Cruise

CLIA bereidt de reisagenten voor op het post-corona tijdperk

Terwijl de hele reissector een gedwongen winterslaap ondergaat, is de Cruise Lines International Association hard bezig met het helpen van reisagenten om hen klaar te maken voor het post-coronatijdperk. ‘We komen terug, net als de getijden’, is de slogan. Op haar ledenplatform cruiseexperts.org lanceert CLIA een nieuwe module die door alle Belgische reisprofessionals kan gelezen worden (dus ook niet-leden). Het doel van de module is tweeledig.

In de eerste plaats wil CLIA laten zien dat er nogal wat gebeurt in de cruisewereld. Cruises zijn een succesvolle vorm van toerisme die een groeiend aantal mensen weet te bekoren. Met eenvoudige grafieken en cijfermateriaal kan de lezer zich een goed beeld vormen van het globale karakter. CLIA blijft hameren op de economische impact, iets wat door beleidmakers niet altijd wordt erkend. Het is een miljardeneconomie die werk geeft aan ontzettend veel mensen.

Terwijl de oceaancruiseschepen slechts één procent van de wereldwijde koopvaardijvloot uitmaken, zijn het net de passagiersschepen die uitmunten door innovaties op gebied van milieu en ecologie. Dat wordt te vaak genegeerd of fout voorgesteld. Tot slot hamert CLIA op het feit dat de cruisesector al lang een van de best uitgeruste en meest ervaren sectoren is op gebied van gezondheidspreventie.

Daarnaast wil de organisatie niet-leden overtuigen zich aan te sluiten. Het document bevat informatie over het hoe en waarom van het lidmaatschap en de doelstellingen van CLIA. Binnenkort migreert het platform cruiseexperts.org naar de globale website cruising.org.

Comments