Carsten Spohr, CEO Lufthansa Group

“Resultaten Brussels Airlines zijn  cruciaal voor verdere groei”

“De vakbonden moeten doen wat ze denken te moeten doen. Maar ik zeg u: als Brussels Airlines geen betere resultaten behaalt, moeten ze van ons ook geen cadeaus verwachten. Binnen de Lufthansa Group hanteren we de regel: wie beter presteert en goede resultaten neerzet, kan onvoorwaardelijk op onze steun rekenen. Het is belangrijk dat het personeel én de bonden in Brussel dit goed begrijpen.”

Dat zegt Carsten Spohr, CEO van Lufthansa Group, sinds december 2017 voor 100 procent eigenaar van Brussels Airlines, in een gesprek met Travel Magazine Aviation News in Sydney waar de top van de wereldluchtvaart bijeen is op de jaarlijkse IATA-luchtvaartconferentie.

Half mei legden de piloten van Brussels Airlines twee dagen het werk neer uit onvrede met de werklast en de lonen. De acties hadden gevolgen voor meer dan 60.000 passagiers.

Een eerste voorstel van een flexibel compensatieplan, dat voorzag in een verhoging van 3% van het maandelijkse brutosalaris van de piloot vanaf 1 januari 2019 en nog eens 3% vanaf 2020 als er geen groei zou zijn, werd door de piloten afgewezen. Sindsdien wordt er opnieuw onderhandeld en is de focus verlegd naar een verbetering van het evenwicht tussen werk en privéleven, wat de voornaamste zorg van de pilotengemeenschap is.

Carsten Spohr
© LH Group

Carsten Spohr: “Wij zijn heel duidelijk omtrent onze strategie. De Lufthansa Group telt 15 airlines. Wie de kosten naar beneden brengt en voor meer inkomsten zorgt kan voluit rekenen op onze steun. Een goed voorbeeld is SWISS dat weldra nieuwe en bijkomende vliegtuigen krijgt. Bij Austrian Airlines en Brussels Airlines werden minder goede resultaten behaald, die maatschappijen hoeven geen extra investeringen te verwachten. Laat me het zo zeggen: hun lot ligt in hun eigen handen.”

“Binnen de Lufthansa Group is Brussels Airlines een relatief kleine maatschappij. Als er daar gestaakt wordt zijn de gevolgen snel zichtbaar op de resultaten. Wij hebben in Duitsland met Lufthansa ook moeilijke tijden gekend met langdurige stakingen maar de (financiële) gevolgen waren minder groot om de eenvoudige redenen dat we op alle vlakken beter opgewassen waren tegen dat inkomstenverlies.”

Intussen is de integratie van Brussels Airlines met de nieuw aangestelde CEO Christina Foerster binnen Eurowings (het andere dochterbedrijf van Lufthansa) volop aan de gang. Waar staat Brussels Airlines in 2020? Het personeel en vooral de piloten zijn bezorgd en ook bang voor hun toekomst.

Carsten Spohr: “Eerst en vooral: ze hoeven helemaal niet bang te zijn, van niets of niemand. Laat me het zo zeggen: Brussels Airlines is te klein om een succesverhaal te zijn op zichzelf. De werknemers bij Brussels Airlines zouden zich meer achter de integratie met Eurowings moeten scharen om zo de marges en inkomsten te helpen verhogen. De Lufthansa Group heeft die synergiën niet nodig, Eurowings evenmin. Brussels Airlines daarentegen heeft dat hard nodig om verder te kunnen groeien en zoals SWISS meer en nieuwe vliegtuigen te krijgen en nieuwe bestemmingen te kunnen toevoegen aan het netwerk.”

Wat is uw reactie op de recente pilotenstaking bij Brussels Airlines?

“Ik was verwonderd maar ook teleurgesteld. Ik dacht dat Brussels Airlines net meer winstgevend wou worden om meer vliegtuigen te krijgen en verder te groeien en nièt het omgekeerde. Stakingen kosten geld, véél geld zelfs. Met als gevolg dat de winstmarges naar beneden gaan en het financieel resultaat onder de verwachtingen blijft.”

“Brussels Airlines hoort nu bij de snelstgroeiende luchtvaartgroep van Europa met 210 nieuwe vliegtuigen in bestelling. Om terug te komen op uw vraag waar Brussels Airlines zal staan in 2020, wel op de korte en middellange verbindingen moet de maatschappij meer en beter geïntegreerd zijn binnen Eurowings en in 2020 zal er nog steeds een Belgisch element aanwezig zijn. Voor de lange afstandsvluchten zie ik minder nood aan integratie omdat we van oordeel zijn dat Brussels Airlines kan uitgroeien tot het competentiecentrum van Eurowings. Voor de lange afstandsvluchten kan die groei er komen in Düsseldorf maar in Brussel, maar enkel als de winstmarges het toelaten. Maar ook hier: als de beoogde doelstellingen ook niet worden behaald zijn extra investeringen en groei niet aan de orde.”

Blijft de naam Brussels Airlines behouden?

“Daarover beslist de CEO van Brussels Airlines. (De Duitse Christina Foerster, red.) Voor de lange afstandsvluchten lijkt een naamsverandering minder nodig. Iedereen kent Brussels Airlines in Afrika maar niemand kent de maatschappij in Scandinavië, Madrid of elders in Europa. Zelfs niet in de VS of in Azië. Eurowings moet het uithangbord worden van onze pan-Europees antwoord op lagekostenmaatschappijen als Ryanair en easyJet.”

Voelt u nog steeds de hete adem van deze twee succesvolle prijsvechters?

“De ontwikkelingen van de laatste maanden bij Ryanair zullen zeker een invloed hebben op hun resultaat. Het erkennen van vakbonden en met alles wat daarbij komt kijken kost nu eenmaal veel geld. Ik zie hun opbrengst stagneren of dalen. Met Eurowings en Lufthansa zitten we wél op schema.”

Luk De Wilde, senior aviation editor vanuit Sydney

Comments