountmanager blijven voor PV, en dit voor de BeNe-markt. In deze rol zal zij ook aan de Franse PV-organisatie rapporteren. Wat CP en Sunparks betreft, blijven Kelly Cleenwerck en ikzelf het aanspreekpunt…”, aldus Liesbeth Vandamme.

 


 

Donderdag 7 mei

Holland America Line, Seabourn en Princess schrappen Europese zomer

Holland America Line schrapt tot eind 2020 alle afvaarten in Europa (Noord-Europa en Middellandse Zee), Alaska en Canada/New England. Ook de Grand Africa Voyage van 79 dagen die begin oktober in Boston zou vertrekken is uit het vaarschema gehaald. Business Development Manager BeLux Glenn Verelst: “Het is met spijt in ons hart dat wij een nieuwe pauze in de activiteiten hebben aangekondigd bij Holland America Line, ditmaal voor een langere periode. Wij begrijpen dat dit een teleurstelling zal zijn voor jullie en voor al onze gasten die de komende maanden een cruise hadden geboekt, maar het is volgens mij de enige juiste en realistische beslissing in deze onzekere tijden. Deze nieuwe aankondiging betekent dus een pauze voor de meeste van onze schepen tot november.“ Gasten op de getroffen afvaarten kunnen tot 15 juni een terugbetaling vragen of opteren voor een future cruise credit ter waarde van 125 procent van het betaalde bedrag indien ze hun cruise al volledig hadden vereffend.

Ook Seabourn schrapt haar volledige zomerseizoen. Seabourn Odyssey, Seabourn Encore en Seabourn Ovation varen deze zomer niet in Europa. Seabourn Sojourn annuleert het volledige Alaska-seizoen tot 13 oktober. Voor de Seabourn Quest haalt de rederij de afvaarten in Canada en New England tot 6 november uit het programma. Ook hier kunnen gasten aanspraak maken op een future cruise credit ter waarde van 125 procent. Bij Princess Cruises verdwijnt het zomerseizoen in Europa, Alaska en Canada/New England. De afvaarten in Japan zijn geannuleerd voor de zomer en herfst. Australië verdwijnt tot eind augustus uit het programma. Cruises naar Hawaii en Frans-Polynesië hervatten ten vroegste vanaf december 2020.

De rederijen van de Carnival Corporation schrijven de annuleringen toe aan de coronacrisis en de beperkte vluchtcapaciteit. Carnival Cruise Line zelf zou in Noord-Amerika vanaf 1 augustus geleidelijk heropstarten met cruises naar de Caraïben. De bedoeling is vooral korte afvaarten van maximum een week voor te stellen. De klemtoon ligt hier op de lokale markt. AIDA Cruises en Costa Cruises hebben hun hervatting de voorbije dagen uitgesteld tot eind juni. Men zou er kunnen van uitgaan dat ook deze rederijen deze zomer een beperkt aanbod met vooral korte cruises voorstellen. Die schepen zouden ze bovendien kunnen vullen met Europese reizigers, voor zover uiteraard het intra-Europees vliegverkeer hervat. MSC Cruises houdt haar schepen voorlopig uit de vaart tot 10 juli. Royal Caribbean Cruises maakte nog geen aankondiging voor de zomermaanden.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Donderdag 7 mei

Norwegian Cruise Line Holdings voorlopig gered

Norwegian Cruise Line Holdings heeft ruim 2,2 miljard USD aan extra financiële middelen gevonden. Dit moet de moedermaatschappij van Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises in staat stellen de volgende 12 maanden te overbruggen. Eerder deze week was er vrees dat het cruiseconcern de coronacrisis niet zou overleven. Die waarschuwing is nu dus van tafel. Onder leiding van Goldman Sachs werd gisteren een reddingsplan uitgewerkt. Dat omvat onder meer de uitgifte van aandelen en obligaties en de instap van een durfkapitalist. Samen met besparingen binnen het bedrijf beschikt Norwegian Cruise Line Holdings zelfs in het slechtste COVID 19-scenario waarbij de activiteiten een volledig jaar worden stilgelegd, met 3,4 miljard USD over voldoende liquiditeiten om tot het voorjaar van 2021 aan zijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen. “Wanneer de transacties zijn voltooid, neemt de extra liquiditeit de bezorgdheid van het management weg over het vermogen om de komende 12 maanden door te gaan”, aldus NCLH.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Woensdag 6 mei

Brussels Airport zal vanaf 18 mei mondmaskers aanbieden aan passagiers

Minister Bellot heeft bevestigd dat de luchthaven wordt beschouwd als een openbare ruimte, het dragen van een mondmasker wordt er dus sterk aanbevolen, maar niet verplicht. Gezien het lage aantal passagiers op de luchthaven op dit moment een logische beslissing. Brussels Airport denkt dat het dragen van een mondmasker door de bevoegde autoriteiten verplicht kan worden voordat het passagiersverkeer in de komende weken toeneemt. Vanaf 18 mei, en tijdens de heropstartfase van de luchthaven, zal Brussels Airport mondmaskers uitdelen aan de passagiers en het personeel.

De federale minister van Mobiliteit, François Bellot, kondigde gisteren aan dat hij het dossier van de heropstart van de nationale luchthaven opvolgt, zowel op het Belgisch niveau als op het Europees en internationaal niveau, waar de kwestie van het dragen van een mondmasker nog wordt onderzocht.

Brussels Airport wijst erop dat het niet de luchthaven is die beslist over de gezondheidsvoorschriften, maar de bevoegde federale overheid. Sinds het begin van de coronacrisis staat Brussels Airport in nauw contact met de FOD Volksgezondheid en heeft het de gezondheidsvoorschriften die door de federale regering zijn beslist, steeds nauwgezet toegepast. Volgens deze voorschriften is op dit moment het dragen van een mondmasker in de openbare ruimte sterk aanbevolen, maar niet verplicht.
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat mondmaskers vanaf 4 mei verplicht zijn op het openbaar vervoer en sterk aanbevolen op openbare plaatsen. Minister Bellot heeft bevestigd dat de luchthaven als een openbare ruimte wordt beschouwd en daarom wordt het dragen van mondmasker ook daar sterk aanbevolen, maar niet opgelegd. Een logische situatie gezien het feit dat er op dit moment zeer weinig mensen aanwezig zijn in de publieke zones van de luchthaven en dat men makkelijk de sociale afstand kan respecteren in de terminal.

Brussels Airport is klaar voor de verwachte toename van het vliegverkeer in de nabije toekomst en denkt dat het dragen van mondmaskers door de bevoegde autoriteiten verplicht kan worden vóór de toename van het passagiersverkeer in de komende weken.

Brussels Airport heeft voldoende voorraad aan maskers opgebouwd en zal deze vanaf 18 mei en tijdens de heropstartfase aanbieden aan alle passagiers en personeel.

 


 

Woensdag 6 mei

Zal Norwegian Cruise Line de coronacrisis overleven?

Er hangen dreigende wolken boven Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH). De moedermaatschappij van Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises verwacht zowel het eerste kwartaal als het volledige boekjaar 2020 negatief te eindigen. Door de coronacrisis komt er geen geld binnen, terwijl de maatschappij maandelijks circa 150 miljoen euro moet spenderen om haar vloot klaar te houden voor een mogelijke heropstart van de activiteiten. Daarbovenop komt nog dat de helft van de klanten een terugbetaling van de geannuleerde cruiseboekingen vraagt. Om tot het voorjaar 2021 te overleven, heeft NCLH een extra 2 miljard euro nodig. Dinsdagavond kwam alvast het nieuws dat de durfkapitalist L Catterton  400 miljoen USD investeert in de maatschappij.

De nummer 3 in de cruisewereld na de Carnival Corporation en Royal Caribbean Cruises stuurde dinsdag een waarschuwing de wereld in waarin ze niet uitsluit dat ze de boeken zal moeten neerleggen bij gebrek aan financiële middelen. De maatschappij kondigde vorige week al aan dat ze op zoek is naar nieuwe investeerders. Er wordt daarbij onder meer gekeken in de richting van investeringsmaatschappijen, de uitgifte van waardepapieren en de verkoop van eigen aandelen. Intussen gaat de rederij ook fors besparen op werkingskosten, personeel en de upgrading en uitbreiding van de vloot. Zo is 20 procent van het landpersoneel tijdelijk ontslagen en moet de rest het doen met een kortere werkweek en een looninlevering van 20 procent.

NCLH heeft momenteel negen schepen in aanbouw of bestelling die tussen 2022 en 2027 in de vaart komen. Het betreft de zes schepen van Project Leonardo voor Norwegian Cruise Line die vanaf 2022 zijn gepland, twee eenheden van de nieuwe Allura-klasse voor Oceania Cruises vanaf 2022 en een zusterschip van de Seven Seas Explorer en Seven Seas Splendor dat in 2023 de vloot zou vervoegen. Volgens sommige bronnen is er op dit ogenblik maar geld om drie nieuwbouwvaartuigen te financieren. Dit betekent dat bepaalde projecten moeten worden uitgesteld of zelfs helemaal geschrapt. Dit is dan weer slecht nieuws voor de scheepswerven en in het bijzonder Fincantieri in Italië. NCLH hoopt verder op een uitstel van betaling van voorschotten voor de bestellingen tot april 2021.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

woensdag 6 mei

Update corona-maatregelen MALTA

 De Maltese  Eerste Minister heeft de maatregelen verlengd, waarbij alle aankomende passagiers in Malta verplicht 14 dagen in zelfquarantaine moeten. Dit blijft ongewijzigd tot ten minste 30 juni 2020.  Dat wilt zeggen dat al het inkomend toerisme tot en met 30 juni geblokkeerd is omdat alle passagiers een zelfquarantaine van 14 dagen moeten ondergaan en dus geen reisbeleving hebben.De vluchten van Air Malta worden niet hernomen tot nader order.

De algemene sfeer op de eilanden is wel positief voorzichtig. Het gevoel, gesteund door de cijfers, is dat de Maltese regering de situatie erg goed heeft beheerd en de inwoners van de Maltese eilanden, zowel Maltezers als buitenlanders, voelen zich veilig en vertrouwen de autoriteiten om de juiste beslissingen te nemen. Er zijn zelfs commentaren op sociale media gezien van buitenlanders die naar hun thuisland hadden kunnen worden gerepatrieerd, maar die liever in Malta bleven omdat ze zich hier veiliger voelden.

Carlo Micallef, de Deputy CEO & Chief Marketing Officer of the Malta Tourism Authority, kan jammer genoeg nog geen datum geven wanneer internationale reizen weer zal kunnen aangezien dit afhangt van de situatie in andere landen. Sinds het commerciële toerisme ongeveer 60 jaar geleden in Malta begon, heeft Malta nog nooit een tijd meegemaakt waarin de eilanden geen toeristen ontvingen. Dit is een heel vreemde tijd voor hen omdat toerisme, een van de belangrijkste industrieën voor de economie, een manier van leven is voor de bevolking. Toerisme naar Malta is ook het hele jaar door verspreid, omdat de eilanden nooit worden gesloten, dus missen ze de bezoekers die zich onderdompelen in de Maltese levensstijl en de dagelijkse routine ervaren.  Micallef zijn persoonlijke mening is dat internationale reizen naar een selectie van landen die de pandemie goed onder controle hebben, in augustus / september zou kunnen hervatten.

In Malta is de toeristische sector ook volop bezig voorbereidingen te treffen om het toerisme binnenkort weer veilig op te starten.

 


 

Dinsdag 5 mei

Hertz: de motor sputtert

Autoverhuurder Hertz Global Holding gaat richting faillissement als het bedrijf er niet in slaagt een schuldherschikking door te voeren. Hertz, dat ook de merknamen Thrifty en Dollar bezit, komt omwille van het coronavirus in betaalproblemen wat haar leasings betreft omdat de vraag naar huurwagens quasi compleet is stilgevallen. Vorige maand reeds werden 10.000 werknemers ontslagen. Naar alle waarschijnlijkheid komt Hertz onder Chapter 11 schuldbescherming, conform zoals ook de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen dat ‘statuut’ verkregen na de aanslagen van 9/11. Dit systeem maakt dat de getroffen bedrijven ondertussen de kans hebben om hun financiële (nood)situatie te herorganiseren. De voorbije weken zakte het beursaandeel van Hertz naar een historisch dieptepunt. Noteerde het 21 dollar in februari, is dat nu 3 dollar. Waarnemers noteren vandaag dat indien het faillissement toch wordt uitgesproken er zeer waarschijnlijk een doorstart komt.

Hertz werd opgericht in 1918 in Chicago en heeft een netwerk van 8.100 locaties in meer dan 150 landen wat hen de grootste verhuurorganisatie voor voertuigen ter wereld maakt. Vele van de leisure-georiënteerde bestemmingen (zoals Griekenland, Spanje en Portugal bijvoorbeeld) werken echter via franchisenemers en blijven ‘business as usual’ operationeel, aldus Sunny Cars GM België & Nederland Hans Knottnerus in een telefonische reactie aan de redactie. Voor de ‘corporate’ landen waar Hertz vertegenwoordigd is in eigen naam – zoals de Benelux en Duitsland bijvoorbeeld – wordt het afwachten.

 


Dinsdag 5 mei

Coronavirus – update TUI Specialists

Vragen rond annuleren van geboekte dossiers TUI tours & Cruises, VTB Reizen, Individuele en à la carte reizen: op dit ogenblik krijgen onze diensten heel vaak de vraag of je geboekte dossiers al geannuleerd werden of nog geannuleerd worden. Wij begrijpen je bezorgdheid maar weet dat we momenteel zelf alle dossiers (voorlopig met vertrekken tem. 7/6) chronologisch en zo snel mogelijk aan het verwerken zijn. Je hoeft ons hiervoor dus niet te contacteren, wij doen het nodige! Ook dossiers met een vertrek na 7/6 zullen later zo opgevolgd worden . Van zodra dit nodig is, zullen wij hiervoor contact met je opnemen.

Zoals in onze E-flash van 29/04 gecommuniceerd, kun je echter wel al dossiers indienen via TUI PRO. Op dit moment voor alle afreizen t.e.m. 10/05 en tegen begin volgende week voor alle afreizen t.e.m. 07/06.

Productaanbod TUI Specialists nieuwe dossiers: TUI Specialists blijft voor jou beschikbaar met een uitgebreid aanbod aan VTB en TUI tours groepsreizen en Cruise pakketten. Je kan hiervoor nog steeds terecht in My Travel Mate. Verlengingen op groepsreizen, TUI tours rondreizen individueel en volledig op maat gemaakte offertes en boekingen zullen nog steeds niet verwerkt worden. Aanpassingen aan bestaande dossiers blijven wel nog mogelijk. Van zodra we ons productaanbod opnieuw uitbreiden, brengen wij je op de hoogte!

Opgelet: zowel My Travel Mate als USA@Canada Online blijven wel voor het volledige aanbod beschikbaar, indien je een reservering maakt die wij volgens bovenstaande voorwaarden niet kunnen aanvaarden, annuleren wij de boeking. Indien hier kosten aan verbonden zijn, zullen wij deze doorfactureren aan het agentschap. Bij twijfel, aarzel niet om ons te contacteren.

Bereikbaarheid TUI Specialists: De aanpassingen aan de bereikbaarheid van het callcenter van TUI Specialists blijven tot nader order ongewijzigd: onze kantoren zijn gesloten op zaterdag. Tijdens de week zijn we telefonisch bereikbaar van 14 tot 17u. Van zodra we dit opnieuw uitbreiden, brengen we je op de hoogte.

 


 

Maandag 4 mei

Frankrijk: zomervakantie is niet gegarandeerd

Het is zeer de vraag of deze zomer iedereen de ‘Autoroute du Soleil’ naar het zuiden kan nemen. “Het is niet de bedoeling dat er straks hordes aan buitenlandse toeristen ons land binnenkomen’’, zegt de Franse staatssecretaris voor Toerisme Jean-Baptiste Lemoyne die in eerste instantie vooral het binnenlandse toerisme weer wil aantrekken. Zowel aan de Middellandse Zee als aan de Atlantische kust blijven de Franse stranden in elk geval tot begin juni dicht. Van restaurants en cafés is nog helemaal niet bekend óf en wanneer die weer open gaan. De Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran riep tijdens het weekend in een interview op om de uitzonderingsmaatregelen (lees: het legale kader van de noodtoestand) te verlengen tot 24 juli. Vandaag wordt het voorgelegd aan het Franse parlement. Het toerisme in Frankrijk is jaarlijks goed voor 90 miljoen bezoekers.

Anderzijds: Frankrijk legt geen coronaquarantaine op aan reizigers uit België en andere landen van de Europese Unie, ongeacht hun nationaliteit. De verplichting om je de eerste veertien dagen na aankomst af te zonderen, gaat ook niet gelden voor mensen die aankomen uit het Verenigd Koninkrijk en enkele andere landen.

 


Zaterdag 2 mei

CEO Lufthansa: amper of niet vliegen tot de herfst!

Carsten Spohr, topman van de Lufthansa Group, die ook beslist over het lot van Brussels Airlines, heeft in een bewust gelekte speech die voorzien is voor dinsdag 5 mei e.k. geventileerd dat een deel van de Lufthansa groep zich moet voorbereiden op een zomer aan de grond.

(https://www.lufthansagroup.com/media/themen/hauptversammlung-2020/LH-AGM-2020-Speech-Carsten-Spohr.pdf)

“We bereiden ons voor om met een deel van onze vliegtuigen deze zomer op de grond door te brengen en het enige wat we kunnen doen is op zijn vroegst hopen op een goede herstart in de herfst. Dat zal wel een heel trage heropstart zijn. (…) Wij zullen onze nieuwe balans uiteindelijk pas volledig tegen 2023 terugvinden.”

Momenteel staan 700 toestellen van de 760 aan de grond en worden gemiddeld 3.000 vluchten per dag geschrapt. “Die situatie is onhoudbaar, we vervoeren nog maar 1% van het aantal passagiers dat we tijdens dezelfde periode vorig jaar vervoerden”, aldus Spohr.

“…Hoe dan ook zal Lufthansa kleiner zijn na de crisis”, staat nog te lezen in de speech. “We zullen onze vloot met ongeveer 100 toestellen verminderen. Daardoor hebben we 10.000 werknemers te veel aan boord. We kunnen dus niet langer uitsluiten dat we mensen moeten laten gaan. Tenzij we een manier vinden om zo veel mogelijk collega’s aan boord te houden door een innovatief parttime werkmodel.”

In ruil voor staatssteun aan Brussels Airlines vraagt de federale regering eigenaar Lufthansa ondertussen spijkerharde garanties over de toekomst van de Belgische luchtvaartmaatschappij. Dat maakt premier Sophie Wilmès in forse bewoordingen duidelijk in een brief die ze woensdag ll. stuurde naar Lufthansa CEO Carsten Spohr.

Ten vroegste op 1 juni e.k. wil Brussels Airlines het aanbod gedeeltelijk heropstarten.

 


 

Donderdag 30 april

Brussels Airlines: mondmasker verplicht!

Lufthansa gaat het dragen van een mondmasker verplichten aan boord van alle vliegtuigen van de groep. De maatregel van de Duitse luchtvaartgroep geldt ook voor Brussels Airlines. De verplichting gaat komende maandag, 4 mei, in en zal tot en met eind augustus in voege zijn, meldt Lufthansa vandaag. De reizigers krijgen ook de raad om zo’n masker de hele reis te dragen, dus ook voor en na de vlucht in de luchthaven. Het cabinepersoneel dat rechtstreeks in contact komt met reizigers, zal ook een masker moeten dragen.

 


 

Woensdag 29 april

Reiskantoren mikken op 2 juni

Ook al kunnen (waarschijnlijk) de winkels in ons land op 11 mei open gaan, zullen de meeste reisbureaus toch nog hun deuren gesloten houden tot en met het Pinksterweekend. Zoals Koen van den Bosch (VVR) in een gesprek met het persagentschap Belga aangeeft: “…Is het zinloos een winkel te openen zonder aanbod (dit alles op aangeven van een enquête onder de VVR-leden en enkele andere grote ketens als Connections en Neckermann).” TUI met zijn grootste kantorennetwerk (104 in totaal) schuift voorlopig geen datum naar voor betreft de ‘fysieke’ herstart van de TUI shops. Ondertussen hebben alle sectoren in ons land van de overheid de verzekering gekregen dat de technische werkloosheid loopt tot einde juni. Maar de toeristische sector heeft de overheid ondertussen al gevraagd dit tot eind 2021 te verlengen gezien de beperkte  -eventuele – heropening van talloze grenzen voor het internationaal toerisme. Duitsland heeft vandaag nog het negatief reisadvies tot 14 juni wereldwijd verlengd.

 


Woensdag 29 april

Brussels Airlines verlengt de tijdelijke opschorting van haar vluchten

De wereldwijd aanhoudende reisbeperkingen en de nog steeds geringe tot geen vraag naar vliegtuigtickets die hieruit voortvloeit, verplichten de Belgische nationale luchtvaartmaatschappij om de tijdelijke stillegging van haar activiteiten met nog eens twee weken te verlengen. Als gevolg hiervan zullen de vluchten niet voor 1 juni worden hervat.

De Belgische maatschappij houdt nog enkele vliegtuigen stand-by voor eventuele extra repatriëringsvluchten en het vervoer van humanitaire goederen.

Om haar activiteiten opnieuw op te starten, werkt Brussels Airlines aan een verminderd maar stabiel vluchtaanbod dat geleidelijk aan zal worden uitgebreid in functie van de evolutie van de vraag.

De tijdelijke technische werkloosheid voor alle 4.200 werknemers van Brussels Airlines zal worden verlengd in overeenstemming met de tijdelijke opschorting van haar activiteiten.

 


Dinsdag 28 april

Turismo de Portugal reikt het keurmerk “Clean & Safe” uit aan bedrijven

De toeristische sector in Portugal is zich aan het voorbereiden op het hervatten van de activiteiten. Ondernemingen in de toeristische sector én de reisbureaus kunnen vanaf vandaag het keurmerk “Clean & Safe” aanvragen (het gaat daarbij om bedrijven die ingeschreven staan bij de Autoridade Turística Nacional). Het keurmerk onderscheidt ondernemingen die voldoen aan de vereisten van hygiëne tegen de verspreiding van COVID-19 en andere infecties. Het versterkt het vertrouwen van de toerist in de reisbestemming.

Het keurmerk is gratis, vrijblijvend en één jaar geldig. Het vereist bij bedrijven het invoeren en naleven van een protocol conform de eisen van het Portugees Instituut voor Volksgezondheid. Hierin zijn veiligheidsregels vastgesteld voor toeristische activiteiten om besmettingsrisico’s te vermijden.

Het “Clean & Safe”-keurmerk kan vanaf 24 april online worden aangevraagd op de sites van Turismo de Portugal: RNET (Nationaal Register van Toeristische Ondernemingen), RNAAT (Nationaal Register van Bedrijven in het Toeristisch Entertainment) en RNAVT (Nationaal Register van Reisbureaus). Dit keurmerk is direct gekoppeld aan het inschrijvingsnummer van de onderneming.

Nadat de ondernemingen een Verklaring van Commitment hebben afgegeven, mogen zij het keurmerk “Clean & Safe” voeren. Dat mag fysiek op locatie zijn, maar ook op de diverse digitale platformen.

Turismo de Portugal gaat in samenwerking met de bevoegde autoriteiten willekeurige steekproeven uitvoeren bij de deelnemende ondernemingen.

Met deze maatregel wil de Autoridade Turística Nacional niet alleen informatie verstrekken over de minimale vereisten qua hygiëne en schoonmaak van de bedrijven, maar ook Portugal promoten als veilige bestemming qua preventie van verspreiding van het virus, middels een gecoördineerde aanpak door de sector als geheel.

Het certificaat is binnenkort ook beschikbaar voor andere sectoren, als antwoord op de grote belangstelling.

 


 

Dinsdag 28 april

TUI  annuleert alle vakanties tot en met 7 juni

In overeenstemming met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van afgelopen vrijdag heeft TUI (BE) beslist om alle vakanties te annuleren tot en met 7 juni. Het gaat om alle vliegreizen (pakket en ticket only), tours en cruises, auto- en dichtbijvakanties en citytrips. De boekingen worden door TUI geannuleerd. Reeds betaalde reissommen worden omgezet in een voucher. De werkwijze en voorwaarden voor het aanvragen van deze voucher blijven hetzelfde.

Versoepelde omruilgarantie en wijzigingskosten

Indien de klant zijn TUI vakantie wenst te wijzigen, kan hij t.e.m. 31/8 tot 7 dagen vóór vertrek (voor groepsrondreizen tot 21 dagen vóór vertrek) gebruikmaken van de versoepelde omruilgarantie. Bekijk hier alle voorwaarden.

Voor TUI fly geldt dat de klant zijn vlucht kosteloos kan wijzigen tot 7 dagen vóór vertrek, indien de vertrekdatum op of vóór 31 augustus 2020 plaatsvindt. Klik hier alle voorwaarden.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Maandag 27 april

Opschorting cruises kost economie maandelijks 10 miljard euro

De Cruise Line International Association (CLIA) berekende dat het stilleggen van de cruises een economisch verlies betekent van circa 10 miljard euro per maand. De cruise-industrie genereert jaarlijks een omzet van bijna 140 miljard euro en stelt wereldwijd 1,17 miljoen mensen tewerk. Deze arbeidsplaatsen komen niet alleen van de rederijen zelf, maar ook van het transport, de bevoorrading, het toerisme in de regio’s die de schepen bezoeken en de scheepswerven. In verband met dit laatste deelt de Chantiers de l’Atlantique in Saint-Nazaire mee dat ze vandaag het werk gedeeltelijk hervat. Om te voldoen aan de regels inzake social distancing wordt maximaal gewerkt met shiften en is niet meer dan de helft van de werknemers aanwezig op de werf. Ook Fincantieri in Italië hervat de activiteiten op haar acht werven. Bij de Italiaanse scheepsbouwer lag de productie sinds 16 maart stil.

CLIA benadrukt nogmaals dat de sector nauw samenwerkt met de lokale en nationale overheden overal ter wereld om COVID-19 in te dijken. Wanneer de rederijen straks hun cruises hervatten, zal dat gebeuren onder strikte voorwaarden op het vlak van gezondheid. “Het feit blijft dat het overgrote deel van de meer dan 270 cruiseschepen binnen de CLIA-ledenvloot niet door het coronavirus werd getroffen. Dat is grotendeels te danken aan de agressieve maatregelen die de CLIA-leden hebben genomen als reactie op COVID-19 op basis van gangbare richtlijnen van wereldwijde gezondheidsautoriteiten. Die maatregelen omvatten strenge screeningprotocollen, verbeterde sanitaire maatregelen en de beschikbaarheid van medische zorg en behandeling aan boord 24/7.”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Donderdag 23 april

Brussels Airport verwelkomt Sun-Air in september voor dagelijkse verbinding met Billund

Hoewel het vandaag moeilijke en onzekere tijden zijn voor de luchtvaart, en het passagiersverkeer door de coronacrisis quasi stilligt, kijkt Brussels Airport ook naar de toekomst.

Brussels Airport is dan ook blij om vanaf september de Deense luchtvaartmaatschappij Sun-Air of Scandinavia, die vliegt in de kleuren van British Airways, te mogen verwelkomen. Sun-Air zal op 7 september starten met 10 vluchten per week tussen Billund en Brussel. Zo blijft de verbinding tussen Brussels Airport en de Deense LEGO-stad gegarandeerd.

Deze vluchten zullen met een Dornier 328Jet worden uitgevoerd en zullen te vinden zijn onder een British Airways nummer.

 


 

Woensdag 22 april

Iconisch hotel Metropole in Brussel sluit de deuren

Na enkele jaren van moeilijkheden (o.a. ingrijpende bouwwerken annex autovrij maken van de openbare weg, Place de Brouckère) én negatieve vooruitzichten voor 2020 (lees: de commerciële gevolgen van het coronavirus) ziet Hotel Metropole zich genoodzaakt de activiteiten te staken. Luidens een eigen mededeling bevindt de NV Hotel Metropole zich in een situatie die er hopeloos uitziet. De onderneming beschikt niet meer over de nodige financiële middelen om de actuele voortzetting van haar hotelactiviteit te garanderen.

Hotel Metropole is een Belgisch bedrijf dat in 1895 werd opgericht door de Brusselse brouwersfamilie Wielemans, en een van de laatste grote, onafhankelijke Brusselse hotels dat nog in handen is van familiale aandeelhouders.  Het hotel  – een architecturale Grande Dame die bijzonder floreerde in de zogenaamde interbellum periode – telt een lange erelijst van vips, gekroonde hoofden, kunstenaars en politici die hier ooit logeerden; van de eerste Solvay-conferenties over Albert Einstein tot François Mitterrand. Het pand fungeerde ook als decor in talrijke films.

Sinds 2015 was het hotel verlieslatend. Tijdens een buitengewone vergadering van de ondernemingsraad vanmiddag zijn de vertegenwoordigers van het personeel op de hoogte gebracht van de sluiting (en geen failliet, nvdr.) en van de mogelijke gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid, een collectief ontslag dat betrekking heeft op 129 werknemers.

 


 

Dinsdag 21 april

Onzekere toekomst voor scheepswerven

De gevolgen van de coronacrisis zullen zich de volgende jaren laten voelen op de scheepswerven. Dat zegt de directie van de Meyer Werft in een videoboodschap aan het personeel. De werf met vestigingen in Duitsland en Finland praat met rederijen en heronderhandelt de nieuwbouwprojecten in de hoop annuleringen te kunnen vermijden. Volgens eigenaar Bernard Meyer en directieleden heeft de Meyer Werft in haar 225-jarig bestaan tal van crisissen en oorlogen overleefd, maar brengt het coronavirus volledig andere uitdagingen met zich mee. “Nooit eerder heeft de volledige cruisevloot van meer dan 400 schepen haar activiteiten moeten staken.”

Volgens de werf zullen tegen het einde van het jaar maar 50 tot 75 procent van de cruiseschepen in de wereld opnieuw gasten ontvangen. Bovendien is niet uitgesloten dat de bezettingsgraad van de schepen wordt beperkt. Dit betekent voor de rederijen een enorm verlies aan inkomen. Als de situatie verder verbetert, zullen de maatschappijen erin slagen om in 2021 break-even te draaien en zullen ze pas vanaf 2022 weer winst maken. De werf in Papenburg heeft nog een vol orderboek tot 2023 en Meyer Turku tot 2024. Maar in het huidige klimaat zullen in de eerstvolgende jaren wellicht geen nieuwe orders worden geplaatst. Een niet met naam genoemde klant heeft al laten weten dat ze de volgende jaren geen uitbreiding van haar capaciteit zal nodig hebben. Er wordt nu naar een compromis gezocht dat voor beide partijen aanvaardbaar is.

Maar de werven vrezen nog voor een tweede bedreiging. Als de crisis aanhoudt, is het niet uitgesloten dat één of meerdere rederijen de boeken moeten neerleggen. Dit betekent dat er goedkope tweedehandsschepen op de markt komen. Dit kan de vraag naar nieuwbouwprojecten beïnvloeden en de werven verplichten op halve kracht te draaien. Meyer sluit zelfs niet uit dat ze in Papenburg in plaats van twee resortschepen en een kleiner cruisevaartuig maar één groot en één kleiner schip per jaar zal kunnen opleveren. Dit zal gedwongen ontslagen met zich meebrengen.  Bernard Meyer is ervan overtuigd dat de werf deze crisis kan overleven, maar dat zal tijd en creativiteit vergen. De eigenaar verwijst daarbij naar de oliecrisis van 1973 en de instorting van de tankermarkt. Het duurde toen 20 jaar voor de situatie weer helemaal normaal was.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Maandag 20 april

Luchtvaartmaatschappij Norwegian in zware ademnood

De problemen van de Scandinavische low-cost carrier Norwegian worden groter nu vier van haar dochterbedrijven in Zweden en Denemarken failliet zijn. De vier bedrijven, vooral opgericht voor piloten- en crewcontracten, zaten luidens de Noorse aandelenbeurs in zeer slechte papieren. Uiteraard wijst Norwegian CEO Jacob Schram de coronacrisis – en vooral het aanhoudende karakter – als de belangrijkste reden en zijn de steunmaatregelen van de Zweedse en Deense overheden niet voldoende om de werknemers aan de slag te houden. Dit in tegenstelling tot in Noorwegen, waar de overheid de salarissen doorbetaalt. Pakweg 1571 piloten en 3134 cabine crew in Zweedse, Deense, Finse, Spaanse en Amerikaanse stations worden rechtstreeks getroffen en verliezen hun baan. Ongeveer 700 piloten en 1300 medewerkers in Noorwegen, Frankrijk en Italië worden (voorlopig) niet getroffen.

Zwanenzang

Norwegian vecht al lange tijd om te overleven en wordt nu extra hard geraakt door de coronacrisis. De Noorse staat had een kleine maand geleden 250 miljoen euro toegezegd om de maatschappij te redden, maar verbond  daar ook strenge voorwaarden aan. De schulden van Norwegian zijn inmiddels ruim zestig keer zo hoog als de beurswaarde. De beurskoers van de zwaar verlieslijdende prijsvechter is in twee jaar tijd met 97 procent gedaald.

 


 

Maandag 20 april

Miljarden mondmaskers?

Door hoofdredacteur Robrecht Willaert

 

De gezaghebbende Duitse krant ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’ (FAZ) publiceert vandaag een omstandig bericht over de vliegverplichting om straks met mondmaskers (of kapjes zoals u wil), zowel bij het instappen, tijdens de vlucht en bij het uitstappen te reizen. Dit is een ontwerpconcept met meer dan 20 punten dat afgesproken is tussen de Duitse luchtvaartmaatschappijen en hun verschillende nationale luchthavens. Ook nog voor het boarden, moet de klant bevestigen (ook bij de online check-in) dat hij gezond is en niet besmet met het coronavirus.

Gisteren beklemtoonde  de Vicekanselier van Duitsland Olaf Scholz in een interview met ‘Welt am Sonntag’ dat Duitsland straks per jaar 10 miljard mondmaskers nodig heeft voor zijn bevolking van 83 miljoen inwoners. Naar de Belgische bevolking (11,5 miljoen) omgerekend, komt dit op ongeveer 1,3 miljard maskers per jaar; indien we dezelfde praktijk als in Duitsland volgen.

Ondertussen wil de Spaanse regering tot het einde van het jaar wachten om de tweede fase voor een heropbouw van het toerisme te evalueren. Ook de minister van Toerisme van de Balearen wil straks (lees: in juli en augustus) een ‘summer light season’ opstarten. Vooral ook omdat zowel de Balearen als de Canarische eilanden duidelijk minder getroffen zijn dan het Spaanse vasteland.

Wat de toeristische opening van Oostenrijk betreft, sprak de Oostenrijkse minister van Toerisme Elisabeth Koestinger gisteren in een gesprek met de Weense krant ‘Die Presse’ over een ‘mogelijke bilaterale afspraak tussen Duitsland (goed voor 30% van hun jaarlijkse bezoekers) en Oostenrijk.’ Blijkt bij de reactie(s) achteraf dat hier eerder ging om een ‘zondagse euforie’ dan wel ‘factuele realiteit’. Want in Duitsland zelf blijven de topministers bij het herhaalde adagium geen reisversoepeling naar het buitenland op dit ogenblik te willen overwegen (voornamelijk ook uit schrik voor een nieuwe piek en heropflakkering in de herfst van dit jaar). Keihard repliceerde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas dat hij met de regering geen tweede keer een repatriëringsgolf van 240.000 burgers meer zal (en wil) financieren.

Tot slot, in dezelfde context, beklemtoonde Tsjechië vandaag geen toerisme naar Kroatië en Slovenië deze zomer toe te laten, ook al zijn deze twee landen veel minder door het coronavirus getroffen dan de buurlanden.

Nog een bedenking bij de stijgende onrust in bijvoorbeeld de Spaanse regio’s, die hoofdzakelijk van en door het toerisme leven. Er werken in het hele Spaanse toerismelandschap zo’n 2,5 miljoen arbeidskrachten, ongeveer het aantal Belgen dat vorig jaar Spanje bezocht. Eén op drie (op 150.000 jobs) verliest straks zijn job in het toerisme op de Balearen. Op de Canarische eilanden zijn zo’n 50.000 toeristische jobs gesneuveld op een voorlopig totaal van 1 miljoen in gans Spanje.

 


 

Vrijdag 17 april 2020

Cruiserederijen stellen heropstart uit tot juni

Royal Caribbean Cruises schrapt alle afvaarten voor Azamara, Celebrity Cruises, Royal Caribbean International en Silversea Cruises tot en met 11 juni aanstaande. De cruises in Alaska en Canada/New England herstarten in principe op 1 juli. Gasten op de getroffen afvaarten krijgen hun volledig bedrag terugbetaald of ontvangen een Future Cruise Credit ter waarde van 125% indien ze herboeken voor eind 2021 voor een afvaart tot en met 30 april 2022. Intussen heeft de groep Carol Cabezas aangesteld aan het hoofd van Azamara. Ze volgt in die functie Larry Pimentel op die eerder deze week opstapte. Cabezas is al 20 jaar actief binnen Royal Caribbean Cruises en was de jongste drie jaar chief operating officer voor Azamara.

Eerder deze week beslisten Carnival Cruise Line, Holland America Line, Princess Cruises en Seabourn al hun cruises op te schorten tot eind juni. AIDA en Costa Cruises willen vanaf 1 juni geleidelijk opnieuw opstarten. Norwegian Cruise Line Holdings heeft nog geen beslissing genomen over een mogelijke verlenging en houdt het voor haar brands voorlopig op 15 mei. Ook Ponant hoopt vanaf 15 mei opnieuw gasten te kunnen ontvangen. De rederij is volop bezig haar schepen te repatriëren naar Frankrijk om zo snel mogelijk het zomerseizoen in Europa te kunnen aanvatten. Hapag-Lloyd Cruises heeft voorlopig tot de tweede helft van mei alle afvaarten afgelast.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Donderdag 16 april 2020

SAA: het einde nabij?

De Zuid-Afrikaanse luchtvaartmaatschappij SAA (South African Airways, of Suid-Afrikaanse Lugdiens -SAL), lid van de Star Alliance sinds 2006, is in acute geldnood en dreigt eerstdaags kopje onder te gaan. Het zwaar verlieslijdende SAA kreeg in december 2019 nog een cashinjectie om een acuut failliet te vermijden en werd sindsdien geleid door een soort bewindvoerders (Business Rescue Practitioners). Het laatste winstgevende jaar was 2011.

SAA werd opgericht in 1934, beschikt over zo’n 60 toestellen maar deze vloot is relatief verouderd. Vorige vrijdag landde (i.s.m. FOD Buitenlandse Zaken) nog een SAA A340-600 op Brussels Airport, een repatriëringsvlucht uit Johannesburg en Kaapstad met gestrande Belgische en Europese reizigers. Maar voor de rest zijn de enige toestellen die vandaag nog vliegen cargo met medische voorraad.

De Zuid-Afrikaanse regering heeft gisteren geweigerd nog een extra lening van 500 miljoen euro (pakweg 10 miljard rand) te verstrekken aan de wankele airline. De discussies lopen op dit ogenblik met de bonden over een potentieel verlies van zo’n 4700 jobs. Volgens waarnemers is de enige optie een liquidatie van de maatschappij. De overheid echter blijft ijveren voor een ‘leefbare luchtvaartmaatschappij’ met een ‘houdbaar financieel model’. Ondertussen is ook de low-cost carrier Mango deze maand gestopt met internationale vluchten te opereren.

Airlink, een franchise, regionale partner/operator sinds 1992 van SAA, blijft ondertussen doorvliegen. De maatschappij bedient o.a. Johannesburg, Port Elizabeth, Entebbe (Uganda), Ndola (Zambia) en Luanda (Angola). Airlink beschikt over 53 toestellen (waarvan het gros Embraer jets). De E190 verzorgt ook de wekelijkse verbinding tussen Johannesburg en het Britse eiland St.Helena.

Comair (een franchisenemer van British Airways) en haar low-cost zuster Kulula.com (opgericht in 2001 en een 100% dochter van Comair, door haar hoge stoeldensiteit met een 25% lage kostenstructuur, nvdr.) blijven operationeel.


 

Donderdag 16 april 2020

Jan Smets volgt Etienne Davignon op als co-voorzitter van de Raad van Bestuur van SN Airholding

Jan Smets, voormalig gouverneur van de Nationale Bank van België en lid van de Raad van Bestuur van SN Airholding sinds juli 2019, is verkozen tot co-voorzitter van de Raad van Bestuur van SN Airholding. Jan Smets neemt hierbij met onmiddellijke ingang de plaats in van Etienne Davignon die lid blijft van de Raad van Bestuur. Voormalig Brussels Airlines CEO, Christina Foerster, zal Jörg Beissel vervangen als lid van de Raad van Bestuur.

In haar laatste vergadering heeft de Raad van Bestuur van SN Airholding besloten om Jan Smets te benoemen tot co-voorzitter. Thorsten Dirks, lid van de Lufthansa Group Executive Board & Chief Officer IT, Digital & Innovation, zal naast Jan Smets zetelen en behoudt hiermee zijn positie als Co-voorzitter van de Raad van Bestuur.Tegelijkertijd zal Christina Foerster, lid van de Lufthansa Group Executive Board, verantwoordelijk voor Customer & Corporate Responsibility en voormalig CEO van Brussels Airlines, als nieuw lid toetreden tot de Raad van Bestuur van SN Airholding, waarmee ze Jörg Beissel, Head of Corporate Controlling bij Deutsche Lufthansa AG, vervangt.Na 18 jaar aan het hoofd van de Raad van Bestuur van SN Airholding, die Brussels Airlines door moeilijke tijden begeleidt, vindt Etienne Davignon de tijd rijp om zijn verantwoordelijkheden als co-voorzitter over te dragen aan Jan Smets. Hij blijft echter een actief lid van de Raad van Bestuur.Etienne Davignon, voormalig co-voorzitter van de Raad van Bestuur van SN Airholding : “Brussels Airlines gaat turbulente tijden tegemoet. Met zijn diepgaande expertise in de economie en zijn uitgebreide internationale ervaring is Jan de juiste persoon om de Raad van Bestuur van Brussels Airlines te ondersteunen bij het begeleiden van de Belgische nationale luchtvaartmaatschappij door de ongekende crisis veroorzaakt door de wereldwijde Coronavirus pandemie. Tegelijkertijd ben ik erg blij om Christina Foerster in de Raad van Bestuur te mogen verwelkomen. Als voormalig CEO van Brussels Airlines en lid van de Raad van Bestuur van de Lufthansa Group is haar uitgebreide kennis van beide entiteiten zeker van toegevoegde waarde voor Brussels Airlines.”De nieuwe Raad van Bestuur van SN Airholding bestaat nu uit de volgende leden:

 • Jan Smets, voormalig gouverneur van de Nationale Bank van België (co-voorzitter)
 • Thorsten Dirks, lid van de directie van de Lufthansa Group & Chief Officer IT, Digital & Innovation (Co-Chairman)
 • Minister van Staat Etienne Davignon
 • Heike Birlenbach, Senior Vice President Sales Lufthansa Group Network Airlines & CCO Hub Frankfurt
 • Christina Foerster, lid van de Raad van Bestuur van de Lufthansa Group, Customer & Corporate Responsibility en voormalig CEO van Brussels Airlines.

 

Dinsdag 14 april 2020

LOT neemt Condor toch niet over

Door de pandemie heeft de Poolse luchtvaartgroep LOT nu toch afgezien van de overname van de Duitse vakantiemaatschappij Condor. Einde januari ll. hadden LOT en Condor de verkoopakte ondertekend. Het spreekt voor zich dat deze situatie juridische gevolgen zal kennen. Volgens het nieuwsagentschap Reuters zou de Duitse overheid eventueel via de KfW (De Duitse ontwikkelingsbank gevestigd in Frankfurt, nvdr.) provisorisch Condor én het personeel  -via de zogenaamde Kurzarbeit (technische werkloosheid, nvdr.)- in leven houden. Condor behoorde tot het omvergevallen Thomas Cook concern en telt pakweg 50 vliegtuigen en zo’n 5000 personeelsleden.

 


 

Dinsdag 14 april 2020

Cruiserederijen blijven bij heropstart tegen de zomervakantie

De cruiserederijen reageren ontgoocheld op de beslissing van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) die het vaarverbod verlengden en hen verplichten een actieplan voor de bestrijding van het coronavirus voor te leggen. Volgens de nieuwe richtlijn die morgen, woensdag, officieel ingaat, mogen de rederijen hun afvaarten pas hervatten als de Amerikaanse regering de coronarestricties versoepelt of afschaft. Gebeurt dat voorlopig niet, dan geldt het No Sail Order voor 100 dagen. In een reactie zegt de sector dat de Cruise Lines International Association (CLIA) op 14 maart zelf en op vrijwillige basis is overgegaan tot een opschorting van alle afvaarten. Ze werkt nauw samen met de overheid en de CDC en had zelfs een onderhoud met vicepresident Mike Pence. Het is dan ook eigenaardig dat de overheid nu zonder overleg deze beslissing aankondigt.

Toch moeten we de CDC-beslissing met een flinke korrel zout nemen. De beslissing van de CDC slaat alleen op de Amerikaanse wateren en bovendien wil Trump vanaf volgende maand al overgaan tot minstens een versoepeling van de restricties. De sector gaat er dan ook van uit dat zij tegen eind juni of begin juli opnieuw passagiers kan ontvangen. Carnival Cruise Line heeft in het weekend aangekondigd dat zij op 27 juni haar activiteiten wil heropstarten. Enkele schepen zouden echter tot het najaar uit de vaart blijven.

Doordat op dat ogenblik al een deel van het zomerseizoen voorbij is, zullen de Amerikaanse maatschappijen wel beslissen minder schepen over te hevelen naar vaargebieden buiten de Verenigde Staten. Norwegian Cruise Line heeft alvast het Alaska-programma van de Norwegian Sun geschrapt en de tarieven voor de andere schepen in die regio omlaag gehaald. Wellicht zullen de volgende weken nog meer schepen en rederijen deze voorbeelden volgen. Hoewel nog geen enkele maatschappij concrete plannen voor Europa heeft aangekondigd, is ook een capaciteitsvermindering in de Middellandse Zee deze zomer niet uitgesloten.

Omdat veel geboekte klanten hun future cruise credit van de geannuleerde afvaarten gebruiken voor een nieuwe cruise in 2021, ziet het ernaar uit dat volgend jaar een topper wordt. De boekingen voor 2021 liggen momenteel zo’n 9 procent hoger dan op hetzelfde tijdstip vorig jaar het geval was voor 2020.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vrijdag 10 april 2020

Heropstart cruises zal gepaard gaan met strikte gezondheidsmaatregelen

De cruiserederijen hopen in de loop van juni gefaseerd hun activiteiten te kunnen hervatten, als we er met zijn allen in slagen het coronavirus terug te dringen. De heropstart zal gepaard gaan met heel strikte gezondheidsmaatregelen. Genting Hong Kong, de moedermaatschappij van Crystal Cruises, Star Cruises, Dream Cruises en de MV Werften in Duitsland heeft alvast een heel ingrijpend protocol aangekondigd dat betrekking heeft op alle aspecten van het leven aan boord van de schepen. De bemanningsleden hebben de voorbije weken al de nodige opleidingen gekregen zodat de nieuwe maatregelen meteen kunnen ingaan. President Kent Zhu van Genting Cruise Lines hoopt dat andere maatschappijen zijn voorbeeld zullen volgen. In samenwerking met de China Cruise & Yacht Industry Association (CCYIA) en de Asia Cruise Terminal Association (ACTA) moet het document de basis vormen voor algemene gezondheidsrichtlijnen. De maatregelen kunnen alvast model staan voor de andere rederijen en CLIA, maar ook voor de hotels en resorts op het vasteland. We zetten de belangrijkste punten op een rij.

Bij het inschepen krijgen alle opvarenden een verplichte temperatuurscreening. Gasten van 70 jaar en ouder moeten een doktersverklaring kunnen voorleggen waaruit blijkt dat ze geschikt zijn om te reizen. Alle loopbruggen en passagiersgangen worden heel frequent ontsmet en het inschepen gebeurt gespreid in de tijd om drukte in de cruiseterminal te vermijden. De passagiers moeten online inchecken en krijgen een aankomsttijd opgegeven. Een aantal rederijen past dit systeem trouwens vandaag al toe.

De kajuiten aan boord worden meerdere keren per dag gereinigd en gedesinfecteerd met middelen van ziekenhuiskwaliteit. Badkamers krijgen een extra beurt met alkalische reinigers en desinfecteermiddelen. Vuilbakjes in de hutten worden tijdig geledigd om bederf van etenswaren en de kweek van micro-organismen en bacteriën te voorkomen. Beddengoed wordt professioneel gereinigd en gedesinfecteerd bij hoge temperaturen. In de afvoerbuizen wordt een verdunde reinigingsoplossing geïnjecteerd om verstoppingen en bacteriegroei te voorkomen.

Alle openbare ruimtes aan boord ondergaan een ontsmettingsproces op meerdere niveaus met een grondige reiniging, verneveling en poetsbeurten met behulp van ziekenhuisontsmettingsmiddelen. Gemeenschappelijke zones worden tot vier maal per dag ontsmet en frequente aanraakpunten zoals leuningen, liftknoppen, tafelbladen en deurgrepen worden elk uur gesteriliseerd.

Bars en restaurants worden drie maal per dag tijdens en na de dienst schoongemaakt en ontsmet. De gasten worden zoals vandaag aan de ingangen aangemoedigd hun handen te wassen met ontsmettingsmiddelen. De zelfbediening wordt opgeschort zoals nu al vaak gebeurt tijdens het griepseizoen. Bemanningsleden serveren alle dranken en gerechten met gezichtsmaskers en wegwerphandschoenen. Op verzoek krijgen gasten wegwerpbestekken. De rederijen hanteren ook strenge inkooprichtlijnen en verbieden de aankoop van producten uit zeer getroffen regio’s.

Net als in de restaurants wordt in de theaters en wellnesscentra de afstand tussen de gasten verzekerd. Hiervoor wordt de toegang beperkt tot de helft van de capaciteit van de locatie. Theaters, spa- en fitnessfaciliteiten worden voor en na elk gebruik gereinigd. In de kinderclubs wordt alle materiaal en speelgoed telkens schoongemaakt en gedesinfecteerd. De airco-systemen gebruiken alleen 100 procent externe verse lucht. Alle installaties worden regelmatig gecontroleerd en schoongemaakt om een gezonde luchtkwaliteit te garanderen.

Het personeel aan boord van de schepen moet tweemaal daags een temperatuurcontrole ondergaan. Alle eerstelijnsbemanningsleden moeten gezichtsmaskers dragen. De F&B-ploegen en het huishoudelijk personeel worden tevens verplicht wegwerphandschoenen te dragen. Het medisch centrum aan boord van de schepen moet ten slotte over geïsoleerde afdelingen kunnen beschikken.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Donderdag 9 april 2020

Sunny Cars annuleert alle reserveringen t/m 31 mei

Autohuurspecialist Sunny Cars heeft besloten om alle reserveringen tot en met 31 mei automatisch te annuleren. Eerder werden de reserveringen tot en met 10 mei al geannuleerd, Sunny Cars heeft besloten om deze maatregel door te trekken tot eind mei.

“Helaas ziet het ernaar uit dat we ook in mei onze klanten nog niet zorgeloos de weg op kunnen laten gaan”, zegt Hans Knottnerus. “Door nu te annuleren kunnen we meer duidelijkheid verschaffen voor reisagenten, klanten en partners. Dit werd eerder ook erg gewaardeerd toen we besloten om tot en met 10 mei te annuleren.”

Reisbureaus en ZRA’s die voor hun klanten een reservering in april of mei hebben staan, hoeven niets te doen. De boeking wordt automatisch kosteloos geannuleerd en de commissie vervalt. Ter bevestiging wordt een 0-factuur verstuurd om in de boekhouding te verwerken. In B2B worden er geen corona-vouchers uitgegeven. Mocht de factuur al betaald zijn aan Sunny Cars, dan wordt de huursom teruggestort. Zinnetje over heractiveren boekingen als iemand toch gaat?

Sunny Cars is flexibel, als een reservering opnieuw geactiveerd moet worden, dan is dit mogelijk. Reserveringen die na 31 mei ingaan, blijven vooralsnog actief. Sunny Cars houdt de situatie continu in de gaten en komt indien nodig met nieuwe stappen.

 


 

Woensdag 8 april 2020

IATA: Airlines kunnen zich teruggave van geld niet veroorloven

IATA zegt dat veel luchtvaartmaatschappijen het zich niet kunnen veroorloven om klanten hun geld terug te geven na de annulering van een vlucht. IATA hoopt daarom dat reizigers genoegen nemen met de vouchers die veel maatschappijen hebben uitgedeeld na het schrappen van vluchten. Door de uitbraak van het coronavirus wordt er nauwelijks nog gevlogen. “Het belangrijkste voor ons is om niet zonder geld te komen zitten, waardoor het teruggeven van geld voor een gecanceld ticket financieel niet haalbaar is”, aldus directeur-generaal Alexandre de Juniac van IATA. De belangenorganisatie roept regeringen op met maatregelen komen, zodat luchtvaartmaatschappijen niet gedwongen kunnen worden om reizigers hun geld terug te geven. Volgens het IATA-hoofd staat er voor 29,3 miljard euro aan teruggaven uit voor het tweede kwartaal van dit jaar. Nog volgens De Juniac staan wereldwijd 25 miljoen banen op het spel door de grote problemen in de luchtvaartsector, veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus. “Dit is voor ons de grootste crisis ooit”, aldus de IATA-topman. Volgens de organisatie verschaft de luchtvaartsector werk aan wereldwijd 2,7 miljoen mensen. Inclusief allerlei aanverwante sectoren, zoals het toerisme, zijn 65 miljoen mensen afhankelijk van de luchtvaart.


 

Woensdag 8 april 2020

Brussels Airlines timmert aan ‘afgeslankte airline’

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de luchtvaart wereldwijd en ook Brussels Airlines ontsnapt daar niet aan. Nadat maandag bekend raakte dat SN zijn vluchten ten vroegste op vrijdag 15 mei hervat, kondigde moederbedrijf Lufthansa dinsdag een ingrijpende afslanking aan. Lufthansa wil 40 van de 763 vliegtuigen van de hand doen, ook bij de dochterbedrijven zoals Brussels Airlines, Eurowings en Austrian Airlines. Het is onduidelijk welke bijkomende maatregelen er nog komen, maar volgens onze informatie werkt Brussels Airlines aan een zwaar afgeslankte versie van de maatschappij die ze tot voor de uitbraak van de coronacrisis was.

Over de inkrimping van de vloot is nog geen beslissing gevallen, zegt woordvoerster Kim Daenen. “Het was al van bij het begin van de coronacrisis duidelijk dat er extra maatregelen nodig zijn om tegen 2022 structureel winstgevend te worden.” Hoe dan ook zal de heropstart gradueel gebeuren.

Omdat de vliegoperaties minstens tot half mei stilliggen, de vaste kosten doorlopen en er geen geen nieuwe boekingen binnenkomen, verliest de Belgische luchtvaartmaatschappij elke dag zowat 3 miljoen euro. Volgens de verwachtingen valt het bedrijf daarom in mei zonder cash. Om het dreigende cashtekort op te vangen vroeg Brussels Airlines al minstens 200 miljoen euro steun aan de federale regering. Mogelijk wordt een reddingsplan opgesteld door de Duitse, Oostenrijkse, Zwitserse en Belgische overheid.

In afwachting ervan besliste moederbedrijf Lufthansa om de herstructurering van SN te “intensiveren”. Wat dat precies inhoudt, is nog niet duidelijk. Wel wordt een andere dochter, Germanwings (15 toestellen), opgedoekt.

Op zich is dat geen grote verrassing want sinds een crash in 2015 was Germanwings als merknaam grotendeels opgegaan in Eurowings. In de langeafstandsvloot van Lufthansa worden 6 van de 14 A380’s uit de vloot gehaald, verder ook 5 van de 13 B747-400’s, 7 van de 17 A340-600’s en 3 A340-300’s bij Lufthansa Cityline. Ook verdwijnen er 11 A320’s. Bij Eurowings verdwijnen er al zeker 10 A320’s uit de vloot. Het Zwitserse dochterbedrijf SWISS gaat de levering van nieuwe toestellen uitstellen en oudere vliegtuigen sneller uitfaseren.

 


 

Dinsdag 7 april 2020

Bericht van GFG:

Coronacrisis: GFG blijft tegoedbonnen dekken

 

Het Ministerieel besluit van 3 april 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen is op 06/04/2020 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hier volgen de vier door ons gecoördineerde artikelen:

Artikel 1.  § 1. Wanneer een pakketreisovereenkomst zoals bepaald in artikel 2, 3°, van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten om reden van de coronacrisis wordt opgezegd, ofwel door de reisorganisator, ofwel door de reiziger, is de reisorganisator gerechtigd hem een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag te verstrekken in plaats van een terugbetaling.

Deze tegoedbon voldoet aan de volgende voorwaarden:
1° de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald;
2° aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon;
3° de tegoedbon heeft een geldigheid van minstens één jaar;
4° de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis;
5° de tegoedbon is een titel ten aanzien van de reisorganisator die hem heeft uitgegeven;
6° de reiziger besteedt de tegoedbon naar eigen keuze.
§ 2. De reiziger kan de tegoedbon die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1, niet weigeren.
§ 3. De tegoedbon die niet werd besteed door de reiziger binnen de termijn van één jaar na uitgifte, wordt op zijn vraag terugbetaald. De reisorganisator beschikt over een termijn van zes maanden voor de terugbetaling.
Art. 2. De reisorganisatoren houden permanent een bestand bij van alle afgeleverde tegoedbonnen, van hun waarde en van de titularis ervan.
Art. 3.  De verzekeringsovereenkomst bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten dekt de terugbetaling van de tegoedbonnen bedoeld in artikel 1.
Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking drie maanden na zijn inwerkingtreding.


 

Dinsdag 7 april 2020

Saudi-Arabië verwerft 8 procent van de Carnival-aandelen

Het Public Investment Fund van Saudi-Arabië heeft een aandeel van 8,2 procent verworven in de Carnival Corporation. Het overheidsfonds van de koninklijke familie bezit nu 43,5 miljoen waardepapieren van de cruiserederij. Het aandeel van de Carnival Corporation ging maandag een 24 procent hoger tot 10,2 USD. Om haar financiële positie te versterken heeft Carnival de voorbije dagen 71,8 miljoen nieuwe aandelen uitgeschreven tegen een bedrag van 8 USD per aandeel. De Carnival Corporation is het grootste cruiseconcern in de wereld. In haar portefeuille zitten Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, Cunard, Seabourn, Costa Cruises, AIDA Cruises, P&O Cruises en P&O Australia.

Alle cruise-aandelen beleefden maandag trouwens een topdag. Het aandeel van Norwegian Cruise Line Holdings ging 18,3 procent hoger tot 10 USD. Royal Caribbean Cruises steeg 21,4 procent in waarde tot 29,6 USD. De verhoging heeft te maken met de beslissing van de koninklijke familie van Saudi Arabië om te investeren in Carnival, maar ook met de heropleving van de beurzen. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten gingen de financiële markten maandag flink hoger na positieve berichten over het terugdringen  van het coronavirus. Diverse landen zagen de voorbije dagen het aantal nieuwe besmettingen dalen. Dit geeft de financiële markten hoop dat in sommige regio’s het ergste achter de rug zou kunnen zijn.

_________________________________________________

Maandag 6 april 2020

Brussels Airlines verlengt de tijdelijke opschorting van haar vluchten

De aanhoudende reisbeperkingen over de hele wereld en de bijgevolg lage tot onbestaande vraag naar vliegreizen, verplichten de Belgische luchtvaartmaatschappij om de tijdelijke opschorting van haar activiteiten met vier weken te verlengen. Passagiers wiens vlucht geannuleerd werd hebben tot 31 augustus 2020 de tijd om een nieuwe vertrekdatum en bestemming kiezen. De reis kan worden uitgesteld tot 30 april 2021.

De Belgische luchtvaartmaatschappij houdt een minimale vluchtcapaciteit beschikbaar voor repatriëringsvluchten en het vervoer van humanitaire goederen. Brussels Airlines werkt aan een gereduceerd maar stabiel vluchtaanbod voor de geplande herstart.

De tijdelijke technische werkloosheid voor alle 4.200 medewerkers van Brussels Airlines wordt verlengd in functie van de tijdelijke opschorting van de vluchtactiviteiten.

Brussels Airlines zal haar activiteiten niet voor 15 mei hervatten.


 

Vrijdag 3 april 2020

Kunnen de Europese cruises in juni of juli hervatten?

De jongste dagen hebben alle grote cruiserederijen de opschorting van hun activiteiten verlengd tot midden of eind mei. Hoewel het op dit ogenblik koffiedik kijken is hoe snel we het nieuwe coronavirus zullen verslaan, zijn er signalen dat de cruise-industrie vanaf juni of juli stilaan weer op gang kan komen. Daarbij zullen de kleinschalige riviercruises en boetiekschepen wellicht eerder kunnen hervatten dan de grotere resortschepen. De sector gaat ervan uit dat Europa en mogelijks China als eerste hun activiteiten kunnen heropstarten. Wanneer er opnieuw cruises zullen varen in Noord-Amerika en de Caraïben is helemaal onduidelijk. Bovendien rijzen er vragen of het – in de licht van de snel stijgende coronabesmettingen in de Verenigde Staten – wel verantwoord is om deze zomer Amerikanen toe te laten op de cruiseschepen in Europa. De kans is dan ook groot dat maatschappijen deze groep zullen bannen. Het is trouwens evenmin uitgesloten dat Europa haar grenzen grotendeels gesloten zal houden voor reizigers uit de Verenigde Staten of andere continenten.

Maatschappijen als AIDA Cruises, Costa Cruises, MSC Cruises en TUI Cruises vullen hun schepen hoofdzakelijk met Europese vakantiegangers. Zij kunnen hopelijk nog een deel van het zomerseizoen redden. Maar wat zal er gebeuren met de Amerikaanse rederijen? Zullen zij halfvol en met verlies varen? Carnival Cruise Line heeft deze week alvast aangekondigd haar beperkte Europese seizoen te schrappen. Frankrijk heeft bovendien een tijdelijke wet uitgevaardigd waarbij ferry’s en bij uitbreiding cruiseschepen maximaal een kwart van hun passagierscapaciteit mogen invullen om de afstand tussen de opvarenden te kunnen garanderen. Dat betekent dat er op een resortschip van 5.000 tot 6.000 passagiers maar 1.500 gasten mogen inschepen. Een handhaving van deze maatregel zou aan boord van deze schepen een zeer desolaat gevoel geven.

Rederijen besparen en zoeken extra middelen

De opschorting van de cruise-activiteiten ten gevolge van de coronacrisis brengt voor de cruiserederijen steeds meer liquiditeitsproblemen met zich mee. De lonen en kosten voor de schepen blijven doorlopen, terwijl er geen inkomsten zijn uit cruises en veel bestaande boekingen moeten worden terugbetaald. Ook de onduidelijkheid over de datum van de heropstart van de activiteiten kost de rederijen geld. Alle maatschappijen houden schepen standby om zo snel mogelijk opnieuw passagiers te kunnen ontvangen. Dat betekent dat de bemanningen op post blijven. De Carnival Corporation raamt deze kost op 2 tot 3 miljoen USD per maand per schip. Met een groepsvloot van meer dan 100 schepen, tikt de rekening snel aan. Deze situatie is onhoudbaar. Indien de coronacrisis aanhoudt, zullen de rederijen steeds meer vaartuigen compleet uit de vaart moeten nemen en de crew naar huis sturen.

De Carnival Corporation kondigde niet alleen extra besparingen aan, maar geeft ook obligaties en bijkomende aandelen uit en trekt tijdelijk de uitkering van dividenden in. Dit moet de groep zo’n 6,25 miljard USD opleveren. Royal Caribbean Cruises en Norwegian Cruise Line Holdings hebben de voorbije weken al aangeklopt bij de banken. Met kortetermijnleningen willen ze hun cashpositie versterken en over de nodige middelen beschikken om de voorschotten voor hun nieuwbouwprojecten te betalen. Bij Royal Caribbean Cruises heeft CEO Richard Fain daarnaast  aangekondigd af te zien van zijn loon. Andere directieleden waaronder Michael Bayley, de CEO van Royal Caribbean International en Lisa Lutoff-Perlo, de CEO van Celebrity Cruises, hebben beslist om tot 30 september 25 procent van hun loon af te staan.

De rederijen hopen snel en krachtig terug te komen als de coronastorm gaat liggen. Maar zullen de vakantiegangers volgen? ‘Die hards’ staan te popelen om opnieuw te cruisen, maar zullen het grote publiek en de ‘first timers’ volgen? De uitbraak van het virus aan boord van de schepen, de quarantaines van vaartuigen en het weigeren van havens om schepen te ontvangen hebben de cruise-industrie sinds begin dit jaar in een negatief daglicht gesteld. Het zal wellicht enige tijd duren om deze wonden te helen. Dit zal ongetwijfeld een invloed hebben op de inkomsten van de rederijen. In volle besparingstijd is het niet uitgesloten dat de maatschappijen hun investeringen zullen terugschroeven. De kans is groot dat zij de lancering van nieuwe schepen willen spreiden in de tijd en opties voor nieuwbouworders niet lichten.

 

Donderdag 2 april 2020

Holland America-president noemt gestrande cruisepassagiers een humanitaire crisis

De Rotterdam en Zaandam van Holland America Line dobberen de jongste weken rond tussen Zuid-Amerika en Florida en niemand wil de schepen, hun 1.243 gasten en 1.247 bemanningsleden ontvangen. Dit zijn twee van de meer dan tien cruiseschepen die momenteel nog in de vaart zijn. Hun circa 9.000 passagiers zijn de ongelukkige zielen van een snel wijzigende gezondheidssituatie. In een blog op de website van de rederij vraagt Orlando Ashford, President van Holland America Line, zich af hoe het verder moet. “Drie vragen blijven mij bezighouden in naam van de gasten en bemanningsleden: Hoe kunnen mensen die intensieve geneeskundige zorgen nodig hebben, deze ontvangen aan boord van de cruiseschepen? Wat gebeurt er als de schepen door hun voorraden heen zijn nu landen terughoudend zijn om ze te bevoorraden of noodzakelijke goederen te leveren? Kunnen gasten en bemanningsleden die geen symptomen van het virus vertonen naar huis nu er nog amper vluchten zijn en de luchthavens zijn gesloten?”

Volgens Orlando Ashford hebben deze passagiers en gasten niks verkeerd gedaan. Toen de gasten begin maart inscheepten, waren er op het Amerikaanse continent nog geen reisrestricties en amper bevestigde coronabesmettingen. “In enkele dagen tijd is de situatie drastisch veranderd, werden havens gesloten en schepen die zouden afmeren plots weggestuurd. De wereld heeft zich afgesloten en de getroffen schepen moeten hun plan maar trekken. Dit is een onhoudbare situatie. Iemand zal uiteindelijk deze schepen moeten ontvangen. Het is makkelijk om diegenen te veroordelen die hulpeloos en niet welkom zijn in tijden van nood. Moeten naties niet de gezamenlijke verantwoordelijkheid delen om anderen die in gevaar verkeren te helpen? De gasten aan boord van de schepen zijn gevangen in een snel veranderd scenario dat niemand had voorzien.”


 

Donderdag 2 april 2020

Corona-voucher update

Omwille van de kritiek van Europa -gestimuleerd door de Belgische vzw Test Aankoop en andere Europese nationale consumentenorganisaties- heeft Minister Muylle een bijsturing gedaan van haar Besluit van 20 maart ll.

In goed overleg met onze reissector (waarbij alle actoren vertrouwen hebben in de werking van het kabinet Nathalie Muylle), en ook naar het voorbeeld van Frankrijk, krijgen reizigers opnieuw een keuzemogelijkheid: ofwel een voucher (nu, hier, 12 maanden geldig, in Frankrijk 18 maanden) of cash terugbetaling na een wachtperiode van 12 maanden. Die 12 maanden is de periode waarin de voucher kan worden gebruikt, aldus het kabinet. Wie de voucher niet wil gebruiken, kan pas na het verstrijken van 12 maanden een aanvraag tot terugbetaling opstarten. De reisorganisator/touroperator moet na die aanvraag binnen de 6 maanden terugbetalen.

Er ligt blijkbaar een ontwerp van Koninklijk Besluit met de bijgestuurde compensatieregels klaar. Chapeau voor de beroepsverenigingen om 18 maanden (!) cash te vrijwaren voor de sector.

P.S. Vanmiddag hebben de beroepsverenigingen een bericht verspreid waarin ze duidelijk stellen: “Dit Koninklijk besluit is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en tot op dat moment zijn de huidige regels en bepalingen (lees: voucher) geldig.”


 

Dinsdag 31 maart 2020

Expo 2020 Dubai naar 2021

Volgens het nieuwsagentschap Reuters wordt de Expo 2020 Dubai, die een half jaar moest duren vanaf 20 oktober 2020, verplaatst naar 2021. De organisatoren ondersteunen de vraag naar een jaar uitstel. Het laatste woord heeft het Expo-bureau in Parijs, wiens secretaris-generaal de verplaatsing al positief begroet had. 192 landen – nog nooit zoveel als nu – hadden zich hiervoor al ingeschreven. Net zoals in Tokio, waar ook de immobiliënmarkt vele stukken grond en appartementen overneemt, vloeit de ruimte (zo’n 600 voetbalvelden groot) van de Expo in Dubai achteraf naar verschillende segmenten van de woon- en residentiemarkt. Dubai omschrijft de Expo 2020 als “the world’s greatest show” en verwacht een record aantal bezoekers, met name zo’n 17 miljoen.


Maandag 30 maart 2020

Open brief van de Belgische toeristische sector

Brussel, 30 maart 2020

Mevrouw de premier,
Europees Commissaris,
Beste reiziger, journalist, en bij uitbreiding Belgische burger,

De coronacrisis treft alle sectoren zonder uitzondering, maar treft de toeristische sector recht in het hart. Onze sector werkt zich vandaag uit de naad om reizigers die nog steeds op bestemming zitten terug te halen. Hier worden kosten noch moeite gespaard in het belang van de klant.
Sinds begin maart worden reizen continu geannuleerd waardoor onze reisbureaus en reisorganisatoren bijzonder hard geraakt worden. Toch blijven zij voortwerken en hebben ze reizen geannuleerd, klanten geïnformeerd over hun toekomstige vakanties, mensen verzekerd, geholpen en terugbetaald waar en wanneer dit mogelijk was.
Minister Nathalie Muylle, heeft samen met haar kabinet meteen blijk gegeven van begrip en grote efficiëntie. In overleg met de sector en op basis van degelijke analyses en cijfers (*) leidde dit tot het ministerieel besluit van 19 maart 2020 dat een tijdelijk wettelijk kader voorziet in een systeem van tegoedbonnen voor de reizen die geannuleerd worden. Dit is van vitaal belang voor alle betrokken partijen. Reizigers kunnen hierdoor hun reis tot 1 jaar na datum opnieuw boeken en is er een verzekering tegen insolventie voorzien zodat de rechten van de klant gevrijwaard worden. Deze oplossing heeft geen enkele budgettaire impact voor onze regering en dus begroting. Dankzij deze maatregel werd een cash drain vermeden. Zonder deze maategel zouden vele actoren in de toeristische industrie op korte termijn failliet gaan.
Europa had snel en doordacht zeer concrete initiatieven moeten nemen vanaf de start van de crisis om de economie en consumenten te beschermen. Tot vandaag is hier voor onze sector nog niets gebeurd. Integendeel, de Europese Commissaris van consumentenzaken liet zich kritisch uit over deze levensnoodzakelijke oplossing. Realiseert men zich wel dat dit ministerieel besluit wel degelijk de klant beschermt en de toeristische en gelinkte sectoren de kans geeft om te overleven?
Italië was het eerste land dat ageerde, België volgde. Er werden nadien ook in Nederland, Frankrijk, Finland en andere landen gelijkaardige oplossingen opgezet. Hiervoor kijken heel wat landen naar België dat als voorbeeld wordt genomen. Een enorme spreekwoordelijke pluim op de hoed van de Belgische Regering die hierin samen met de sector het voortouw heeft genomen.
Mevrouw Wilmes, daarom vragen we u vandaag concreet:
1. De verdere handhaving van dit systeem van tegoedbonnen, zodat onze sector kan blijven voldoen aan haar wettelijke en service verplichtingen. Als de toeristische sector en meer in het bijzonder de reisbureaus en reisorganisatoren kantelt, heeft dat onmiddellijk grote gevolgen voor de reizigers en voor andere economische actoren zoals het transport, de hotelsector, de horeca enz. Bovendien zijn de verzekeraars tegen financieel onvermogen niet opgewassen tegen een instorting van de hele sector.

2. De sector heeft dringend behoefte aan een nood-/rampenfonds naar het voorbeeld van sommige Scandinavische landen. De reisorganisatoren hebben grote bedragen gestort aan lokale partners in de vorm van voorschotten voor de geboekte reizen en deze bedragen kunnen niet teruggevorderd worden, wat leidt tot zeer belangrijke verliezen. Dit fonds dient om dergelijke bedragen te dekken en ervoor te zorgen dat het verrichte werk wordt beloond. Nogmaals, de sector zal actief meewerken aan voorstellen om dit te realiseren. Laten we niet wachten tot het te laat is.

3. Op iets langere termijn moet de Europese richtlijn en haar omzetting naar nationale wetgeving worden aangepast, zodat we niet meer in dergelijke situaties terecht kunnen komen en tegelijkertijd de rechten van de reiziger behouden blijven. Ook hier willen we actief en efficiënt in samenwerken.

4. Een harmonisering van de steunmaatregelen die elke regio voorstelt aan bedrijven die verplicht moeten sluiten, met inbegrip van de reisbureausector.
Mevrouw de premier, minister, commissaris, beste reiziger, beste journalist, de boodschap die we willen brengen is zeer duidelijk: zonder bijkomende steun kan onze reisindustrie niet overleven.
We kijken mee met jullie uit naar een verdere steun voor de sector teneinde de reiziger maximaal te beschermen en ervoor te zorgen dat de toeristische industrie opnieuw een toekomst heeft. De sector wil meewerken aan oplossingen, met begrip en respect voor mekaar. Op ons als sector kan u alleszins rekenen. Wij werken nog de klok rond om, ondanks de moeilijke omstandigheden, de klanten zo goed mogelijk te helpen, want voor ons staat de klant centraal.

(*) Een impactberekening (berekend tot en met 5 april op basis van de huidige gekende maatregelen) voor onze sector op basis van de cijfers van de zelfstandigen en KMO’s leert dat de impact voor de reissector (reisbureaus en organisatoren, zonder rekening te houden met grote spelers zoals bijvoorbeeld TUI) reeds meer dan 1,1 miljard euro bedraagt. Op basis van de nieuwe maatregelen van de crisiscel en rekening houdend met de verlenging van 2 weken verhoogt de impact dan ook naar meer dan 1,5 miljard euro.

Contact :
Voor ABTO – Association of Belgian Travel Organisers, BTO – Belgian Travel Organisation en VLARA – Vlaamse Associatie van Reisagenten:
Pierre Fivet, woordvoerder – T: 0479 99 43 91 – E: pfivet@vacansoleil.com
Voor UPAV – Union Professionnelle des Agences de Voyages:
Anne-Sophie Snyers, secrétaire-générale – T: 0471 88 45 42 – E : anne-sophie@upav.be
Voor VVR – Vereniging Vlaamse Reisbureaus:
Koen van den Bosch, Gedelegeerd Bestuurder – T: 0492 25 17 48 – E: koen@vvr.be

Dit betreft een initiatief van de hele reissector, deze verenigingen werden aangeduid als woordvoerders.

Easyjet: alle toestellen aan de grond

De Britse low cost carrier Easyjet houdt vanaf vandaag al zijn toestellen aan de grond en dit gedurende twee maanden. De crews worden 80% van hun salaris uitbetaald via het Britse “government’s job retention scheme”. De maatschappij vloog gisteren de laatste in een serie van 650 repatriëringsvluchten om 45.000 passagiers naar de verschillende basissen terug te brengen. Easyjet beschikt over zo’n 335 toestellen.

Van de 763 passagierstoestellen van Lufthansa staan er 700 aan de grond (vooral in Frankfurt en de nieuwe BER airport in Berlijn) en de 31.000 medewerkers zijn hetzij tijdelijk en/of gedeeltelijk werkloos. De Lufthansa groep telt meer dan 138.000 personeelsleden. Om zijn financiële positie te versterken heeft Lufthansa de voorbije weken zo’n 600 miljoen euro opgenomen en beschikt als concern over een liquiditeit van zo’n 4,3 miljard euro, met daarbovenop nog zo’n ongebruikte kredietlijn van 800 miljoen euro.

Zaandam van Holland America Line op weg naar Florida

De Zaandam heeft om humanitaire redenen in het weekend toestemming gekregen om door het Panamakanaal te varen op weg naar Fort Lauderdale. Het schip van Holland America Line vertrok op 14 maart vanuit Valparaiso in Chili op het einde van het winterseizoen in Zuid-Amerika. Met diverse zieke opvarenden en vier passagiers die intussen overleden zijn aan de gevolgen van het coronavirus, kon de Zaandam sindsdien nergens afmeren. Vanop de Rotterdam werden eind vorige week voedselvoorraden, bijkomend medisch personeel en geneesmiddelen aan boord gebracht. Een aantal gezonde gasten die op de Zaandam in binnenhutten in quarantaine verbleven, werden overgebracht naar de Rotterdam waar ze over meer comfort beschikken. De haven van Fort Lauderdale verwacht van Holland America Line een actieplan hoe het schip veilig kan aanmeren. Pas op dat ogenblik is Port Everglades bereid het schip te ontvangen.


Vrijdag 27 maart 2020

Coronabesmetting op Celebrity Apex in St. Nazaire

Op Celebrity Apex zijn zeven bemanningsleden positief getest op het coronavirus en in quarantaine geplaatst. Volgens de Franse media zijn 78 andere crewleden die in rechtstreeks contact kwamen  eveneens in isolatie geplaatst. Celebrity Apex wordt momenteel volledig ontsmet en geen enkel bemanningslid mag het vaartuig verlaten. Het schip van Celebrity Cruises is afgewerkt, maar bevindt zich nog steeds op de Chantiers de l’Atlantique in St. Nazaire.  1.407 bemanningsleden kunnen niet naar huis ten gevolge van de Franse coronamaatregelen. Het is mogelijk dat werknemers of onderaannemers van de Franse scheepswerf de infectie aan boord hebben gebracht.

Ook aan boord van Celebrity Infinity in Florida is een bemanningslid positief getest. De man werd meteen in isolatie geplaatst en is intussen afgevoerd naar een ziekenhuis. De Amerikaanse kustwacht heeft 13 bemanningsleden van de Costa Magica en Costa Favolosa voor de kust van Miami geëvacueerd en overgebracht naar een intensive care-afdeling van een ziekenhuis in Florida. In Italië is een bemanningslid van de Costa Luminosa met ernstige corona-verschijnselen overgebracht naar een ziekenhuis in Savona. Het is al de achtste opvarende van het schip die in een ziekenhuis moet worden opgenomen nadat het schip afgelopen weekend arriveerde in Savona. In Sardinië is een bemanningslid van de MSC Splendida geëvacueerd. De persoon was al drie dagen ziek en zijn gezondheidstoestand ging erop achteruit. En in Australië zijn meer dan 1.000 cruisepassagiers in quarantaine op de Ruby Princess nadat 133 passagiers positief testten voor Covid-19.

Intussen is ook duidelijk dat de grote cruiserederijen – in tegenstelling tot de luchtvaartmaatschappijen – niet of amper kunnen profiteren van de massale steunmaatregelen die het Amerikaanse parlement heeft goedgekeurd. Die bepalen namelijk dat alleen maatschappijen met hun zetel in de Verenigde Staten en waarvan het gros van de medewerkers in de VS aan de slag is, van deze steun kunnen genieten. Dit sluit rederijen als de Carnival Corporation, Royal Caribbean Cruises en Norwegian Cruise Line Holdings uit. De beslissing gaat in tegen verklaringen van de Amerikaanse regering dat de cruise-industrie een belangrijke hoeksteen van de toeristische economie vormt en zij bereid was de maatschappijen op korte termijn te helpen.


Donderdag 26 maart 2020

Twee weken in quarantaine voor wie aankomt op Brussels Airport

Elke reiziger die aankomt op Brussels Airport, krijgt sinds vandaag een brief met instructies. Hij of zij moet veertien dagen in thuisquarantaine. “De federale overheid heeft besloten dat elke aankomende passagier vanaf woensdag 25 maart een informatieblad moet krijgen waarop de in België geldende social distancing regels staan en die het medisch advies meegeeft aan elkeen die aankomt om zichzelf 14 dagen thuis in quarantaine te plaatsen. Brussels Airport werkt hier graag aan mee en zorgt voor de goede uitvoering hiervan”, aldus de woordvoerster van de luchthaven. Ook “een naaste” die de passagier gaat oppikken op de luchthaven, “is onderworpen aan dezelfde voorwaarden”, zo staat in de instructies. Wie dus een familielid een lift naar huis geeft, moet ook 14 dagen in afzondering. Ook nieuw in de luchthaven is dat passagiers die vanuit Italië of Spanje aankomen, voortaan langs Pier B moeten passeren. Dat is de toegang waar normaal reizigers uit niet-Schengen landen aankomen en waar dus een paspoortcontrole van kracht is.

‘Staatsbedrijf Alitalia wordt aanzienlijk kleiner’

“Alitalia is van strategisch belang en wordt weer de nationale luchtvaartmaatschappij van Italië”, zo maakten Italiaanse media al eerder bekend”. Maar dat zal dan in een veel kleinere omvang zijn dan voorheen. Zo blijkt uit documenten die sky-TG24 kon inkijken. In de nieuwe Alitalia zou nog plaats zijn voor slechts 3.000 in de plaats van de huidige 11.000 personeelsleden. De vloot zou in het nieuwe bedrijf nog een 30-tal vliegtuigen tellen, amper een kwart van de huidige vloot van 113 vliegtuigen. De regering en de buitengewone commissaris Giuseppe Leogrande werken aan een mini-Alitalia. In de visie van de regering moet Alitalia nationaal en openbaar eigendom zijn, maar met een zeer kleine omvang, althans in de beginfase. “Alitalia wordt opnieuw het vlaggenschip van Italië”, luidt het mantra van de regering. Na 3 jaar impasse met het ontbreken van nieuwe investeerders, het opdrogen van de eigen middelen en talloze tussenkomsten van de overheid is het doel om de newco in iets meer dan een maand operationeel te krijgen.


Woensdag 25 maart 2020

Costa en MSC Cruises verlengen opschorting tot 30 april

Eerder heeft Costa Cruises al beslist de opschorting van de afvaarten te verlengen tot eind april. De rederij wijst op de noodsituatie door de wereldwijde pandemie van Covid-19 en de invoering van inperkingsmaatregelen zoals de sluiting van de havens en de beperkingen op het personenverkeer. Hierdoor kunnen cruiserederijen niet echt functioneren. Costa Cruises neemt maatregelen om de betrokken reisagenten en klanten te informeren over deze wijzigingen. Zij zullen een voucher krijgen voor het volledige bedrag dat de klant reeds heeft betaald (alleen diensten gekocht bij Costa) voor de geannuleerde cruises. Deze voucher kan binnen 12 maanden worden gebruikt voor vertrekdata tot uiterlijk november 2021. Ook MSC Cruises deelde vorige week mee de activiteiten stil te leggen tot 30 april.

Royal Caribbean Cruises schort zeker tot 12 mei alle afvaarten op

Royal Caribbean Cruises heeft beslist de hervatting van haar afvaarten zeker met een maand uit te stellen. AzamaraCelebrity CruisesRoyal Caribbean International en Silversea Cruises hopen nu hun cruises op 12 mei te kunnen hervatten. In AlaskaCanada en New England zijn de afvaarten al zeker tot en met 1 juli opgeschort. Dit heeft te maken met de beslissing van Canada om alle havens zo lang te sluiten, maar ook met de verdere verspreiding van het coronavirus in Noord-Amerika. In Singapore hoopt de maatschappij vanaf 1 juni opnieuw afvaarten te kunnen aanbieden. In de mededeling spreekt Royal Caribbean nergens over Europa en de Caraïben. In een reactie excuseert de rederij zich voor het ongemak. Alle gasten worden ingelicht over de beslissing. Passagiers kunnen de afvaarten annuleren en krijgen dan het volledige cruisebedrag terugbetaald of opteren voor een Future Cruise Credit. In dat geval kunnen ze rekenen op een vergoeding van 125% te gebruiken voor een volgende cruise tot en met 31 december 2021. De commissie voor de reisagenten blijft gegarandeerd voor de vervallen afvaart EN het nieuwe vertrek indien de klant kiest voor een FCC.

De beslissing hing al enkele dagen in de lucht. Vandaar dat de rederij deze week gestart is met het repatriëren van een deel van de bemanningen aan boord van de schepen. De hoofdzetel in Miami bekijkt welke mogelijkheden er zijn om de crew members te laten terugvliegen.


Dinsdag 24 maart 2020

United Airlines: blijf up to date!

Passagiers en reispro’s kunnen alle corona-updates van United Airlines blijven volgen via hun agency platform (United Jetstream) via jetstream.united.com – dit om te voorkomen dat snel verouderde communicatie blijft staan.


Maandag 23 maart 2020

Corendon annuleert alle reizen tot 1 juni 2020

Corendon heeft vandaag besloten om al haar vakanties met vertrek tot 1 juni 2020 te annuleren. Dit besluit is het gevolg van het actuele reisadvies van zowel de Belgische als Nederlandse overheid, waarbij niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland voorlopig worden afgeraden. Bovendien zijn op vrijwel alle vakantiebestemmingen verregaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken. De getroffen klanten worden vandaag per e-mail over dit besluit geïnformeerd. Het gaat om ongeveer 80.000 vakanties bovenop de ruim 40.000 die al eerder werden geannuleerd.


Vrijdag 20 maart 2020

TUI annuleert alle vliegreizen met vertrek tot en met 30 april

Om meer duidelijkheid te creëren voor haar klanten, heeft TUI besloten alle geboekte vliegreizen met een afreisdatum tot en met 30 april 2020, te annuleren. Vanuit diverse bestemmingen is ook al aangegeven dat hotels voorlopig niet of pas later opengaan. Voor de annulering van een vliegreis (zowel een pakketreis als een vliegticket) wordt aan de klant een voucher uitgereikt.

Tegelijk blijven ook de versoepelde voorwaarden van de omruilgarantie bij pakketreizen van kracht. Concreet betekent dit dat de reiziger t.e.m. 31 mei eenmalig zijn vakantie kosteloos mag omboeken, zelfs tot één dag voor vertrek.

Alle details hierover zijn terug te vinden op de FAQ pagina van de TUI website: https://www.tui.be/nl/coronavirus.

Alle reizigers van touroperator TUI ten laatste zondag weer thuis

De operatie waarbij TUI haar klanten vanuit hun bestemming met speciaal ingelegde vluchten naar België terugvliegt, verloopt vlot. Hierdoor zijn op een aantal bestemmingen al alle pakketreizigers vertrokken en worden op andere bestemmingen de laatste vluchten uitgevoerd. Tegen ten laatste zondag zal de touroperator al haar pakketreizigers terug naar België hebben overgevlogen.

Systeem van vouchers goedgekeurd

Minister van Werk Nathalie Muylle heeft tijdens de persconferentie van de federale regering maatregelen aangekondigd voor de reis- en evenementensector. Iedereen die een pakketreis heeft geboekt en betaald tot 6 april, heeft recht op een reisvoucher en dat voor de totale kostprijs van de reis. De voucher is minstens één jaar geldig. Uit diverse reacties blijkt dat de reisindustrie deze maatregel beschouwt als een bijzondere krachttoer van de vakverenigingen VVR, UPAV, FBAA en ABTO, onder wiens impuls het systeem van vouchers werd gerealiseerd. Ondanks de aanhoudende crisis haalt de reisindustrie – voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus – even opgelucht adem. Wat de evenementensector betreft, gaan aangekochte tickets automatisch over, indien events of bijv. concerten worden uitgesteld. Wie op de nieuwe datum om diverse redenen niet aanwezig kan zijn, krijgt zijn geld terug. Ook wanneer het event niet zou plaatsvinden, krijgt de consument zijn geld terug.

De georganiseerde reissector roept om systeem van vouchers te steunen

De georganiseerde reissector is verheugd te vernemen dat minister Muylle het systeem van vouchers als alternatief terugbetalingsmiddel bij annulatie van pakketreizen door het coronavirus ondersteunt. Wij roepen de Europese Commissie, de consumentenverenigingen en de Belgische Overheid op om deze maatregel ten volle te steunen en zo de rechten van de consument te beschermen en te verzekeren in deze periode van ongekende crisis.

Naast het menselijk leed dat het coronavirus met zich meebrengt, maakt de georganiseerde reissector een nooit geëvenaarde economische crisis mee. Zonder een systeem van vouchers kan de georganiseerde reissector niet lang meer overleven.

In de huidige omstandigheden van massale verplichte annulering van de pakketreisovereenkomsten, is er onvoldoende liquiditeit ter beschikking om de terugbetaling van de reizigers te verzekeren. Indien onze bedrijven in cash dienen terug te betalen, gaat de volledige reissector (reiskantoren, tour operatoren én garantieverzekeringen) onmiddellijk failliet.

Reizigers annuleren immers hun geboekte en betaalde reizen in een ongeziene grootorde en snelheid. En dit niet enkel voor de komende weken, maar ook voor de rest van het jaar. Tegelijkertijd wordt er geen enkele nieuwe boeking geregistreerd. Daarnaast hebben de bedrijven in de georganiseerde reissector hun buitenlandse leveranciers en de luchtvaartmaatschappijen betaald, maar krijgen geen terugbetaling voor deze annuleringen.

We vragen om begrip en inzicht van Europa, de overheid en de consumentenverenigingen dat, indien de reisorganisatoren massaal failliet gaan, ook de garantieverzekeringen en dus het hele financiële garantiesysteem mee failliet gaat. In dat geval zal de consument geen enkele bescherming meer genieten. Bij annulering van de reis komt de contractuele verbintenis tot een einde waardoor de consument in geval van faillissement van de reisorganisator of reiskantoor sowieso niet meer verzekerd is en zijn geld kwijt is.

Met het systeem van vouchers behoudt de reiziger net wel zijn rechten want de reis wordt als het ware uitgesteld. Hij kan later zijn reis opnieuw boeken en blijft ondertussen beschermd bij de verzekering insolvabiliteit door de speciale dekking van de voucher.

De consument is veel meer gebaat en beschermd bij het voortbestaan van de georganiseerde reissector en het gebruik van deze vouchers.

De georganiseerde reissector rekent op de steun van de overheid om deze broodnodige overlevingsmaatregel te kunnen invoeren en zo het voortbestaan van de sector een kans te geven. Steun dit vouchersysteem zodat de consumenten niet in de kou komen te staan.


Donderdag 19 maart 2020

Stand van zaken CLIA-cruiserederijen

Nu we door de coronacrisis regelmatig nieuwe beperkingen in ons dagelijks leven onder ogen moeten zien, stelt de Cruise Lines International Association (CLIA) met trots vast dat de cruisegemeenschap nauw samenwerkt om deze serieuze uitdaging aan te gaan. CLIA-manager Paul Nuyens: “Iedereen werkt de klok rond om aan de nieuwe beperkingen te voldoen en doet er alles aan om klanten op de hoogte te brengen met de meest recente informatie. Al veranderen de ontwikkelingen voortdurend, onze klanten moeten zich gerustgesteld voelen, dat onze sector gefocust blijft op hun veiligheid, gezondheid en welzijn. De cruise-industrie is een sterke, hechte gemeenschap met gedreven professionals. Dankzij de voortdurende samenwerking zijn we bedreven in het aanpakken van uitdagingen en we zullen samen blijven werken om ook deze uitzonderlijke uitdaging te overwinnen.”

Voor de meest recente verklaringen en veelgestelde vragen over COVID-19 raadpleeg je cruiseexperts.org. Via onderstaande links vindt u de laatste updates van alle aangesloten cruiserederijen in verband met de coronacrisis.

Emirates schort vluchten tussen Brussel en Dubai op

Emirates schort als gevolg van de coronacrisis weldra ook zijn vluchten op tussen Brussel en Dubai. De twee dagelijkse vluchten op de route: EK184/EK183 en EK182/EK181 worden opgeschort van 26 maart tot 30 juni 2020.

THAI schort vluchten op tussen Brussel en Bangkok

THAI International Airways schort zijn vluchten tussen Brussel en Bangkok en vice versa tijdelijk op, meer bepaald van 3 april tot 30 april 2020. THAI vliegt op de route nog tot 2 april (laatste vlucht) om alle gestrande passagiers terug te brengen en. Op 1 mei zouden de operaties hervat moeten worden.

MSC: stopzetting vlootactiviteiten tot 30 april

MSC Cruises heeft vandaag bevestigd dat alle nieuwe afvaarten van de hele vloot worden stopgezet tot 30 april. De schepen die op dit moment nog op zee zijn, zullen hun huidige reisroute afronden en hun gasten naar de haven van ontscheping brengen en vervolgens ook hun activiteiten stopzetten. Met de beslissing die MSC Cruises vorige week nam om alle vlootactiviteiten voor een periode van minstens 45 dagen stop te zetten, wil het bedrijf deze maatregelen steunen en de doeltreffendheid ervan stimuleren. MSC Cruises biedt gasten die door deze buitengewone beslissing zijn getroffen de mogelijkheid om 100% van de betaalde reissom voor hun geannuleerde vakantie om te boeken naar een andere datum, plus een extra boordkrediet dat op een toekomstige cruise naar keuze gebruikt kan worden en dat op elk moment tot eind 2021. Op dit moment worden nieuwe vertrekken van cruises ingepland die – naar verwachting – vanaf 30 april weer hervat worden.

Lufthansa Group verlengt herboekingsperiode en biedt 50 euro korting

Door de uitzonderlijke omstandigheden heeft de Lufthansa Group – Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines en Air Dolomiti – besloten om:

 • Tickets te herboeken tot 31 augustus en naar een nieuwe bestemming,
 • Een korting toe te kennen van 50 euro voor iedere herboeking (en herboekingskosten blijven uiteraard nihil),
 • De herboeking ook mogelijk te maken indien ze de klantenservice contacteren na de oorspronkelijke reisdatum,
 • De herboekingen te laten voltrekken via de klantendienst of via reisagentschappen; alsook via com, swiss.com and austrian.com (onder constructie).

Deze verdere versoepeling komt er na de oorspronkelijke aankondiging van 13 maart waarin reizigers reeds meer tijd kregen om gecancelde en bestaande vluchten te herboeken, eventueel op een latere datum. De waarde van het ticket blijft dezelfde en er kan gereisd worden tot 31 december 2020. Echter, kan er nu gewijzigd worden tegen 31 augustus i.p.v. tegen 1 juni 2020. Indien de herboekte vlucht duurder uitvalt (ook na implementatie van de 50 euro discount) door een nieuwe bestemming, klasse, etc., dan zal het surplus aangerekend worden.

Wat met de terugbetalingen van luchtvaartmaatschappijen?

De beroepsverenigingen stellen momenteel alles in het werk om oplossingen te verkrijgen van de luchtvaartmaatschappijen. De Europese Unie heeft deze ochtend immers uitspraken gedaan over de aanvragen van laatstgenoemden. Didier Reynders, Europees commissaris voor consumentenrechten, heeft vandaag aan de media gemeld dat de luchtvaartmaatschappijen de tickets van geannuleerde vluchten moeten terugbetalen. Hij was enigszins wazig in zijn stelling over de pakketreizen uit het ministerieel besluit dat gisteren is bekendgemaakt. Toch blijft de richtlijn hetzelfde als wat gisteren werd aangekondigd met betrekking tot de reis-vouchers. Het is duidelijk dat de terugbetaling van alle geannuleerde vluchten niet houdbaar is voor de luchtvaartindustrie. De VVR en de UPAV trachten met de luchtvaartpartners te overleggen om oplossingen te vinden waarmee ook deze sector kan herstellen. Meer informatie over de beslissingen op Europees niveau volgen.

Brussels Airlines brengt meer dan 9.500 Belgen naar huis vanuit 14 landen

Door de wereldwijde coronacrisis en de vraag van de Belgische autoriteiten aan alle Belgen die op vakantie zijn om naar België terug te keren, brengt Brussels Airlines meer dan 9.500 landgenoten terug naar huis op 56 repatriëringsvluchten. Brussels Airlines heeft gisteren aangekondigd dat het tussen 21 maart en 19 april al haar lijnvluchten tijdelijk opschort als gevolg van de coronaviruscrisis. Tot vrijdag blijft de maatschappij een klein deel van haar vluchtaanbod uitvoeren om landgenoten en haar vluchtbemanningen naar huis te brengen. Bovendien houdt de maatschappij in de dagen erna vliegtuigen klaar om Belgen die zich momenteel in het buitenland bevinden te repatriëren, in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. De eerste vluchten uit Agadir en Marrakesh in Marokko, vier in totaal, zijn gisteren geland met elke 180 passagiers aan boord. Op dit moment zijn er 56 repatriëringsvluchten gepland om meer dan 9.500 Belgen vanuit 14 landen naar Brussel te brengen, waaronder Gambia, Marokko, Spanje en Portugal. Naarmate de situatie evolueert, blijft Brussels Airlines op verzoek van de autoriteiten stand-by voor meer repatriëringsvluchten.

Tunesië: COVID-19 maatregelen

Ook Tunesië neemt maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus dat de wereld teistert en de toeristische sector in zijn hart raakt. De Tunesische autoriteiten hebben het risico verhoogd van inkomende Europese bestemmingen naar niveau 3 van 4. België behoort ook tot deze lijst. Andere landen die op deze lijst staan, zijn Frankrijk, Spanje, Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Oostenrijk, enz. Italië staat momenteel op risiconiveau 4. Alle reizigers die Tunesië inreizen vanuit deze landen, moeten zichzelf voor veertien dagen in quarantaine plaatsen. De zeevaartgrenzen van het land zijn reeds gesloten sinds 14 maart en blijven al zeker gesloten tot 4 april.

Ook in de luchtvaart verandert er heel wat. Het aantal vluchten is gedecimeerd, en dient om te repatriëren. Tunisair annuleert al zijn commerciële vluchten (sinds gisteren, 18 maart), maar gaat wel Belgen en niet-Tunesiërs repatriëren die zich nog in het land bevinden. Ook TUI zet vluchten in om zijn reizigers te repatriëren. Dat betekent dat reizigers kunnen terugkeren op een andere vlucht dan oorspronkelijk gepland. TUI heeft contact opgenomen met al zijn klanten die in Tunesië verblijven of verbleven.

Communicatie VAB

Bruno Vanhecke (VAB): “In navolging van de tijdelijke afwijking van de pakketreiswetgeving wenst VAB aan de klanten, die een voucher ontvangen in het kader van deze wijziging n.a.v. het coronavirus, uitzonderlijk de aanvangsdata van de tijdelijke reisbijstand en tijdelijke annulatieverzekering van deze getroffen verzekerden in de periode van 01/03/2020 tot 31/05/2020 te verschuiven, voor zover klanten hiermee een nieuwe reis boeken binnen de geldigheid van deze voucher.”

Voorwaarden

Consumenten die reeds een terugbetaling ontvangen hebben in het kader van de pakketreiswetgeving vallen buiten deze regeling.
Er wordt geen enkele terugbetaling gedaan bij lagere reissom of minder aantal dagen. Toeslagen worden wel in rekening gebracht.
Bewijslast voucher alvorens polis te wijzigen.
Er mag geen schadeaangifte gebeurd zijn op het initiële contract.
Voor Vlaanderen kunnen reisagenten contact opnemen met Luc De Backer en Bruno Van Hecke, voor Brussel & Wallonië is dit Patrick Verhulle.
We zullen u verder begeleiden om dit operationeel in goede banen te leiden en om al jullie vragen hieromtrent te beantwoorden.

Joker Reizen annuleert alle groepsreizen tot eind mei

Touroperator Joker heeft gisteren, woensdag 18 maart, beslist om alle groepsreizen tot einde mei te schrappen, aldus Luc Callewaert, general manager. “We kijken hiermee verder in de toekomst. Denken dat alles in april opgelost zal zijn, is een utopie. Het is beter om nu reizen te annuleren dan later.” De to wil aldus vermijden dat klanten hopen op een reis die waarschijnlijk toch geannuleerd zal worden. Joker zal haar reizigers terugbetalen in waardebonnen, die ze kunnen aanwenden tijdens de boeking van een nieuwe reis.

Hurtigruten houdt wereldwijd alle schepen tegen de kade

Hurtigruten heeft alle afvaarten stilgelegd. Eerder had de rederij reeds alle expeditieschepen tot 28 april uit de vaart genomen. Nu is ook de kustdienst tussen Bergen en Kirkenes opgeschort tot 19 april. In samenwerking met de Noorse overheid blijven twee schepen in de vaart met een aangepast binnenlands vaarschema. Dit is volgens CEO Daniel Skjeldam noodzakelijk om de elementaire bevoorrading van de kleine leefgemeenschappen langs de Noorse kust te garanderen. Volgens de topman was dit een moeilijke beslissing en een emotioneel moment voor het team. “Ik ben er niettemin van overtuigd dat dit de enige verantwoorde beslissing is in deze buitengewone crisis waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd.” (19-03-2020)

Cruiseschepen als tijdelijke ziekenhuizen?

Nu alle cruiseschepen tijdelijk uit de vaart zijn, gaan stemmen op om enkele schepen te gebruiken als tijdelijk ziekenhuis voor coronapatiënten of als quarantaine voor mensen die zijn blootgesteld aan het virus, maar weinig symptomen vertonen. In Italië is alvast beslist een ferry van Grandi Navi Veloci (GNV), een ferrydochter van de MSC-groep, om te vormen tot tijdelijk ziekenhuis in de haven van Genua. De MSC Group wil daarbij helpen een oplossing te vinden voor het tekort aan ziekenhuisbedden in Italië. Italiaanse kranten menen te weten dat onderzocht wordt om drie ferry’s te herinrichten. Het gaat om schepen met telkens een 500-tal kajuiten. De ombouw zal een tiental dagen in beslag nemen. Indien het coronavirus zich verder verspreid wordt overwogen om de MSC Opera in te zetten als hospitaalschip. De MSC Opera beschikt over 1.071 kajuiten.

In ander nieuws heeft Norwegian Cruise Line beslist voor het merendeel van haar landpersoneel een vierdagenweek in te voeren. De maatregel gaat in op 30 maart en duurt voorlopig tot midden juni. Op die manier hoopt de rederij kosten te besparen.

Lees al het cruisenieuws in de gebruikelijke rubriek.


Woensdag 18 maart 2020

INDABA 2020 afgelast

Mmamoloko Kubayi-Ngubane (minister van Toerisme in Zuid-Afrika) heeft beslist om de vakbeurs INDABA 2020 af te gelasten. “Deze beslissing is voor velen een grote teleurstelling, maar in deze tijden moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en de gezondheid van iedereen voorop stellen,” aldus Sisa Ntshona (CEO South African Tourism). Op de website www.southafrica.net kan je terecht voor heel wat interessante informatie en updates over de situatie in Zuid-Afrika.

Tenerife: informatiedienst

De Dienst voor Toerisme van Tenerife start met een speciale informatiedienst voor toeristen die op het eiland verblijven. Hier kunnen jullie terecht voor alle informatie of oplossingen voor het verlaten van Tenerife. Deze dienst kan je bereiken per telefoon [(0034)922 255433 / (0034) 922 392037 / (0034) 922386000],  e-mail of via de virtuele assistente Goio.

MSC Cruises vormt schip om tot varend ziekenhuis

© MSC Cruises

Via hun filiaal Grandi Navi Veloci (GNV) heeft MSC Cruises voorgesteld om een ferry ter beschikking te stellen en die om te vormen tot een varend ziekenhuis. Met dit voorstel wil MSC Cruises een oplossing bieden voor het mogelijke tekort aan bedden ten gevolge van Covid-19. Voor dit project worden drie GNV-schepen voorgesteld : Supreme, Superba (elk 567 hutten) en de Splendid (473 hutten). De cruiserederij heeft ook het idee opgevat om MSC Opera (1071 hutten) ter beschikking te stellen.

NMBS Internationaal: bereikbaarheid

Het B2B-team van NMBS Internationaal blijft bereikbaar via telefoon en e-mail.

Opmerkelijk: easyJet vervroegt verkoop winterseizoen ‘20/’21

EasyJet vervroegt de publicatie van het vluchtschema voor winterseizoen 2020/21, naar eigen zeggen om klanten de kans te geven om vroeger te kunnen boeken met enorme besparingen op vluchten tussen 25 oktober 2020 en 28 februari 2021, maar uiteraard ook om de eigen cashflow voldoende hoog te houden.

Alle vluchten voor het herfstseizoen van 2020 en het winterseizoen van 2021 (meer dan 90 miljoen stoelen op 147.000 vluchten) zullen maximaal €39,60 kosten voor een enkele reis, inclusief belasting en toeslagen. “Klanten kunnen ook hun bestaande plannen wijzigen als zij dit willen, of een nieuwe vakantie boeken, met de zekerheid dat er geen wijzigingskosten worden toegepast”, aldus Robert Carey, cco van easyJet. Alle klanten kunnen tot 24 maart de data van hun aanstaande vluchten veranderen naar elk moment vóór 28 februari 2021. Een bijzonder initiatief, maar geen onbelangrijke marketing-gimmick van de snuggere low cost carrier, dat volgt na de aankondiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken om alleen voor essentiële verplaatsingen naar het buitenland te reizen.

Coronavouchers goedgekeurd door kabinet

11u00. Zopas is de maatregel voor het gebruik van coronavouchers ter vervanging van annulaties naar aanleiding van de mondiale crisis officieel goedgekeurd door het kabinet Muylle. Dit is een bijzonder belangrijke realisatie die VVR, UPAV, FBAA en ABTO met de steun van alle andere beroepsverenigingen hebben bekomen.

Concreet betekent dit dat er vanaf nu een juridisch kader is gecreëerd waarbij de gedupeerde reiziger in kwestie deze voucher niet meer kan weigeren. Voor de reisagent wil dit zeggen dat er niet langer cash moet gebruikt worden om verplicht geannuleerde reizigers terug te betalen.

Hieronder vind je de tekst van het ministerieel besluit.
Het besluit gaat van kracht op het moment van publicatie in het Staatsblad, de praktische uitwerking volgt dan snel.

VVR/UPAV waarschuwt ten slotte nog: “Voor reizen die vertrekken na de verplichte lockdown bestaat er wettelijk geen verplichting om de reis met je klant te annuleren. Wenst de reiziger toch te annuleren voor een vertrekperiode na de lock-down, dan is dat met respect voor je geldende annuleringsvoorwaarden. We houden er aan dat we hier geen precedenten willen creëren.”

Tekst van het Ministrieel Besluit tot het gebruik van vouchers in het geval van annulering in het kader van de COVID-19-crisis

Wanneer een pakketreisovereenkomst zoals bepaald in de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten om reden van de coronacrisis wordt opgezegd, ofwel door de reisorganisator, ofwel door de reiziger, is de reisorganisator gerechtigd hem een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag te verstrekken in plaats van een terugbetaling.

Deze tegoedbon voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald;
 • Aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon;
 • De tegoedbon heeft een geldigheid van minstens één jaar;
 • De tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis

– De reiziger kan de tegoedbon die voldoet aan de voorwaarden, zoals hierboven beschreven, niet weigeren.
 
– De reisorganisatoren houden permanent een bestand bij van alle afgeleverde tegoedbonnen, van hun waarde en de titularis ervan.
 
De verzekeringsovereenkomst betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten dekt de terugbetaling van deze tegoedbonnen.
 
Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking op de dag dat de beperkende maatregelen op reizen worden opgeheven en uiterlijk drie maanden na zijn inwerkingtreding.

VVR & UPAV: “Solidariteit en juist handelen” & informatie mbt domiciliëring en commissies

In een gezamenlijke brief van VVR en UPAV (link onderaan dit bericht) communiceren beide vakverenigingen over de huidige stand van zaken en bespreken ze enkele te nemen maatregelen voor reisbureaus. VVR & UPAV: “De huidige COVID-19 crisis is ongezien en treft onze sector bijzonder hard. Binnen het kader van deze crisis is het bewaken van de cashpositie voor iedereen van kritisch belang. Solidariteit en juist handelen is dan ook de enige weg voorwaarts om als sector te overleven.”

“Herevalueer uw domiciliëringen”

VVR en UPAV vragen de reisagentschappen om hun domiciliëringen te herevalueren.

VVR en UPAV geven als raad:

 • Domiciliëringen van reizen die niet kunnen uitgevoerd worden niet uit te voeren.
 • Mogelijk de termijn van de domiciliëringen te her-evalueren.
 • Samen flexibel naar oplossingen te zoeken met de klant en reisagent

VVR en UPAV geven in hun brief ook belangrijk advies mee in verband met commissies, om de liquide middelen zoveel mogelijk te beschermen.

Lees de volledige communicatie hier.

Air Antwerp schort vluchten op van 22 maart tot en met 10 april

Luchtvaartmaatschappij Air Antwerp schort vanaf zaterdag alle vluchten tussen de luchthaven Deurne en Londen City op. Tot en met vrijdag 20 maart zal de maatschappij zoveel vluchten uitvoeren volgens het gewone vliegschema, zodat passagiers naar huis kunnen terugkeren. Maar als gevolg van het reisadvies van de federale regering en de buitengewone maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen, is Air Antwerp genoodzaakt al zijn vluchten tijdelijk op te schorten, en dit van 22 maart tot en met 10 april 2020. Passagiers met een Air Antwerp-boeking (WP-code) voor een vlucht tussen 22 maart en 10 april‚ kunnen hun reservering kosteloos wijzigen of annuleren door contact op te nemen met Air Antwerp Customer Services. Air Antwerp verwacht zijn vluchten op zondag 12 april 2020 te kunnen hervatten.

ANVR-congres uitgesteld

Ondertussen meldt de Nederlandse beroepsvereniging ANVR dat hun congres in Marokko, gepland voor november 2020, niet zal doorgaan. In deze periode worden immers alle voorbereidingen getroffen om vluchten, hotels, congreslocaties en sponsors vast te leggen. Het jaarlijkse event wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

De Corona-voucher komt eraan

Het kabinet van minister Muylle gaat vandaag een officiële aankondiging doen van de lancering van de zogenaamde Corona-voucher als ondersteuning van de reisindustrie. Het oorspronkelijke idee komt van de Italiaanse regering. Dit is nadien opgepikt door de Franse touroperatorvereniging SETO, ECTAA, en de ABTO in een joint effort met VVR, UPAV, FBAA, BTO en FIT. Het joint committee heeft van zowel de verzekeringsmaatschappij Amlin als van het GfG Reizen de verzekering gekregen dat dit als echte omzet aanzien wordt, en niet als een cadeaubon. Het kabinet en de verschillende beroepsverenigingen gaan vandaag hier verder over communiceren, al schept ook Radio 2 via ‘De Inspecteur’ al iets meer concrete informatie over de voorwaarden en maatregelen

720 Belgen vanuit Marokko naar België

Buitenlandse Zaken meldt dat er vandaag vier chartervluchten ingezet worden om 720 gestrande Belgen in Marokko te repatriëren. Nadat Marokko strenge maatregelen nam naar aanleiding van het coronavirus, dreigden deze reizigers gestrand te raken in Marokko. Daarom zet de Belgische regering vier vluchten in: twee vanuit Agadir en twee vanuit Marrakesh om Belgen terug te halen. Wie zich eerst meldde, kreeg eerst een plaats op de vlucht. In totaal zitten nog zo’n 2.400 Belgen in Marokko, alles wordt in het werk gesteld om deze tegen het einde van de week terug te halen. De Duitse overheid heeft gisterenavond bekendgemaakt dat er op dit ogenblik nog 35.000 vakantiegangers in Egypte zitten. Deze worden in de loop van de week teruggehaald door de Duitse regering d.m.v. vluchten uitgevoerd door Condor, Lufthansa en TUI fly Duitsland.


Dinsdag 17 maart 2020

ECTAA: “Werken samen om oplossingen te vinden”

Er moet snel een oplossing worden gevonden voor de massale annuleringen van reizen als gevolg van de reisadviezen en het sluiten van bepaalde grenzen. De annulering van reizen leidt momenteel tot een exorbitante uitstroom van liquide middelen, die in de zeer nabije toekomst zou kunnen leiden tot de insolventie van duizenden reisondernemingen (touroperators en reisbureaus).

Pawel Niewiadomski, voorzitter van de ECTAA, zei: “Overheden en de industrie werken samen om oplossingen te vinden voor zowel de klanten als de reisorganisaties. Dit is in het belang van ons allemaal: klanten, reisorganisaties, leveranciers en overheden. Ook klanten worden gedupeerd wanneer reisbureaus failliet gaan en er geen geld is voor terugbetaling”.
Bovendien verzoekt de ECTAA de Commissie om de lidstaten in staat te stellen gebruik te maken van de mogelijkheden van artikel 107, lid 3, onder b), van het VWEU om met spoed financiële steun te verlenen aan touroperators, reisbureaus en de gehele reiswaardeketen (vervoer, accommodatiediensten en andere dienstenleveranciers).

KLM: geüpdatet netwerk met routewijzigingen

KLM voert heel wat netwerkwijzigingen door. Bekijk alle details via deze link.

Air Belgium: vluchtverbod Antillen

Air Belgium verwacht de aankondiging van een vluchtverbod naar en vanuit de Antillen vanaf aanstaande zondag 22 maart 2020.

 • Het vluchtschema van deze vluchten is gelijk aan het schema uitgevoerd door Air Belgium voor haar lijnvluchten elke woensdag en zaterdag sinds 07 december 2019.
 • De extra vlucht op vrijdag 20 maart 2020 is gepland maar nog niet bevestigd.

Aangezien de sanitaire context en de crisistoestand op internationale schaal precair zijn, worden de vluchten na zaterdag 21/03 afgeschaft en zodra de situatie het opnieuw toelaat, worden deze opnieuw gepland. Deze vluchten worden hoofdzakelijk uitgevoerd voor de vervroegde terugkeer van passagiers die in de Antillen wonen en naar huis wensen terug te keren en voor de geplande en vervroegde terugreis van de Belgische, Franse en Europese inwoners. Air Belgium raadt alle andere reizigers die naar Guadeloupe en Martinique moesten vertrekken aan hun reis naar een latere datum te verzetten. De maatschappij kan momenteel de vluchten na 21/03 niet garanderen. Om uw geplande reis te wijzigen, gelieve de klantendienst te contacteren via email op:  customerservice@airbelgium.com

Gelieve te noteren dat de aanvragen om de vluchten uit te stellen, zullen behandeld worden nadat de terugreis voor de passagiers van deze week verzekerd is.

Reizen Spillemaeckers: 2 dagen per week

De acht reisbureaus van Reizen Spillemaeckers blijven voorlopig – via het stelsel van de technische werkloosheid – twee dagen per week, met  name op maandag en vrijdag, fysiek open. Het hoofdkantoor in Boom is iedere dag open, behalve op zaterdag en op zondag.

Copco Travel dicht tot 3 mei

De zeven verkoopspunten van Copco Travel, o.l.v. zaakvoerder Yves Coppens, evenals zijn touroperator filiaal Woni Safari’s in Ekeren zijn op dit ogenblik niet meer ‘openbaar’ operationeel en dit tot en met 3 mei, in het stelsel van ‘overmacht’. Yves Coppens: “Ik heb voor dit stelsel gekozen vooral omwille van het feit dat de gezondheid van mijn medewerkers absolute prioriteit geniet. Daarom heb ik zelf voor een eigen lockdown gekozen, met iedereen in ‘overmacht’ werkloos, thuis.” De zaakvoerder zelf werkt achter gesloten deuren fysiek op het kantoor in Ekeren in overbruggingsrecht.

© Brussels Airlines

Brussels Airlines schorst alle vluchten

Gezien de buitengewone omstandigheden veroorzaakt door de wereldwijde Coronavirus-crisis heeft Brussels Airlines besloten om haar vluchtactiviteiten tijdelijk op te schorten vanaf zaterdag 21 maart 2020. Tussen nu en dan zullen de vluchtactiviteiten van Brussels Airlines geleidelijk en op een gecontroleerde en gestructureerde manier worden teruggeschroefd om passagiers en bemanningen naar huis te brengen.

De beslissing van Brussels Airlines om al haar vluchten tussen 21 maart en 20 april tijdelijk op te schorten is ook genomen naar aanleiding van de maatregelen die door verschillende autoriteiten zijn opgelegd, zoals het negatieve reisadvies van de Belgische autoriteiten, dat Brussels Airlines volledig begrijpt, en het toenemende aantal nationale autoriteiten in Europa en daarbuiten die geen vluchten naar hun grondgebied meer toestaan.

Europa-Park: verschuiving seizoensopening

Met het oog op de actuele ontwikkelingen inzake het coronavirus blijven zowel Europa-Park als ook Waterwereld Rulantica naar verwachting tot 19 april 2020 gesloten.

Deze dringende maatregel heeft de familie Mack genomen, omdat de veiligheid en gezondheid van gasten en medewerkers de hoogste prioriteit zijn. De onderneming staat in nauw contact met experts, overheden en politiek om ook de medewerkers en hun families te ondersteunen.

Corendon repatrieert

Zowel gisteravond als vandaag zet Corendon extra vluchten in naar Brussels Airport en Schiphol om haar vakantiegangers op de Canarische Eilanden te repatriëren. Het gaat hierbij om zo’n 1.000 vakantiegangers. De reisleiding van Corendon begeleidt op de verschillende eilanden de repatriëring.

TUI Retail dicht

TUI Vilvoorde © TUI

In navolging van de aangekondigde overheidsmaatregelen, nemen ook de TUI reisbureaus maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. De 104 TUI-shops van de organisatie sluiten tijdelijk hun deuren. Ze blijven wel bereikbaar via telefoon of email zodat de dienstverlening aan klanten kan blijven doorgaan. Vooralsnog is de sluiting voorzien tot en met 31 maart.

Inge Goedefroo, Head of Retail TUI Belgium, in een reactie aan Travel Magazine: “We blijven gewoon bereikbaar, want zeker in deze tijden moeten klanten bij hun reisbureau terecht kunnen. Deze maatregel stelt ons in de gelegenheid om klanten persoonlijk te woord te blijven staan en tegelijkertijd de geldende gezondheidsadviezen op te volgen. We realiseren ons dat dit besluit impact heeft op onze klanten maar zeker ook op onze medewerkers in de reisbureaus. Met deze oplossing staan de gezondheid en veiligheid van klanten én medewerkers centraal. En dit zonder grote impact op de dienstverlening, want al onze medewerkers blijven iedereen telefonisch of per email te woord staan.”

Wat bij andere spelers?

Ook diverse andere reisorganisatoren (zoals onder andere Imagine Travel, Transeurope…) vragen hun personeel om van thuis uit te werken om de eventuele besmettingsgevaren maximaal te vermijden. Collega t.o.’s (zoals Joker Reizen en Connections) vragen ondertussen ook bij de RVA technische werkloosheid aan voor het getroffen personeel. Hamvraag vandaag is hoe lang het nog wachten is op een algemene lockdown van het land en hoe dit gedefinieerd zal worden? Vele waarnemers gaan ervan uit dat na de vertrouwensstemming vanmiddag in het federale parlement de regering Wilmès II morgenmiddag of -avond een algemene lockdown zou kunnen instellen.

Wordt vervolgd.

Geen cruisepassagiers meer aan land in Zeebrugge

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft Port of Zeebrugge een reeks maatregelen aangekondigd. De bedoeling is de kernprocessen en kritische functies te garanderen en het scheepvaartverkeer maximaal te laten functioneren. Tegelijk worden nieuwe maatregelen van kracht. Zo is in overleg met de Nationale Veiligheidsraad beslist dat cruiseschepen wel nog mogen aanmeren en ook kunnen bevoorraad worden in de haven van Zeebrugge. Zowel passagiers als bemanningsleden mogen echter het schip niet meer verlaten. Dat betekent meteen ook dat de haven alle scheepsbezoeken tot nader order verbiedt.

Voor meer cruisenieuws (en de impact van COVID-19) check onze cruiserubriek (voor abonnees)


Maandag 16 maart 2020

Corendon annuleert alle reizen

Door de recente ontwikkelingen inzake het alomtegenwoordige virus, ziet Corendon zich genoodzaakt om alle pakketreizen en vluchten van Corendon en Corendon Dutch Airlines (CND), Corendon Airlines (CAI), en Corendon Airlines Europe (CXI) te annuleren. Dit geldt voor vertrekken vanuit België, Nederland, en Duitsland, en dit vanaf 15 maart tot 31 maart 2020. Deze maatregel is ook geldig voor alle reizen die uitgevoerd worden in samenwerking met KLM, Transavia, Turkish Airlines en Brussels Airlines. Corendon heeft een document rondgestuurd waarin enkele veelgestelde vragen beantwoord worden en enkele richtlijnen die u dient te volgen bij het klantencontact. Dit document kunt u hier raadplegen.

FTI Ticketshop: tijdelijke sluiting telefoonlijnen

FTI Ticketshop: “Vanwege de huidige situatie en de enorme extra werkdruk die deze crisissituatie met zich meebrengt, hebben we besloten onze telefoonlijn tijdelijk te sluiten tot en met woensdag 18 maart, 18:30 uur. De situatie zal woensdag om 12.00 uur opnieuw worden beoordeeld.

Stuur uw vragen voortaan alleen nog maar naar het volgende e-mailadres (operations team): ticketshop@fti-ticketshop.be
In geval van nood is uw verkoopcontactpersoon Kevin Camusel kevin.camusel@fti.com ook beschikbaar om u te helpen.”

Aruba: inreisverbod

Jaap Ellis, sales & marketing manager Europe, Aruba Verkeersbureau: “De Arubaanse regering heeft het ingrijpende, maar noodzakelijke besluit genomen om alle inkomende reizen (m.u.v. terugkerende inwoners) te staken. Het inreisverbod treedt op maandag 16 maart 2020 rond middernacht in werking en eindigt op 31 maart 2020. Deze maatregel is aan verandering onderhevig en het is goed mogelijk dat aanvullende voorzorgsmaatregelen getroffen zullen worden.

Wat houdt dit specifiek in:

 • Voor iedereen, met uitzondering van Arubaanse inwoners, gaat een inreisverbod van kracht. Bezoekers kunnen het eiland niet betreden.
 • Bezoekers die momenteel op Aruba zijn, kunnen het eiland verlaten.
 • Inwoners die op dit moment in het buitenland op reis zijn, kunnen terugkeren naar Aruba.
 • Voor alle inwoners op Aruba geldt op dit moment een negatief reisadvies.”

CP-PV volgt richtlijnen, parken sluiten

Center Parcs volgt de voorschriften van de Nederlandse, Duitse en Franse overheden en gezondheidsautoriteiten.

Center Parcs: “Naar aanleiding van de aangekondigde uitzonderlijke maatregelen, kunnen wij onze vakantieparken helaas niet meer exploiteren en moeten wij alle Nederlandse vakantieparken van Center Parcs sluiten vanaf maandag 16-3-2020 12.00 uur.”

 • Het gaat om: De Huttenheugte, Parc Sandur, De Eemhof, Park Zandvoort, Port Zélande, De Kempervennen, Het Heijderbos, Limburgse Peel en Het Meerdal.
 • De restaurants werden gesloten vanaf zondagavond 15-3-2020, 18.00 uur.
 • Alle gasten op de Nederlandse parken werden vriendelijk gevraagd de parken te verlaten voor maandag 16-03-2020, 12.00 uur.
 • De maatregelen gelden tot en met 6 april 2020.
 • CP informeert hun gasten per sms en e-mail, dan ontvangen ze een digitale voucher ter waarde van hun originele reservering die zij kunnen gebruiken voor het boeken van een volgend verblijf.
 • Center Parcs vraagt u om hun website te bezoeken, deze wordt regelmatig bijgewerkt met de meest actuele informatie.

De Pierre & Vacances residenties in Spanje en Andorra worden gesloten van zondag 15 maart 2020 tot 1 april 2020.
Voor P&V residenties in Frankrijk begon de sluiting  zondag 15 maart 2020 en loopt deze tot en met 14 april 2020.

Rendez-vous Canada afgelast

Destination Canada en de Tourism Industry Association of Canada (TIAC) hebben de jaarlijkse vakbeurs Rendez-vous Canada 2020 afgelast. Die moest normaal doorgaan in Quebec (stad) van 5 tot 8 mei.

CroisiEurope: geen cruises tot 15 april

Getroffen klanten krijgen een “full credit for cruise” op een latere datum, plus een 100 euro voucher extra voor een latere riviercruise.

Ryanair: hele vloot aan de grond?

Maandagmiddag berichtte Europa’s grootste low cost carrier Ryanair in de nabije 7 tot 10 dagen heel zijn vloot aan de grond te zetten en waarschuwde tezelfdertijd tot 80% van alle vluchten in april en mei stop te zetten of zelfs een volledige halt toe te roepen indien de situatie verslechtert.

VVR: “Onze leden zuurstof geven”

De vakverenigingen zoals VVR en UPAV, etc. doen er alles aan om zijn leden te helpen en te informeren in deze moeilijke tijden: “Het creëren van zuurstof door te werken aan een oplossing voor de verstikkende Pakketreizenwet, wat ook door onze minister tijdens dezelfde uitzending werd aangegeven, heeft een minder grote budgettaire impact.

 • Dinsdag ontmoetten de collega’s van UPAV en FBAA reeds de Waalse regering.
 • Woensdag ontmoetten we samen het Brussels bevoegde kabinet.
 • Woensdagnamiddag ontmoetten we binnen de schoot van Toerisme Vlaanderen en onder leiding van Peter De Wilde de bevoegde Vlaamse Kabinetten.
 • Vrijdag hadden we overleg met het Kabinet Muylle.
 • Zaterdag en zondag werd achter de schermen naarstig verder gewerkt om tot een degelijk onderbouwde en becijferde nota te komen.
 • Dinsdag (morgen, red.) zal VVR samen met UNIZO, HORECA Vlaanderen en FBAA binnen het kader van de TaskForce mee verder werken aan concrete maatregelen die tot oplossingen moeten leiden in deze voor iedereen uitdagende tijden.

Er werden ook de nodige initiatieven vanuit een verzamelde sector die als een stem spreekt genomen met duidelijke nota’s naar de relevante ministeries, kabinetten en overheidsdiensten. Een positieve evolutie waaraan we volop verder werken.”

Toerisme-problematiek in ‘De Zevende Dag’

In de Zevende Dag van zondag 15 maart werd aandacht geschonken aan een aantal getroffen sectoren van het corona-virus, waaronder cultuur, horeca en toerisme. Vanuit onze sector wordt aan de overheden gevraagd om flexibiliteit te bieden om het gebrek aan cashflow op te vangen. Ook het gebrek aan Europese wetgeving i.v.m. annulaties, verzekeringen en pakketreizen, werd behandeld. Er wordt gekeken om een task force op te richten die de mogelijkheid bestudeert om een Rampenfonds op te richten om ondernemers en werknemers in de getroffen sectoren te ondersteunen. Grote vraag blijft echter wanneer deze uitkomst zich zal realiseren.

U kan de aflevering herbekijken via https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/de-zevende-dag/2020/de-zevende-dag-d20200315/#autoplay=4352&asset=/content/dam/vrt/2020/03/02/de-zevende-dag-r2020-a0009-depot_WP00167770

“Groot aantal luchtvaartmaatschappijen eind mei failliet”

Vanwege de nieuwe pandemie van het coronavirus (COVID-19) zullen de meeste luchtvaartmaatschappijen ter wereld eind mei failliet zijn en alleen een gecoördineerde actie van de overheid en de industrie kan een ramp nog voorkomen, stelt luchtvaartadviesbureau CAPA (Center for Aviation ) in een mededeling maandag. Over de hele wereld hebben luchtvaartmaatschappijen een drastische vermindering van hun activiteiten aangekondigd na de uitbraak van het coronavirus. De kasreserves raken snel op omdat zowat overal ter wereld vliegtuigen werkloos aan de grond staan en de vluchten die wel nog worden uitgevoerd minder dan halfvol zijn. “Vooruitboekingen worden ruimschoots voorbijgestoken door annuleringen”, stelt CAPA.

Brussels Airlines rekent op financiële steun

Brussels Airlines vraagt de overheid om financiële steun. De draconische maatregelen die verschillende Europese landen en de VS nemen om het coronavirus af te remmen, laat diepe sporen na in de luchtvaart. Ook Brussels Airlines is, net zoals bijna alle andere maatschappijen, zwaar geraakt. Meer en meer landen sluiten de grenzen waardoor vliegen bijna onmogelijk wordt. Etienne Davignon, voorzitter van de raad van bestuur van SN Airholding, rekent volgens het zakenblad Trends op financiële steun van de overheid.

TUI Group schort meerderheid activiteiten op & staatshulp

Hannover © Christian Wyrwa

De huidige situatie evolueert constant, en de TUI Group staat erop dat de veiligheid en het welzijn van zijn klanten en werknemers te allen tijde gewaarborgd wordt. Daarom heeft de TUI Group beslist om, conform de richtlijnen van de overheid, tot nader order het overgrote deel van zijn activiteiten op te schorten.  Het gaat om alle reisactiviteiten, met inbegrip van de pakketreizen, cruises en hotelactiviteiten. Deze tijdelijke opschorting wil zijn steentje bijdragen aan het algemene welzijn van de wereldbevolking en de collectieve inspanningen om de gevolgen van COVID-19 in te dijken.

De TUI Group ziet zich genoodzaakt om ingrijpende maatregelen te treffen inzake cost cutting om de negatieve impact van COVID-19 te beperken. Dit noopt de toerismegroep er ook toe om staatshulp aan te vragen, om zo het bedrijf te helpen om de operaties zonder grote problemen te kunnen hernemen, na de crisis.

VVR update: kantoorsluiting & ‘overmacht’

VVR informeert zijn leden over de huidige toestand van Corona. Om duidelijkheid te scheppen met betrekking tot wie mag zijn deuren openen en wie niet, geeft de VVR info via het Ministerieel besluit houdende de afkondiging van de federale fase en het Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen. Verder wordt er ook doorverwezen naar de website van de RVA om info te raadplegen rond tijdelijke werkloosheid.

VVR laat weten dat een van de resultaten van de verschillende overlegmomenten de voorbije dagen is dat er mogelijk een verdere versoepeling komt van het begrip ‘overmacht’. VVR: “Wij blijven in alle geval aandringen op maximale ondersteuning, eenvoudige procedures, en heldere en eenduidige communicatie.”

Cruises: overzicht annuleringen

Niet alleen in de Verenigde Staten, maar wereldwijd houden rederijen schepen aan de kade als een gevolg van het coronavirus en de sluiting van havens en quarantainevoorschriften die worden ingevoerd. Een overzicht. Let op dit is een tijdopname. De situatie wijzigt dag aan dag.

AIDA Cruises en Costa Cruises hebben tot begin april hun afvaarten geannuleerd. Indien de restricties niet verlengd worden, hervat Costa Cruises vanaf 3 april geleidelijk haar afvaarten. AIDA Cruises hoopt op 5 april haar programma te kunnen hervatten.

 • AmaWaterways heeft de start van haar Europees riviercruiseseizoen uitgesteld tot 26 april. De afvaarten op de Mekong hervatten in principe op 23 maart.
 • Avalon Waterways en alle andere brands van de Globus-groep gelasten alle afvaarten tot 30 april af.
 • Carnival Cruise Line heeft alle afvaarten opgeschort tot 10 april.
 • De schepen van Celestyal Cruises blijven uit de vaart tot en met 1 mei.
 • Crystal Cruises heeft alle afvaarten met de Crystal Serenity geannuleerd tot 21 april. De Crystal Symphony komt pas op 8 mei terug in de vaart.
 • Cruise & Maritime Voyages heeft tot 24 april alle afvaarten geschrapt.
 • Cunard schrapt alle afvaarten tot 11 april.
 • Disney Cruise Line heeft alle vertrekken met haar vier schepen voorlopig geannuleerd tot 12 april.
 • Bij Fred. Olsen Cruise Lines varen de schepen niet meer uit tot 23 mei.
 • Hapag-Lloyd Cruises schort tot 28 april alle afvaarten op.
 • Holland America Line en Seabourn schrappen wereldwijd alle cruise-activiteiten voor 30 dagen. De maatschappijen hopen vanaf 15 april opnieuw gasten te kunnen ontvangen.
 • Marella Cruises heeft alle vertrekken geschrapt tot 28 maart.
 • MSC Cruises heeft alle afvaarten in de Emiraten stopgezet voor de rest van het seizoen. In de Middellandse Zee en de Franse Antillen zijn de cruises opgeschort. In de Verenigde Staten vertrekken de volgende 45 dagen geen schepen meer. Ook in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika gaan de schepen na hun huidige cruises tijdelijk uit dienst. Check de website voor verdere updates.
 • Norwegian Cruise Line Holdings (Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises) hebben alle inschepingen tot 11 april afgelast.
 • Ponant schrapt tijdelijk alle afvaarten. De rederij heeft nog geen datum voor de heropstart meegedeeld.
 • Princess Cruises houdt haar schepen voor 60 dagen uit de vaart en wil op 11 mei haar activiteiten hervatten.
 • Bij Royal Caribbean Cruises zijn alle afvaarten van Azamara, Celebrity Cruises, Royal Caribbean International en Silversea Cruises wereldwijd geschrapt tot en met 10 april 2020.
 • Scenic Group (Scenic Luxury Cruises en Emerald Cruises) stopt alle zee- en riviercruises tot en met 30 april. Op de Mekong heeft de maatschappij tot midden mei (het einde van het seizoen) alle vertrekken geannuleerd.
 • Viking Cruises schrapt tot 1 mei alle zee- en riviercruises.
 • Virgin Voyages stelt de lancering van de Scarlet Lady uit tot 15 juli. Na enkele introductiecruises begint het schip op 7 augustus aan haar lanceringsseizoen.
 • Windstar Cruises schort alle afvaarten op tot eind april. De rederij hoopt op 1 mei terug te kunnen starten.

Verder heeft Canada beslist om tot juli alle schepen met meer dan 500 passagiers te bannen. Deze maatregel heeft niet alleen een invloed op de cruises in Canada/New-England, maar ook op de afvaarten in Alaska. De Amerikaanse cabotage-regels bepalen namelijk dat schepen die niet onder Amerikaanse vlag varen op returncruises vanuit de Verenigde Staten minstens één buitenlandse haven moeten aanlopen. Nu havens als Vancouver en Victoria gesloten zijn, vervallen dan ook de cruises in het gebied.

Nieuw-Zeeland weert tot 30 juni alle schepen op haar grondgebied. Daarnaast moeten bezoekers van alle landen in Australië en Nieuw-Zeeland 14 dagen in quarantaine. Frans-Polynesië weert tot 11 april alle cruiseschepen. Monaco verbiedt het aanmeren van schepen tot eind april. In Noorwegen is er geen algemene ban. Havens als Bergen, Oslo, Bodo, Stavanger en Alesund ontvangen wel schepen voor de bevoorrading, maar cruisepassagiers mogen niet van boord. Ferrydiensten, inclusief de kustdienst van Hurtigruten blijven operationeel, maar transitpassagiers kunnen in bepaalde havens niet aan land gaan. In- en uitschepen kan wel. Deze termijnen kunnen worden verlengd afhankelijk van de evolutie van de coronacrisis. Singapore stelt de aanloop van cruiseschepen voor onbepaalde tijd uit.

Zaterdag 14 maart 2020


Update TUI: alle pakketreizen gaan niet door

“Gevolg gevend aan het advies van de FOD Buitenlandse Zaken dat Belgische burgers afraadt naar het buitenland te reizen, heeft TUI Belgium besloten om tot nader order geen pakketreizigers meer naar hun vakantiebestemming te brengen. Voor de pakketreizigers die momenteel op hun vakantiebestemming verblijven, zal TUI fly de terugvlucht naar België blijven uitvoeren. Elke reiziger wordt zo snel mogelijk persoonlijk geïnformeerd. Op de vluchten naar de bestemmingen, waarop geen vertrekkende pakketreizigers zullen worden meegenomen, kunnen wel ticket-only-klanten meevliegen. TUI fly kan echter geen garantie bieden dat de door hen geboekte terugvlucht naar ons land zal kunnen worden uitgevoerd. Reizigers die vervroegd uit vakantie wensen terug te keren, kunnen dit doen voor zover plaatsen beschikbaar zijn op eerdere terugvluchten. Reizigers die nog niet zijn vertrokken vanuit België, zullen een voucher ontvangen waarmee zij een TUI-reis met een latere vertrekdatum kunnen betalen.
Deze maatregelen gelden voor alle vliegvakanties die TUI Belgium aanbiedt.
De TUI-klantendienst wordt op dit moment overstelpt met vragen en er wordt met man en macht gewerkt om iedereen te woord te staan.”

Buitenlandse Zaken raadt alle reizen naar het buitenland af

‘Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen. Zoveel landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten hun grenzen dat geen normale doorgang gegarandeerd kan worden. Het risico voor Belgische burgers om geblokkeerd te raken is zo hoog dat alle reizen naar het buitenland worden afgeraden’, schrijft de federale overheidsdienst op haar website.
Wie zich in het buitenland bevindt, moet zich in eerste instantie tot de lokale autoriteiten, hun touroperator of luchtvaartmaatschappij richten voor assistentie. In geval van nood kunnen Belgen de Ambassade van België van het land waar ze zich bevinden contacteren.
Voor een aantal verzekeringsmaatschappijen is enkel een negatief reisadvies een reden om een geboekte reis gratis te annuleren. Wie een reis boekte, checkt het best zijn annuleringsverzekering.
Buitenlandse Zaken: “De reisadviezen worden per land regelmatig bijgewerkt in functie van de evolutie van de situatie en de beschikbare informatie. Iedereen wordt uitgenodigd om ze te raadplegen indien nodig.” Check dus best per land het advies van BuZa.

Corendon annuleert alle reizen tot 31 maart

Touroperator Corendon annuleert al zijn reizen en cruises met vertrek vanaf morgen/zondag tot en met woensdag 31 maart. De beslissing is het gevolg van de vergaande maatregelen die nu wereldwijd worden genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Over vertrekdata na 31 maart 2020 wordt in een later stadium een besluit genomen. Vakantiegangers die nu op vakantie zijn, vliegen vooralsnog op hun reguliere datum terug.

Statement VVR: overleg overheden

De VVR zat vrijdag 13 maart samen met UPAV, FBAA, ABTO, FTI, BATM, BTO om te overleggen met regionale en federale overheden, teneinde snel maatregelen af te kunnen dwingen. Zo wil de VVR de sector de broodnodige ademruimte geven om in de huidige omstandigheden verder te kunnen werken.

VVR: “De huidige situatie waarbij soms paniek, onbegrip en externe druk leiden tot agressie is begrijpelijk maar niet wenselijk. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en vragen dan ook iedereen om mekaar te blijven respecteren, begrip te tonen, samen te zoeken naar oplossingen en zo versterkt uit deze crisis te komen.

We informeerden jullie eerder over de verschillende stappen die we ondernamen op de verschillende niveaus teneinde onze eisen over te brengen bij de relevante overheden en ministeries. Deze werden vandaag (gisteren 13 maart, red.) ook uitvoerig overgebracht (we zullen deze dan ook zeer binnenkort separaat op onze website publiceren). We doen dit ook verder met UNIZO, die, voor de aandachtige luisteraar, tijdens het ochtendnieuws onze sector duidelijk vermeldden als een sector in nood. Zij nemen onze vragen dan ook mee naar de taskforce om zo voor al onze ondernemers de nodige ademruimte de creëren.

We zullen de situatie steeds van dichtbij blijven opvolgen, net zoals onze overheid dat doet. Dat betekent dat we echt dag per dag en week per week de situatie zullen moeten evalueren en mogelijk bijsturen. We volgen binnen het kader van dit geheel dan ook de adviezen van de FOD BUZA en behouden ook helder het standpunt dat reizen die kunnen uitgevoerd worden niet kosteloos geannuleerd kunnen worden.”

Vrijdag 13 maart 2020


TUI en de impact van het coronavirus

© TUI

“Als reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij ondervindt TUI, net als de rest van de sector, de effecten van de coronacrisis”, antwoordt de TUI-directie op een telefonische vraag van de Travel Magazine-redactie. “De financiële voorsprong die TUI had bij de start van het boekjaar, loopt gaandeweg terug. Op de korte termijn heeft dit uiteraard een onmiddellijk effect op de resultaten. TUI vertrouwt er ondertussen op dat op middellange en lange termijn de klanten kunnen vasthouden aan hun reisplannen. Desalniettemin ziet TUI zich verplicht om interne maatregelen te nemen om zich voor de toekomst te wapenen.”

TUI BeNeLux heeft vandaag ter attentie van het personeel een aantal maatregelen bekendgemaakt om het hoofd te bieden aan de huidige situatie. Zoals het on hold zetten van openstaande vacatures, en tijdelijke contracten worden ad hoc geëvalueerd en zowel interne als externe events worden tot nader order uitgesteld.

Tijdelijke werkloosheid België

“In België wordt voor zowel de touroperator, de retail als de airline gekeken naar tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en wegens economische oorzaken. De aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan op korte termijn gebeuren op basis van de verminderde bedrijfsactiviteit naar aanleiding van corona. Deze aanvraag wordt gedaan in afwachting van de goedkeuring van de aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken. De toekenningsprocedure hiervan duurt ongeveer een maand. Ook bij toewijzing van deze regeling wordt door de Western Region Board per afdeling bepaald welke collega’s hier onder zullen vallen”, aldus TUI, deze middag aan de TM-redactie.

Connections voert gedeeltelijk technische werkloosheid in

© Connections

Bij Connections zijn alle werknemers druk in de weer om de klanten bij te staan bij de wijziging van hun reisplannen. Ondanks de verhoogde werkdruk, en teneinde het hoofd te bieden aan de financiële uitdagingen waar het bedrijf, net als alle reisorganisaties voor staat, heeft Connections unaniem beslist dat alle medewerkers vanaf maandag 16 maart in het regime van deeltijdse werkloosheid stappen. Deze tijdelijke maatregel wordt toegepast a rato van 40% van de normale werkuren. “Ook in deze moeilijke tijden, stellen wij alles in het werk om voor onze klanten paraat te staan. De Connections travel shops zijn zaterdag niet toegankelijk voor het publiek maar blijven wel bereikbaar via email en telefoon,” aldus Frank Bosteels (Senior Business Development Manager Connections).

Gault & Millau: speciale webpagina voor ‘Take Away’

Gault & Millau wil de horecasector steunen tijdens de coronacrisis. Daarom lanceert de culinaire gids vanaf dit weekend een speciale webpagina genaamd ‘Chef’s Take Away Collection’ met restaurants uit de Gault & Millau selectie die afhaalmaaltijden voorzien. Zo willen ze ervoor zorgen dat de klanten de komende weken de weg vinden naar de restaurants en dat de restaurants op die manier gesteund kunnen worden.

De selectie vindt u hier.

BEA Awards uitgesteld

De organisatie van de BEA Awards heeft laten weten dat het evenement zal worden uitgesteld. Het jaarlijkse event telt meer dan 1.000 personen, en gezien de huidige maatregelen moet de organisatie noodgedwongen het evenement uitstellen. Jean-Paul Talbot, medeorganisator: “Naast het wettelijk kader, hebben de evolutie van de pandemie en de gevolgen ervan voor de activiteiten van de evenementensector ons ertoe gebracht om ons event uit te stellen.” De nieuwe datum wordt later gecommuniceerd.

Air Transat: geen wijzigingskosten gemaakte boekingen

Na de mededeling over het flexibiliteitsaanbod, die op 4 maart werd gecommuniceerd, en die opgezet werd om reizigers de mogelijkheid te bieden hun volgende reis naar Canada met vertrouwen te boeken, kondigt Air Transat aan dat het zijn klanten die voor 4 maart 2020 hebben geboekt voor een reis die voor 30 april 2020 is gepland, de mogelijkheid biedt om hun bestaande boeking kosteloos te wijzigen, en dit op alle tarieven, inclusief Eco Budget.

© Center Parcs

Alle Belgische Center Parcs en Sunparks tijdelijk gesloten

Door de uitbraak van het coronavirus zullen alle Belgische Center Parcs en Sunparks tijdelijk sluiten. De bungalowgroep volgt met deze beslissing de laatste richtlijnen die werden opgelegd door de Federale Regering. De parken zijn vanaf heden tot 3 april gesloten. Het gaat enkel om de Belgische vestigingen, de Nederlandse, Franse en Duitse parken blijven echter tot nader order open.
Gasten die reeds hebben geboekt bij de Belgische Center Parcs en Sunparks zullen gecontacteerd worden via e-mail of sms en de bungalowgroep vraagt om geen telefonisch contact op te nemen met hen.

Hoe zit het met de reisverzekeringen?

Naar aanleiding van het uitbreken van het coronavirus heeft Assuralia, het overkoepelend orgaan van de Belgische verzekeringsmaatschappijen, alle reisverzekeringen en hun voorwaarden in een persbericht op een rijtje gezet.
Indien je klant zijn reis wil annuleren, zijn er enkele voorwaarden aan verbonden. In gebieden waar het virus zich reeds verspreid heeft, is annulatie nog niet per se geldig. Wanneer er geen sprake is van een negatief reisadvies. Sommige verzekeraars kunnen wel verzekeren tegen annulatie mits uitgebreide polis (en/of een negatief reisadvies).
Als de klant besmet is geraakt met het virus tijdens de reis, zullen de meeste reisbijstandverzekeraars de medische kosten (zoals hospitalisatie of doktersbezoeken) dekken.
Bij een hospitalisatieverzekering kan de klant (ongeacht plek van de besmetting) steeds beroep doen op de hospitalisatieverzekering. Dit volgens de voorwaarden van hospitalisatieverzekering van de klant.

Assuralia raadt klanten aan aandachtig hun verzekeringspolissen te lezen en contact op te nemen met hun verzekeraar. Voor meer informatie ivm de verzekeringen, klik hier.

Spanje: sluit havens voor cruises

Gisteren heeft de Spaanse Raad van Ministers besloten om alle havens voor cruises te sluiten tot en met 26 maart. Dit naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus. Het gaat voornamelijk over cruises die uit Italië komen. Onder meer de MSC Grandiosa die normaal vannacht in Barcelona moest aanmeren zal nu met zijn passagiers koers zetten naar Marseille, Genua en Civitavecchia.

VVR: overleg met FOD Economie

“Vraag klanten even geduld”

Vandaag (13 maart) om 10 stond een overleg gepland tussen VVR en de FOD Economie en Consumentenzaken om een gemeenschappelijk standpunt te bepalen. VVR: “We worden geconfronteerd met een uitzonderlijke situatie en het wetgevend kader is hier duidelijk niet aan aangepast. Wij raden je ten zeerste aan om met jouw klanten contact op te nemen en hen even geduld te vragen totdat we een duidelijk standpunt van de federale overheid hebben”

Skigebieden dicht

Alle skigebieden in Tirol, Vorarlberg en Salzburgerland zullen vanaf zondag 15 maart gesloten worden. Ook de meeste accommodaties zullen sluiten vanaf maandag 16 maart. Deze beslissing werd genomen om de gezondheid van zowel gasten, medewerkers als bewoners te beschermen.

Disney: parken sluiten

Het entertainmentbedrijf Disney heeft bevestigd dat het wereldwijd al zijn parken zal sluiten. Ook de schepen van de Disney Cruise Line zullen niet uitvaren tot het einde van de maand maart. Dit naar aanleiding van de wereldwijde uitbraak van Covid-19. Nadat alle parken in Azië de deuren gesloten hebben, sluiten nu ook Disneyland Parijs, Disney World in Florida en Disneyland Californië. De hotels van Disneyland Parijs en Disney World blijven echter wel open tot nader order.

Ook Universal Studio’s liet weten dat het zijn deuren tijdelijk gaat sluiten. Hoewel er nog geen besmettingen zijn gemeld, zegt het bedrijf dat dit besluit een voorzorgsmaatregel is.

Ponant Explorers © Philip Plisson

Ponant: tijdelijke maatregelen zorgeloos boeken

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus zal Ponant zijn boekingsbeleid herzien om passagiers meer flexibiliteit en zekerheid te bieden omtrent de boekingen. Klanten die cruises boeken met vertrekdatum 2020 zullen slechts 10% voorschot moeten betalen. Reizigers kunnen kosteloos annuleren tot 30 dagen voor vertrek en nieuwe boekingen van cruises met vertrekdatum in 2020, 2021 en 2022 kunnen geannuleerd worden tot 90 dagen na bevestiging en klanten kunnen een terugbetaling of tegoed krijgen voor een toekomstige cruise. Voor reeds geboekte cruises wordt de betaling van het saldo met 30 dagen voor vertrek versoepeld.

Comments