Newsflash

BTO: waar komt IATA’s New Gen ISS op neer?

Op woensdag 22 november jl keurde PaConf (zeg maar de algemene vergadering ) van IATA finaal New Gen ISS goed. Die afkorting staat voor New Generation Settlement Services. Lange reeksen IATA resoluties zijn daardoor herzien. Verwacht een nieuw IATA handboek, dat verschillend zal zijn van alle vorige.

Het gaat in wezen om een algehele herziening van de werking van de BSP. BTO : “Het moet gezegd : alles gebeurde onder de titel “Crossing the line together”, maar – naar kwalijke gewoonte – ging het van de zijde van IATA veeleer om een afkondiging dan om iets wat na rijp overleg tot stand kwam”.

Eén en ander wordt nu gradueel ingevoerd. Het startschot wordt gegeven in maart 2018 . Daaraan wordt vervolgens de Transparency in Payments toegevoegd en iets later moet één en ander in alle landen van de wereld effectief zijn. Er wordt echt praktisch werk van gemaakt in opeenvolgende golven. In 2019 moet de vierde , finale golf er zijn. Bent U nog mee?

Het gaat om erg veel tegelijk. Er zijn vier “zuilen” waarop de nieuwe BSP wereldwijd zal gebaseerd zijn. Nieuwe Agency Accreditation Models, de Remittance Holdong Capacity (RHC) , easy pay en de Global Default Insurance (deze laatste is in België al operationeel).

Eerst de Agency Accreditation Models. Er zijn er drie. Je kan vliegtickets verkopen wanneer je die direct betaalt (eigenlijk prefinanciert): dat is de standard accreditation with no cash facility. Er is de standard accreditation with cash facility:  je betaalt  IATA volgens het plaatselijke  remittance scheme- voor België is dat om de 14 dagen, IATA streeft ernaar dat in te korten tot één week. Het is het BSP systeem wat we sinds jaar en dag kennen. Tenslotte is er een nieuwe categorie voor (zeer grote) bedrijven, de multinaionals : de multy country accreditation met één licentie  voor de hele wereld.

Er is “easy pay”. Je kan IATA betalen “pay as you go”. Een alternatief voor cash en credit cards betalingen. Je betaalt ogenblikkelijk: betaling voorafgaand aan de booking.  Zoals gezegd : eigenlijk prefinancier je de IATA luchtvaartmaatschappijen. Het is je eigen keuze, easy pay is vrijwillig, Er zijn geen bankgaranties voor nodig.

Er is de Remittance Holding Capacity. Jan Van Steen ( voorzitter) en Bernard Tuyttens ( alg secretaris) van BTO: “ We hebben het meest last gehad met de RHC. Dat is eigenlijk een heuse beperking, zeg maar plafonnering van de verkoopsmogelijkheid  van vliegtickets (sales capping). IATA drong erop aan omdat  er– in Griekenland en de UK- een aantal reisbedrijven geweest zijn die net voor hun faillissement nog honderden tickets uitgaven. Dat is fraude. Maar wat IATA als remedie aanbood, ging te ver. Ze zegden : wanneer er zich in een reisbureau een plotse brutale upswing van de ticketverkoop voordoet, moet onmiddellijk overgegaan worden tot easy pay ( onmiddellijk betalen, dus). Hoe groot diende die plotse toename zijn om op die manier gestraft te worden?  IATA verduidelijkte aanvankelijk dat het ging om het volgende : het totaal volume BSP transacties mag niet groter zijn dan 15 % meer dan het gemiddeld bedrag van de drie beste periodes ( van 14 dagen) van de jaarlijkse verkoop. Even sneu als onaanvaardbaar, zei BTO. Samen met haar zusterorganisaties , verenigd in ECTAA, werkte BTO en doenbaar alternatief uit: niet 15%, maar 100%  meer. Een verdubbeling met andere woorden. Dat is uiteindelijk in november jl door IATA aanvaard.”

Er is de Global Default Insurance. Een door IATA gekozen en aan de verkooppunten aangeboden verzekering. Ze is in België reeds in aanbod.

Conclusie

Veel moet nog verduidelijkt worden. BTO : “ De grootste tekortkoming van het systeem, dat bovenal bedoeld is om de IATA leden financiële zekerheid te bieden , is dat er voor luchtvaartmaatschappijen géén verplichting wordt ingevoerd tot het aangaan van een verzekering tegen eigen financieel falen. Zoals dat voor de distributie wel bestaat”.

Comments