Cruise

Carnival Corporation verdedigt gebruik van gaswassers

De Carnival Corporation heeft de microsite carnivalaaqs.com gelanceerd. Daarin belicht de cruisegroep haar inspanningen op het vlak van de vermindering van de uitstoot van vervuilende stoffen en verdedigt ze de installatie van gaswassers of advanced air quality systems (AAQS). Dat gebeurt aan de hand van tekst, grafieken, foto’s en video’s. Op dit ogenblik is binnen de Carnival Corporation al 77 procent van de meer dan 100 schepen uitgerust met in totaal 220 gaswasinstallaties. Tegen eind dit jaar zal 85 procent van de vloot voorzien zijn van samen meer dan 400 dergelijke systemen. Het gebruik van deze installaties ligt de jongste tijd onder vuur. Tien niet-gouvernementele organisaties hebben de Internationale Maritieme Organisatie eerder dit jaar nog gevraagd het gebruik ervan te verbieden en de scheepvaart te verplichten over te schakelen op milieuvriendelijkere, zwavelarme brandstoffen. Ze wezen daarbij op recente rechtzaken tegen de Carnival Corporation. Slecht functionerende uitlaatreinigingssystemen zorgen ervoor dat enkele schepen de toegelaten uitstootnormen toch overschreden. Met de website wil Carnival nu aantonen dat deze technologie wel degelijk een oplossing biedt en de resultaten de nieuwe IMO-uitstootnormen overtreffen. Bovendien argumenteert de rederij dat het onduidelijk is of er volgend jaar voldoende laagzwavelige brandstof ter beschikking zal zijn om de wereldwijde scheepvaart in regel te stellen met de nieuwe normen die de zwaveluitstoot terugbrengen van 3,5 naar 0,5 procent.

© foto Carnival Corp.

Comments