Cruise

CLIA engageert zich voor een emissievrije toekomst

De Cruise Lines International Association is teleurgesteld in het rapport van Transport & Environment dat de jongste dagen de cruise-industrie afschilderde als grote vervuilers. De organisatie trekt de academische waarde van dit onderzoek in twijfel. Paul Nuyens, Membership Manager België, Frankrijk en Nederland; “CLIA juicht de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties in deze discussie toe, maar we zijn teleurgesteld dat Transport & Environment deze interne analyse heeft gepubliceerd, die door haar eigen personeel is uitgevoerd, zonder bespreking of inbreng van de cruisesector of de bestemmingen die onze leden-rederijen bezoeken. We vrezen ook dat de resultaten ervan zijn gepubliceerd zonder enig academisch toezicht of peer review. De rangschikking is enkel gebaseerd op veronderstellingen en niet op metingen, en houdt geen rekening met het gebruik van emissiereductietechnologie op de schepen. Bij de gebruikte methodologie is evenmin een wetenschappelijk solide proces gevolgd.”

Nuyens benadrukt dat CLIA en haar leden-cruisemaatschappijen zich engageren voor een emissievrije toekomst, net zoals de hele maritieme sector. “De cruisesector is een pionier inzake het gebruik van technologie voor de reiniging van uitlaatgassen (EGCS). Daardoor heeft de EGCS-industrie zich verder ontwikkeld om de uitstoot van zwavel te helpen verminderen tot onder de voorgeschreven grenswaarden en de uitstoot van fijnstof in de hele scheepvaart terug te dringen. Momenteel zijn 111 cruiseschepen, met een capaciteit van meer dan 305 000 passagiers, uitgerust met EGCS. 12 andere schepen worden momenteel omgebouwd met EGCS, nog eens 30 schepen zullen weldra worden aangepast, en 27 nieuwe schepen, met een capaciteit van bijna 100 000 passagiers, zullen eveneens over EGCS beschikken.

Daarnaast is de cruisesector ook een early adopter van LNG. Meer dan een derde van alle nieuwe schepen in aanbouw, in totaal 25 schepen, zullen LNG als voornaamste brandstof gebruiken. Ruim 70% van de cruisevloot – 152 schepen – zijn al ‘dual fuel’ schepen, die alternatieve brandstoffen kunnen gebruiken zoals methanol en biodiesel, naast traditionele fossiele brandstoffen. Sommige kunnen zelfs hun voedselafval omvormen tot brandstof. Geen enkele andere scheepssector haalt deze percentages voor EGCS en LNG. Overigens zijn die percentages niet volledig beoordeeld in de analyse van Transport & Environment.”

© foto AIDA Cruises

Comments