Cruise

CLIA pleit voor verbod vervuilende scheepsbrandstoffen

Een reeks milieu-organisaties, de scheepvaartindustrie en de Cruise Lines International Association (CLIA) roepen op tot een verbod van vervuilende scheepsbrandstoffen met zwavelgehaltes boven de 0,5 procent vanaf 2020. De organisaties gaan daarmee een stap verder dan wat de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voorstelt. Die wil vanaf januari 2020 het maximale zwavelgehalte in de scheepsbrandstoffen beperken van 3,5 tot 0,5 procent, maar maakt een uitzondering voor schepen die voorzien zijn van gaswassers of andere installaties die de uitstoot beperken tot de toegelaten norm. (De regel geldt uiteraard niet voor de Emission Control Areas zoals de Noordzee en Baltische Zee waar al sinds 1 januari 2015 een beperking van het zwavelgehalte tot 0,1 procent geldt.) Het voorstel wordt in februari besproken op een vergadering van de IMO met de regeringen, milieu- en scheepvaartorganisaties. In de gezamenlijke verklaring in de aanloop tot deze bijeenkomst zeggen organisaties als CLIA, de International Chamber of Shipping, Friends of the Earth en het World Wildlife Fund dat er een totaal verbod moet komen dat bovendien strikt wordt nageleefd door alle landen. Zwavelarme brandstoffen brengen immers extra kosten met zich mee voor de reders. Als bepaalde regeringen niet toezien op de naleving, kan dit leiden tot oneerlijke concurrentie en een verstoring van de markt.

Comments