Analyse

BTO: “Luchtvaartmaatschappijen willen reisbureaus doodknijpen”

Op maandag 12 maart, is er een APJC IATA Belux voorzien. Dit is het overlegorgaan van de luchtvaartmaatschappijen met de reisdistributie. Op de agenda: een herziening van het verrekeningsmodel (remittance scheme) van de door reisbureaus verkochte tickets aan de airlines. De bij IATA aangesloten luchtvaartmaatschappijen willen de betalingstermijn terugschroeven van twee weken naar één. BTO zegt: “dit is noch min noch meer een poging om de reisbureaus dood te knijpen. Eerst wat objectieve cijfers die een beeld schetsen van de economische en financiële omgeving waarbinnen één en ander zich afspeelt. Het gaat er niet enkel om dat men een dergelijke poging eerder verwacht in economisch ongunstige tijden. Neen, de economie leeft sinds geruime tijd op en het ondernemingsvertrouwen neemt toe. De interesten blijven op een laag peil. En vooral: de  liquiditeitsposities zijn comfortabel. Er is dus méér aan de hand”.

Graydon studie

De zelfzuchtige ambitie van de airlines om alles te laten betalen binnen een week, staat haaks op de effectieve evolutie van de betalingstermijnen. Dat wordt zeer precies aangetoond door een recent gepubliceerde Graydon studie over de tanende betalingshygiëne in ons land. Bedrijven, overheden en instellingen blijken steeds lakser om te gaan met hun debiteuren. Eén voorbeeld: in het derde kwartaal van 2017 betaalde de federale overheid slechts 61% van haar facturen op tijd, terwijl ze 11% meer dan 90 dagen te laat betaalde of helemaal niet. Bij de Vlaamse overheid loop dat laatste cijfer op tot 51%. Zelfde euvel bij de bedrijven. Daar is de neerwaartse trend qua betalingshygiëne al ingezet sinds eind 2016. Eind 2017 ging het binnen de bedrijfswereld respectievelijk om 10,81% in Vlaanderen, 12,55% in Wallonië en 12,13% in Brussel. De Graydon studie zegt: “In heel wat sectoren blijkt te laat betalen een structureel probleem. Doen we niks dan stevenen we af op een aanzienlijke toename van de economische schade met meer ondernemingen in moeilijkheden en meer faillissementen”.

Uitstekende winstcijfers van de luchtvaartmaatschappijen

Bij de IAG Group wordt voor 2017 een stijging van de operationele winst met 18% verwacht. De Lufthansa Group kende (voor interesten en taksen) een verdubbeling van de winst in de eerste jaarhelft van 2017. Bij KLM Air France is het ietwat ongunstiger maar het winstcijfer zal voor 2017 toch nog hoger liggen dan 1,4 miljard euro.

Eén doelstelling: de reisbureaus dood knijpen, zegt BTO

Wie deze fond de scène bekijkt, weet het. Het gaat om een ontwrichting van de indirecte distributie, met anderere woorden de reisbureaus. De voorgestelde maatregel (wekelijkse remittance) heeft zeker niet als objectief de cash positie van de luchtvaartmaatschappijen te verbeteren. Het gaat bruutweg om de zoveelste ingreep van een reeks airlines om de financiële positie van de distributie te ontwrichten en hun eigen distributie te stimuleren. In de leisure markt kunnen reisbureaus hun vakantiereizigers nog vragen te betalen bij de boeking om toekomstige prijsstijgingen te vermijden. De meeste zakenklanten vragen een uitstel van betaling van één maand en meer. In de hypothese dat een klant een maand na uitgifte van het ticket aan het reisbureau betaalt, moet het reisbureau dit ticket sneller betalen aan de airline dan dat het geld van de klant binnenkomt. Er zijn weinig reisbureaus die over voldoende financiële middelen beschikken om dit bedrag voor te schieten. Zo worden klanten gedwongen om via een kredietkaart te betalen. In sommige gevallen betalen de reisbureaus de tickets zelf met hun agentschapscreditcard, wat IATA uitdrukkelijk verbiedt tenzij er een formeel bilateraal akkoord is tussen het reisbureau en de airline. Het verkorten van de betalingstermijnen voor de IATA tickets zal een zware en onmiddellijke negatieve impact hebben op de cash posities van de reisbureaus. BTO roept de andere geledingen van de reisindustrie op samen te ijveren voor het behoud van de tweewekelijkse remittance, die overigens nog steeds geldt in de meerderheid van de grote Europese landen.

Comments